Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Ferrum Hausmann Fort Film Tablet

Ferrum Hausmann Fort, demir ve folik asit i癟erir. Demir eksiklii anemisini tedavi etmek veya 繹nlemek i癟in kullan覺lan bir ila癟t覺r. Genellikle gebelere re癟ete edilir. 襤癟erisindeki 0.350 mg folik asit, gebelerin ihtiya癟 duyduu g羹nl羹k folik asit miktar覺n覺 kar覺layabilir.

Ferrum Hausmann Fort_HY_hekimimyanimda

Ferrum Hausmann Fort her bir tabletinde 100 mg demire edeer miktarda demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0.350 mg folik asit i癟erir. Demir eksiklii ile ilikili durumlar覺n tedavisinde kullan覺l覺r.Demir eksiklii anemisitedavisinde re癟ete edilebilir.

Bu kombinasyon, 繹zellikle gebelik ve laktasyon d繹nemlerindeki demir eksikliinin 繹nlenmesi ve tedavisi i癟in gelitirilmitir. Emziren annelerde ve gebelerde artan folik asit ve demir ihtiyac覺n覺 kar覺lamak i癟in re癟ete edilebilmektedir.

V羹cudumuzun din癟 ve sal覺kl覺 olmas覺 i癟in her bir h羹cremize yeterli oksijen ve besinin ta覺nmas覺 gerekir. Oksijenin ta覺nmas覺ndan sorumlu olan k覺rm覺z覺 kan h羹creleri (alyuvarlar) i癟erdikleri hemoglobin ismindeki proteinle oksijen ta覺rlar. 

Demir elementinin eksiklii sonucunda hemoglobin miktar覺 d羹er. Dolay覺s覺yla k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinin oksijen ta覺ma kapasitesi azal覺r. Bu durum halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtilere neden olur. 

Kan覺n yeteri kadar oksijen ta覺yabilmesi i癟in yeterli demirin olmas覺 zorunludur. Folik asit ise h羹crelerde DNA ve RNA yap覺m覺nda g繹revlidir.

Ferrum Hausmann Fort, v羹cudun demir ihtiyac覺n覺 kar覺layarak demir eksikliinin neden olduu halsizlik, yorgunluk, dikkat eksiklii ve zor uyanma gibi belirtileri tedavi edebilir.

襤癟inde ne var?

Her bir Ferrum Hausmann Fort tablet 100 mg demir elementine edeer demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0.35 mg folik asit i癟erir

Demir

Ferrum Hausmann Fort ilac覺n覺n temel 繹zelliklerini demir elementi belirler.

 • A癟 karn覺na al覺nd覺覺nda en iyi sonucu verir.
 • ou insan 1 hafta Ferrum Hausmann Fort ald覺ktan sonra kendini daha iyi hisseder, ancak tam olarak etkili olmas覺 4 haftay覺 bulabilir.
 • En yayg覺n yan etkileri haz覺ms覺zl覺k, mide bulant覺s覺 ve ishaldir.

Folik asit

Her bir Ferrum Hausmann Fort tablette 350 mikrogram folik asit bulunmaktad覺r. Bu miktar bir gebenin g羹nl羹k ek folik asit ihtiyac覺n覺 neredeyse kar覺lar.

Gebelik 繹ncesi yeterli folik asit al覺m覺 fetusu;

 • n繹ral t羹p defekti,
 • d羹羹k doum a覺rl覺覺 ve
 • plasentan覺n erken ayr覺lmas覺na

kar覺 koruyucu olduundan, gebelik planlayan kad覺nlara gebelik 繹ncesi d繹nemden balayarak, diyete ek olarak 400 mcg/g羹n folik asit destei verilmesi ve gebeliin ilk 3 ay覺 boyunca da bu destein devam ettirilmesi 繹nerilmektedir. (T羹rkiye Beslenme Rehberi-TBER, 2015)

Kimler kullanabilir?

Ferrum Hausmann Fort, bir doktor veya eczac覺 繹nerisiyle yetikinlerde kullan覺labilir. ocuklarda kullanmadan 繹nce bir doktora dan覺覺n. Ayr覺ca Ferrum Hausmann Fort herkes i癟in uygun bir ila癟 olmayabilir.

Sizin i癟in g羹venli olduundan emin olmak i癟in, aa覺daki durumlarda Ferrum Hausmann Fort tableti kullanmaya balamadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Ge癟mite Ferrum Hausmann Fort veya baka herhangi bir ilaca kar覺 alerjik reaksiyon ge癟irdiyseniz
 • Anemi (kans覺zl覺k) hastal覺覺n覺z覺n nedeni demir eksiklii deil ise
 • Mide 羹lseri veya iltihapl覺 ba覺rsak hastal覺覺 gibi dier mide veya ba覺rsak problemleriniz varsa
 • Tekrarlayan kan nakilleri ald覺ysan覺z
 • 襤drar覺n覺zda kan olduunu farkettiyseniz
 • Hemokromatozis veya hemosideroz gibi demir seviyenizi etkileyen baka rahats覺zl覺klar覺n覺z varsa
 • Orak h羹creli anemi veya talasemi gibi k覺rm覺z覺 kan h羹crelerinizi etkileyen bir durumunuz varsa
 • Folik asit (folat) i癟eren baka bir ila癟 ya da takviye kullan覺yorsan覺z

Nas覺l ve ne zaman al覺nmal覺?

Ferrum Hausmann Fort, a癟 karn覺na ald覺覺n覺zda en iyi sonucu verir. Yemekten 30 dakika 繹nce veya yemekten 2 saat sonra alabilirsiniz. Ancak midenizi rahats覺z ederse, yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alabilirsiniz.

Doktorunuz (veya bir eczac覺), portakal suyu veya bir C vitamini takviyesi ile Ferrum Hausmann tableti ayn覺 anda alman覺z覺 tavsiye edebilir. C vitamini ba覺rsaklardan demir emilimini artt覺rabilir. B繹ylece 1 tablet i癟erisindeki 100 mg demirin daha b羹y羹k oran覺ndan faydalanm覺 olursunuz.

Benzer ekilde Ferrum Hausmann tableti 癟ay ve kahve gibi i癟eceklerle birlikte almaman覺z覺 da 繹nerebilir. ay ve kahve ba覺rsaklardan demir emilini azaltabilir. Bu 1 tablet i癟erisindeki 100 mg demirin daha k羹癟羹k oran覺ndan faydalanman覺za neden olur.

Ayr覺ca Ferrum Hausmann tableti s羹t ve s羹t 羹r羹nleri gibi kalsiyum y繹n羹nden zengin besinlerle birlikte almaman覺z覺 da 繹nerebilir. Kalsiyum ile demir ba覺rsaklarda birlikte bulunduunda, demirin emilimi azalabilir. Bu 1 tablet i癟erisindeki 100 mg demirin daha k羹癟羹k oran覺ndan faydalanman覺za neden olur.

A覺r覺 dozu ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olabilecei i癟in Ferrum Hausmann ilac覺n覺z覺 癟ocuklar覺n ulaamayaca覺 ekilde muhafaza edin!

Eer doktorunuz 癟ocuunuza Ferrum Hausmann Fort re癟ete ettiyse, doktorunuzun 繹nerdii dozda -elbette- kullanabilirsiniz.

Unutulan dozlar覺 dengelemek i癟in 癟ift doz almay覺n覺z.

ok fazla Ferrum Hausmann almak kusmaya, mide ar覺s覺na veya ishale neden olabilir.

Demir ilac覺 ne kadar s羹re kullan覺lmal覺?

ou insan yakla覺k 1 hafta sonra kendini daha iyi hissetmeye balar, ancak ilac覺n tam olarak etkili olmas覺 4 haftay覺 bulabilir. Demir depolar覺n覺n dolmas覺 i癟in ise ila癟 daha uzun s羹re kullan覺lmaya devem edilebilir.

Genel olarak halsizlik ve yorgunluk gibi demir eksiklii belirtilerinin ortadan kalkmas覺ndan sonra v羹cuttaki demir depolar覺n覺n dolmas覺 i癟in en az 1 ay daha kullan覺lmas覺 繹nerilir.

Anemi durumunuza ve kan deerlerinize g繹re 1 ay ila 6 ay aras覺nda demir ilac覺 kullanman覺z gerekebilir. 襤lac覺n覺z覺 doktorunuzun 繹nerdii s羹re kadar kullanmal覺s覺n覺z.

Doktorunuz, v羹cudunuzun demir ihtiyac覺n覺 kar覺lamaya yard覺mc覺 olmak i癟in genellikle 3 ila 6 ay sonras覺na kadar almaya devam etmenizi tavsiye edebilir.

Eer demir eksiklii yaaman覺z y羹ksek ise d羹zenli olarak demir i癟eren ila癟lar alman覺z gerekebilir.

Gebelik ve emzirme

Ferrum Hausmann, genellikle gebe ve emziren kad覺nlar覺n kullan覺m覺na uygundur.

Gebelik

Hamilelik s覺ras覺nda Ferrum Hausmann Fort tablet almak genellikle g羹venlidir. Gebelik kategorisi: A’d覺r.

Hamileyseniz ve demir takviyeleri al覺yorsan覺z, kab覺z olman覺z veya hemoroid sorunu yaaman覺z daha y羹ksek ihtimaldir. Eer gebelikte kab覺zl覺k veya hemoroid sorunu olan bir gebeyseniz bununla ba etmenin en iyi yolu konusunda doktorunuz size tavsiyelerde bulunabilir.

Gebeliin 繹zellikle ilk haftalar覺nda folik asit takviyesi almak son derece 繹nemlidir. Ferrum Hausmann Fort i癟erisindeki 350 mcg folik asit bu ihtiyac覺 k覺smen kar覺layabilir.

Emzirme

Evet! Ferrum Hausmann Fort tablet kullan覺rken bebek emzirmek genellikle g羹venlidir.

Bununla birlikte, demirin bir k覺sm覺 anne s羹t羹ne ge癟ebilir. Bu ge癟i, annenin mevcut demir seviyesine ve g覺da ile al覺nan demir miktar覺na g繹re deimez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilac覺 verilmesi, bebein gereinden fazla demir almas覺na veya bebekte var olan demir eksikliinin tedavi edilmesine neden olmaz.

Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi, Ferrum Hausmann Fort tablette baz覺 kiilerde yan etkilere neden olabilir.

ou insan yan etki yaamaz veya hafif yan etkiler yaar.

Aa覺dakiler dahil olmak 羹zere yan etkiler sizi rahats覺z ediyorsa veya ge癟miyorsa eczac覺n覺za veya doktorunuza dan覺覺n:

 • Bulant覺 veya kusma
 • Mide rahats覺zl覺覺, haz覺ms覺zl覺k
 • Mide ekimesi
 • 襤tah kayb覺
 • Kab覺zl覺k
 • 襤shal
 • Koyu renkli veya siyah renkli kaka

Size veya 癟ocuunuza Ferrum Hausmann Fort re癟ete edildiyse, bunu nas覺l ve ne zaman alaca覺n覺z konusunda doktorunuzun talimatlar覺na uyun.

Eczaneden ila癟 sat覺n al覺rsan覺z, eczac覺n覺z覺n talimatlar覺na veya ilac覺n kutusundan 癟覺kan talimatlara uyun.

Ciddi alerjik reaksiyon

Nadir durumlarda, Ferrum Hausmann Fort tablete kar覺 ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) olmas覺 m羹mk羹nd羹r.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar Ferrum Hausmann Fort t羹m yan etkileri deildir. Tam liste i癟in ila癟 paketinizin i癟indeki bro羹re bak覺n.

Yan etkilerle nas覺l ba edilir?

Bulant覺 veya kusma, mide rahats覺zl覺覺, haz覺ms覺zl覺k ya da mide ekimesi gibi yan etkiler: 襤lac覺n覺z覺 yemeklerle birlikte almay覺 deneyin. Daha az baharat ve daha az asitli g覺da t羹ketin. Daha fazla sebze, meyve ve tah覺l tercih edin. Eer kusman覺z varsa, s覺v覺 kayb覺na bal覺 geliebilecek olumsuz durumlardan korunmak i癟in s覺k s覺k va az az su i癟in. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya youn kokulu idrar yapmak s覺v覺 kayb覺na iaret eder.

襤tahs覺zl覺k: Ac覺kt覺覺n覺z覺 hissettiinizde beslenin. Yard覺mc覺 oluyorsa, normalden daha s覺k daha k羹癟羹k 繹羹nler yiyin. Ac覺kt覺覺n覺zda at覺t覺r覺n. Kuru meyve ve kuruyemi gibi kalorisi ve proteini y羹ksek besleyici at覺t覺rmal覺klar t羹ketin.

Kab覺zl覺k: Bol bol su i癟in. Taze meyve, sebze ve tah覺l gibi y羹ksek lifli yiyecekler yiyin. Daha d羹zenli egzersiz yapmaya 癟al覺覺n. G羹nl羹k y羹r羹y羹e veya kouya gitmeyi deneyin. Bu ie yaramazsa, bir eczac覺 veya doktorla konuun. 

襤shalS覺v覺 kayb覺n覺 (dehidrasyon) 繹nlemek i癟in bol miktarda su t羹ketin. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya youn kokulu idrar yapmak s覺v覺 kayb覺na iaret eder. Eczac覺 veya doktorla konumadan ishali tedavi etmek i癟in baka bir ila癟 almay覺n覺z.

Koyu renkli veya siyah renkli kaka yapmak: Bu, demir i癟eren ila癟lar al覺nd覺覺nda s覺kl覺kla yaanan bir durumdur. Yayg覺nd覺r ve endielenecek bir ey deildir. Ancak, d覺k覺n覺z siyah ve yap覺kan g繹r羹n羹yorsa, 羹zerinde k覺rm覺z覺 癟izgiler varsa veya baka herhangi bir ekilde kendinizi iyi hissetmiyorsan覺z bir doktora dan覺覺n.

Dier ila癟larla birlikte kullanmak

Ferrum Hausmann Fort tabletin etki mekanizmas覺n覺 etkileyebilecei baz覺 ila癟lar vard覺r.

Ferrum Hausmann tablet, dier ila癟lar覺n 癟al覺ma eklini de etkileyebilir. Dier ilac覺n覺z ile Ferrum Hausmann tablet aras覺na boluk b覺rakmak iyi bir fikirdir. Bu boluun ne kadar olmas覺 gerektii konusunda bir doktor veya eczac覺ya dan覺覺n.

Ferrum Hausmann almaya balamadan 繹nce, aa覺daki ila癟lardan herhangi birini al覺yorsan覺z bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n:

 • Demir, kalsiyum, magnezyum veya 癟inko i癟eren takviyeler veya multivitaminler veya halihaz覺rda demir enjeksiyonlar覺 al覺yorsan覺z
 • Antiasit ve haz覺ms覺zl覺k ila癟lar覺 al覺yorsan覺z (genelde mide koruyucu olarak bilinirler, baz覺lar覺: proton pompa inhibit繹rleri)
 • Oksitetrasiklin, doksisiklin veya siprofloksasin gibi antibiyotikler
 • Y羹ksek tansiyonu tedavi etmek i癟in kullan覺lan bir ila癟 olan metildopa
 • Yetersiz tiroid tedavisinde kullan覺lan bir ila癟 olan levotiroksin
 • Artrit tedavisinde kullan覺lan bir ila癟 olan penisilamin
 • Alendronik asit ve risedronat gibi osteoporozu (kemik erimesi) tedavi etmek veya 繹nlemek i癟in kullan覺lan ila癟lar (bifosfonatlar)
 • Parkinson hastal覺覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan levodopa, karbidopa veya entakapon gibi ila癟lar

Demir, kalsiyum, magnezyum veya 癟inko i癟eren herhangi bir takviye veya ila癟 al覺rsan覺z bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n.

Bu demir eksiklii ilac覺 ile birlikte herhangi bir bitkisel ila癟 veya takviye almadan 繹nce bir eczac覺 veya doktora dan覺覺n. Baz覺 vitamin ve mineral takviyeleri zaten demir i癟eriyor olabilir.

Soru Cevap

Ferrum Hausmann Fort ne ie yarar?

Ferrum Hausmann Fort, v羹cudunuzda oksijen ta覺yan sal覺kl覺 k覺rm覺z覺 kan h羹crelerini 羹retebilmek i癟in ihtiya癟 duyulan demiri salar. V羹cudunuzda artan demir ile k覺rm覺z覺 kan h羹creleri daha verimli 癟al覺覺r. V羹cudunuzda yeterince demir olmad覺覺nda (demir eksiklii anemisi), kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz. Dier baz覺 belirtileri ise soluk cilt rengi, nefes darl覺覺 hissi ve kalp 癟arp覺nt覺s覺 olabilir.

Ferrum Hausmann Fort a癟 m覺 tok mu al覺n覺r?

Ferrum Hausmann Fort a癟 karn覺na al覺nd覺覺nda en iyi sonucu verir. Genellikle g羹nde 1 adet a癟ken al覺n覺r.

Bana daha fazla enerji verecek mi?

Eer v羹cudunuzda yeterli miktarda demir yoksa enerji eksiklii hissedersiniz. Yeterli demire sahip olmamak, kan覺n覺z覺n v羹cudunuzda yeterli oksijeni ta覺yamayaca覺 anlam覺na gelir. Bu durum yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur. Ferrum Hausmann Fort, ihtiyac覺n覺z olan demiri salayarak daha enerjik olman覺z覺 salayabilir. Yorgun hissediyorsan覺z, ancak demir eksiklii anemisi tehisi konmad覺ysa, Ferrum Hausmann Fort almadan 繹nce bir doktor veya eczac覺 ile konuman覺z 繹nemlidir. Bunun nedeni, enerjinizin eksik olmas覺n覺n bir癟ok nedeni olabileceidir.

Ferrum Hausmann Fort gebelerin folik asit ihtiyac覺n覺 kar覺lar m覺?

Sal覺kl覺 bir bebee sahip olmak i癟in gebelikten 繹nceki 3 ila 4 ay ve gebelik s羹resince folik asit takviyesi al覺nmas覺 繹nerilmektedir. Ferrum Hausman Fort gebelerin ihtiya癟 duyduu folik asit takviyesinin bir k覺sm覺n覺 kar覺lar. Gebeler i癟in g羹nl羹k 繹nerilen folat vitamini al覺m d羹zeyi 600 mcg’d覺r. 1 tablet Ferrum Hausmann Fort ise 350 mcg folik asit i癟erir. Dolay覺s覺yla gebeliin ilk 3 ay覺ndaki bir gebe ihtiyac覺 olan ek folik asit desteinin yakla覺k yar覺s覺n覺 ferrum hausmann kan ilac覺ndan elde edebilir.

Ferrum Hausmann Fort emziren kad覺nlar覺n folik asit ihtiyac覺n覺 kar覺lar m覺?

Emziren kad覺nlar i癟in g羹nl羹k 繹nerilen folat vitamini al覺m d羹zeyi 500 mcg’d覺r. 1 tablet Ferrum Hausmann Fort ise 350 mcg folik asit i癟erir. Dolay覺s覺yla gebeliin ilk 3 ay覺ndaki bir gebe ihtiyac覺 olan ek folik asit desteinin yakla覺k 羹癟te ikisini ferrum hausmann kan ilac覺ndan elde edebilir.

Uzun s羹re Ferrum Hausmann Fort almak g羹venli midir?

Doktorunuzun sorun olmad覺覺n覺 s繹yledii ve herhangi bir yan etkiniz olmad覺覺 s羹rece, ihtiyac覺n覺z dorultusunda Ferrum Hausmann Fort alman覺z g羹venlidir.

Dourganl覺覺m覺 etkiler mi?

Ferrum Hausmann Fort, ne erkeklerde ne de kad覺nlarda dourganl覺覺 etkileyeceine dair kesin bir kan覺t yoktur.

Ferrum Hausmann Fort ba ar覺s覺 yapar m覺?

Bu ilac覺n ba ar覺s覺 yapmas覺 beklenmez.

Ferrum Hausmann Fort adet keser mi?

Ferrum Hausmann Fort ilac覺n覺n adet kesmesi veya regl periyodunu etkilemesi beklenmez.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir