Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Gastren

Gastren (Aljinik Asit), mide duvar覺n覺z覺n i癟 astar覺n覺n 羹zerinde y羹zen koruyucu bir tabaka oluturarak etkisini g繹sterir. B繹ylece, a覺r覺 mide asidi sindirim sistemi duvar覺n覺za daha az zarar verir. Refl羹 ve mide yanmas覺 iddetini azaltan bir anti-asit i癟erir. A覺r覺 mide asidini n繹tralize eder.

Gastren DUO s羹spansiyon_hekimim yan覺mda

Gastren urup ve 癟ineme tableti gibi farkl覺 formlarda sunulan bir mide ilac覺d覺r. Mide yanmas覺, mide ekimesi, asit refl羹 veya haz覺ms覺zl覺覺 tedavi etmek i癟in kullan覺labilir.

Refl羹, mide asidinin yemek borusundan yukar覺 癟覺kmas覺 ve g繹s羹n羹zde yanma hissi vermesidir.

Gastren DUO gibi refl羹 ila癟lar覺, deniz yosunundan yap覺lan aljinik asit i癟erir. Aljinik asit (sodyum aljinat), midenizin i癟eriinin 羹zerinde y羹zen koruyucu bir k繹p羹k tabakas覺 oluturur. Bu, mide asidinin yemek borunuza ka癟mas覺n覺 engeller.

Gastren genellikle yemeklerden sonra ve yatmadan 繹nce al覺n覺r. Al覺nd覺ktan hemen sonra etkisini g繹stermeye balar ve yakla覺k 4 saat boyunca etkisini g繹stermeye devam eder.

Bu refl羹 ilac覺n覺 uzun s羹re kulland覺覺n覺zda genellikle sorun yaratmaz. Ancak, bir haftadan fazla d羹zenli olarak alman覺z gerekiyorsa doktorunuza dan覺覺n.

Gastren i癟inde ne var?

Gebelik d繹nemindekiler dahil, yemeklerden sonra aza gelen ac覺 su (asit reg羹rjitasyonu), mide yanmas覺 ve haz覺ms覺zl覺k gibi gastro繹zofageal refl羹 semptomlar覺 ve a覺r覺 mide asidi (hiperasidite) semptomlar覺n覺n tedavisinde kullan覺labilir.

Gastren DUO s羹spansiyon: Sodyum aljinat, magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat etkin maddelerini i癟eren 癟ineme tableti veya urup formlar覺na sahiptir. Sodyum aljinat alglerden elde edilir ve refl羹 tedavisinde kullan覺l覺r.

Gastren 癟ineme tableti: Magnezyum karbonat ve Kalsiyum karbonat i癟erir. Her ikisi de anti-asittir. Mide pH’覺n覺 d羹羹r羹r. Mide yanmas覺 ikayetini azalt覺r. Ancak bu 癟ineme tablet formu refl羹 tedavisinde kullan覺lan Aljinat etken maddesini i癟ermez.

Aljinik asit (Aljinat)

Aljinik asit poli羹ronik asit zincirlerinden oluan doal bir polisakkarittir ve bata Laminaria olmak 羹zere alg kaynaklar覺ndan elde edilir. Geni bir biyolojik uygulama yelpazesine sahiptir. u anda, yaln覺zca anti-asitler ile kombinasyon halinde kullan覺m i癟in onaylanm覺t覺r.

Aljinik asit, kendi a覺rl覺覺n覺n 200-300 kat覺 kadar su emebilir ve d羹羹k pH’ta (mide gibi asidik ortam) 癟繹z羹nerek y羹ksek viskoziteli, y羹ksek pH’l覺 bir jel oluturur.

Mide asidi i癟eriinde y羹zen fiziksel bir bariyer oluturur ve yemek borusuna asit geri ak覺覺n覺 azalt覺r. Gastro繹zofageal refl羹 hastal覺覺 ve haz覺ms覺zl覺k tedavisinde faydal覺d覺r.

Magnezyum karbonat

Magnezyum karbonat (MgCO3), mide ekimesi, haz覺ms覺zl覺k ve mide rahats覺zl覺覺n覺n semptomatik rahatlamas覺 i癟in kullan覺lan bir anti-asittir.

Magnezit olarak da bilinen magnezyum karbonat, midede a覺r覺 asit 羹retiminin neden olduu mide ekimesi ve mide rahats覺zl覺覺 i癟in yayg覺n olarak kullan覺lmaktad覺r.

Kalsiyum karbonat

Kalsiyum karbonat (CaCO3), mide salg覺lar覺nda hidroklorik asidi n繹tralize ederek hareket eden bazik bir inorganik tuzdur. zofagus asidini h覺zla n繹tralize eder ve refl羹y羹 繹nleyebilir.

Kalsiyum karbonat ayr覺ca mide ekimesi, haz覺ms覺zl覺k ve mide yanmas覺n覺 gidermek i癟in bir anti-asit olarak kullan覺l覺r.

Uzun s羹reli a覺r覺 kullan覺m ciddi sorunlara neden olabilir. B繹brek talar覺 ve b繹brek fonksiyonlar覺nda ciddi hasar gelimesine neden olabilir. Ayr覺ca, y羹ksek kalsiyum seviyeleri ciddi kalp ritim bozukluklar覺na neden olabilir.

Kimler kullanabilir?

Gastren, 癟ou yetikin ve 12 ya ve 羹zeri 癟ocuklar taraf覺ndan g羹venle al覺nabilir.

Bebeiniz veya 癟ocuunuzda refl羹 veya haz覺ms覺zl覺k sorunlar覺 varsa, m羹mk羹n olan en k覺sa s羹rede doktorunuza dan覺覺n. Bebeklerde ve 癟ocuklarda sadece doktorunuz re癟ete ederse Gastren kullan覺n.

Gastren baz覺 insanlar i癟in uygun deildir. Aa覺dakilerden birine sahipseniz Gastren kullanmadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n:

 • Gastren’e veya baka ila癟lara kar覺 alerjik reaksiyon yaad覺ysan覺z
 • Kalsiyum, magnezyum veya sodyum a癟覺s覺ndan takipli hastalar
 • B繹brek veya kalp hastal覺覺
 • Fenilketon羹ri ad覺 verilen nadir, kal覺tsal bir hastal覺k
 • Kandaki fosfat seviyesinin d羹羹k olmas覺

Nas覺l ve ne zaman al覺n覺r?

Gastren, 癟inenebilir tabletler veya 癟eitli urup formlar覺 olarak sunulmaktad覺r. Bu ila癟lar覺 ila癟lar覺n覺 eczanelerden re癟eteyle veya re癟etesiz temin edebilirsiniz.

Ayr覺ca 2 ya覺ndan k羹癟羹k bebekler ve 癟ocuklar i癟in Gastren infant oral 癟繹zelti i癟in toz sae formu da bulunmaktad覺r.

襤htiya癟 halinde ve genel olarak g羹nde 4 defaya kadar Gastren tabletleri veya uruplar覺 alabilirsiniz.

Yemeklerden sonra ve uykuda mide yanmas覺 daha rahats覺z edici olabilmektedir. Yakla覺k 4 saat etkisini s羹rd羹ren bu ila癟 yemeklerden sonra ve uyumadan 繹nce al覺nd覺覺nda daha faydal覺 olabilir. Ancak doktor re癟etesiyle kullan覺yorsan覺z, Gastren urup veya tabletleri doktorunuzun 繹nerdii ekilde al覺n.

ineme tabletleri 癟ineyin, onlar覺 b羹t羹n olarak yutmay覺n. Daha sonra su gibi bir eyler i癟mek en iyisidir.

襤la癟 kullan覺rken doktorunuzun veya eczac覺n覺z覺n tavsiyelerine veya ila癟 kutusundan 癟覺kan bro羹re uyunuz.

Ara s覺ra hafif mide ekimesi veya haz覺ms覺zl覺k yaarsan覺z, Gastren’i yaln覺zca ihtiyac覺n覺z olduunda almay覺 tercih edebilirsiniz.

S覺k s覺k mide ekimesi veya haz覺ms覺zl覺k ya覺yorsan覺z, doktorunuz, semptomlar覺n覺z olsun veya olmas覺n Gastren’i d羹zenli olarak yemeklerden sonra ve yatmadan 繹nce g羹nde 4 defaya kadar alman覺z覺 繹nerebilir.

Eer Gastren ilac覺n覺z覺 re癟etesiz ald覺ysan覺z, 7 g羹n kadar kulland覺ysan覺z ve buna ramen rahats覺zl覺klar覺n覺z devam ediyorsa, doktorunuza dan覺覺n.

Gastren’i uzun s羹re d羹zenli olarak ald覺ysan覺z, kullanmay覺 b覺rakmadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n. Aniden ila癟 b覺rakmak, midenin asit i癟eriinin yemek borunuza gelmesine ve semptomlar覺n覺z覺n tekrar balamas覺na neden olabilir.

Yan etkiler

Gastren 癟ok g羹venli bir ila癟t覺r.

Bu ilac覺 kullanan bir癟ok insanda yan etki g繹r羹lmez. Ancak bir yan etki yaarsan覺z muhtemelen hafif olacakt覺r ve muhtemelen Gastren almay覺 b覺rakt覺覺n覺zda yan etkiler kaybolacakt覺r.

Bunu alan 癟ou insan覺n herhangi bir yan etkisi yoktur. Bir yan etki g繹r羹rseniz, muhtemelen hafif olacakt覺r ve Gastren almay覺 b覺rakt覺覺n覺zda kaybolacakt覺r.

Baz覺 Gastren t羹rlerinin, i癟eriindeki maddeler mide bulant覺s覺, kusma, kab覺zl覺k veya ishal gibi yan etkilere neden olabilir.

Sizi rahats覺z eden veya ge癟meyen herhangi bir yan etki fark ederseniz doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n.

Ciddi alerjik reaksiyon

ok nadir durumlarda, Gastren’e kar覺 ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) gelimesi m羹mk羹nd羹r. Bu durum, 10.000 kiiden 1’inden daha az覺nda olur.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar Gastren ila癟lar覺n覺n t羹m yan etkileri deildir. T羹m olas覺 yan etkiler i癟in ilac覺n kutusundan 癟覺kan bro羹re bak覺n veya doktorunuza dan覺覺n.

Gebelik ve emzirme

Gastren genel olarak gebelik ve emzirme d繹nemlerinde re癟ete edilebilen g羹venik seviyesi y羹ksek bir ila癟t覺r.

Bununla birlikte, mide ekimeniz veya haz覺ms覺zl覺覺n覺z varsa, ila癟 almadan tedavi etmeyi denemek en iyisidir. unlar yard覺mc覺 olabilir:

 • S覺k s覺k ve k羹癟羹k 繹羹nlerle beslenin. Midenizi tek seferde doldurmamaya gayret edin.
 • Yal覺 veya baharatl覺 yiyeceklerden ka癟覺n覺n.
 • Yast覺覺n覺z覺 veya yata覺n覺z覺n ba taraf覺n覺 bir miktar y羹kseltin.

Bunlar ie yaramazsa, doktorunuz Gastren gibi bir ila癟 繹nerebilir.

Ayr覺ca, kalsiyum karbonat i癟erii dikkate al覺nd覺覺nda tedavi s羹resinin m羹mk羹n olduunca k覺sa tutulmas覺 tavsiye edilmektedir.

Dier ila癟larla ilgili uyar覺lar

Gastren ilac覺n覺n etki mekanizmas覺na yani 癟al覺ma ekline m羹dahale eden baz覺 ila癟lar vard覺r.

Aa覺daki ila癟lar覺 kullan覺yorsan覺z, bu ila癟lar覺 almazdan 2 saat 繹ncesinden 2 saat sonras覺na kadar toplam 4 saatlik s羹rede Gastren almaman覺zda fayda vard覺r:

 • Antihistaminik ila癟lar
 • Baz覺 antibiyotikler (kinolonlar ve tetrasiklinler)
 • Demir eksiklii ila癟lar覺
 • Mantar enfeksiyonlar覺n覺 tedavi etmek i癟in ila癟lar
 • Beta blokerler (kalp problemleri i癟in)
 • Penisilamin (romatoid artrit i癟in)
 • Steroidler (inflamatuar ve otoimm羹n bozukluklar i癟in)
 • Antipsikotik ila癟lar (bipolar bozukluk ve izofreni gibi ak覺l ve ruh sal覺覺 sorunlar覺 i癟in)
 • Klorokin (s覺tma i癟in)
 • Estramustin (prostat kanseri i癟in)
 • Alendronik asit gibi bifosfonatlar (osteoporoz gibi kemik problemlerini tedavi etmek ve 繹nlemek i癟in)
 • Levotiroksin
 • Protein pompa inhibit繹rleri (mide koruyucu olarak bilinen ila癟lar)

Soru Cevap

Gastren almay覺 unutursam?

Eer d羹zenli olarak kullanman覺z 繹nerildiyse ve bir doz Gastren almay覺 unuttuysan覺z sonraki dozu 癟ift almay覺n. Sadece unuttuunuz dozu b覺rak覺n ve bir sonraki dozunuzu normal ekilde al覺n.

ok fazla al覺rsam ne olur?

Yanl覺l覺kla fazla Gastren almak, gaz 癟覺karma ve ikinlik gibi yan etkilere neden olabilir. Bunun size ciddi bir zarar vermesi beklenmez. Yine de endieniz varsa, doktorunuz veya eczac覺n覺zla konuun.

Bebek sahibi olmama engel olur mu?

Gastren alman覺n erkeklerde veya kad覺nlarda dourganl覺覺 azaltaca覺na dair net bir kan覺t yoktur.

Doum kontrol y繹ntemimi etkiler mi?

Gastren, doum kontrol hap覺 kullan覺yor olmak da dahil olmak 羹zere herhangi bir d羹zenli doum kontrol羹n羹 etkilemez.
Bununla birlikte, birlikte al覺nd覺覺nda EllaOne (ulipristal) ad覺 verilen bir t羹r acil kontrasepsiyonun etkinliini azaltabilir.
EllaOne almadan birka癟 saat 繹nce ve sonra Gastren’u kullanmaktan ka癟覺nmak veya bunun yerine farkl覺 bir acil kontraseptif kullanmak daha iyi olabilir.

Bisiklet veya ara癟 kullanabilir miyim?

Evet, Gastren alman覺n araba veya bisiklete binme yeteneinizi etkilemesi beklenmez.

Gastren al覺rken alkol i癟ebilir miyim?

Alkol, Gastren’in 癟al覺ma eklini etkilemez, ancak alkol i癟mek midenizin normalden daha fazla asit 羹retmesine neden olur. Bu, mide astar覺n覺z覺 tahri edebilir ve mide rahats覺zl覺覺n覺z覺 daha da k繹t羹letirebilir.

Mide koruyucu haplarla birlikte Gastren alabilir miyim?

Gastren ve dier mide koruyucu ila癟lar覺n birlikte re癟ete edilmesi m羹mk羹nd羹r.
Doktorunuz midenizin 羹rettii asit miktar覺n覺 azaltmak i癟in Lansor, Nexium, Panto, Protonex, Pantpas veya Nexstep gibi bir proton pompas覺 inhibit繹r羹 re癟ete ettiyse; Gastren ile bu ila癟lar aras覺nda 2 saat boluk b覺rak覺n.

Gastren ar覺 kesicilerle birlikte nas覺l kullan覺l覺r?

Gastren ile ayn覺 anda parasetamol almak g羹venlidir.
Ancak ibuprofen veya aspirin gibi dier ar覺 kesicilerle birlikte almadan 繹nce doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n. Baz覺 ar覺 kesici ila癟lar mide yanmas覺 ve haz覺ms覺zl覺k belirtilerinizi daha da k繹t羹letirebilir.

Gastren b繹breklere zarar verir mi?

Bu antiasit ila癟 kalsiyum karbonat ve sodyum bikarbonat gibi mineraller i癟erir. Bu minerallerin fazlas覺 b繹breklerden s羹z羹l羹p idrarla at覺lmal覺d覺r. A覺r覺 Gastren kullan覺m覺 繹zellikle b繹breklerinde zaafiyet olan kiilerin b繹breklerine zarar verebilir. K覺sa s羹reli veya 繹nerilen dozlarda kullan覺ld覺覺nda b繹breklere zarar vermesi beklenmez.


Kaynak:

 1. sciencedirect.com
 2. nhs.uk
 3. pubmed
 4. medicines.org.uk
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir