Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

襤buramin Zero mu Peditus mu?

襤buramin Zero S羹spansiyon daha az say覺da ila癟 etken maddesi i癟erir ve daha d羹羹k yan etki riskiyle daha g羹venilir bir ila癟t覺r. zellikle 癟ocuklar覺n kullan覺m覺nda daha az riskli olmas覺 gibi bir avantaj覺 vard覺r. Peditus urup ise i癟erisinde alkol bulunan ve bir癟ok etken madde ile yan etki riski daha y羹ksek olan bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. 12 ya alt覺nda bir 癟ocua doktor 繹nerisi olmadan Peditus urup vermeyiniz.

iburamin zero mu peditus mu, HekimimYanimda.com

Hem iburamin zero s羹spansiyon hem de peditus urup souk alg覺nl覺覺 tedavisinde kullan覺lan ila癟lard覺r. Peki hangisi daha iyi? Avantajlar覺 ve dezavantajlar覺 neler? 襤buramin Zero mu Peditus mu?

ncelikle ayn覺 hastal覺klar覺n tedavisinde kullan覺lan ve benzer semptomlara etki eden bu iki ilac覺n etken madde olarak hi癟bir ortak taraflar覺 yoktur.

襤buramin Zero s羹spansiyon, Dolven ate d羹羹r羹c羹 urup ile ayn覺 miktarda ibuprofen ve ek olarak burun mukozalar覺n覺 a癟arak rahat nefes almay覺 salayan bir antihistaminik i癟erir. Her iki etken madde de d羹羹k yan etki riskine sahiptir. Bu sayede iburamin zero s羹spansiyon souk alg覺nl覺覺 semptomu olan 癟ocuklarda doktor re癟etesiyle rahatl覺kla 2 ya 羹zerinde kullan覺labilir.

Peditus urup ise, pembe kutusuyla tan覺nan parol urup veya mor kutusuyla tan覺nan calpol urup kadar parasetamol i癟erir. Parasetamol son derece d羹羹k yan etki riskine sahiptir. Buna ek olarak burun mukozalar覺n覺 a癟arak rahat nefes almay覺 salayan bir baka antihistaminik i癟erir. Ayr覺ca balgam miktar覺n覺 azaltan bir etken madde ve burun t覺kan覺kl覺覺nda etkili bir baka etken madde i癟erir. T羹m bu etkiler ayn覺 anda d羹羹n羹ld羹羹nde harika bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺ym覺 gibi g繹r羹n羹r ancak her bir etken maddenin ayr覺 ayr覺 yan etki riski vard覺r. Bu nedenle doktor re癟etesi olmaks覺z覺n peditus urubun 12 ya alt覺nda kullan覺lmas覺 繹nerilmez!

Her iki ila癟taki etken maddeler 繹yledir:

襤buramin Zero S羹spansiyonPeditus urup
襤buprofen
– Ate d羹羹r羹r
– Ar覺 hissini azalt覺r
Parasetamol
– Ate d羹羹r羹r
– Ar覺 hissini azalt覺r
Klorfeniramin maleat
– Alerjide etkilidir
Prilamin maleat
– Alerjide etkilidir
Guaifenesin
– Balgam s繹kt羹r羹c羹d羹r
Fenilefrin hidroklor羹r
– Burun t覺kan覺kl覺覺n覺 giderir
襤buramin Zero mu Peditus mu?

襤lk bak覺ta daha fazla etken madde i癟erdii i癟in peditus urup daha etkilidir diye d羹羹n羹lebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum udur: Bir ila癟taki ila癟 etken maddesi artt覺k癟a yan etki riski artar!

zellikle 癟ocuklar覺n ila癟 kullanmalar覺 gerektiinde gerekli olandan fazla ila癟 etken maddesi vermek istemeyiz!

Etken maddelere yak覺ndan bakal覺m

Bu iki ila癟taki ibuprofen ve parasetamol benzer etkilere sahiptir. Ar覺 hissiyat覺n覺 azalt覺rlar ve atei d羹羹r羹rler. Souk alg覺nl覺覺 semptomlar覺ndan olan ate halinin hafiflemesini salarlar. Ayr覺ca yine souk alg覺nl覺覺nda s覺k g繹r羹len yayg覺n ar覺 belirtilerini gidermeye de yard覺mc覺 olurlar.

Klorfeniramin meleat ile Prilamin maleat ise allerjik durumlar覺n tedavisinde kullan覺lan antihistaminiklerdir. Bu antihistaminikler alerjik reaksiyonlar, saman nezlesi, rinit, 羹rtiker (kurdeen) ve ast覺m gibi rahats覺zl覺klarda kullan覺labilen bir antihistaminiklerdir. Antihistaminikler; histamin sal覺n覺m覺n覺n neden olduu:

 • Rinit
 • Hap覺rma
 • Burun ve yutak boluunun tahrii veya ka覺nt覺s覺
 • G繹z ya覺n覺n art覺覺 (lakrimasyon)
 • K覺rm覺z覺 veya ka覺nt覺l覺 g繹zler

gibi alerjik semptomlar覺n semptomatik olarak giderilmesi i癟in kullan覺l覺r.

Peditus ek olarak burun t覺kan覺kl覺覺n覺 gideren bir etken madde olan fenilefrin hidroklor羹r ve balgam s繹kt羹r羹c羹 etki g繹steren guaifenesin i癟erir.

Ayr覺ca, peditus urup alkol i癟erir. 5 mllik beher 繹l癟ekte yakla覺k 2 ml biraya veya 0.8 mL araba edeer alkol i癟erir [%2 (a/h) etanol]. Alkol almak istemeyen kiilerin peditus urup kullanmamalar覺 繹nerilir.

Peditus i癟eriinde bulunan metil paraben ve propil paraben alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

襤buramin Zero S羹spansiyon nas覺l kullan覺l覺r?

Ka癟 繹l癟ek?Ka癟 ml?Ka癟 defa?
2 6 ya1 繹l癟ek5 ml2 veya 3
6 9 ya1,5 繹l癟ek7-8 ml2 veya 3
9 -12 ya2 繹l癟ek10 ml2 veya 3
12 ya 羹zeri4 繹l癟ek20 ml2 veya 3
 • A覺rl覺覺 7 kg alt覺nda olan bebeklerde iburamin zero kullan覺m覺 繹nerilmez.
 • 襤buramin Zero verdikten sonra, sonraki doz i癟in en az 4 saat bekleyin. G羹nde 4 dozdan fazla kullanmay覺n覺z.
 • 襤buramin Zero ile ayn覺 anda ate d羹羹r羹c羹 kullanmay覺n.
 • Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullan覺n覺z.

Peditus urup nas覺l kullan覺l覺r?

 • 6 ya覺n alt覺ndaki 癟ocuklarda kullan覺lmamal覺d覺r.
 • 6-12 ya aras覺 kullan覺m覺 繹nerilmemektedir.
  • 6-12 ya aras覺ndaki 癟ocuklarda doktor tavsiyesiyle g羹nde her 4 saatte bir, 1 繹l癟ek (5 mL) kullan覺labilir.
 • 12 ya覺ndan b羹y羹k 癟ocuklarda ve yetikinlerde:
  • G羹nde her 4 saatte bir, 2 繹l癟ek (10 mL) olmak 羹zere g羹nl羹k maksimum miktar覺 4000 mgd覺r.
  • Her doz aras覺nda 4 saat veya daha uzun aral覺k b覺rak覺larak g羹nde 4 kez tekrarlanabilir.

zet

6 ya alt覺nda bir 癟ocuk i癟in doktor 繹nerisi olmadan ila癟 kullanmaman覺zda fayda vard覺r. 6 ya 羹zeri 癟ocuklar i癟in, 襤buramin Zero mu Peditus mu?

襤buramin Zero S羹spansiyon, daha 繹nceden beri ila癟 piyasas覺nda aktif olarak re癟ete edilen 襤buramin Cold urubun, ps繹doefedrin HCl etken maddesi 癟覺kar覺lm覺 ve b繹ylece yan etkisi azalt覺lm覺 versiyonudur. Sonu癟 olarak 襤buramin Zero S羹spansiyon daha d羹羹k yan etki riskiyle daha g羹venilir bir ila癟t覺r.

Peditus urup ise i癟erisinde alkol bulunan ve bir癟ok etken madde ile yan etki riski daha y羹ksek olan bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. Bir 癟ocuun hem balgam i癟in hem burun t覺kan覺kl覺覺 i癟in ila癟 kullanmas覺 gerekiyorsa bunlar覺 ayr覺 ayr覺 daha d羹羹k yan etkilere sahip ila癟lardan se癟ebilirsiniz. Peditus urup kullanacaksan覺z alkol i癟erdiini ve daha y羹ksek yan etki riski ta覺d覺覺n覺 biliyor olmal覺s覺n覺z.

12 ya alt覺nda bir 癟ocua doktor 繹nerisi olamdan Peditus urup vermeyiniz.

襤buramin Zero mu Peditus mu? Kendi tecr羹belerinizi ve t羹m sorular覺n覺z覺 aa覺ya yazabilirsiniz.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“襤buramin Zero mu Peditus mu?” i癟in 4 cevap

 1. Hocam burun t覺kan覺kl覺覺 geniz ak覺nt覺s覺 ve gece 繹ks羹r羹羹 var olum 5,5 ya覺nda ne 繹nerirsiniz?

  • Burun t覺kan覺kl覺覺, a覺zdan nefes almak zorunda b覺rak覺r. Bu durumda doal geniz ak覺nt覺m覺z daha koyu k覺vama gelir, artar ve balgam oluur. Burnu t覺kal覺 ve boaz覺nda balgam oluan 癟ocuk doal olarak solunum yollar覺n覺 a癟mak i癟in 繹ks羹r羹r. Dolays覺yla 繹ncelikle burundan rahat nefes alabilmek ad覺na burun temizliine 繹zen g繹sterin. Uyumadan 繹nce iyi bir burun temizlii yap覺n. Ciddi burun t覺kan覺kl覺覺 i癟in hekiminiz size burun spreyi 繹nerebilir. Balgam i癟in de bol miktarda su i癟irin. Asetilsistein gibi bir aminoasit t羹revi balgam覺 azaltabilmektedir.

   Uyar覺! Balgaml覺 癟ocuklara, balgam覺 atmak i癟in 繹ks羹ren hastalara –doktorunuz aksini 繹nermedik癟e– 繹ks羹r羹k kesici ila癟 kullanmay覺n. ks羹rme refleksini azaltan kuru 繹ks羹r羹k ila癟lar覺 balgam覺 olan hastan覺n balgam覺 atamamas覺na neden olabilir. Bu 繹zellikle balgam nedeniyle 繹ks羹ren k羹癟羹k 癟ocuklarda boulma riski oluturabilir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir