Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

襤buramin Zero S羹spansiyon

襤buramin Zero urup, souk alg覺nl覺覺, nezle, farenjit, tonsillit ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n semptomatik tedavisinde kullan覺l覺r. 襤癟erisindeki ibuprofen ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etki g繹sterir. Klorfeniramin Maleat ise hap覺rma, burun ak覺nt覺s覺, g繹zlerde ka覺nma ve burun t覺kan覺kl覺覺 gibi alerjik belirtileri hafifletir.

襤buramin Zero S羹spansiyon - souk alg覺nl覺覺 - HekimimYanimda.com

襤buramin Zero S羹spansiyon, souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n varl覺覺nda ate d羹羹r羹c羹 ve grip semptomlar覺n覺n hafifletilmesi amac覺yla kullan覺lan bir souk alg覺nl覺覺 urubudur. 

襤癟erisindeki etken maddelerin yan etki yapma riskleri d羹羹k olduundan urup formu 癟ocuklarda kullan覺l覺r. Ayn覺 etkin maddelerin yani ayn覺 ilac覺n yetikin kullan覺m覺 i癟in sunulan formu ise 襤buramin Zero Tablet‘tir.

襤buramin Zeronun 2 ya alt覺nda doktor re癟etesi olmadan kullan覺lmas覺 繹nerilmez.

Souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺 olan bebekte en iyi ila癟 anne s羹t羹d羹r.

K羹癟羹k yalarda, ba覺覺kl覺k sistemi ve organlar覺 gelime aamas覺nda olan 癟ocuklar覺m覺za m羹mk羹n olan en az miktarda ila癟 vermeyi isteriz.

Anne s羹t羹 ile beslenemeyen veya souk alg覺nl覺覺na bal覺 繹ks羹r羹k ve ate gibi semptomlar覺 iddetli olan 癟ocuklarda 襤buramin Zero ya da A-ferin Pediatrik gibi souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺 kullan覺labilir. 

1. 襤buramin Zero S羹spansiyon nedir? 襤癟inde ne var?

襤buramin Zero S羹spansiyon, souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r.

1 繹l癟ek (5 ml) 襤buramin Zero S羹spansiyon = 100 mg ibuprofen + 1 mg klorfeniramin maleat 

zetle 襤buramin Zero urup, her 1 繹l癟einde (5 ml); 100 mg ibuprofen i癟eren (Dolven urup, Pedifen urup, Apireks urup, Brus urup gibi) ar覺 kesici/ate d羹羹r羹c羹lerin i癟erisine 1 mg klorfeniramin maleat ad覺nda antihistaminik eklenmi halidir. 

1.1. 襤buprofen

襤buprofen;

 • anti-enflamatuar (yang覺 繹nleyici, iltihapla savaan)
 • analjezik (ar覺 kesici, ar覺 hissini azalt覺c覺)
 • antipiretik (ate d羹羹r羹c羹)

etkileri olan propiyonik asit t羹revi ve nonsteroid antiinflamatuar bir ila癟t覺r (NSAID). (1)

襤buprofen, hem re癟eteli hem de re癟etesiz sat覺lan, yayg覺n olarak kullan覺lan steroid olmayan bir antienflamatuar (NSAID) ila癟t覺r.

襤buprofen en g羹venli NSAID’ler aras覺nda kabul edilir ve genellikle iyi tolere edilir, ancak nadiren klinik olarak belirgin ve ciddi akut karacier hasar覺na neden olabilir. (1)

1.2. Klorfeniramin maleat

Klorfeniramin Maleat, alerjik reaksiyonlar, saman nezlesi, rinit, 羹rtiker ve ast覺m gibi rahats覺zl覺klarda kullan覺labilen bir antihistaminiktir.(2)

Klorfeniramin Maleat bir histamin H1 resept繹r antagonisti olarak ilev g繹r羹r ve antikolinerjik ve hafif sakinletirici etkiler de g繹sterir. Sentetik bir alkilamin t羹revidir. (2)

Histamin sal覺n覺m覺n覺n neden olduu,

 • Rinit
 • Hap覺rma
 • Burun ve yutak boluunun tahrii veya ka覺nt覺s覺
 • G繹z ya覺n覺n art覺覺 (lakrimasyon)
 • K覺rm覺z覺 veya ka覺nt覺l覺 g繹zler

gibi alerjik semptomlar覺n semptomatik olarak giderilmesi i癟in kullan覺l覺r. (2)

2. 襤buramin Zero nas覺l kullan覺l覺r?

襤buramin Zero, a癟 karn覺na al覺nabilir. Bu urup, a癟 karn覺na al覺nd覺覺nda emilimi h覺zlan覺r ve daha 癟abuk etkisini g繹sterir.

Ancak baz覺 癟ocuklar 襤buramin Zero ile haz覺ms覺zl覺k yaayabilir. Sindirim sistemine bal覺 yan etkileri en aza indirmek amac覺 ile tercihen yemeklerden sonra uygulanmas覺 繹nerilir.

Gerekli dozun bir miktar yiyecek veya s羹t ile 癟ocua verilmesi daha g羹venli olacakt覺r.

Ka癟 繹l癟ek?Ka癟 ml?Ka癟 defa?
2 – 6 ya1 繹l癟ek5 ml2 veya 3
6 – 9 ya1,5 繹l癟ek7-8 ml2 veya 3
9 -12 ya2 繹l癟ek10 ml2 veya 3
12 ya 羹zeri4 繹l癟ek20 ml2 veya 3

 • A覺rl覺覺 7 kg alt覺nda olan bebeklerde iburamin zero kullan覺m覺 繹nerilmez.
 • 襤buramin Zero verdikten sonra, sonraki doz i癟in en az 4 saat bekleyin. G羹nde 4 dozdan fazla kullanmay覺n覺z.
 • 襤buramin Zero ile ayn覺 anda ate d羹羹r羹c羹 kullanmay覺n.
 • Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullan覺n覺z.

3. 襤buramin Zero S羹spansiyon ate d羹羹r羹r m羹?

Evet! 襤buramin Zero her 5 ml hacimde 100 mg ibuprofen i癟erir. Bu miktar apireks urupdolven uruppedifen urup veya brus urup gibi ate d羹羹r羹c羹lerle edeerdir.

襤buramin Zero, ayn覺 hacimdeki, apireks urupdolven uruppedifen urup veya brus urup gibi ate d羹羹r羹c羹lerle ayn覺 oranda ate d羹羹r羹r ve ayn覺 oranda ar覺 hissi azalt覺r. Ancak 襤buramin Zero bir ate d羹羹r羹c羹 veya ar覺 kesici olarak g繹r羹lmemelidir.

Atei y羹ksek olan 癟ocuklarda, eer ate d羹羹r羹c羹n羹z yok ise ve o an ate d羹羹r羹c羹 temin etme ans覺n覺z da yoksa 癟ocuunuzun ateini d羹羹rmek amac覺yla tabiki iburamin zero kullanabilirsiniz.

Ancak “sadece ate d羹羹rmek i癟in” 癟ocua verilen her 1 繹l癟ek (5 ml) 襤buramin Zero 癟ocua fazladan 1 mg klorfeniramin maleat vermek demektir.

zellikle organlar覺 ve ba覺覺kl覺k sistemi geliim aamas覺nda olan 癟ocuklarda ideal tedavi en az ila癟 etkin maddesi verilerek yap覺land覺r.

4. Ate d羹羹r羹c羹 ve 襤buramin Zero birlikte verilir mi?

Hay覺r! ocuunuzun ateini d羹羹rmek i癟in kullanaca覺n覺z ate d羹羹r羹c羹 ve 襤buramin Zero’yu birlikte kullanmak hatal覺 bir davran覺 olacakt覺r. 

襤buramin Zero zaten ate d羹羹rme 繹zellii olan bir ila癟t覺r. 襤buramin Zero kulland覺ktan sonraki 4 saat i癟erisinde, atei d羹meyen 癟ocukta ate d羹羹r羹c羹 kullan覺labilir. Ancak, ate d羹羹r羹c羹 ve iburamin zeronun birlikte kullan覺lmas覺 癟ocuun tolere edebileceinden fazla ila癟 etkin maddesi almas覺na neden olabilir.

Not: Doktorunuz 2 繹l癟ek 襤buramin Zero S羹spansiyon vermek yerine; 1 繹l癟ek 襤buramin Zero S羹spansiyon ile 1 繹l癟ek ate d羹羹r羹c羹 urubu birlikte kullanman覺z覺 繹nerebilir. Farkl覺 ekilde 繹nerdiyse doktorunuzun 繹nerdii ekilde ila癟 kullan覺n覺z.

Eer 癟ocuunuzda y羹ksek ate ile birlikte; alerji, hap覺rma, g繹zlerde k覺zarma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ya覺 miktar覺nda artma gibi souk alg覺nl覺覺 veya alerji belirtileri varsa sadece 襤buramin Zero S羹spansiyon kullanabilirsiniz.

Eer 癟ocuunuzda sadece y羹ksek ate var ise; alerji, hap覺rma, g繹zlerde k覺zarma, burun ak覺nt覺s覺, g繹z ya覺 miktar覺nda artma gibi souk alg覺nl覺覺 veya alerji belirtileri yoksa sadece ate d羹羹r羹c羹 kullanman覺z daha uygun olacakt覺r.

5. 襤buramin Zero ve A-ferin Pediatrik birlikte verilir mi?

Hay覺r! 襤buramin Zero S羹spansiyon ve A-ferin Pediatrik urup birbirlerine olduk癟a yak覺n 繹zelliklerdeki iki farkl覺 ila癟t覺r. Ayn覺 hastal覺klarda birbirlerinin yerine kullan覺labilirler. Ancak birlikte kullan覺lmalar覺 durumunda 癟ocuun, gereinden fazla klorfeniramin maleat almas覺na neden olunabilir.

1 繹l癟ek (5 ml) 襤buramin Zero S羹spansiyon = 100 mg ibuprofen + 1 mg klorfeniramin maleat 

1 繹l癟ek (5 ml) A-ferin Pediatrik urup = 160 mg parasetamol + 1 mg klorfeniramin maleat 

Ancak, hem A-ferin Pediatrik urubunuz hem de 襤buramin Zero urubunuz var ise, souk alg覺nl覺覺 ikayetleri olan 癟ocuunuzda ard覺覺k s覺rayla, iburamin zero ile a-ferin pediatrik uruplar覺 kullanabilirsiniz (ayn覺 anda deil!).

6. 襤buramin Zero S羹spansiyon ile 襤buramin Cold urup fark覺 ne?

1 繹l癟ek (5 ml) 襤buramin Cold urup = 1 繹l癟ek (5 ml) 襤buramin Zero S羹spansiyon + 15 mg ps繹doefedrin HCl

襤buramin Cold urup 6 ya 羹zerine 繹nerilirken 襤buramin Zero S羹spansiyon 2 ya 羹zerine 繹nerilir. Bunun nedeni 襤buramin Cold urupta fazladan bulunan ps繹doefedrin HCl etkin maddesidir.

Damarlar覺 daraltarak etki g繹steren ps繹doefedrin HCl’nin 6 ya alt覺nda kullan覺lmas覺 繹nerilmemektedir.

Zaten, 襤buramin Cold urup eskiden beri aktif olarak sat覺ta ve kullan覺mdayd覺. Ps繹doefedrin HCl etkin maddesinin yan etkileri ve olas覺 zararlar覺na dair bilimsel 癟al覺malar sonu癟land覺k癟a, bu etkin maddenin gebelerde, emziren annelerde ve 6 ya覺na gelene kadar 癟ocuklarda kullan覺lmamas覺 繹nerildi.

Bunun 羹zerine 襤buramin Cold uruptan ps繹doefedrin HCl etkin maddesi 癟覺kar覺larak piyasaya sunulan yeni ilaca ise 襤buramin Zero S羹spansiyon denildi. Benzer ekilde A-ferin Plus uruptan ps繹doefedrin HCl etkin maddesi 癟覺kar覺ld覺 ve A-ferin Pediatrik piyasaya sunuldu.

6.1. 襤buramin Zero S羹spansiyon ile Coldfen urup fark覺 ne?

襤buramin Cold urup ile Coldfen urup edeer yani muadil ila癟lard覺r.

Coldfen urup 6 ya 羹zerine 繹nerilirken 襤buramin Zero S羹spansiyon 2 ya 羹zerine 繹nerilir. Bunun nedeni Coldfen urupta fazladan bulunan ps繹doefedrin HCl etkin maddesidir.

7. 襤buramin Zero S羹spansiyon mu? Yoksa 襤buramin Cold urup mu tercih etmeliyim?

Doktorunuz 癟ocuunuza ve o anki durumuna 繹zel re癟ete yazar. ncelikle doktorunuz ila癟 re癟ete ettiyse o ilac覺 re癟ete edildii ekilde kullanmal覺s覺n覺z.

Eczaneden re癟etesiz olarak ila癟 alman覺z gerekiyorsa eczac覺n覺za dan覺maktan 癟ekinmeyin.

Gelelim souk alg覺nl覺覺 uruplar覺 hakk覺nda genel bilgilere:

 • 2 ya覺ndan k羹癟羹k 癟ocuklarda doktor 繹nerisi olmadan souk alg覺nl覺覺 urubu kullanmay覺n. Atei 38 羹zerine 癟覺kt覺覺nda ate d羹羹r羹c羹 verebilirsiniz.
 • 2-6 ya aras覺 癟ocuklarda, souk alg覺nl覺覺 semptomlar覺 var ise, 襤buramin Zero S羹spansiyon tercih edilebilir.
 • 6 ya 羹zeri souk alg覺nl覺覺 belirtileri olan 癟ocuklarda;
  • Rahat nefes alabilen 癟ocuklarda 襤buramin Zero S羹spansiyon yeterli olabilir.
  • Rahat nefes almas覺na engel olacak kadar burun mukozas覺nda ikinlik, burun t覺kan覺kl覺覺 nedeniyle solumada g羹癟l羹k varsa 襤buramin Cold urup tercih edilebilir.

7.1. Souk alg覺nl覺覺 uruplar覺na genel bak覺

襤buramin Zero S羹spansiyon ile A-ferin Pediatrik urup edeer deil ancak ayn覺 ama癟la kullan覺lan olduk癟a benzer ila癟lard覺r.

襤buramin Cold urupDroFlu Cold Plus urup ve Coldfen urup edeer (muadil) ila癟lard覺r. Ayn覺 ila癟 etkin maddelerini i癟erirler. Bu 羹癟 ila癟 aras覺ndan fiyat覺 ya da ila癟 aromas覺 (tat) sizin i癟in uygun olan覺 tercih edebilirsiniz.

Coldfen urup ile A-ferin Plus urup edeer deil ancak ayn覺 ama癟la kullan覺lan olduk癟a benzer ila癟lard覺r.

襤buramin Cold urup ile A-ferin Plus urup edeer deil ancak ayn覺 ama癟la kullan覺lan olduk癟a benzer ila癟lard覺r.

襤buramin Cold urup襤buramin Zero S羹spansiyona g繹re fazladan ps繹doefedrin HCl i癟erir.

Coldfen urup襤buramin Zero S羹spansiyona g繹re fazladan ps繹doefedrin HCl i癟erir.

A-ferin Plus urupA-ferin Pediatrik urupa g繹re fazladan ps繹doefedrin HCl i癟erir.

Ps繹doefedrin HCl, 6 ya alt覺ndaki 癟ocuklara, gebelere, emziren kad覺nlara ve hipertansiyon hastalar覺na 繹nerilmez.

8. Kullanmadan 繹nce dikkat edilecek hususlar

襤buramin Zero i癟eriinde sorbitol ve sukroz ekerleri bulunur. ocuunuzun bu ekerlere kar覺 haz覺ms覺zl覺覺 varsa iburamin zero kullanmay覺n覺z.

襤buramin Zero, her 5 mllik dozunda 1 mmol (23 mg)dan daha az sodyum ihtiva eder. Ciddi b繹brek hastal覺覺 olan 癟ocuklarda veya sodyum diyeti alt覺nda olan 癟ocuklarda doktor kontrol羹nde olmadan iburamin zero kullan覺lmamal覺d覺r.

Pedifen urupapireks urupdolven urupbrus urupibu-fort urup ya da bruprex urup gibi ibuprofen i癟eren ate d羹羹r羹c羹 uruplar 癟ocuunuzda daha 繹nce yan etki yapt覺ysa ya da doktorunuz bu ibuprofen i癟eren ila癟lar覺 kullanmaman覺z覺 繹nerdiyse iburamin zeroda kullanmamal覺s覺n覺z.

9. Doktora dan覺madan 襤buramin Zero sat覺n alabilir miyim?

襤buramin zero re癟eteli veya re癟etesiz olarak eczanelerden temin edilebilir.

Doktorunuza dan覺madan 2 ya ya da 7 kg alt覺ndaki 癟ocuklarda iburamin zero kullanman覺z覺 kesinlikle 繹nermeyiz.

Souk alg覺nl覺覺 ikayetleri olan y羹ksek ateli 癟ocuunuz i癟in doktora dan覺ma ans覺n覺z yok ise unlara dikkat ediniz:

 1. ocuunuza daha 繹nce 襤buramin Zero re癟ete edildi ve yan etki yaanmad覺ysa, 襤buramin Zero s羹spansiyonu 癟ocuunuza verebilirsiniz.
 2. ocuunuz daha 繹nce A-ferin Pediatrik urup, A-ferin Plus urup, Coldfen urup ya da 襤buramin Cold urup kulland覺 ve yan etki yaamad覺ysa klorfeniramin meleat antihistaminiine kar覺 alerjisi yoktur. ocuunuz daha 繹nce apireks urup, dolven urup, pedifen urup, brus urup, ibu-fort ya da bruprex kulland覺ysa ve yan etki yaamad覺ysa ibuprofen etken maddesine kar覺 da alerjisi yoktur. Eer 癟ocuunuzun klorfeniramin meleat ve ibuprofen alerjisi yoksa 襤buramin Zero s羹spansiyon i癟erisindeki etkin maddelere kar覺 alerji yaamas覺n覺 beklemeyiz.

Son olarak, karacier, kalp ve b繹brek hastal覺覺 olan 癟ocuklar覺n iburamin zero kullanmadan 繹nce mutlaka doktorunuza dan覺man覺z gerektiini hat覺rlatal覺m.

10. Soru Cevap

襤buramin Zero ne ie yarar?

襤buramin Zero urup ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etki g繹steren ibuprofen i癟erir. Bu ila癟 ayr覺ca burun ak覺nt覺s覺, burun t覺kan覺kl覺覺, g繹zlerde sulanma, g繹z k覺zar覺kl覺覺 ve hap覺rma gibi souk alg覺nl覺覺 belirtilerine iyi gelen klorfeniramin meleat i癟erir.

襤buramin Zero ka癟 ya i癟in?

襤buramin Zero S羹spansiyon, souk alg覺nl覺覺 olan 2 ya 羹zeri 癟ocuklarda kullan覺labilir. Elbette 12 ya 羹zeri ve yetikinlerde 襤buramin Zero S羹spansiyon kullanabilir. Dier bir ifadeyle, 襤buramin Zero s羹spansiyon 2 ya alt覺nda kullan覺lamaz. Eer doktorunuz uygun g繹rd羹yse 2 ya alt覺nda da 襤buramin Zero S羹spansiyon re癟ete edebilir.

襤buramin Zero Tablet nedir?

襤buramin Zero Tablet, 襤buramin Zero S羹spansiyon ilac覺n覺n yetikinler i癟in haz覺rlanm覺 tablet formudur. 1 tablet, 10 ml 襤buramin Zero urup ile edeer etkidedir. zellikle yal覺 hastalarda, hipertansiyon hastalar覺nda veya dier kalp damar sistemi hastal覺覺 olan hastalarda ps繹doefedrin HCl i癟ermemesinden dolay覺 tercih edilebilir bir ila癟t覺r.

襤buramin Zero a癟 m覺 tok mu kullan覺l覺r?

襤buprofen i癟eren 襤buramin Zero, tok kullan覺ld覺覺nda d羹er en iyi sonucu verir. A癟 almak haz覺ms覺zl覺k gibi sindirim sistemi yan etkileri riskini artt覺r覺r.

襤buramin Zero antibiyotik mi?

Hay覺r! 襤buramin Zero bakterilerle m羹cadele eden bir antibiyotik deildir.

襤buramin Zero yan etkileri neler?

襤buramin Zero, uyku hali, ba ar覺s覺, ba d繹nmesi, dikkat da覺n覺kl覺覺, bulan覺k g繹rme, ishal, kab覺zl覺k, sindirim zorluu, deri d繹k羹nt羹s羹, ba覺rsakta a覺r覺 gaz, haz覺ms覺zl覺k ve kakada kan g繹r羹lmesi gibi yan etkilere neden olabilir.

襤buramin Zero mu Peditus mu?

Peditus urup alkol i癟erir ve daha fazla say覺da etken madde i癟erir. Her bir ila癟 etken maddesi ayr覺 ayr覺 yan etki riski oluturur. Bu nedenle Peditus urup kullanmak 繹zellikle k羹癟羹k yalardaki 癟ocuklarda ek sal覺k problemlerine neden olabilir.
12 ya alt覺nda peditus kullan覺lmas覺 繹nerilmez.
6 ya alt覺nda ise Peditus kullan覺lmamal覺d覺r.
襤buramin Zero S羹spansiyon ise Peditus uruba g繹re daha d羹羹k yan etki riskine sahip, alkol i癟ermeyen daha g羹venli bir ila癟t覺r. Bak覺n覺z: iburamin zero mu peditus mu

襤buramin Zero bebeklere verilir mi?

襤buramin Zero, genel olarak 2 ya ve 羹zeri 癟ocuklarda g羹venli kabul edilir. Doktorunuz 2 ya alt覺ndaki bebeiniz i癟in de uygun g繹rd羹羹nde 襤buramin Zero re癟ete edebilir.

襤buramin Zero di ar覺s覺na iyi gelir mi?

Evet! 襤buramin Zero di ar覺s覺n覺 hafifletebilir. 襤buprofen i癟erii sayesinde 襤buramin Zero urup, t覺pk覺 Pedifen ve Dolven uruplar gibi ate d羹羹r羹c羹 ve ar覺 kesici etkiler g繹sterir. Ancak ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 urubunuz var ise, di ar覺s覺n覺 hafifletmek amac覺yla daha d羹羹k yan etki riski almak i癟in 襤buramin Zero urup yerine ar覺 kesici urup kullan覺n. 羹nk羹 襤buramin Zero ar覺 kesici ate d羹羹r羹c羹 uruplardan fazla olarak klorfeniramin meleat i癟erir.

襤buramin Zero’dan sonra Calpol kullan覺l覺r m覺?

襤buramin Zero, ibuprofen i癟erir. Bu sayede zaten ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etki g繹sterir. Al覺nd覺ktan 30-40 dakika sonra ate d羹羹r羹c羹 etkisini g繹stermesi beklenir. 襤buramin Zero kulland覺ktan 1 saat kadar sonra 癟ocuunuzun atei hala d羹mediyse ate d羹羹r羹c羹 olarak parasetamol i癟eren Calpol urup kullan覺labilir. Kiloya g繹re ate d羹羹r羹c羹 urup dozu hesaplamak i癟in ate d羹羹r羹c羹 asistan覺n覺 kullanabilirsiniz.

襤buramin Zero neden toplat覺l覺yor?

T襤TCK (T羹rkiye 襤la癟 ve T覺bbi Cihaz Kurumu) yapt覺覺 analizler sonucu kalitesini yeterli g繹rmedii ila癟lar覺 halk覺n sal覺k ve g羹velii i癟in toplatabilir.
襤lac覺n etkin maddelerinin insan sal覺覺 羹zerine olumsuz bir etki oluturmas覺 s繹z konusu ise o etkin maddeye sahip t羹m ila癟lar toplat覺l覺r. Bu ciddi bir problemdir. 襤lac覺n sat覺覺 durdurulur.
Eer ilac覺n etkin maddesi d覺覺ndaki yard覺mc覺 maddeler veya etkin maddenin konsantrasyonu veya miktar覺nda 羹retim hatas覺 varsa, hatal覺 羹retim yap覺lan ila癟 kutular覺 toplat覺l覺r. Hatas覺z ila癟 kutular覺n覺n sat覺覺 devam eder. 襤buramin Zero S羹spansiyon sat覺覺 devam etmektedir.

hy

mobil uygulamay覺 indir

kapat
Kapat

YORUM YAP

“襤buramin Zero S羹spansiyon” i癟in 18 cevap

  • 襤buramin Zero veya Aferin gibi urup formundaki souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺n覺 ila癟 bitinceye kadar kullanmak zorunda deilsiniz. 襤buramin veya Aferin gibi souk alg覺nl覺覺 uruplar覺 souk alg覺nl覺覺n覺n belirtilerinin hafifletilmesinde etkilidir. Eer y羹ksek ate, boaz ar覺s覺, burun t覺kan覺kl覺覺, burun ak覺nt覺s覺, g繹zlerde veya burunda ka覺nt覺, hap覺rma… gibi souk alg覺nl覺覺 belirtileri ge癟tiyse bu belirtileri tedavi etmek i癟in gelitirilmi souk alg覺nl覺覺 ilac覺n覺 kullanma gereklilii ortadan kalkm覺 demektir.

   Antibiyotik ila癟lar ie bitinceye ya da doktorunuzun re癟etesindeki g羹n say覺s覺 kadar kullan覺lmal覺d覺r. 羹nk羹 antibiyotik ila癟lar dorudan bakterilerle sava覺r ve bu sava覺 ilac覺 yar覺da keserek yar覺m b覺rakamazs覺n覺z. 羹nk羹 ana silah antibiyotiktir.

   襤buramin veya Aferin gibi souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺nda ise mikroplarla as覺l savaan hastan覺n ba覺覺kl覺k sistemidir. urup deildir. Eer souk alg覺nl覺覺 belirtileri ge癟tiyse bu belirtileri hafifletmek i癟in verilecek souk alg覺nl覺覺 urup ihtiyac覺 ortadan kalkar. Bu durum t覺pk覺 y羹ksek atei ge癟en 癟ocua ate d羹羹r羹c羹 urup vermeye devam etmemek gibidir.

  • Tam dolu bir ie 襤buramin Zero urubu (100ml) 2000mg ibuprofen i癟erir. Bu miktar bir 癟ocuun bir g羹nde alabilecei 繹nerilen dozun 癟ok 癟ok 羹zerindedir. En k覺sa s羹rede ibuprofen ilac覺n覺z覺n kutusu, varsa kulland覺覺n覺 dier ila癟lar覺n kutusu ve 癟ocuunuz ile birlikte acil servise bavurman覺z覺 繹neririm.

 1. Baz覺 ila癟lar (ate d羹羹r羹c羹 vs. i癟in) uygun ortamda saklasak da “a癟覺ld覺ktan 15 g羹n sonra etkisini yitiriyor” deniliyor da hocam onun i癟in sormak istedim. 襤buramin Zero ablas覺 i癟in re癟ete edilmiti. Ufakl覺a da 繹nceden 癟ok az dozda verilmisti diye hat覺rl覺yorum. 2 ya覺na bu ay girdi 12 kg ne kadar kullanal覺m?

  • urup gibi ila癟lar覺n kullan覺m 繹m羹rlerini etkileyen fakt繹rler genel olarak 繹yledir:

   • kapa覺n覺n a癟覺k kalma s羹resi
   • urup kutusuna giren ve ila癟la temas eden ka覺k, nem veya havadaki toz dahil her ey
   • ilac覺n kapa覺 a癟覺kken bulunan ortam覺n nem ve hava kalitesi
   • ilac覺n muhafaza edildii ortam覺n 覺s覺s覺
   • ilac覺n 覺覺a ve radyasyona maruz kalma miktar覺..

   Genel olarak ila癟lar覺n t覺pk覺 eczanelerdekiler gibi oda s覺cakl覺覺nda (23-25 derece) dorudan g羹ne veya youn 覺覺k almayan yerlerde ve daha az nemli alanlarda muhafaza edilmesini 繹nerebilirim. Kulland覺覺n覺z ila癟lara 繹zel saklama bilgisini ila癟lar覺n i癟erisindeki bro羹rlerde bulabilirsiniz veya eczac覺n覺za dan覺abilirsiniz.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.