Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Kodein

Kodein afyondan elde edilir. Analjezik (ar覺 kesici), antitussif (繹ks羹r羹e iyi gelen) ve antidiyareik (ishale iyi gelen) 繹zellikleri olan bir opioiddir. Kodein s羹lfat ve kodein fosfat olarak pazarlanmaktad覺r. Kodeinin en yayg覺n yan etkileri kab覺zl覺k, bulant覺 ve uykulu hissetmedir.

kodein - HekimimYanimda.com

Kodein g羹癟l羹 bir ar覺 kesicidir. Ameliyat veya bir travmadan sonra oluan ar覺 gibi durumlarda ar覺 hissini azaltmak i癟in ar覺 kesici olarak kullan覺l覺r. Aspirin, ibuprofen ve parasetamol gibi ar覺 kesicilerin yeterli olmad覺覺 uzun s羹re devam eden ar覺 durumunda da kodein kullan覺labilir.

Ayr覺ca ishal veya 繹ks羹r羹k tedavisinde de kullan覺labilir.

Kodein re癟eteli temin edilebilen ila癟lardand覺r. Re癟etesiz alamazs覺n覺z.

Kodein i癟eren hap, urup veya ine (enjeksiyon) formunda ila癟lar vard覺r. Kodeinin enjeksiyon formlar覺 sadece hastanelerde yap覺l覺r.

1. Kodein nedir?

Kodeinin etki mekanizmas覺na dair baz覺 繹nemli bilgiler 繹yledir:

 • Kodein, sinir sistemi boyunca beyne giden ar覺 sinyallerini durdurarak ar覺 kesici etkisini g繹sterir.
 • Kodeinin en yayg覺n yan etkileri kab覺zl覺k, bulant覺 ve uykulu hissetmedir.
 • Ba覺ml覺l覺k yapabilir. Ancak, kodeini ar覺 kesici olarak doktor kontrol羹nde al覺yorsan覺z ba覺ml覺l覺k yapma ihtimali d羹羹kt羹r.
 • Uykulu hissetmek gibi yan etkilere yakalanma olas覺l覺覺n覺z daha y羹ksek olduu i癟in kodein al覺rken alkol almamak en iyisi olabilir.
 • Doktor re癟etesi olmadan kullanmay覺n. 12 ya覺n alt覺ndaki 癟ocuklarda kodein kullan覺lmamal覺d覺r. Sadece parasetamol ve ibuprofen gibi g羹nl羹k ar覺 kesiciler yeterli gelmediinde 12 ila 18 ya aras覺 癟ocuklarda da kullan覺labilir.

2. Kimler kullanabilir? Kimler kullanamaz?

Yetikinler kodein kullanabilir.

12 ila 18 ya aras覺 癟ocuklarda, sadece parasetamol ve ibuprofen gibi g羹nl羹k ar覺 kesiciler yeterli gelmediinde kodein kullan覺labilir.

Ancak herkes i癟in iyi bir tercih deildir. Kodein kullanmadan 繹nce doktoruna dan覺mas覺 gereken baz覺 hastalar:

 • Ge癟mite kodein ya da baka ila癟lara kar覺 alerjisi olanlar
 • Akcier rahats覺zl覺klar覺 (bronit, ast覺m, KOAH, zat羹rre…)
 • Kafa travmas覺
 • Adrenal bez problemleri
 • N繹betlere neden olan bir hastal覺k (epilepsi…)
 • Alkol ba覺ml覺l覺覺
 • Hipotiroidi
 • B繹brek veya karacier rahats覺zl覺klar覺
 • Safra kesesi talar覺
 • Prostat b羹y羹mesi
 • D羹羹k kan bas覺nc覺 (hipotansiyon)
 • Myastenia gravis (kas g羹癟s羹zl羹羹ne neden olan nadir bir hastal覺k)
 • lseratif kolit belirtileri (ba覺rsak rahats覺zl覺klar覺)

18 ya覺n alt覺nda olan ve bademcik veya adenoidleri t覺kay覺c覺 uyku apnesi ad覺 verilen bir uyku problemi nedeniyle 癟覺kar覺lm覺 olanlar kodein kullanmamal覺d覺r.

Kodein genellikle hamilelikte 繹nerilmez. Hamile kalmaya 癟al覺覺yorsan覺z, zaten hamile iseniz veya emziriyorsan覺z doktorunuza dan覺覺n.

3. Kodein nas覺l ve ne zaman al覺n覺r?

Kodeini doktorunuzun 繹nerdii ekilde kullanmal覺s覺n覺z.

Kodein i癟eren ila癟lar覺 a覺z yoluyla almadan 繹nce tok olmak veya bir miktar at覺t覺rmal覺k ile almak mide bulant覺s覺 hissini azalt覺r.

G羹n羹n herhangi bir saatinde alabilirsiniz. Ancak her g羹n ayn覺 saatlerde almaya 癟al覺覺n. Eit zaman aral覺klar覺yla kodein almaya 癟al覺覺n.

T羹rleri

 • Tabletler (haplar): Bunlar genellikle 15mg, 30mg veya 60mg kodein i癟erir.
 • urup (s覺v覺): Bunlar genellikle 5 ml ka覺k i癟inde 25 mg kodein i癟erir.
 • ks羹r羹k urubu: Bunlar genellikle 5 ml ka覺k i癟inde 15 mg kodein i癟erir.
 • Enjeksiyon: Genellikle hastanede verilir.

S覺v覺 formda al覺yorsan覺z (urup, s羹spansiyon, likit…) doru miktarda 繹l癟meye 癟al覺覺n. Enjekt繹r (覺r覺nga) kullanmak doru 繹l癟menize yard覺mc覺 olur. Eczaneden enjekt繹r temin edebilirsiniz.

Yemek, tatl覺 ya da 癟ay ka覺覺 ile s覺v覺 ila癟lar覺 繹l癟meye 癟al覺mak hatal覺 ila癟 kullanman覺za neden olabilir!

Dozu

Normal kodein dozu 15mg ila 60mg’dir. Bu dozu g羹nde 4 defaya kadar alabilirsiniz.

Ar覺 tedavisi i癟in

 • Yetikinler genellikle her 4 saatte bir veya iki 30mg tablet al覺r.
 • ocuklar (12 ila 18 ya aras覺) genellikle 6 saatte bir veya iki 30 mg tablet (veya s覺v覺 ila癟larda bir veya iki 繹l癟ek – bir 繹l癟ek 5 ml) al覺r.
 • yal覺 insanlar veya b繹brek veya karacier problemi olan kiiler genellikle her 4 saatte bir 15 mg tablet al覺r.

襤shali tedavi etmek i癟in

 • Yetikinler genellikle her 4 saatte bir veya iki 30 mg tablet (veya bir veya iki 5 ml ka覺k s覺v覺) al覺r.
 • ocuklar (12 ila 18 ya aras覺) genellikle 6 saatte bir veya iki 30 mg tablet (veya s覺v覺 ila癟larda bir veya iki 繹l癟ek – bir 繹l癟ek 5 ml) al覺r.
 • Yal覺 insanlar veya b繹brek veya karacier problemi olan kiiler genellikle her 4 saatte bir 15 mg tablet al覺r.

ks羹r羹羹 tedavi etmek i癟in

Yetikinler ve 癟ocuklar genellikle her 4 ila 6 saatte bir veya iki 繹l癟ek (5ml ka覺k dolusu) 繹ks羹r羹k urubu al覺rlar.

Aa覺daki durumlarda 24 saat i癟inde 4 dozdan fazla kodein almay覺n:

* 12-18 ya aras覺ndaki 癟ocuklar
** 60 mg dozlarla kodein almak

襤la癟 dozum artacak m覺 veya azalacak m覺?

Kodeine bal覺 yan etkiler yaarsan覺z doktorunuz ila癟 dozunuzu azaltabilir veya ilac覺 kesebilir.

D羹zenli ila癟 kullanman覺za ramen iyileemezseniz doktorunuz ila癟 dozunu artt覺rabilir veya ilac覺n覺z覺 deitirebilir.

Ar覺 veya ishal tedavisi i癟in ald覺覺n覺z kodein yeterli iyilemeyi salayamad覺ysa veya 癟eitli yan etkiler yaad覺ysan覺z doktorunuza dan覺覺n.

Ne kadar s羹re kodein alaca覺m?

Sadece birka癟 g羹n veya daha uzun s羹re kodein kullanman覺z gerekebilir.

Ancak genellikle uzun s羹reli ar覺 veya ishal tedavisinde kodein d覺覺nda ila癟 re癟ete edilir, 繹zellikle sizde kab覺zl覺k gibi yan etkiler yap覺yorsa.

襤lac覺m覺 almay覺 unutursam ne olur?

Bir doz almay覺 unutursan覺z, ila癟 kutusundan 癟覺kan prospektus bilgilerini kontrol edin ya da eczac覺n覺zdan veya doktorunuzdan ne yapman覺z gerektii konusunda tavsiye isteyin.

Unuttuunuz dozlar覺 telafi etmek i癟in, kesinlikle ayn覺 anda 2 doz kullanmay覺n.

Kodein almay覺 b覺rak覺rsam ne olur?

Uzun s羹re kodein kullan覺ld覺覺nda v羹cutta tolerans oluturabilir. Genellikle toleransa bal覺 problem yaamazs覺n覺z.

Kullanmay覺 b覺rakmak istiyorsan覺z doktorunuza dan覺覺n. Doktorunuz ila癟 dozunuzu kademeli olarak azaltabilir. B繹ylece kodeini bir anda b覺rakmaya bal覺 ho olmayan durumlar yaamaktan korunabilirsiniz.

Kodein kullanmay覺 bir anda b覺rakmak u durumlar覺n yaanmas覺na neden olabilir:

 • Tedirgin hissetmek
 • Kayg覺l覺 hissetmek
 • Titreme
 • Terleme

Birka癟 hafta veya daha uzun s羹redir kodein kullan覺yorsan覺z, kodein kullanmay覺 b覺rakmadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n.

ok fazla kodein al覺rsam ne olur?

ok fazla kodein kulland覺ktan sonra, eer hastaneye gitmek isterseniz, kendiniz ara癟 kullanmay覺n. Ambulans 癟a覺r覺n ya da bir yak覺n覺n覺zdan sizi hastaneye g繹t羹rmesini isteyin.

Hastaneye giderken kulland覺覺n覺z kodein ilac覺n覺, kalan ilalar覺 ve kutudan 癟覺kan prospektusu yan覺n覺za al覺n.

Kodein nas覺l muhafaza edilir?

Size kodein re癟ete edildiinde, unlara 繹zellikle dikkat edin:

 • Evde uygun s覺cakl覺kta ve g羹venli bir ekilde saklay覺n
 • ocuklar覺n g繹remeyecei ve eriemeyecei yerlerde saklay覺n
 • Bu ilac覺 asla kimseye vermeyin – ba覺ml覺l覺k yapabiliyor

Kullan覺lmayan kodeini eczac覺n覺za iade edin.

Dier ar覺 kesicilerle birlikte kullanmak

Parasetamol, ibuprofen veya aspirin ile birlikte kodein kullanmak g羹venlidir (aspirin, 16 ya ve 羹st羹 癟ou insan i癟in uygundur).

4. Yan etkiler

T羹m ila癟lar gibi, kodein de baz覺 kiilerde yan etkilere neden olabilir. Ancak genellikle ya yan etki yapmaz ya da k羹癟羹k bir yan etkiye neden olur.

Kodein dozu artt覺k癟a yan etki gelime riski de artar.

S覺k g繹r羹len yan etkileri

Yayg覺n yan etkiler, 100 kiiden 1’inde g繹r羹l羹r. Aa覺dakiler dahil sizi rahats覺z eden bir yan etki yaarsan覺z doktorunuza veya eczac覺n覺za dan覺覺n.

Kodeine bal覺 olas覺 ciddi yan etkiler

Ciddi yan etkiler 100 kiiden 1’inde g繹r羹l羹r. Aa覺daki durumlarda hemen bir doktora bavurun:

 • Nefes almada zorluk veya k覺sa s覺 nefes alma
 • Kas sertlii (繹zellikle dinlendikten sonra hareket etmeyi genellikle normalden daha zor buluyorsunuz)
 • Ba d繹nmesi ve yorgun hissetme dahil d羹羹k tansiyon belirtileri
 • N繹bet ge癟irme

Ciddi alerjik reaksiyon

Nadir durumlarda, kodeine kar覺 ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) gelimesi m羹mk羹nd羹r.

Zaman kaybetmeden acil doktora bavurman覺z gereken durumlar:

– Ka覺nt覺l覺, k覺rm覺z覺, imi, kabarm覺 veya soyulmu bir cilt g繹r羹n羹m羹
– H覺r覺lt覺l覺 nefes alma
– G繹羹ste veya boazda s覺k覺ma hissi
– Nefes almakta veya konumakta zorluk
– Az覺n覺z, y羹z羹n羹z, dudaklar覺n覺z, diliniz veya boaz覺n覺zda ime balarsa

Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiya癟 duyabilirsiniz.

Bunlar kodeinin neden olabilecei t羹m yan etkiler deildir. Daha fazla bilgi i癟in kodein i癟eren ilac覺n覺z覺n i癟erisinden 癟覺kan prospekt羹s bakabilirsiniz.

5. Yan etkilerle nas覺l baa 癟覺k覺l覺r?

Neler yap覺labilir?

Kab覺zl覺k: Taze meyve, sebze ve tah覺llar gibi diyetinize daha fazla lif katmaya 癟al覺覺n. Her g羹n birka癟 bardak su veya alkols羹z s覺v覺 i癟meye 癟al覺覺n. Yapabiliyorsan覺z, hafif bir egzersiz yapmak da yard覺mc覺 olabilir. Kab覺zl覺覺n覺z ge癟mezse m羹shil kullanmak g羹venlidir. Genellikle, laktuloz en iyisidir, ancak 繹nce bir eczac覺ya veya doktora dan覺覺n.

Bulant覺 ve Kusma: Bulant覺 veya kusma hissine engel olmak i癟in ilac覺n覺z覺 tok karn覺na almaya 癟al覺覺n. Yemeklerden sonra veya bir miktar at覺t覺rmakla birlikte kodein almak bulant覺 hissini azaltacakt覺r. Bu his birka癟 g羹n i癟inde normallemelidir. Bulant覺 veya kusma hissiniz varsa az az su i癟in. Eer bulant覺 veya kusma hissi devam ederse doktorunuza dan覺覺n. Doktorunuz bulant覺 繹nleyici ila癟 繹nerebilir veya ilac覺n覺z覺 deitirebilir.

Uyku hali: V羹cudunuz kodeine al覺t覺k癟a bu yan etki birka癟 g羹n i癟inde kaybolmal覺d覺r. Daha uzun s羹re devam ederse doktorunuzla konuun.

Konf羹zyon, sersemlik veya ba d繹nmesi: Eer ayaa kalkt覺覺n覺zda ba d繹nmesi ya覺yorsan覺z ayaa yava yava kalkmay覺 deneyin veya kendinizi iyi hissedene kadar oturmaya devam edin. Ba覺n覺z d繹nmeye balarsa, bay覺lmaman覺z i癟in uzan覺n, daha iyi hissedene kadar oturun. V羹cudunuz kodeine al覺t覺k癟a birka癟 g羹n i癟inde bu yan etki kaybolmal覺d覺r. Daha uzun s羹re devam ederse doktorunuza dan覺覺n.

A覺z kuruluu: ekersiz sak覺z 癟inemeyi veya ekersiz tatl覺lar emc羹klemeyi deneyin. Doktorunuz ayr覺ca az覺n覺z覺 nemli tutmak i癟in yapay t羹k羹r羹k ikamesi re癟ete edebilir. Bu bir sprey, jel veya pastil olarak gelir.

Ba ar覺s覺: Parasetamol veya ibuprofen gibi g羹nl羹k bir ar覺 kesici almak g羹venlidir. Ba ar覺lar覺 k繹t羹leirse veya bir haftadan uzun s羹rerse doktorunuzla konuun.

6. Hamilelik ve emzirme

Doktorunuzu mutlaka haberdar edin!
Gebe kalmay覺 planl覺yorsan覺z
Gebeyseniz
Emziriyorsan覺z

Gebelik

Kodeinin hamilelik ve emzirme d繹neminde kullan覺lmas覺 繹nerilmez. Gebeliin balang覺c覺nda kullan覺m覺 doacak bebekte rahats覺zl覺klara neden olabilir.

Gebeliin sonlar覺nda kodein kullan覺rsan覺z, yeni doan bebeinizde u risklerin g繹r羹lme ihtimali vard覺r:

 • Yoksunluk belirtileri yaama
 • Kodeine ba覺ml覺 olarak doma

Bununla birlikte, hamilelikte ar覺y覺 tedavi etmek 繹nemlidir. iddetli ar覺s覺 olan baz覺 hamile kad覺nlar i癟in kodein en iyi se癟enek olabilir. Doktorunuz sizin ve doacak bebeiniz i癟in neyin en iyi olduu konusunda size en iyi bilgiyi verecek kiidir.

Emzirme

Emziren kad覺nlarda kodein kullan覺lmas覺 繹nerilmez.

Emziren kad覺n覺n kullanmas覺 durumunda, bir miktar kodein s羹t ile bebee ge癟ebilir ve bebekte solunum zorluuna neden olabilir. Doktorunuza kodein d覺覺nda kullanabileceiniz ar覺 kesici olup olmad覺覺n覺 sorun.

7. Dier ila癟larla birlikte kullanmak

Baz覺 ila癟lar kodeini etkiler ve yan etki gelimesi riskini artt覺r覺r.

Aa覺dakiler dahil herhangi bir ila癟 al覺yorsan覺z doktorunuza s繹yleyin:

 • Uyumaya yard覺m eden ila癟lar
 • Depresyon ila癟lar覺 – baz覺lar覺 kodeinle birlikte kullan覺lmaz
 • Y羹ksek tansiyon i癟in kullan覺lan ila癟lar
 • Alerji ila癟lar覺
 • Anksiyete ve kayg覺 ila癟lar覺
 • Ruh sal覺覺 i癟in kullan覺lan ila癟lar

Kodeinin bitkisel ila癟lar ve takviyelerle kar覺t覺r覺lmas覺

Takviye besinlerin veya bitkisel ila癟lar覺n kodein ile birlikte kullan覺lmas覺 baz覺 sorunlara yol a癟abilir. Takviye besinler veya bitkisel ila癟lar genellikle eczanelerde sat覺lan medikal ila癟lar gibi dier ila癟lara ile olan ilikileri test edilmez.

Bitkisel ila癟lar veya takviyeler al覺yorsan覺z doktorunuza veya eczac覺n覺za belirtin.


Kaynak: https://www.nhs.uk/medicines/codeine/

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir