Propifenazon

11 May 2021 — Son güncelleme:
Paylaş:
Propifenazon

Propifenazon, birçok ülkede reçetesiz satılan birçok analjezik kombinasyona dahil edilmiş bir pirazolon türevidir. Her iki bileşik de tek başına geniş çapta çalışılmadığından, başlangıçta sanıldığı gibi fenazondan (antipirin) daha az yan etkiye neden olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Saridon (propifenazon 150 mg + parasetamol 250 mg + kafein 50 mg), parasetamol 500 mg + aspirin 500 mg + ibuprofen 200 mg ve plasebo karşılaştırmalarının sistematik bir incelemesinde, 500 sağlıklı yetişkinde 329’u (% 66) orta derecede ve 171 (% 34) şiddetli akut dentoalveolar ağrı, Saridon alan hastaların çoğu “ağrı geçti / kısmen geçti” ve daha azı 30. ve 60. dakikalarda “ağrının değişmediğini veya daha kötü olduğunu” bildirdi [1]. 20 hastada (% 4.0) yan etkiler görülürken, gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. En yaygın yan etkiler gastrointestinal bozukluklardır, bunu sinir sistemi, deri, deri altı doku, solunum, kalp ve genel bozukluklar izler.

Kaynak: sciencedirect.com