Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Theraflu Forte Tablet

Theraflu Forte i癟erisinde parasetamol, klorfeniramin meleat ve fenilefrin hidroklor羹r i癟eren bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. Boaz ar覺s覺, burun ak覺nt覺s覺, burun ka覺nt覺s覺, g繹zlere sulanma ve y羹ksek ate gibi souk alg覺nl覺覺 belirtilerinin hafifletilmesinde etkilidir.

Theraflu Forte Tablet

Theraflu Forte tablet, souk alg覺nl覺覺 ve grip gibi viral 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n varl覺覺nda; ate, ba ar覺s覺, burun ak覺nt覺s覺, v羹cut k覺r覺kl覺覺 ve ar覺 gibi belirtilerin giderilmesinde kullan覺l覺r.

Cetaflu Forte tablet ile Theraflu Forte tablet birbirinin edeeri olan muadil souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺d覺r.

Theraflu Forte tablet nedir? 襤癟inde ne var?

Her bir film kapl覺 Theraflu Forte Tablet = 650 mg parasetamol + 10 mg fenilefrin hidroklor羹r + 4 mg klorfeniramin maleat

Parasetamol

Ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 olarak kullan覺lan ila癟 etkin maddesidir. 

Parasetamol i癟eren ila癟lar i癟ildikten sonra b羹t羹n dokulara h覺zla da覺l覺r. 襤la癟 i癟ildikten 30-60 dakika sonra etkisini en iyi ekilde g繹sterebilecei maksimum plazma konsantrasyonlar覺na ula覺r.

Parasetamol羹n kusma, bulant覺, ishal ya da kab覺zl覺k gibi bir yan etki yapma olas覺l覺覺 癟ok 癟ok d羹羹kt羹r ve bu konuda dier bir ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 olan ibuprofenden daha az yan etki yapma olas覺l覺覺 vard覺r.

Parasetamol etken maddesini i癟eren 癟ok癟a urup veya hap vard覺r ve bu ila癟lar覺 gebelerde kullanabilir. Parasetamol uzun y覺llard覺r kullan覺lan g羹venilir bir ila癟 etken maddesidir. Gebelik kategorisi: B’dir.

Fenilefrin hidroklor羹r

Fenilefrin hidroklor羹r, souk alg覺nl覺覺, grip, saman nezlesi, alerji ve bronit gibi solunum yolu ilikili hastal覺klar覺n neden olduu burun t覺kan覺kl覺覺 ve sin羹s bas覺nc覺n覺n deimesine bal覺 oluan ar覺n覺n tedavisinde kullan覺l覺r.

Burun i癟erisindeki ve paranazal sin羹slerdeki mukozalar覺n ikinliini azaltarak solunum yollar覺n覺n ve paranazal sin羹slerin daha rahat havalanmas覺n覺 salar.

Fenilefrin hidroklor羹r bir dekonjestand覺r (sempatomimetik). Kan damarlar覺n覺 daraltarak, mukoza ikinliini azalt覺r.

Solunum sistemi dekonjesyonunu salar. Daha rahat nefes almay覺 salar. zellikle gece uyurken artan souk alg覺nl覺覺 ikayetlerinin neden olduu rahat nefes alamama ve uyuyamama ikayetlerini hafifletir.

Hafif mide rahats覺zl覺覺, uyku sorunlar覺, ba d繹nmesi, ba d繹nmesi, ba ar覺s覺, sinirlilik, titreme veya h覺zl覺 kalp at覺覺 oluabilir. Ellerinize veya ayaklar覺n覺za giden kan ak覺覺n覺 azaltarak 羹羹melerine neden olabilir.

Fenilefrin ard y羹k羹 繹n y羹kten daha fazla art覺rarak kalp debisinin azalmas覺na ve potansiyel olarak anjina, kalp yetmezlii ve pulmoner hipertansiyon alevlenmesine neden olabilir (1).

Fenilefrin, anne s羹t羹ne k羹癟羹k oranlarda da olsa ge癟ebilir ve anne s羹t羹 miktar覺n覺 azaltabilir (2).

Emziren anneler, ps繹doefedrin ve fenilefrin i癟eren souk alg覺nl覺覺 veya grip tabletlerinden ka癟覺nmal覺d覺r.

Klorfeniramin maleat

Klorfeniramin Maleat, alerjik reaksiyonlar, saman nezlesi, rinit, 羹rtiker ve ast覺m gibi rahats覺zl覺klarda kullan覺labilen bir antihistaminiktir (3).

Klorfeniramin Maleat bir histamin H1 resept繹r antagonisti olarak ilev g繹r羹r ve antikolinerjik ve hafif sakinletirici etkiler de g繹sterir. Sentetik bir alkilamin t羹revidir (3). Uyku hali yapabilir. Bu nedenle dikkati ve zihni a癟覺k olmas覺 gerekenlerde dikkatli kullan覺lmal覺d覺r. 

Histamin sal覺n覺m覺n覺n neden olduu,

  • Rinit
  • Hap覺rma
  • Burun ve yutak boluunun tahrii veya ka覺nt覺s覺
  • G繹z ya覺n覺n art覺覺 (lakrimasyon)
  • K覺rm覺z覺 veya ka覺nt覺l覺 g繹zler

gibi alerjik semptomlar覺n semptomatik olarak giderilmesi i癟in kullan覺l覺r (3).

Nas覺l kullan覺l覺r?

Yetikin ve 12 ya覺n 羹st羹ndekiler i癟in:

  • 6 saat ara ile 1 tablet 繹nerilir.
  • Gerektiinde 4 saat ara ile 1 tablet kullan覺labilir.
  • G羹nde 6 tabletten fazla kullan覺lmamal覺d覺r.
Theraflu Forte ka癟 saatte bir al覺n覺r?

Standart kullan覺m覺 yetikinler i癟in g羹nde 3 kez 1’er tablet Theraflu Forte kullanmakt覺r.

Theraflu a癟 karn覺na m覺 i癟ilir?

Eer bir mide rahats覺zl覺覺n覺z yoksa Theraflu Forte souk alg覺nl覺覺 ilac覺n覺 a癟 veya tok alabilirsiniz. Ancak hassas bir mideniz varsa tokken almak ya da bir miktar at覺t覺rmal覺kla birlikte almak haz覺ms覺zl覺k gibi mide yan etkileri yaama riskinizi azalt覺r.

Doktorunuz baka ekilde 繹nermediyse, sabah 1 tablet ve gece uyumadan 2 saat 繹nce 2 tablet kulland覺覺n覺z takdirde gece artan souk alg覺nl覺覺 belirtilerine kar覺 daha rahat uyursunuz. Gerekiyorsa 繹len de 1 tablet alarak g羹nl羹k 4 tablet kullanabilirsiniz.

Ate d羹羹r羹r m羹?

Evet! Her bir adet Theraflu Forte 650 mg parasetamol i癟erir. Ate d羹羹r羹r. 

Bu miktar yakla覺k olarak 2,5 繹l癟ek (12,5 ml) Parol Plus urup ya da Calpol 6 Plus urup ile ayn覺d覺r.

Ayr覺ca Parol Tablet, Minoset Tablet ve Panadol Tablet birbirinin edeeridir ve 500 mg parasetamol i癟erir. Theraflu forte souk alg覺nl覺覺 ilac覺 her bir tabletinde %30 daha fazla parastemol i癟erir ve hem ar覺 kesici etkisinin hem de ate d羹羹r羹c羹 etkisinin Parol ve Minoset tabletlere nazaran daha fazla olmas覺 beklenir.

Ar覺 keser mi?

Evet! Her bir Theraflu Forte 650 mg parasetamol i癟erir. Ar覺 keser.

Bir adet Parol tablet ya da bir adet Minoset tablet 500 mg parasetamol i癟erir. Dolay覺s覺yla Theraflu Forte souk alg覺nl覺覺 hap覺n覺n ar覺 kesici ve ate d羹羹r羹c羹 etkisinin daha fazla olmas覺 beklenir.

Bu miktar yakla覺k olarak 2,5 繹l癟ek (12,5 ml) Parol Plus urup ya da Calpol 6 Plus urup ile ayn覺d覺r. Ayr覺ca Parol Tablet, Minoset Tablet ve Panadol Tablet birbirinin edeeridir ve 500 mg parasetamol i癟erir.

Ancak Theraflu souk alg覺nl覺覺 hap覺, bir ar覺 kesici ila癟 olarak kullan覺lmamal覺d覺r. Ar覺 kesici olarak her bir adet Theraflu Forte Tablet i癟tiinizde fazladan 4 mg klorfeniramin maleat alm覺 olursunuz. En iyi tedavi en az ila癟 etkin maddesi ile yap覺land覺r.

Eer sadece ar覺n覺z veya sadece y羹ksek ateiniz var ise 1 veya 2 adet Parol Tablet, Minoset Tablet ya da Panadol Tablet kullanmak daha ak覺ll覺cad覺r. Eer hap yutam覺yorsan覺z ve ya覺n覺z 12’den b羹y羹kse Parol Plus uruptan 2 veya 3 繹l癟ek i癟ebilirsiniz.

Son olarak, karacier, kalp ve b繹brek hastal覺覺 olan veya Gilbert sendromu ve Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksiklii gibi hastal覺klar覺 olan kiiler, Theraflu Forte Tablet kullanmadan 繹nce mutlaka doktorunuza dan覺man覺z gerektiini hat覺rlatal覺m.

Gebelik ve emzirme

Eer gebe kalmak i癟in 癟abal覺yorsan覺z, gebeyseniz veya emziriyorsan覺z mutlaka doktorunuza belirtin.

Gebelik

Theraflu Forte tablet i癟erisindeki klorfeniramin maleat ve fenilefrin hidroklor羹r ila癟 etken maddelerinin gebelik s羹resince kullan覺m覺 hakk覺nda yeterli 癟al覺ma yoktur. Bu nedenle Theraflu Forte tablet gebeler taraf覺ndan kullan覺ld覺覺nda ne gibi zararlar oluabilecei bilinmemektedir.

Emzirme

Klorfeniramin maleat ise, emziren kad覺nlarda d羹羹k dozlarda kullan覺ld覺覺nda kad覺n覺n s羹t 羹retiminde bir azalma olmas覺 beklenmez. Emzirme d繹neminde k羹癟羹k dozlarda (2 ila 4 mg), klorfeniramin dozlar覺 ara s覺ra kullan覺labilir (4).

Fenilefrininin anneden emzirilen bebee b羹y羹k miktarlarda ulamas覺 olas覺 deildir. Ancak, Theraflu Forte ile al覺nan fenilefrin, annenin meme dokusunda yan etki olarak uygulamas覺 s羹t 羹retimini azaltabilir. Emzirme d繹neminde fenilefrin kullan覺m覺na ilikin herhangi bir bilgi bulunmad覺覺ndan, 繹zellikle yeni doan bebei olan annelerin veya erken doum (premat羹re) bir bebei olan annelerin bebeklerini emzirirken bu ilac覺 tercih etmemeleri 繹nerilir (5).

Soru Cevap

Theraflu Forte nedir, neye iyi gelir?

Theraflu Forte i癟erisinde parasetamol, klorfeniramin meleat ve fenilefrin hidroklor羹r i癟eren bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. Boaz ar覺s覺, burun ak覺nt覺s覺, burun ka覺nt覺s覺, g繹zlere sulanma ve y羹ksek ate gibi souk alg覺nl覺覺 belirtilerinin hafifletilmesinde etkilidir.

Theraflu Forte adet geciktirir mi?

Theraflu Forte ilac覺n覺n adet geciktirmesi veya regl d繹ng羹lerini etkilemesi beklenmez. 襤buprofen i癟eren souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺n覺n d羹羹k bir ihtimal de olsa adet geciktirebilmeleri s繹z konusudur. Ancak Theraflu Forte ibuprofen deil parasetamol i癟erir. Parasetamol羹n adet (regl d繹ng羹leri) 羹zerinde bir yan etki yapmas覺 beklenmez.

Theraflu Forte antibiyotik mi?

Hay覺r, Theraflu tablet dorudan bakterilerle m羹cadele eden bir antibiyotik deildir. Antienflamatuar da deildir.

Theraflu Forte antibiyotikle birlikte kullan覺l覺r m覺?

Theraflu bir癟ok antibiyotik ile birlikte kullan覺labilir. Antibiyotiklerin etki mekanizmalar覺n覺 ciddi ekilde etkilemeleri beklenmez.

Theraflu Forte boaz ar覺s覺na iyi gelir mi?

Evet, her bir Theraflu tablet 650 mg parasetamol i癟erir. Bu miktarda parasetamol bir yetikinin hafif ve orta iddetteki boaz ar覺s覺, ba ar覺s覺, di ar覺s覺 veya yayg覺n kas eklem ar覺s覺 gibi ar覺 durumlar覺n覺 semptomatik olarak tedavi edebilir.

Theraflu adet ar覺s覺na iyi gelir mi?

Evet, her bir Theraflu tablet 650 mg parasetamol i癟erir. Bu miktarda parasetamol yetikin bir kad覺n覺n hafif ve orta iddetteki adet ar覺lar覺n覺 ve regl sanc覺lar覺n覺 hafifletebilir.

Theraflu i癟tikten sonra alkol al覺n覺r m覺?

Hem Theraflu Forte hem de alkol karacierinizin i癟in i y羹k羹 oluturur ve karacier hastal覺覺 riskini artt覺r覺r. Bu nedenle Theraflu Forte kullan覺rken alkol alman覺z 繹nerilmez.

Theraflu ba覺ml覺l覺k yapar m覺?

Hay覺r, Theraflu Forte i癟erisinde ba覺ml覺l覺k yapmas覺 beklenen herhangi bir etken madde yoktur.

Theraflu benzeri ila癟lar neler?

Cetaflu Forte tablet ile Theraflu Forte tablet birbirinin edeeri olan muadil souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺d覺r. Aferin Forte ise parasetamol i癟eren baka bir souk alg覺nl覺覺 hap覺d覺r. Ayr覺ca 襤buramin Cold, 襤bucold C, 襤buramin Zero tablet gibi baka bir癟ok souk alg覺nl覺覺 hap覺 da vard覺r.

Aferin ve Theraflu ayn覺 anda al覺n覺r m覺?

Hay覺r! Aferin Forte ve Theraflu Forte ortak etken maddeler i癟erirler. Bu iki ilac覺 birlikte almak gereinden fazla parasetamol veya klorfeniramin meleat alman覺za neden olabilir.

Theraflu ba ar覺s覺na iyi gelir mi?

Evet, Theraflu forte i癟erisinde parasetamol bulunur. Parasetamol hafif ve orta iddetli ba ar覺lar覺n覺 hafifletebilir.

Aferin mi Theraflu mu?

Her ikisi de parasetamol ve klorfeniramin meleat i癟erii ile benzerdir. As覺l farkl覺l覺k Theraflu Forte tablette bulunup Aferin Forte tablette bulunmayan fenilefrin hidroklor羹r etken maddesinden gelir.

Theraflu’da bulunan fenilefrin hidroklor羹r, damar etraf覺ndaki d羹z kaslar覺n kas覺lmas覺n覺 b繹ylece damarlar覺n daralmas覺n覺 salar. Kan damarlar覺n覺 daraltarak, mukoza ikinliini azalt覺r. zellikle burundan rahat nefes alamayan veya rinit veya sin羹zit gibi sal覺k koullar覺n覺n tedavisinde Theraflu daha etkilidir. Ancak tansiyonun y羹kselmesine neden olabilir, emziren annelerde s羹t 羹retiminin azalmas覺na neden olabilir. Ba ar覺s覺 ve uyku hali gibi sorunlara neden olabilir. Dolay覺s覺yla gen癟 sin羹zit hastas覺nda Theraflu; yal覺 bir hipertansiyon hastas覺nda ise Aferin Forte daha ak覺lc覺 olabilir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

“Theraflu Forte Tablet” i癟in 2 cevap

    • Theraflu Forte Tablet ila癟 i癟indeki etken maddelerin 繹ks羹r羹k yan etkisi yapmas覺 beklenmez. Ancak bu bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺d覺r. Bu ilac覺 kullanan insanlar覺n 繹nemli bir k覺sm覺nda souk alg覺nl覺覺na bal覺 繹ks羹r羹k vard覺r. Dolay覺s覺yla bir souk alg覺nl覺覺 ilac覺 kulland覺ktan sonra 繹ks羹r羹k balad覺ysa bunun nedeni ila癟 yan etkisi d覺覺nda, souk alg覺nl覺覺 ilac覺n覺z覺n ge癟 balayan bir semptomu olabilir.

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir