İkili Test Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Gebeliğin erken dönemlerinde bebeğin Down sendromu gibi genetik hastalıklar açısından risk durumu belirlenebilmektedir. İkili test, bu amaçla kullanılan bir tarama testidir ve gebeliğin ilk üç ayında (ilk trimester) uygulanabilmektedir.

25 Haz 2023 — Son güncelleme:
Paylaş:
ikili test

İkili test, gebeliğin ilk trimesterinde (ilk üç aylık dönem) bebeğin Down sendromu ve diğer kromozomal genetik hastalıklar açısından risk durumunu belirlemek amacıyla yapılan bir tarama testidir.

İkili test ne zaman yapılır?

İkili tarama testi, tıbbi gebelik takvimine göre gebeliğin 11. ila 14. haftaları arasında yapılır. Sizin gebeliğinizin ikili test tarihlerini günü gününe hesaplamak isterseniz gebelik hesaplama asistanımızı kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

İkili testin uygulanma süreci şu adımlardan oluşur:

  1. Kan testi: İkili test için, anne adayından bir kan örneği alınır. Kan örneği analiz edilir. Bu analizde, annenin kanındaki gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) ve beta-hCG (insan koryonik gonadotropin) düzeylerine bakılır.
  2. Ultrasonografi: Aynı zamanda ikili test sırasında bir ultrasonografi (USG) yapılır. Ultrasonografi, ses dalgalarını kullanarak bebeğin görüntülerini oluşturur. Bu görüntüler, bebeğin büyüklüğü, kalp atış hızı ve organlarının gelişimi gibi faktörlerin incelenmesini sağlar. Ayrıca, bebeğin ense kalınlığı gibi belirli ölçümlerin alınmasını sağlar.
  3. Ense kalınlığı ölçümü: Ultrasonografi sırasında, bebeğin ense kalınlığı ölçülür. Ense kalınlığı, fetal ense bölgesindeki bir tabakanın kalınlığını ifade eder. Bu ölçüm, genetik hastalık riskini değerlendirmede önemli bir faktördür. Ense kalınlığı arttıkça Down sendromu veya diğer genetik hastalıklar açısından risk artmıştır.
  4. Değerlendirme: Kan testi sonuçları, ultrasonografi bulguları ve anne adayının yaş, kilo, etnik köken gibi faktörleri birleştirilerek değerlendirilir. Bu bilgiler, genetik hastalık riskini belirlemek için kullanılır. İkili test sonucunda elde edilen değerler, genellikle yüksek riskli, düşük riskli veya ortalama riskli olarak raporlanır.

Önemli bir nokta, ikili testin bir tarama testi olduğudur. Bu, test sonuçlarının tanı koymak yerine sadece risk değerlendirmesi sağladığı anlamına gelir. Yüksek riskli sonuçlar elde eden anne adayları, daha kesin bir tanı için genetik danışmanlık ve ileri tanı testlerine yönlendirilebilir.

İkili test sonucu ne zaman çıkar?

İkili tarama testi sonuçları, genellikle testin tamamlandığı tarihten itibaren 1-2 gün içerisinde hazır olur.

  • Beta-hCG değerinin yüksek; PAPP-A düzeyinin ise düşük çıkması, bebeğin genetik hastalıklar açısından yüksek risk grubunda yer aldığını gösterir.
  • Ölçülen ense kalınlığının normalden fazla olması ve baş-popo mesafesi (CRL) gibi büyüme-gelişme değerlerinin referans aralığın dışında olması da bebeğin yüksek risk grubunda bulunduğuna işaret edebilir.

İkili testte cinsiyet belli olur mu?

İkili tarama testi ile bebeğin cinsiyeti öğrenilmez. Aynı haftalarda yapılan detaylı ultrason muayenesi ile cinsiyet öğrenilebilir.

Bebeğinizin cinsiyetini hangi günlerde öğrenebileceğinizi hesaplayın ve tüm gebeliğinizi planlayın:

İkili test neden yapılır?

İkili test yaptırmanın bazı avantajları şunlardır:

  1. Erken tanı: İkili test, gebeliğin erken döneminde yapıldığı için Down sendromu gibi genetik hastalıkların erken tanısında yardımcı olur. Bu sayede, ebeveynlerin daha erken bir aşamada genetik danışmanlık alması ve gerektiğinde ileri tanı testlerini düşünmesi sağlanır.
  2. Bilgilendirme: İkili test sonuçları, ebeveynlere bebeğin genetik hastalık riski hakkında bilgi verir. Yüksek riskli sonuçlar öğrenildiğinde, ebeveynler ileri tanı testleri ve genetik danışmanlık gibi seçenekleri değerlendirebilirler.
  3. Duygusal destek ve hazırlık: Bu test, anne ve baba adaylarının bebeğin sağlık durumu hakkında daha erken zamanda bilgi edinmelerini sağlar. Bu da ebeveynlerin duygusal olarak hazırlıklı olmalarına ve gerekirse uygun destek ve kaynakları aramalarına yardımcı olur. Özellikle yüksek riskli sonuçlar alan aileler için bu süreç, özel ihtiyaçların karşılanması ve gelecekteki tedavi veya müdahale planlaması için zaman sağlar.

İkili test sonucu ne kadar doğru?

İkili test, Down sendromu ve diğer genetik hastalıkların riskini değerlendirmek için uygulanan bir tarama testidir. Gerçekten Down sendromu olan bebeklerin yaklaşık %85’i bu testle tespit edilebilir. Ancak, testin yalancı pozitif sonuç verme ihtimali de mevcuttur.

Yalancı pozitif sonuçlar, bebeğin gerçekte sağlıklı olduğu halde testin pozitif çıkması durumunu ifade eder. Bu durumda, test sonucunun kesinleştirilmesi için ileri tetkiklere yönlendirme yapılır.

Yalancı pozitif sonuçların olasılığı genellikle %5 civarında kabul edilir. Bu nedenle, pozitif sonuç alan anne adayları, daha kesin bir tanı için ileri tanı testlerine yönlendirilir.

Aynı şekilde, ikili test sonucunda bebeğin risk taşımaması (sağlıklı olduğu sonucu), bahsedilen genetik hastalıkların bebekte kesinlikle bulunmadığı anlamına gelmez. Test sonucuna göre her şey sağlıklı görünse dahi hala küçük bir risk ihtimali vardır.

Test sonucu, risk puanının hesaplandığı bir değerdir ve bebeğin takibi için kullanılır. Düşük riskli sonuçlar, genellikle normal gebelik seyrine işaret eder, ancak kesin bir teşhis koymak için ileri tetkikler gerekebilir.

Soru Cevap

İkili test zorunlu mu?

Hayır! İkili tarama testi yaptırmak zorunlu değildir.

İkili test sonucu kaç günde çıkar?

Tetkikler tamamlandıktan sonra 1-2 gün içerisinde sonuç çıkar.