Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Y羹ksek Tansiyon (Hipertansiyon)

T羹m d羹nyada yayg覺n olarak g繹r羹len kronik hastal覺klar覺n ba覺nda hipertansiyon (y羹ksek tansiyon) gelmektedir. Y羹ksek tansiyon (hipertansiyon) hakk覺ndaki bu rehberimiz arad覺覺n覺z bilgilere daha h覺zl覺 ulaabilmeniz i癟in sayfalar halinde haz覺rland覺.

Y羹ksek Tansiyon Hipertansiyon Rehberi, HY, mustafa cihat cierci, hekimimyanimda

Hipertansiyon hangi sebeplere bal覺 geliebilir? Sekonder hipertansiyon

Yetikin hipertansiyon hastalar覺n覺n %85-95inde altta yatan bir neden yoktur. Hipertansiyona neden olabilecek durumlar 繹zellikle 12 ya alt覺 癟ocuklarda b羹y羹k 繹nem tekil eder ve 癟ocuklarda bu oran %70-85lere ulamaktad覺r. Her iki d繹nemde kabaca 25 ya alt覺 veya 55 ya 羹st羹 ortaya 癟覺kan bir hipertansiyonu meydana getirebilecek sebepler hekim i癟in ayr覺 bir 繹nem ta覺r.

Hipertansiyonun alt覺nda yatan sebepler (Sekonder Hipertansiyon) temelde endokrin (hormonal) ve renal (b繹bree ait) sebeplere bal覺d覺r.

Hormonal sebepler aras覺nda;

1. Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)

B繹brek 羹st羹 bezlerinin(adrenal bezler) a覺r覺 Aldosteron hormonu salg覺lamas覺 durumudur. Yetikinlerde hipertansiyonun alt覺nda yatan en yayg覺n nedendir. Ya, b繹brek 羹st羹 bezlerini oluturan organik dokudaki h羹cre say覺s覺nda artma (adrenal hiperplazi) ya da b繹brek 羹st羹 bezlerindeki iyi huylu bir t羹m繹r (adrenal adenoma) aldosteron hormonunu a覺r覺 salg覺latmaya neden olmakta, bu durum v羹cuttaki potasyum miktar覺n覺n d羹mesine ve buna bal覺 halsizlik, kas zay覺fl覺覺, kramp, ba ar覺lar覺, a覺r覺 su i癟me istei ve a覺r覺 idrara 癟覺kma gibi hipertansiyona ek ikayetlere yol a癟maktad覺r.

Hastal覺覺n ilerledii durumlarda, hastada asit-baz dengesini bozarak kalsiyumun d羹mesine ve kar覺ncalanma, uyuma veya s覺zlama gibi belirtiler g繹sterebilir.

Hipertansiyonu olan gen癟 bir hasta ila癟 tedavisine ramen d羹zelmeyen bir tansiyonu ve laboratuvar tetkiklerinde potasyum d羹羹kl羹羹 varsa hekim bu hastal覺k a癟覺s覺ndan hastay覺 birtak覺m tarama testlerine, tan覺 koydurucu testlere ve gerektiinde g繹r羹nt羹leme y繹ntemlerine bavurur.

Tehis konduunda tedavide tek tarafl覺 bir aldosteron salg覺lanmas覺 s繹z konusu ise (tek tarafl覺 adenoma, tek tarafl覺 hiperplazi gibi) b繹brek 羹st羹 bezi cerrahi m羹dahale ile (tercihen laparoskopik y繹ntemle)癟覺kar覺l覺r. ayet 癟ift tarafl覺 bir salg覺lanma varsa aldosteron hormonunun etkilerini d羹羹ren ila癟 tedavisi (epleronon veya spironolakton gibi) uygulan覺r. Spironolakton meme b羹y羹mesi ve cinsel istekte azalma gibi yan etkileri nedeniyle genellikle ila癟 tedavisinde epleronon tercih edilir.

2. Hiperkortizolizim (Cushing Sendromu)

B繹brek 羹st羹 bezlerinde normalde var olan ve hastal覺k gibi stresli durumlara cevap oluturarak yaam i癟in gerekli ve 繹nemli bir hormon olan kortizol eer a覺r覺 salg覺lan覺rsa Cushing sendromu ad覺n覺 al覺r.

Kortizol羹n hemen hemen t羹m dokulara etkisi olduu i癟in hipertansiyona ek olarak cildi, kas-iskelet sistemini, hormon ve metabolik sistemi, g繹rmeyi etkileyebildii gibi enfeksiyonlara yakalanma riskinde art覺a, 羹lser hastal覺覺na hatta n繹ropsikyatrik etkilere yol a癟abilir.

Bu hastalarda;

Ciltte: 襤nce, kolayl覺kla morarabilen bir cilt ve 繹zellikle kar覺n b繹lgesinde mor gerilme izleri, yara iyilemesinde gecikme, y羹z ve boyunda ge癟ici k覺zar覺kl覺k, k覺llanma art覺覺, akne (sivilce oluumu), kortizol羹 y羹kselten ana sebebe bal覺 ciltte kararma(bronzlama) g繹r羹lebilir.

Kas iskelet sisteminde: Kas erimesi ve kas zay覺fl覺覺, osteoporoz, hafif bir egzersizi veya k羹癟羹k 癟apl覺 bir travmay覺 takiben oluabilecek kemik k覺r覺klar覺 g繹r羹lebilir.

Hormonal ve metabolik sistemde: 襤ns羹lin direncinin gelimesiyle diyabet oluumu ve diyabetin a覺rl覺覺na g繹re idrara 癟覺kma ikayetleri, kolesterol seviyelerinde artma, kilo art覺覺 ve kilo art覺覺n覺n 繹zellikle v羹cudun merkezine doru younlamas覺 (merkezi/abdominal obezite), hastalarda tipik ay dede y羹z羹 g繹r羹n羹m羹, klinikte bufalo h繹rg羹c羹 olarak tan覺mlanan boyunda ya birikimi, her iki cinsiyette cinsel istekte azalma, kad覺nlarda k覺llanma art覺覺, adet d羹zensizlikleri g繹r羹lebilir.

G繹zde: Katarakta yol a癟abilir.

N繹ropsikolojik etkilerden: hastan覺n orta seviyeli bir uyaran ile kolayl覺kla uyand覺r覺labildii uyuklama, uyku ve bilin癟te bozulma hali (letarji), depresyon, uyku bozukluklar覺, psikoz tablosu (ger癟ee uymayan sanr覺 veya hezeyanlar, hal羹sinasyonlar ve d羹zensiz davran覺larla bir arada g繹r羹len klinik durum) g繹r羹lebilir.

Cushing Sendromu tehisi konan hastalar bu hastal覺a y繹nelik tedavi ald覺klar覺nda hipertansiyonlar覺 da kontrol alt覺na al覺nm覺 olacakt覺r.

3. Hipertiroidizim

Tiroit bezi fonksiyonlar覺nda art覺 yani guatr hipertansiyona neden olabilir. Hastalarda hipertansiyona ek olarak;

 • S覺caa tahamm羹ls羹zl羹k, a覺r覺 terleme, kilo kayb覺, halsizlik, g羹癟s羹zl羹k gibi genel ikayetler,
 • G繹z kapa覺n覺n geri 癟ekilmesi ve klinikte g繹z al覺c覺 bak覺 olarak adland覺r覺lan g繹r羹n羹m
 • Kalp 癟arp覺nt覺s覺, 癟arp覺nt覺 hissi(hafakan), d羹zensiz nab覺z, anormal kalp ritmi,
 • Kas ar覺s覺, kramp, osteoporoz, ellerde titreme,
 • Kad覺nlarda adet g繹rememe veya miktar覺nda azalma, k覺s覺rl覺k; erkeklerde meme b羹y羹mesi, cinsel istekte azalma, cinsel birliktelik esnas覺nda sertlemenin s羹rd羹r羹lememesi
 • Anksiyete, duygusal dengesizlik hali, depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk, reflekslerde artma g繹r羹lebilir.

Muayene ve laboratuvar tetkikleriyle hipertiroidizim tehisi konan hastalar tiroit bezinde var olan sebebin 癟繹z羹m羹ne y繹nelik tedavi ald覺klar覺nda hipertansiyon da kontrol alt覺na al覺nm覺 olur.

4. Feokromasitoma

B繹brek 羹st羹 bezinin medulla b繹lgesinden gelien 癟ounlukla iyi huylu bir t羹m繹r羹n v羹cutta katekolaminler olarak bilinen adrenalin, n繹radrenalin, dopamin gibi hormonlarda art覺a sebep olmas覺d覺r. Dolay覺s覺yla hastalar adrenalin, n繹radrenalin ve dopamin seviyelerindeki dalgalanmalar覺n oluturduu ikayetlerle hekime gelirler. Bunlar;

 • Aral覺kl覺 hipertansiyon. Hastalar genellikle ara ara yoklayan bir ba ar覺s覺 ve 癟arp覺nt覺 ik璽yetinden yak覺n覺r ve 癟ounlukla bu durumu a覺r覺 endieye veya 羹z羹nt羹ye yorarak hekime muayene olmay覺 gerekli g繹rmez. Bu epizodik ikayetleri takiben tansiyon 繹l癟mek istediinde tansiyonun y羹kseldiini fark eder.
 • Hipertansiyonla birlikte birdenbire zonklay覺c覺, adeta k羹t k羹t atan bir ba ar覺s覺, ter boalmas覺 veya terleme, kalp 癟arp覺nt覺s覺, 癟arp覺nt覺 hissi (hafakan), solukluk, kar覺n ar覺s覺, mide bulant覺s覺 ve anksiyete g繹r羹l羹r.
 • Bazal metabolizman覺n artmas覺yla kilo kayb覺 g繹r羹l羹r.
 • Kan ekerinde artma g繹r羹lebilir.

Hastada feokromasitoma 羹phesi duyan bir hekim, abdominal(kar覺n) muayene yaparken t羹m繹rl羹 b繹lgeye d覺ardan dokunduu anda b羹y羹k tansiyonun 180in k羹癟羹k tansiyonun 120nin 羹st羹ne 癟覺kabildii, hipertansiyona bal覺 kriz (hipertansif kriz) tetiklenebilecei i癟in hastay覺 dikkatle muayene eder.

Laboratuvar ve g繹r羹nt羹leme y繹ntemleriyle tespit edilen feokromasitoma hastalar覺 cerrahi operasyon a癟覺s覺ndan deerlendirilir. Operasyon a癟覺s覺ndan uygun olan hastalara, 繹ncelikle operasyon esnas覺nda hipertansiyonu kontrol alt覺nda tutabilmek i癟in phenoxybenzamine (fenoksibenzamin) ilac覺 verilir, gerektii durumlarda beta blokerler ad覺 verilen ek tansiyon d羹羹r羹c羹 ila癟larla tansiyon a癟覺s覺ndan uygun hale gelen hastalar ameliyata al覺narak laparoskopik y繹ntemle t羹m繹r 癟覺kar覺l覺r.

ayet t羹m繹r 癟覺kar覺lamayacak bir konumda ise veya baka doku ve organlara yay覺lm覺 ise operasyon a癟覺s覺ndan uygun deildir. Bu t羹r hastalara t羹m繹r iyi huylu ise ila癟 tedavisi(fenoksibenzamin), t羹m繹r k繹t羹 huylu ise hastal覺覺 kontrol alt覺nda tutacak giriimler (kemoterapi, t羹m繹r embolizasyonu) uygulan覺r.

5. Primer Hiperparatiroidizim

Paratiroit bezlerinin a覺r覺 salg覺lanmas覺na bal覺 kalsiyum metabolizmas覺ndaki d羹zenlenmenin bozulmas覺 ile meydana gelen kalsiyum y羹ksekliidir.

Kalsiyum y羹kseklii; atardamarlar veya kalp kas覺 gibi 癟eitli dokularda kalsiyum tuzlar覺 eklinde birikir. Bu durum kalbin sol kar覺nc覺覺nda b羹y羹mee ve atardamarlardaki esnekliin azalmas覺na, dolay覺s覺yla hipertansiyon riskinin artmas覺na yol a癟ar.

Bu hastalar覺n b羹y羹k 癟ounluunun ik璽yeti yoktur. Hastalar genellikle;

 • B繹brek ta覺 oluumuna bal覺 belirtiler: iddetli, tek tarafl覺, aral覺kl覺 ve yakla覺k 20-60 dakika s羹ren bir yan(b繹羹r) ar覺s覺. Bazen yan ar覺s覺 ta覺n konumuna g繹re kar覺n ar覺s覺 ya da hafif kas覺k 羹st羹nde bir ar覺yla da ortaya 癟覺kabilir, bazen de vajinal a癟覺kl覺覺n her iki yan覺na, erkeklerde testislere veya perineye (ap覺 aras覺) yans覺yabilir. iddetli ar覺ya tepki olarak bulant覺, kusma, ba覺rsak seslerinde azalma g繹r羹lebilir. 襤drar yaparken ar覺 ve rahats覺zl覺k, idrara 癟覺kma aciliyeti ve idrara 癟覺kma s覺kl覺覺nda artma g繹r羹lebilir.
 • Kalsiyum y羹ksekliinin idrar i癟eriindeki dengeyi bozmas覺yla s覺k idrara 癟覺kma ve a覺r覺 susuzluk hissi,
 • Kemik, kas, eklem ar覺lar覺, Osteitis Fibroza Sistika (hyperparatiroidizimin bir komplikasyonu olarak gelien belirli kemiklerin anormal bir ekilde zay覺f ve deforme olduu durum), kafatas覺nda kalsiyum da覺l覺m覺n覺n bozulmas覺yla radyolojik g繹r羹nt羹lemede tuz-biber manzaras覺 olarak ifade edilen g繹r羹n羹m羹n g繹r羹lmesi gibi kas iskelet sistemine bal覺 belirtiler,
 • 襤tah eksiklii, kilo kayb覺, mide bulant覺s覺, kab覺zl覺k, kalsiyum y羹ksekliinin midede gastrin hormonunun salg覺lanmas覺n覺 tetikleyerek mide ve duodenum (ince ba覺rsa覺n ilk b繹l羹m羹) 羹lserlerine sebep olmas覺 gibi sindirim sistemine ait belirtiler,
 • Depresyon, halsizlik, anksiyete ve uyku bozukluklar覺 gibi psikolojik belirtiler g繹r羹lebilir.

Primer hiperparatiroidizim 癟ounlukla paratiroit bezinin iyi huylu t羹m繹r羹n羹n tetikledii bir paratiroit hormon salg覺s覺nda art覺a sebep olduu i癟in bu tehisi alm覺 hastalar cerrahi operasyon a癟覺s覺ndan deerlendirilir.

Cerrahiye uygun hastalar, t羹m繹r羹n bezdeki yay覺l覺m覺na g繹re ya ilgili k覺s覺m ya da bezin tamam覺 癟覺kar覺l覺r.

Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar ise kalsiyum y羹ksekliini d羹羹rmek i癟in cinacalcet(sinakalset), osteoporoz un tedavisine y繹nelik bisphosphonate grubu (bifosfonatlar)ila癟lardan zoledronic acid (zoledronik asit), pamidronate(pamidronat), etidronate(etidronat), veya alendronate(alendronat) tedavisi al覺rlar.

Kalsiyum y羹ksekliini dolayl覺 y繹nden art覺rabilecek lityum ve tiyazid grubu di羹retik ila癟lardan hydrochlorothiazide (hidroklorotiazid) veya chlorthalidone (klortalidon)dan uzak durulur.

6. Akromegali

Hipofiz bezinin 繹n lobundan a覺r覺 miktarda b羹y羹me hormonu salg覺lanmas覺 durumudur. Hastalar覺n b羹y羹k 癟ounluunda b羹y羹me hormonunu a覺r覺 salg覺latan neden hipofiz bezindeki iyi huylu t羹m繹rd羹r.

Yetikin hastalar hastal覺覺n ilk balad覺覺 d繹nemde ayakkab覺, apka, eldiven, y羹z羹k gibi kulland覺klar覺 g羹ndelik eyalarda 繹l癟羹 ve numaralar覺n artt覺覺n覺 fark edip hekime s繹yleyebilir. 襤lerleyen d繹nemlerde hastalarda;

 • Hipofiz bezindeki t羹m繹r羹n 癟evre dokulara bask覺s覺yla; ba ar覺s覺, g繹rme kayb覺, beyni ba-boyun ve g繹vdenin ilgili k覺s覺mlar覺na balayan sinirlerin(kranyal sinirler) fonksiyonlar覺nda k覺smi veya tam kayb覺(kranyal sinirlerin palsisi),kad覺nlarda adet d羹zensizlikleri veya yokluu, emzirmeyen kad覺nlarda normalde beklenmeyen meme ba覺ndan s羹t ak覺nt覺s覺n覺n gelmesi, vajina ve vulvada meydana gelen birtak覺m deiiklikler, erkeklerde cinsel birliktelik esnas覺nda sertlemenin salanamamas覺, cinsel istekte azalma ve testis hacminde azalma g繹r羹lebilir.
 • Yumuak dokular覺n etkilenmesiyle; solgun ve yumuak bir cilt yap覺s覺, ter bezlerinin genilemesiyle a覺r覺 terleme, ses kal覺nlamas覺, dilde b羹y羹me, dilde b羹y羹meye ek olarak yutak ve g覺rtlaktaki genilemeyle obstr羹ktif uyku apne sendromu, karpal t羹nel sendromu geliebilir.
 • 襤skelet yap覺s覺n覺n b羹y羹mesiyle; ilerleyen y覺llarda 繹zellikle y羹zde, burunda al覺nda ve 癟enede, el, parmak ve ayaklarda genileme, diz kapa覺, ayak bilei, kal癟a ve omurga ekleminde ar覺l覺 eklem hastal覺覺 g繹r羹lebilir.
 • Kalp-damar sisteminin etkilenmesiyle; akromegali hastalar覺n覺n yakla覺k %30unda hipertansiyon g繹r羹lmektedir. Bu hastalarda hipertansiyonun kesin nedeni hen羹z ortaya konamam覺t覺r. Buna ek olarak kalbin sol kar覺nc覺覺nda b羹y羹me ve kalp kas覺n覺n hastal覺覺(kardiyomyopati) g繹r羹lebilir.
 • 襤癟 organlar覺n etkilenmesiyle; 繹zellikle b繹brek ve tiroit bezinde genileme g繹r羹lebilir. Ancak san覺lan覺n aksine tiroit bezindeki genileme tiroit hormonlar覺n覺n art覺覺na genellikle yol a癟maz.
 • Bu hastalarda kolon ve rektuma ait polip (yumru eklindeki 癟覺k覺nt覺) ve kanser gelime riski artar.

Akromegali tehisi alan hastalar cerrahi tedavi a癟覺s覺ndan deerlendirilir. Cerrahiye aday hastalarda t羹m繹r 癟覺kar覺l覺rken, cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda t羹m繹r boyutunu azaltmaya ve ikayetleri kontrol alt覺nda tutmaya y繹nelik ila癟 tedavisi ve radyoterapi uygulan覺r.

7. Konjenital Adrenal Hiperplazi

Kortizol, aldosteron ve nadiren androjen hormonlar覺n 羹retiminden sorumlu enzimlerin genetik bozukluu ile kortizolde d羹me, adrenal bezde b羹y羹me ve adrenokortikotropin(ACTH) hormon seviyesinde artma meydana gelir.

Olduk癟a nadir g繹r羹len bir hastal覺k olmakla birlikte en nadir rastlanan enzim kusurlar覺 olan 11帣 ve 17帢 hidroksilaz enzimlerindeki genetik bozukluk ile a覺r覺 mineralokortikoid (繹rn. Aldosteron) salg覺lanmas覺na bal覺 hipertansiyon g繹r羹l羹r.

Bu nedenle hastalara aldosteron etkisini 繹nleyen ila癟(spironolakton) ve kortizol takviyesi yap覺l覺r.

Nadir g繹r羹len bir hastal覺k olmas覺na ramen kuzey Amerika 羹lkelerinde (繹rn. Kanada, Amerika) topuk kan覺ndan al覺nan 繹rnekle her yeni doan bebek Konjenital Adrenal Hiperplazi a癟覺s覺ndan tarama testine tabi tutulur.

8. B繹brek Hastal覺klar覺

B繹brei ilgilendiren her hastal覺k hipertansiyona sebep olabilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle;

8.1. Renovask羹ler Hipertansiyon

B繹brek atardamar覺ndaki daralma veya b繹brek yetmezlii sonucunda renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktiflemesiyle gelien bir hipertansiyondur. B繹brek atardamar覺 darald覺覺nda b繹bree giden kan ak覺覺 azal覺r ve bu duruma cevap olarak b繹brekten renin salg覺s覺 artar.

Renin salg覺s覺ndaki art覺 s覺ras覺yla anjiotensin II ve aldosteronda art覺a yol a癟arak v羹cudun su ve sodyum tutmas覺na neden olur. Sonu癟ta kan bas覺nc覺 artar ve hipertansiyon g繹r羹l羹r.

8.2. Polikistik B繹brek Hastal覺覺

B繹brekte genetik bozuklua bal覺 gelien 癟oklu kistlerdir. zellikle yetikinlerde b繹brek bulgular覺n覺n d覺覺nda kalbin sol kar覺nc覺覺nda b羹y羹me, kalp kapak癟覺k anormallikleri ve hipertansiyon gibi kalp-damar sistemi ile ilgili belirtiler g繹r羹lebilir.

8.3. B繹brek yetmezlii (Kronik b繹brek Hastal覺覺)

B繹brek fonksiyonlar覺n覺n bozulmas覺yla v羹cutta su ve tuz tutulumunun artmas覺, dier taraftan renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktiflemesi ve gelien hipertansiyonun kronikleerek b繹brek yap覺s覺nda deiikliklere yol a癟mas覺 (hipertansif nefrosklerozis) ve nihayetinde hipertansiyon ve b繹brek yetmezliinin kar覺l覺kl覺 birbirini etkiledii bir k覺s覺r d繹ng羹ye yol a癟ar.

8.4. Glomer羹lonefrit

B繹brekteki glomer羹l yap覺s覺, art覺k maddeleri ve a覺r覺 suyu ge癟irerek idrarla d覺ar覺 atarken kan覺 se癟ici bir ekilde ge癟irmez ve adeta b繹brekte ince bir filtre mekanizmas覺 g繹revi 羹stlenir. Glomer羹l yap覺s覺n覺n maruz kald覺覺 herhangi bir zarar glomer羹l hastal覺klar覺, ge癟irdii enfeksiyon ise glomer羹lonefrit hastal覺覺yla sonu癟lan覺r.

Glomer羹l羹n t羹m hastal覺klar覺 ani veya kronik b繹brek yetmezlii yapabileceinden bu hastalarda hipertansiyon g繹r羹lebilir.

8.5. Sistemik Lupus Eritematozus

Halk aras覺nda kelebek hastal覺覺 olarak bilinen Sistemik Lupus Eritematozus pek 癟ok organ覺 birden etkileyebilen bir romatolojik hastal覺kt覺r.

ayet b繹brei etkilediinde (Lupus Nefriti) glomer羹llerde patolojik deiikliklere yol a癟arak ilerleyen d繹nemde ani veya kronik b繹brek yetmezliine yol a癟abildiinden b繹brei korumaya y繹nelik (繹rn. Tansiyon kontrol羹) 繹nlemler gerekebilir.

8.6. B繹brek T羹m繹rleri

T羹m繹rlere sistemik cevap olarak ya da bizzat t羹m繹rden salg覺lanan renin salg覺s覺 etkisiyle hipertansiyon meydana gelebilir. Hem 癟ocuklarda hem de yetikinlerde erken d繹nemde belirti ve bulgu vermez.

O nedenle ate, gece terlemesi, kilo kayb覺 gibi spesifik olmayan belirtiler, aral覺kl覺 yan ar覺s覺, karn覺n her iki yan覺nda(b繹羹r) veya kar覺nda hissedilebilen kitle gibi durumlarda vakit kaybetmeden aile hekimine muayene olunmal覺d覺r.

Yine 2-5 ya aras覺 癟ocuklarda en s覺k rastlanan b繹brek t羹m繹r羹 olan Wilms t羹m繹r羹ne rastlant覺sal olarak saptan覺r. O nedenle, toddler d繹nem olarak ifade ettiimiz 2-4 ya aras覺 d繹nemde bir 癟ocukta kar覺nda sert, d羹z ve duyars覺z bir kitle ve/veya hipertansiyon fark edildiinde vakit kaybetmeden aile hekimine muayenesi yapt覺r覺lmal覺d覺r.

Hipertansiyon hangi sebeplere bal覺 geliebilir?

襤癟indekiler‘i g繹ster

hy

mobil uygulamay覺 indir

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.