Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Y羹ksek Tansiyon (Hipertansiyon)

T羹m d羹nyada yayg覺n olarak g繹r羹len kronik hastal覺klar覺n ba覺nda hipertansiyon (y羹ksek tansiyon) gelmektedir. Y羹ksek tansiyon (hipertansiyon) hakk覺ndaki bu rehberimiz arad覺覺n覺z bilgilere daha h覺zl覺 ulaabilmeniz i癟in sayfalar halinde haz覺rland覺.

Y羹ksek Tansiyon Hipertansiyon Rehberi, HY, mustafa cihat cierci, hekimimyanimda

Hipertansiyon tan覺s覺 alm覺 hastalar覺n ilk deerlendirmesi nas覺l olur?

Hipertansiyon olduu tespit edilen hastalar deerlendirilirken genellikle altta yatabilecek nedenlere y繹nelik hastadan al覺nan medikal 繹zge癟mi, fizik muayene ve rutin laboratuvar tetkikleri elde edilir. Ayr覺ca her hipertansiyon hastas覺n覺n EKGsi 繹l癟羹l羹r. Bu ama癟la hastalardan;

 • Tam kan say覺m覺
 • B繹brek fonksiyon testleri
 • Serum Sodyum, Potasyum, Kalsiyum deerleri
 • 襤drar tetkiki
 • Tiroit hormon deerlendirmesi (TSH)
 • A癟l覺k kan ekeri veya HbA1c ve Lipid Profili (HDL, LDL, Trigliserit seviyeleri) istenir.

Bu tetkikleri isterken;

 • Hedef organ hastal覺覺n覺n varl覺覺
 • Hipertansiyonun olas覺 nedenleri (Sekonder Hipertansiyon nedenlerinin, ila癟 ilikili hipertansiyonun d覺lanmas覺)
 • Kardiyovask羹ler risk fakt繹rleri
 • 襤la癟 tedavisinin biyokimyasal etkilerini deerlendirmek i癟in hastan覺n balang覺癟 deerlerini g繹zden ge癟irmek (繹rnein Beta blokerler veya di羹retik ila癟larla tedavi edilen hipertansiyonlu hastalarda %1-3 oran覺nda diyabet geliebilme riskinin olmas覺, obez veya kolesterol seviyeleri y羹kselmi hastalarda ilerleyen d繹nemde diyabet geliebilme ihtimali vb.) gibi esaslara a癟覺kl覺k getirilir.

Hedef organ hastal覺覺 ve/veya sekonder hipertansiyon nedenlerinden 羹phelenmeyi gerektirecek bir durum ortaya 癟覺kt覺覺nda ek testler istenir.

Bir dier 繹nemli husus ise ila癟 tedavisinin, 繹l癟羹len tansiyon deerine g繹re balanabilmesi i癟in kardiyovask羹ler risk s覺n覺flamas覺n覺n yap覺lmas覺 gerekir.

Bu ama癟la risk hesaplamas覺 yapan programlar gelitirilmitir. Bunlardan Amerikada, Kanada ve T羹rkiyede tavsiye edilen programlar aa覺da belirtilmitir:

American Heart Asscociation:

Hypertension Canada:

T羹rk Kardiyoloji Dernei:

Kardiyovask羹ler risk fakt繹rleri a癟覺s覺ndan y羹ksek riskli durumda olan hastalar u ekilde belirtilmitir:

 • Muhtemel 10 y覺ll覺k global kardiyovask羹ler riski %15den y羹ksek olanlar YA DA,
 • Klinik veya subklinik kardiyovask羹ler hastal覺覺 olanlar YA DA,
 • Kronik b繹brek Hastal覺覺
  • (Non-diabetik Nefropati, protein羹ri <1 gr/g羹n,
  • *muhtemel glomer羹ler filtrasyon h覺z覺 20-59 mL/dk./1,73 m簡) YA DA,
 • Ya覺n 75 羹zerinde olmas覺

Y羹ksek riskli hastalar tespit edildiinde ayet hipertansiyon da tespit edilmi ise ila癟 tedavisine daha erken d繹nemde balamay覺 gerekli k覺lar. Bu nedenle risk deerlendirmesi hipertansiyona bal覺 geliebilecek komplikasyonlar覺n 繹n羹ne ge癟mede 繹nemlidir.

襤癟indekiler‘i g繹ster

hy

mobil uygulamay覺 indir

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.