Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Y羹ksek Tansiyon (Hipertansiyon)

T羹m d羹nyada yayg覺n olarak g繹r羹len kronik hastal覺klar覺n ba覺nda hipertansiyon (y羹ksek tansiyon) gelmektedir. Y羹ksek tansiyon (hipertansiyon) hakk覺ndaki bu rehberimiz arad覺覺n覺z bilgilere daha h覺zl覺 ulaabilmeniz i癟in sayfalar halinde haz覺rland覺.

Y羹ksek Tansiyon Hipertansiyon Rehberi, HY, mustafa cihat cierci, hekimimyanimda

Hipertansiyon nas覺l tedavi edilir?

Hipertansiyon; sal覺覺 koruma hedefiyle hastalara 繹nerilen yaam standartlar覺ndaki deiiklikler ile birlikte ila癟 kullan覺m覺yla tedavi edilir. Tansiyonunuz 120/80 羹zerinde olduu her durumda yaam standartlar覺ndaki deiimler mutlaka olmal覺d覺r.

Yaam standartlar覺nda yapaca覺n覺z olumlu deiiklikler ile hipertansiyon b羹y羹k 繹l癟羹de kontrol alt覺na al覺n覺r. Bu deiiklikler;

 • Kilo vermek
 • DASH diyeti (Meyve, sebze ve tam tah覺ldan zengin, doymu ve trans yalardan d羹羹k bir diyet)
 • Diyetteki sodyum miktar覺n覺n d羹羹r羹lmesi
 • Egzersiz t羹rleri
 • Diyetteki potasyum miktar覺n覺n art覺r覺lmas覺
 • Alkol al覺m覺n覺n azalt覺lmas覺
 • Sigaran覺n b覺rak覺lmas覺d覺r.

Hipertansiyon hastalar覺n覺n yapt覺覺 en b羹y羹k hatalardan biri ila癟 kullan覺m覺nda g繹sterdii 繹zen ve kararl覺l覺覺 belirtilen deiiklikler i癟in ne yaz覺k ki g繹sterememesidir. Halbuki bu deiikliklerin kan bas覺nc覺nda yapt覺覺 d羹羹羹n 繹nemi yads覺namayacak bir ger癟ektir.

Yaam standartlar覺ndaki olumlu deiiklikler b羹y羹k tansiyonun d羹mesinde ne kadar etkilidir?

Kilo vermek: Kilo fazlal覺覺 olan hastalarda kaybedilecek her 1 kg, b羹y羹k tansiyonda 1 mmHg d羹me salar.

DASH diyeti: Meyve, sebze ve tam tah覺ldan zengin, doymu ve trans yalardan d羹羹k bir diyet ile b羹y羹k tansiyonda ortalama 11 mmHg d羹me salanabilir.

Diyetteki sodyum miktar覺n覺n d羹羹r羹lmesi: Tuz kullan覺m覺n覺 azaltmak b羹y羹k tansiyonda ortalama 5-6 mmHg d羹me salar.

Egzersiz t羹rleri: Aerobik egzersizler b羹y羹k tansiyonda ortalama 5-8 mmHg,

dinamik diren癟 egzersizleri (繹rn. a覺rl覺k antremanlar覺) 4 mmHg, izometrik diren癟 egzersizleri (繹rn. el s覺kma aleti) 5 mmHg d羹me salar.

Diyetteki potasyum miktar覺n覺n art覺r覺lmas覺: potasyumdan zengin yiyecekler (繹rn. muz, kay覺s覺, kuru erik, kuru 羹z羹m, k覺rm覺z覺 et ve tavuk, somon vb.) b羹y羹k tansiyonda ortalama 4-5 mmHgl覺k bir d羹羹 salar.

Alkol al覺m覺n覺n azalt覺lmas覺: T羹ketilen alkol miktar覺n覺 d羹羹rerek b羹y羹k tansiyonda ortalama 4 mmHg d羹羹 salan覺r.

Sigaran覺n b覺rak覺lmas覺: Sigaray覺 b覺rakt覺ktan 1 y覺l sonra b羹y羹k tansiyonda ortalama 3-5 mmHg, 3 y覺l sonra ise 6-7 mmHgl覺k bir d羹羹 salan覺r.

T羹m bunlar g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda sal覺kl覺 davran覺lar覺 hayata yans覺tman覺n hem sal覺覺 korumada hem de hipertansiyonun kontrol alt覺na al覺nmas覺nda ne kadar 繹nemli ve etkili olduu anla覺l覺yor.

Yaam standartlar覺ndaki olumlu deiikliklerde hekimin hedefi ve hastadan beklentisi nedir?

Hekiminiz, hipertansiyon tedavisinde yap覺lmas覺n覺 繹nerdii deiiklikler i癟in ulamak istedii hedefler ve sizden beklentisi vard覺r. Bunlar k覺saca 繹yledir:

 • Kilo vermede ideal v羹cut a覺rl覺覺na sahip olunmas覺d覺r. Hipertansiyonu olmayanlarda,hem hipertansiyon oluumunu engellemede hem de hipertansiyonlu hastalarda tansiyonu d羹羹rmede tavsiye edilen sal覺kl覺 v羹cut kitle indeksi 18.5-24.9 kg/m簡 aras覺, bel 癟evresi ise erkeklerde 102 cmden, kad覺nlarda 88 cmden az olmas覺d覺r. V羹cut kitle indeksinizi hesaplay覺n.
 • 襤deal kilonuza ulama noktas覺nda takip etmeniz gereken s羹reci aile hekiminizden 繹renebilirsiniz. Uzman diyetisyenin 繹nerdii bir diyet program覺 ve size uygun olacak egzersizlerin belirlenmesinde bireysel antren繹rden yararlanabilirsiniz.
 • DASH diyetinde hedef, meyve, sebze ve tam tah覺ll覺 羹r羹nlerden zengin bir diyet ve bu diyette doymu ve trans yalar覺n azalt覺lm覺 olmas覺d覺r.
 • Diyette al覺nacak sodyumun (tuzun) g羹nde 1500 mgdan az olmas覺d覺r.
 • Egzersiz t羹rlerinden aerobik egzersizlerin haftal覺k 90-150 dakika olmas覺 ve maksimum kalp h覺z覺n覺n %65-75ine ula覺lm覺 olmas覺d覺r. Dinamik diren癟 egzersizleri yine haftal覺k 90-150 dakika aras覺nda olmas覺, maksimum g羹c羹n %50-80ine ula覺lacak ekilde toplamda 6 egzersizden her birinin 3er set ve her setin 10 tekrardan olumas覺d覺r. 襤zometrik diren癟 egzersizleri ise 8-10 haftal覺k bir d繹nem i癟in haftal覺k 3 seans ve her seans覺n 4 tekrardan olutuu, maksimum g羹c羹n %30-40覺na ula覺lacak ekilde olmas覺d覺r.
 • G羹nl羹k potasyum al覺m覺n覺n 3.5-5 gram aras覺nda olmas覺d覺r
 • G羹nl羹k alkol al覺m覺n覺n erkeklerde 2 ve 2 i癟ecekten az, kad覺nlarda 1 i癟ecek ve alt覺 deerde olmas覺d覺r.
 • Sigaran覺n tamamen b覺rak覺lm覺 olmas覺d覺r.

Hipertansiyon tedavisinde edinmeniz gereken en etkili 3 al覺kanl覺k ne olmal覺d覺r?

Biliim ve iletiim altyap覺s覺n覺n h覺zla gelimesiyle kitaplardan edinilen ve bu sayede kayna覺 tespit edilebilen pek 癟ok bilgi art覺k sorgulanabilirlik zincirini k覺rarak kan覺ta ve ispata dayand覺r覺lmadan bata internet olmak 羹zere pek 癟ok sosyal platformda yer almaya balad覺.

Hayat覺m覺z覺n merkezinde 繹nemli bir yer kaplayan sal覺k konular覺nda maalesef kan覺ta dayal覺 ve ispat覺 olmayan, tavsiye olarak nitelendirilebilecek bilgi havuzu bata hekimler olmak 羹zere t羹m sal覺k 癟al覺anlar覺n覺 olumsuz etkiliyor.

Herhangi bir hastal覺a baz覺 yiyecekler, kar覺覺mlar, k羹rler iyi gelebilir. Ancak bunlar kan覺ta ve ispata dayand覺r覺lmad覺覺, 羹zerinde arat覺rmalar yap覺lmad覺覺 m羹ddet癟e bir hastal覺覺n tedavi y繹ntemi veya protokol羹 olma 繹zellii ta覺maz.

Hipertansiyon tedavisinde yaam standartlar覺ndaki olumlu deiiklikler ad覺 alt覺nda belirtilen t羹m al覺kanl覺klar, hipertansiyonu d羹羹rd羹羹 kan覺tlanm覺 ve ila癟s覺z tedavi olarak Amerika ve Kanadada t覺p kaynaklar覺na ge癟mi al覺kanl覺klard覺r.

Hipertansiyon tedavisinde en etkili 3 al覺kanl覺k etkinlik s覺ras覺na g繹re u ekildedir:

 1. Kilo vermek
 2. DASH diyeti yapmak
 3. Diyetteki sodyum miktar覺n覺 d羹羹rmektir.

Bu 3 al覺kanl覺kta ula覺lmas覺 gereken hedefler i癟in Yaam standartlar覺ndaki olumlu deiikliklerde hekimin hedefi ve hastadan beklentisi nedir? bal覺覺n覺 okuyabilirsiniz.

Dier al覺kanl覺klar yine etkinlik s覺ras覺na g繹re:

 • Egzersiz yapmak
 • Diyetteki potasyum miktar覺n覺 y羹kseltmek
 • Alkol al覺m覺n覺 azaltmak
 • Sigaray覺 b覺rakmakt覺r.

襤癟indekiler‘i g繹ster

hy

mobil uygulamay覺 indir

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.