Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Y羹ksek Tansiyon (Hipertansiyon)

T羹m d羹nyada yayg覺n olarak g繹r羹len kronik hastal覺klar覺n ba覺nda hipertansiyon (y羹ksek tansiyon) gelmektedir. Y羹ksek tansiyon (hipertansiyon) hakk覺ndaki bu rehberimiz arad覺覺n覺z bilgilere daha h覺zl覺 ulaabilmeniz i癟in sayfalar halinde haz覺rland覺.

Y羹ksek Tansiyon  Hipertansiyon Rehberi, HY, mustafa cihat cierci, hekimimyanimda

Hipertansiyonda ne zaman ila癟 tedavisine balan覺r ve tedavide hedef ne olmal覺d覺r?

Amerikan Kalp Birliinin 2017 y覺l覺nda yay覺nlanan ve halen ge癟erli olan k覺lavuzuna g繹re, tansiyonu 140/90 ve 羹zeri olan hastalara ila癟 tedavisine balan覺r.

Tansiyonu 130/80 ve 羹zeri olanlarda hekim 10 y覺ll覺k kardiyovask羹ler risk hesaplamas覺 yapar ve risk %10 ve 羹zeri tespit edildiinde yine ila癟 tedavisine balan覺r. Kardiyovask羹ler riskin hesaplanmas覺nda ya覺n 65 ve 羹zeri olmas覺, diyabet, kronik b繹brek hastal覺覺, kalp yetmezlii, iskemik kalp hastal覺覺, periferik arter hastal覺覺 gibi kriterlerin varl覺覺 sorgulan覺r.

Amerikan Kalp Birlii (AHA)nin tedavide 繹ng繹rd羹羹 hedef, 65 ya alt覺 hastalar i癟in tansiyonun 130/80nin alt覺na d羹羹r羹lmesidir. 65 ya ve 羹zeri hastalarda ise b羹y羹k tansiyonun 130un alt覺na d羹羹r羹lmesidir.

65 ya 羹zeri hastalar ortostatik hipotansiyon dediimiz h覺zl覺 ayaa kalmak gibi post羹rdeki ani deiiklikler sonucunda ba d繹nmesi ve d羹me riskiyle kar覺 kar覺ya olduklar覺ndan bu hastalarda hedefe y繹nelik izlem mutlaka olmal覺d覺r.

Ayn覺 zamanda 65 ya 羹zeri hasta grubu, birtak覺m ek hastal覺klarla i癟 i癟e olduundan tansiyonda istenen hedef, hastan覺n tercihine ve klinik yarg覺ya g繹re belirlenir.

Joint National Committeenin son raporuna (JNC 8) g繹re ise diyabet veya kronik b繹brek hastal覺覺 olmayan 60 ya alt覺 hastalarda, tansiyon 140/90 ve 羹zeri ise ila癟 tedavisine balan覺r.

Diyabet veya kronik b繹brek hastal覺覺 olmayan 60 ya ve 羹zeri hastalarda ise tansiyon 150/90 ve 羹zeri olduunda ila癟 tedavisine balan覺r.

Diyabeti ve/veya kronik b繹brek hastal覺覺 olanlarda, tansiyon 140/90 ve 羹zeri ise ila癟 tedavisine balan覺r.

JNC 8in tedavide 繹ng繹rd羹羹 hedef ila癟 tedavisine balan覺lacak tansiyon deerinin alt覺na d羹羹r羹lmesidir.

Kanadada Hypertension Canadan覺n yay覺nlad覺覺 k覺lavuza g繹re ila癟 tedavisine balamada 繹ncelikli olan, hastada makrovask羹ler hedef organ hasar覺 ya da dier kardiyovask羹ler risk fakt繹rlerin varl覺覺 veya yokluunun bilinmesidir.

Makrovask羹ler hedef organ hasar覺 ya da dier kardiyovask羹ler risk fakt繹rleri olmayan hastalarda, b羹y羹k tansiyon ortalamas覺 160 ve 羹zeri veya k羹癟羹k tansiyon ortalamas覺 100 ve 羹zeri ise ila癟 tedavisine balanmal覺d覺r.

Makrovask羹ler hedef organ hasar覺 ya da dier kardiyovask羹ler risk fakt繹rleri olan hastalarda, b羹y羹k tansiyon ortalamas覺 140 ve 羹zeri veya k羹癟羹k tansiyon ortalamas覺 90 ve 羹zeri ise ila癟 tedavisine balanmal覺d覺r.

Kanadada hipertansiyon tedavisinde hedef, 140/90n覺n alt覺na d羹羹r羹lmesidir. Diyabeti olan hastalarda ise hedef, 130/80nin alt覺na d羹羹r羹lmesidir.

T羹rkiyede T羹rk Kardiyoloji Derneinin Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip K覺lavuzuna g繹re hipertansiyon tedavisinde hedef 140/90n覺n alt覺na d羹羹r羹lmesidir.

Normal tansiyon deerinin (120/80) 羹zerinde seyreden her deer i癟in yaam standartlar覺nda deiiklikler yap覺lmas覺 mutlaka tavsiye edilir. Her hipertansiyon hastas覺n覺n hekimi her ziyaret ediinde ila癟 tedavisine uyumu ve al覺kanl覺klar覺n kazand覺r覺lmas覺 deerlendirilir.

Hipertansiyon Tehisinin Varl覺覺: Hipertansiyonda ne zaman ila癟 tedavisine balan覺r ve tedavide hedef ne olmal覺d覺r?
Hipertansiyon Tehisinin Varl覺覺: Hipertansiyonda ne zaman ila癟 tedavisine balan覺r ve tedavide hedef ne olmal覺d覺r?

襤癟indekiler‘i g繹ster

hy

mobil uygulamay覺 indir

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.