Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Y羹ksek Tansiyon (Hipertansiyon)

T羹m d羹nyada yayg覺n olarak g繹r羹len kronik hastal覺klar覺n ba覺nda hipertansiyon (y羹ksek tansiyon) gelmektedir. Y羹ksek tansiyon (hipertansiyon) hakk覺ndaki bu rehberimiz arad覺覺n覺z bilgilere daha h覺zl覺 ulaabilmeniz i癟in sayfalar halinde haz覺rland覺.

Y羹ksek Tansiyon Hipertansiyon Rehberi, HY, mustafa cihat cierci, hekimimyanimda

Hipertansiyon tedavisinde ila癟 se癟imi nas覺l belirlenir? Tansiyon ila癟lar覺n覺n bilinen yan etkileri nelerdir?

襤la癟 se癟imini, hastan覺n 繹ncesinde var olan kronik hastal覺klar覺, tansiyon tipi (繹rn. izole sistolik hipertansiyon), hastan覺n 覺rksal 繹zellikleri, hamile olup olmamas覺 ve ila癟lar覺n yan etkileri belirler.

ACE inhibit繹rleri (ACE襤) ve Anjiotensin Resept繹r Blokerleri (ARBs)

ACE inhibit繹rleri (ACE襤) ve Anjiotensin Resept繹r Blokerleri (ARBs); diyabeti, b繹brek hastal覺覺, iskemik kalp hastal覺覺 veya kalp yetmezlii olan hastalarda ilk basamak ila癟lard覺r. Bu ila癟lar 繹zellikle b繹brei koruyucu 繹zelliiyle bilinir. ACE襤 ve ARBs ikili kombinasyon eklinde kullan覺lamazlar.

ACE襤, kuru 繹ks羹r羹k ve anjiyo繹deme neden olabilir. Anjiyo繹dem; alerjik reaksiyonlar, NSAID (ar覺 kesiciler)in kullan覺m覺 sonucu oluan mast h羹crelerin etkisi ile ya da ACE襤 ila癟lar覺n kullan覺m覺 sonucu oluan bradikinin etkisi ile bazen de sebepsiz ortaya 癟覺kabilen, kendi kendini s覺n覺rlayan, deri, deri alt覺 dokularda 繹dem olumas覺d覺r.

Kendi kendini s覺n覺rlayarak 癟ounlukla tehlike oluturmasa da g覺rtlakta 繹deme neden olduunda hayat覺 tehdit edebilecek boyutlara varabilir.

ACE kullanan hastalarda kuru 繹ks羹r羹k ikayetleri varsa ARBsne ge癟ilmelidir. Kuru 繹ks羹r羹k ik璽yeti olan yetikin hastalar覺n mutlaka kulland覺覺 tansiyon ila癟lar覺n覺n sorgulanmas覺 gerekir.

ACE kullananlarda anyio繹dem meydana geldiinde ARBsne ge癟ilmelidir.

ACE襤 ve ARBs, kandaki potasyum seviyesinin y羹kselmesine neden olabilir. Bu ila癟lar bebein normal geliimini olumsuz etkilediklerinden gebelerde kullan覺lmamal覺, gebelik planlayan hipertansiyon hastalar覺n覺n mutlaka aile hekimine kulland覺klar覺 ila癟lar覺 g繹stermeleri gerekmektedir.

ACE襤, Afrika k繹kenlilerde tek ila癟 olarak kullan覺m覺 tavsiye edilmez.

Tiyazid Di羹retikleri

Tiyazid Di羹retikleri; Afrika k繹kenli Amerikal覺larda, tuza duyarl覺 hastalarda ve izole sistolik hipertansiyonu olan hastalarda ilk basamak ila癟lard覺r. K覺sa etkili tiyazid di羹retii hydrochlorothiazidee nazaran, 襤ndapamide ve Chlorthalidone gibi uzun etkili tiyazid di羹retikler tedavide tercih edilir.

Tiyazid di羹retikleri, kanda sodyum ve potasyum d羹羹kl羹羹 yapabilir.

Tiyazid di羹retikleri kan ekerini ve kolesterol羹 art覺rma riski i癟erdii i癟in metabolik sendromlu (kalp krizi, fel癟 ve eker hastal覺覺 riskini art覺ran birtak覺m risk fakt繹rlerinin bir arada olduu klinik durum) hastalarda kullan覺lmamal覺d覺r.

Kalsiyum Kanal Blokerleri (KKBs)

Kalsiyum Kanal Blokerleri (KKBs); Afrika k繹kenli Amerikal覺larda ve izole sistolik hipertansiyonu olan hastalarda ilk basamak ila癟lard覺r. KKBsnin Non-dihidropiridin alt grubu (Diltiazem, Verapamil) genellikle hipertansiyon tedavisinde kullan覺lmaz ve bu ila癟lar ayn覺 zamanda kalp yetmezliinde azalm覺 ejeksiyon fraksiyonu (Kalp her att覺覺nda kendine gelen kan覺n ne kadar覺n覺 pompalad覺覺n覺 g繹steren bir deer) olanlarda kullan覺lmamaktad覺r.

KKBs; ba ar覺s覺, kab覺zl覺k, refl羹, ayak ve baca覺n alt k覺s覺mlar覺nda 繹dem ve bradikardi (yetikinlerde kalp h覺z覺n覺n dakikada 60dan d羹羹k olmas覺 durumu) yapabilir.

Beta Blokerler

Beta Blokerler; aort reg羹rjitasyonu (kalbin ana atardamara a癟覺lan aort kapa覺n覺n tam kapanmamas覺yla meydana gelen t覺bbi sorun) yapmas覺 sebebiyle hipertansiyon tedavisinde sak覺n覺lmal覺d覺r.

Ayr覺ca 60 ya ve 羹zeri hastalarda ilk basamak ila癟 olarak kullan覺lmaz. ocuklarda da metabolik yan etkilere (繹rn. glikoz tolerans覺n覺n bozulmas覺) yol a癟mas覺 nedeniyle hipertansiyonda ilk basamak ila癟 olarak kullan覺lmaz.

Beta blokerler ana ila癟 olarak s覺kl覺kla hastalarda;

 • 襤skemik kalp hastal覺覺
 • Kalp yetmezlii
 • Atriyal Fibrilasyon (kalbin elektriksel uyar覺lmas覺nda bozulma nedeniyle kalbin 羹stteki iki kulak癟覺覺n (atriyumlar) atmas覺 gerektii ekilde atmamas覺 durumu)
 • Torasik Aort Hastal覺覺 (繹rn. anevrizma, diseksiyon)
 • Tirotoksikoz (Tiroit bezinin a覺r覺 癟al覺mas覺 sebebiyle tiroit hormonlar覺n覺n a覺r覺 artmas覺 sonucu hastalarda kilo kayb覺, sinirlilik, huzursuzluk, s覺caa tahamm羹ls羹zl羹k, terleme, kas g羹c羹 kayb覺 ve 癟arp覺nt覺 gibi yak覺nmalara neden olan klinik tablo)
 • Migren
 • Esansiyel tremor (ellerde, bacaklarda, seste, g繹vdede k覺sacas覺 v羹cudun geneline yay覺lm覺, ritmik titremeye yol a癟an n繹rolojik hastal覺k) gibi ek hastal覺klar varsa kullan覺l覺r.

Beta blokerler (繹zellikle kalbe spesifik olmayanlar) akcierlerin bron ve broniyollerinde daralmaya yol a癟abilir, trigliseritlerde art覺a neden olabilir.

Loop Di羹retikleri

Loop Di羹retikleri; semptomatik kalp yetmezlii ve kronik b繹brek hastal覺覺 (繹zellikle Glomer羹l Filtrasyon H覺z覺 <30 mL/ dk. olduunda) olan hastalarda tercih edilir.

Loop di羹retikleri, kanda sodyum ve potasyum d羹羹kl羹羹ne yol a癟abilir, kan ekerini ve kolesterol羹 art覺rabilir.

Aldosteron Antagonistleri

Aldosteron Antagonistleri; primer hyperaldosteronizmden kaynaklanan hipertansiyon tedavisinde kullan覺l覺r. Diren癟li hipertansiyonda ek ila癟 olarak kullan覺m覺 vard覺r.

Aldosteron antagonistleri, kanda potasyum y羹ksekliine neden olabilir. Aldosteron antagonistlerinden Spironolakton jinekomastiye (erkeklerde meme dokusunun genilemesi) yol a癟t覺覺 biliniyor.

Direkt Renin 襤nhibit繹rleri (Aliskiren)

Direkt Renin 襤nhibit繹rleri (Aliskiren); ACE襤 ve ARBsnin tolere edilemedii durumlarda verilir. ACE襤 veya ARBs ile kombinasyon eklinde kullan覺lmamal覺d覺r. Kanda potasyum y羹ksekliine neden olabilir.

Alfa-1 Blokerler

Alfa-1 Blokerler; feokromasitomaya bal覺 gelien hipertansiyon tedavisinde kullan覺l覺r. Benign prostat hipertrofisi olan hastalarda yard覺mc覺 tedavi olarak kullan覺labilir.

Alfa-1 blokerler, post羹rdeki deiime bal覺 (繹rn. h覺zla ayaa kalma sonucu) tansiyon d羹羹kl羹羹ne ve ba ar覺s覺na neden olabilir.

Alfa-2 Agonistleri

Alfa-2 Agonistleri; merkezi sinir sistemini bask覺lamas覺, bradikardiye ve rebound hipertansiyona yol a癟mas覺 nedeniyle hipertansiyonda nadiren kullan覺l覺r.

Direkt Arteriyel Vazodilat繹rler

Direkt Arteriyel Vazodilat繹rler (繹rn. Hydralazine); hamilelikte kullan覺lan ilk basamak ila癟t覺r. Sodyum nitroprusside sadece hipertansif acil durumlarda kullan覺l覺r.

Direkt arteriyel vazodilat繹rler, refleks taikardiye yol a癟abilir, v羹cutta sodyum ve su tutulumu yapabilir. Uzun d繹nem Sodyum nitroprusside kullan覺m覺 siyan羹r zehirlenmesine yol a癟abilecei unutulmamal覺d覺r.

Sonu癟 olarak, tansiyon ila癟lar覺ndaki se癟imi k覺saca u ekilde 繹zetleyebiliriz:

 • Afrika k繹kenli Amerikal覺 olmayanlar (Diyabetli bireyler dahil): Tiyazid Di羹retikleri, KKBs, ACE襤, ya da ARBs
 • Afrika k繹kenli Amerikal覺larda (Diyabetli bireyler dahil): Tiyazid Di羹retikleri ya da KKBs
 • Kronik b繹brek hastal覺覺 olan yetikinlerde: Balang覺癟 (ya da ek tedavi olarak) tedavisi ACE襤 ya da ARB i癟ermelidir. 羹nk羹 bu ila癟lar b繹brek iyilemesinde de 繹nemli katk覺lar覺 vard覺r.
Hipertansiyon tedavisinde ila癟 se癟imi nas覺l belirlenir?

襤癟indekiler‘i g繹ster

hy

mobil uygulamay覺 indir

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.