Ani İşitme Kaybı

Günlük hayatınızın en önemli duyularından biri olan işitmenizi kaybettiğinizi düşünebiliyor musunuz? Ani işitme kaybı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımda bulabilirsiniz. Çok eskilerin tabiri ile işitme nefes gibidir kıymetini sadece kaybedince anlayabiliyoruz.

02 Eyl 2019 — Son güncelleme:
Paylaş:
kulak - işitme - duyma - erkek -hekimimyanimda

Bir gün yatağınızdan kalktığınızda ya da hiçbir işle uğraşmayıp otururken bir kulağınızda hafif bir çınlama hissettiniz ve sonrasında işitmenizi aniden kaybettiniz. Ani işitme kaybı olarak tanımlanan bu durumu yaşadığınızda ne yaparsınız?

Bu durum insanın karşılaşabileceği nadir bir durum olsa da farkına varması uzun sürmeyen hayatı zorlaştıran bir durumdur. Cep telefonlarının yaygınlaştığı ve iletişimin ilerleyerek yaygınlaştığı bu dönemde işitme bu iletişimin ana bileşenidir.

Ani işitme kaybı nedir?

Ani işitme kaybı: 3 günden daha kısa sürede oluşan, işitme testinde (odyometri) peş peşe gelen 3 ses frekansında en az 30 dB (desibel) kayıp gözlenmesi durumu olarak tanımlanmaktadır.

Ani işitme kaybının görülme sıklığı; yüz binde 5 ila 15 arasında değişkilik göstermektedir. Hem kadın hem de erkeklerde görülebilsede kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Ayrıca 40’lı yaşlarda daha sık ortaya çıktığı bilinmektedir.

Ani işitme kaybı genellikle tek kulağı etkilemektedir. Çok nadirde olsa her iki kulağı etkileyebilmektedir.

Nedenleri

Ani işitme kaybının kesin olarak sebebi bilinmemekle (idiyopatik) beraber, oluşumda etkili olan bazı sebepler bulunmaktadır:

Viral enfeksiyonlar

Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, herpes virüs, grip gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonları kohlear sinir dediğimiz işitme sinirini etkileyebilmekte ve ani işitme kaybına sebebiyet verebilmekte

Damar tıkanıklığı

İşitme ve dengenin merkezi olan iç kulağı besleyen damarlar çok narin, ince ve sayı olarak azdır. Kan pıhtılaşma bozukluğu ya da emboli gibi damarı tıkayacak herhangi bir neden sonucunda ani işitme kaybı ortaya çıkabilmektedir.

Otoimmün hastalıklar

Vücudumuzu korumakla görevli savunucu hücrelerimiz, vücudumuzdan olanla olmayanı ayırt etme özelliğine sahiptir. Bazen bu mekanizma bozulur ve savunma hücrelerimiz kendi vücut hücrelerimize de yabancı madde gibi algılanarak savaş açar. İç kulağın bu durumdan etkilenmesiyle ani işitme kaybı oluşabilmektedir.

Bakteriyel enfeksiyonlar

İç kulakta bulunan ve labirent adı verilen yapının bakteriyel enfeksiyonu ile ani işitme kaybı gözlenebilmektedir. Bu tablo çok ağır seyredebilmekte ve hastada ileri derece denge kaybıda yapabilmektedeir.

Tümörler

Meninjiom, hemanjiom, akustik nörinom (schwannıoma) gibi tümörler işitme sinirlerini ya da diğer kulak yapılarını etkileyerek ani işitme kayıplarına neden olabilir. Bu tür durumlar genellikle asimetrik bir işimte kaybı yaparak diğerlerinde Kulak MR bulgusu ile ayrılabilmekte.

İlaçlar

Streptomisin, siklofosfamid, bazı idrar söktürücüler, sisplatin gibi bazı ilaçların kullanımı ani işitme kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle aminoglikozid denilen antibiyotik grubunun toplumda sık kullanılması nedeni ile bu ilaçlara bağlı işitme kayıpları sık görülmekte ve bu durum genellikle iki kulağıda etkilemektedir.

Travmalar

Kafa travmasının yaratabileceği bir iç kulak travmasının yanı sıra, kulak zarı yada temporal kemik dediğimiz yapının etkilenerk dış kulak yolu tahribatı ile miks tip işitme kayıpları yapabilmektedir

Metabolik hastalıklar

Diyabet, yağ metabolizması bozuklukları gibi hastalıkların ani işitme kaybına neden olabildiği bilinmektedir.

Ani İşitme Kaybı: Otoskop ile kulak muayenesi
Ani işitme kaybı tanısı muayene ve hastanın şikayetlerini anlatmasından sonra yapılacak odyometri testi ile konabilir.

Tanı

İşitme kaybının 3 günden kısa sürede gelişmesi en dikkat çekici özelliğidir.

Bazı hastalarda işitme kaybının yanı sıra baş dönmesi (vertigo)‘de gözlenebilmektedir. Bu baş dönmelerinin iyi irdelenip ayrıcı tanı konusunda iyi bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir.

 • Ani işitme kaybının tanısında yapılan başlıca test; odyometridir. Yapılan işitme testinde peş peşe üç frekansta en az 30 dB (desibel) işitme kaybı tespit edilmesi gerekir. Bu test kolay ulaşilabilir ve hasta için konforlu bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Kan testinde metabolik ve etyolojik faktörler taranır.
 • Eğer İşitme kaybı üç haftada düzelmezse MR ve tomografi ile ayrıntılı incelemeye gidilmesi gerekmektedir ancak hastanın komorbid durumları yaşı ve eşilk eden faktörlere göre bu durum daha erkene çekilebilmektedir.

Tedavi

Ani işitme kaybı tedavisi ilaçlarla veya hiperbarik oksijen ile yapılabilir. Sistemik ya da lokal (kulak içi) kortikosteroidler tedavide kullanılabilir.

Ansızın gelişen işitme kaybında en önemli konu tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanmasıdır.

Bu hastalıkta ne kadar zaman boşa harcanmışsa, tedaviye alınabilecek olan iyi yanıt ümidi o kadar azalmaktadır. Ancak bilinmesi gerekir ki geç kalınmışta olsa hiç tedavi almamaktan iyidir.

Ani işitme kaybı seyrine etki eden faktörler şöyle sıralanabilir:

 • İşitme kaybının derecesi
 • İleri yaş
 • Eşlik eden baş dönmesi gibi ek patolojiler
 • Damarsal hastlıklar
 • Şeker hastalığı gibi metabolik hastalıkların varlığı, alkol ve sigara kullanımı
 • İşitme kaybının geç farkedilmesi ve tedaviye geç başlanması (3 günden sonra)

İlaç tedavisi

Ani işitme kaybının tedavisi için şu ilaçlar tek tek ya da kombine olarak uygulanabilmektedir:

 • Kanı sulandırıcı bazı ilaçlar
 • Sistemik ya da lokal (kulak içi) kortikosteroidler
 • Karbojenler
 • Yüksek molekül ağırlıklı serumlar
 • Vitamin ve idrar söktürücüler
 • Koenzim Q gibi bazı tedaviler

Genel olarak kliniklerde ilk başvuru halinde damardan (IV) steroid tedavisi ile birlikte kulak içi enjeksiyon dediğimiz intratimpanik steroid (ITS) tedavisi uygulanmaktadır. Bu iki tedavinin kombinasyonu ani işitme kaybında ilk basamak tedavi olup en yüz güldürücü sonuçların alındığı kombinasyondur.

Hiperbarik oksijen tedavisi

Ani işitme kaybı ile ilk 10 günde bölümümüze başvuran hastalarımız su altı hekimliği tarfından hiperbarik oksijen tedavisine alınır. Bu tedavide en iyi sonuçlar, ilk 48 saatte müracaat eden hastalarda alınmaktadır.

İşitme kaybının üzerinden 15 gün geçen hastalar da ise bu tedavinin başarı oranı düşüktür. Hiperbarik oksijen ile en iyi sonuçlar alçak frekansta ki işitme kayıplarında olmaktadır.