Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

D覺 Kulak Yolu Enfeksiyonu

Otitis eksterna ya da t羹rk癟e ismiyle d覺 kulak yolu enfeksiyonu, d覺 kulak ile kulak zar覺 aras覺ndaki t羹p olan d覺 kulak kanal覺n覺n iltihaplanmas覺na (k覺zar覺kl覺k ve ilik) neden olan bir durumdur. 襤lerleyen vakalarda iltihapl覺 kulak ak覺nt覺s覺 olabilir. Tedavinin temelini enfeksiyona y繹nelik antibiyotikler oluturur.

otitis media

D覺 kulak enfeksiyonu t覺pta eksternal otit (veya Otitis Eksterna) olarak bilinir. D覺 kulak yolu enfeksiyonu, genellikle sesin toplanarak bir kanal i癟inden ge癟tii, orta kulaa iletildii, d覺 kulak yolunun enfeksiyonudur. Bu durum deniz ve havuz aktivitelerinin 癟ounlukta olduu yaz aylar覺nda, d覺 kulak yoluyla temas eden suyun i癟erisinde bulunan bakteriler nedeniyle art覺 g繹stermektedir.

zellikle havalar覺n nemli olduu b繹lgelerde daha s覺k rastlan覺lan d覺 kulak yolu enfeksiyonlar覺, bakteri ve vir羹slerin yan覺 s覺ra; mantarlar nedeniyle de oluabilmektedir.

Hastada iddetli ar覺, d覺 kulak yolu daralmas覺na bal覺 olarak iitmede azalma, kulak ak覺nt覺s覺 ve bazen de ate ile kendini g繹sterebilmektedir. Erken d繹nemde tedavi edilmeyen d覺 kulak yolu enfeksiyonu ise enfeksiyonun v羹cudun dier b繹lgelerine yay覺lmas覺na yol a癟abilir.

1. D覺 kulak yolu enfeksiyonu nedir?

D覺 kulak yolu enfeksiyonu nedeniyle, d覺 kulak kanal覺 daral覺r. D覺 kulaktan at覺lan kulak kiri (ak覺nt覺) miktar覺 artar.
D覺 kulak yolu enfeksiyonu nedeniyle, d覺 kulak kanal覺 daral覺r. D覺 kulaktan at覺lan kulak kiri (ak覺nt覺) miktar覺 artar.

D覺 kulak yolu enfeksiyonu 繹zellikle havuz ve denizden ya da kirli sulardan ge癟en baz覺 bakteriler bazen de mantarlard覺r.

D覺 kulak enfeksiyonu kiilerde iddetli kulak ar覺s覺, kulakta ak覺nt覺 ve iitme azl覺覺, ka覺nt覺 ve ileri durumlarda kulakta ime ve k覺zar覺kl覺a neden olur.

Hasta bazen kulak ar覺s覺ndan yemek bile yiyemez duruma gelir. B繹yle bir durumda kula覺 sudan ve nemden korumak gerekeceinden, yaz tatiline veda etmek gerekebilir.

2. D覺 kulak yolu enfeksiyonu nedenleri nelerdir?

D覺 kulak yolu enfeksiyonu, kendini ifade edemeyen k羹癟羹k 癟ocuklarda kulak ar覺s覺 nedeniyle yap覺lan "kula覺n elle kapat覺lmas覺" hareketiyle farkedilebilir.
D覺 kulak yolu enfeksiyonu, kendini ifade edemeyen k羹癟羹k 癟ocuklarda kulak ar覺s覺 nedeniyle yap覺lan “kula覺n elle kapat覺lmas覺” hareketiyle farkedilebilir.

D覺 kulak yolu, s覺cak ve nemli bir aland覺r. Bu durum bakteri ve mantarlar覺n 羹remesini salamaktad覺r ve kolayca hastal覺k olumas覺na yol a癟abilmektedir.

Genellikle yaz aylar覺nda g繹r羹lmekle birlikte y覺l覺n her mevsiminde g繹r羹lebilen d覺 kulak yolu enfeksiyonu, d覺 kulak yolunu d繹eyen derinin ve kulak zar覺 d覺 y羹zeyinin enfeksiyonudur. Orta kulak enfeksiyonundan farkl覺d覺r. D覺 kulak yolu enfeksiyonu dier bir ad覺yla eksternal otit; enfeksiyon, alerjik veya dermatolojik nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Ancak d覺 kulak yolu enfeksiyonlar覺n覺n en s覺k nedeni mantar veya bakteriyel enfeksiyonlard覺r.

D覺 kulak enfeksiyonuna eer mantar neden olmakta ise iddetli ka覺nt覺, iitme azl覺覺 ve ar覺 繹n plandad覺r. Muayenede, d覺 kulak yolunda beyaz renkli mantar hifleri veya siyah kremsi materyal izlenebilir. Tedavisinde kula覺n su ve nemden korunmas覺 ve Kulak, Burun, Boaz uzman覺nca yap覺lacak temizlik sonras覺 癟eitli ila癟larla pansuman ve mantar ila癟lar覺n覺n kullan覺lmas覺d覺r. Mantar enfeksiyonunda da s覺k s覺k pansumanlar覺n tekrar覺 gerekir. Aksi takdirde uzun s羹reli ve kronik vakalara yol a癟覺lm覺 olur. 

Kulak kanal覺n覺n s覺k s覺k kulak 癟繹p羹 ile temizlenmesi, yabanc覺 bir cismi kulaa ka覺nma temizleme amac覺yla sokmak koruyucu tabakay覺 ortadan kald覺rabilir ve bu b繹lgedeki cilde hasar vererek daha kolay enfeksiyon ge癟irilmesine yol a癟abilmektedir.

Yine s覺k aral覺klarla du alarak ya da havuzda y羹zme sonucunda kulak yoluna fazla miktarda su girmesiyle kulak yolunun hemen giriindeki ter ve ya bezlerinden salg覺lanan ve kulak kiri olarak bilinen koruyucu mumun yok edilmesine yol a癟abilir. Bu mumun yok edilmesi de, bakterilerin ve mantarlar覺n 羹remesini kolaylat覺rmaktad覺r.

3. D覺 kulak yolu enfeksiyonu belirtileri

D覺 kulak yolu enfeksiyonu, kulak ar覺s覺, kulakta ak覺nt覺 ve kulakta ka覺nt覺 ile kendini belli edebilir.
D覺 kulak yolu enfeksiyonu, kulak ar覺s覺, kulakta ak覺nt覺 ve kulakta ka覺nt覺 ile kendini belli edebilir.

D覺 kulak enfeksiyonu belirtileri:

 • Ka覺nt覺,
 • Zonklay覺c覺 tarzda ar覺,
 • Kula覺n t覺kanmas覺,
 • Kulakta ak覺nt覺,
 • 襤itme kayb覺,
 • Bu belirtilere kimi zaman ate de elik edebilmektedir.

Kulak ar覺s覺 boyun ve g繹z 癟evresine yay覺labilir. ineme gibi kula覺n hareket ettii hareketler ve kulak yolunun hemen 繹n羹ndeki k覺k覺rdak 癟覺k覺nt覺ya (tragus) bast覺rmak ar覺n覺n artmas覺na yol a癟abilir.

D覺 kulakta ka覺nt覺n覺n yan覺 s覺ra,

 • Sar覺-yeil renkli ve k繹t羹 kokulu ak覺nt覺,
 • 襤ltihapl覺 veya k繹t羹 kokulu ar覺,
 • T覺kan覺kl覺k gibi semptomlar g繹r羹lebilir,
 • Kulak ve kulak yolunda k覺zar覺kl覺k ve ilik olabilir. D覺 kulak yoluna dokunmak veya hareket ettirmek ar覺y覺 artt覺r覺r.

Bu t羹r belirtilerin g繹r羹lmesi ile birlikte vakit kaybedilmeden doktora bavurmak gerekir.

4. Tedavi

D覺 kulak yolu enfeksiyonu kiinin durumuna bal覺 olarak kulak damlalar覺 ve ila癟larla tedavi edilebilmektedir.
D覺 kulak yolu enfeksiyonu kiinin durumuna bal覺 olarak kulak damlalar覺 ve ila癟larla tedavi edilebilmektedir.

Kulak enfeksiyonlar覺n覺n tedavisi i癟in doktora bavurmadan ezbere al覺nan ila癟lar, sorunun daha da iddetlenmesine ve ileri d繹nemde iitme kayb覺na kadar varan durumlara neden olabilir.

Bu nedenle; kulakta kir ya da mantar kitlesi varsa, uzman ellerde gerekli temizleme ilemi yap覺lmadan uygulanan ila癟lar覺n tedavi edici etkisinin olmayaca覺 bilinmeli, bir KBB uzman覺n覺n karar覺 ile ila癟 kullan覺lmal覺d覺r.

D覺 kulak yolu enfeksiyonunda kulak yolu k覺rm覺z覺, i ve ak覺nt覺l覺 bir g繹r羹n羹mde olur. D覺 kulak yolu enfeksiyonu kiinin durumuna bal覺 olarak kulak damlalar覺 ve ila癟larla tedavi edilebilmektedir. Hastaya 繹ncelikli olarak antibiyotikli kulak damlalar覺 ve 繹dem almas覺 i癟in steroidli kulak damlalar覺 繹nerilir. Hastan覺n ek hastal覺klar覺na g繹re antibiyotik ilac覺n damardan yada a覺zdan al覺nmas覺 eklenebilir.

eker hastalar覺 繹zellikle bu d覺 kulak yolu enfeksiyonlar覺nda a覺r tablo oluabilme ad覺na youn risk alt覺ndad覺r. Bu t羹r hastalar gerekirse hastanede yatarak tedavi alabilmektedir. 

Ar覺 癟ok fazlaysa ar覺 kesici 繹nerilebilir. Tedavi s羹resi boyunca kula覺 sudan korumak ila癟alar kadar etkili bir tedavi y繹ntemidir. Tedavi baland覺ktan sonra genellikle 3 g羹n i癟inde ikayetlerde azalma, 10 g羹n i癟inde de tamamen iyileme g繹r羹l羹r. Kulak enfeksiyonlar覺na erken d繹nemde m羹dahale edilmesi daha az ar覺 yaanmas覺n覺 salar ve enfeksiyonun dier alanlara yay覺lmas覺n覺 engeller.

D覺 kulak yolunun tamamen kapand覺覺 ve damlan覺n i癟eriye ge癟iinin engellenebilecei durumlarda ise KBB doktoru taraf覺ndan kulaa d覺 kulak yolunu a癟覺k tutmas覺 ad覺na ince kesilmi ve ila癟 emdirilmi sarg覺 bezi koymak gerekebilir.

5. Korunma nerileri

Kulak temizleme 癟ubuklar覺yla kulak zar覺 delinebilir. Kulak zar覺n覺n delinmesi d覺 kulak ve i癟 kulak enfeksiyonu riskini artt覺r覺r.
Kulak temizleme 癟ubuklar覺yla kulak zar覺 delinebilir. Kulak zar覺n覺n delinmesi d覺 kulak ve i癟 kulak enfeksiyonu riskini artt覺r覺r.

zellikle yaz aylar覺nda d覺 kulak enfeksiyonlar覺 riskini en aza indirmek i癟in ilk 繹nlem, kullan覺lan y羹zme havuzlar覺n覺n temizliine g繹sterilen 繹zendir.

te yandan, kulak ge癟mite herhangi bir enfeksiyona maruz kalm覺sa veya kula覺n kendisinde bir hasar tespit edilmise, d覺 kulak enfeksiyonlar覺n覺 繹nlemek i癟in kulak t覺ka癟lar覺 (silikon yada vazelinli pamuk gibi) kullan覺lmal覺d覺r.

D覺 kulak yolu enfeksiyonu olan kiiler, tedaviden olumlu sonu癟 almak ve daha ciddi rahats覺zl覺klardan korunmak i癟in;

 • Kulaklar sudan korunmal覺,
 • Havuz veya deniz suyunun temiz olduundan emin olunmal覺,
 • Kulakta iddetli ar覺 var ise ve kulak t覺kac覺 kullan覺lam覺yorsa, havuz ve deniz aktivitelerine bir s羹reliine ara verilmelidir.
 • Kula覺, neme maruz b覺rakma sonras覺 kula覺 kurulamak (yumuak pamukla),
 • Kulaklar覺 ka覺mamak, kulak temizleme 癟ubuunu ya da dier nesneleri kulaa sokmamak,
 • Kendi belirlediimiz ila癟lar覺 denememek.

Bitkisel tedavi ad覺 alt覺nda yanl覺 tedaviler uygulamay覺n (kulaa b羹t羹n halinde veya par癟alanm覺 halde sar覺msak sokma gibi).

Eer herhangi bir yard覺m alamayacak kadar doktora ve hastaneye uzaksan覺z kulak zar覺n覺z覺n salam olduundan eminseniz bu t羹r enfeksiyon durumunda kulaa 2-3 damla sirke damlatmak sar覺masa覺n aksine fayda verebilmektedir.

Yaz覺n en keyifli anlar覺 olan deniz ve havuz keyfine 癟omak sokan kulak enfeksiyonlar覺 tedavisi ve tan覺s覺 癟ok kolay bir hastal覺kt覺r. nemli olan nokta hastal覺覺 繹telememektir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir