Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Diz Osteoartritinde Tedavi Stretejileri

Diz osteoartritinde yani dizlerin kire癟lenmesi olarak bilinen eklem hastal覺覺n覺n tedavi protokolleri aras覺nda ila癟 kullan覺m覺, eklem i癟ine uygulanan ineler ve cerrahi y繹ntemler bulunmaktad覺r. Ayr覺ca osteoartrit diz egzersizleri ile eklem ve ekleme tutunan kaslar覺n覺z覺 g羹癟lendirebilirsiniz.

diz osteoartritinde tedavi stratejileri, hekimimyanimda.com, hy

G羹n羹m羹zde osteoartritin kesin medikal tedavisi maalesef bulunmamaktad覺r. Diz osteoartritinde tedavinin hedefi ar覺y覺 azaltmak, hareketlilii ve y羹r羹y羹羹 artt覺rmak ve sakatl覺覺 azaltmak ve bu sayede hastan覺n yaam kalitesi iyiletirebilmektir.

Diz osteoartritinin optimal tedavisi i癟in EULAR (Avrupa Romatizma Birlii) 2003 y覺l覺nda kan覺tlara ve uzmanlar覺n ortak g繹r羹 birliine dayanarak 10 maddelik bir bildiri yay覺mlam覺t覺r.

Diz osteoartriti tedavisinde EULAR 繹nerileri

 1. Diz osteoartritinin en uygun tedavisi ila癟l覺 ve ila癟 d覺覺 tedavi y繹ntemlerinin birlikte kullan覺m覺n覺 gerektirir.
 2. Diz osteoartritinin tedavisi; obezite, bedensel aktivite, ya, ar覺n覺n iddeti, sakatl覺k d羹zeyi, inflamasyon durumuna g繹re belirlenmelidir.
 3. Diz osteoartritinin ila癟 d覺覺 tedavisi, d羹zenli eitim, egzersiz, yard覺mc覺 alet kullan覺m覺 (baston, tabanl覺k veya dizlik gibi) ve kilo vermeyi kapsamal覺d覺r.
 4. Parasetamol i癟eren ila癟lar ilk kullan覺lmas覺 ve baar覺l覺 olursa uzun d繹nemde tercih edilmesi gereken ila癟t覺r.
 5. Topikal uygulamalar (krem, jel ve sprey gibi) klinik etkinlie sahiptir ve g羹venlidir.
 6. Parasetamole yan覺t vermeyen hastalarda s覺kl覺kla kulland覺覺m覺z steroid olmayan antiinflamatuar ila癟lar (SOA襤襤) mide koruyucu ila癟larla birlikte kullan覺lmal覺d覺r.
 7. SOA襤襤lar覺n kullan覺lamad覺覺 ya da yetersiz olduu durumlarda, tek ba覺na veya parasetamolle birlikte verilen morfin t羹revi ila癟lar 繹nerilmektedir.
 8. Piyasada destek tedavisi olarak bilinen (glukozamin s羹lfat, kondroitin s羹lfat, dianserin, hyal羹ronik asit) semptomatik ve d羹zenleyici etkiye sahiptir.
 9. Uzun etkili kortikosteroidlerin (kortizon i癟eren ila癟lar)eklem i癟i enjeksiyonu, 繹zellikle diz iliinin elik ettii durumlarda 繹nerilmektedir.
 10. Ciddi ar覺, sakatl覺k durumunda cerrahi tedavi d羹羹n羹lmelidir.

襤la癟 d覺覺 tedavi y繹ntemleri

襤stirahat ve mekanik travmatik etkilerden korunma tedavinin 繹nemli bir par癟as覺d覺r. zellikle ani balayan ar覺 alevlenmelerde mutlaka istirahat edilmelidir. Eklemi korumak ve hastal覺覺n ilerleyiini durdurmak amac覺yla baston, koltuk denei, y羹r羹te癟, korse, elastik bandaj gibi yard覺mc覺 cihazlar kullan覺labilir. Ayr覺ca dize yandan destek salayan diz breysleri dizin a癟覺lanmas覺n覺 繹nleyebilir.

Obezite en s覺k g繹r羹len deitirilebilir risk fakt繹r羹 olduu i癟in, y羹k ta覺yan eklemlerin kire癟lemesindekilo verdirilerek ekleme y羹kazalt覺l覺p s羹re癟 yavalat覺labilir.

Yaan覺lan ve 癟al覺覺lan ortam覺n hasta koullar覺na g繹re d羹zenlenmesi tedavinin en 繹nemli par癟as覺d覺r. Bu ama癟la sandalye boyunun y羹kseltilmesi, klozetin boyunun y羹kseltilmesi, merdiven kullanma zorunluluunun azalt覺lmas覺 gibi 繹nlemler al覺nabilir.

Fizik tedavi ajanlar覺

Is覺 ajanlar覺, al癟ak frekansl覺 ar覺 kesici ak覺mlar (TENS, interfeansiyel ak覺m), ultsason, lazer, manyetik alan tedavileri gibi fizik tedavi ajanlar覺 osteoartrit tedavisinde kullan覺lmaktad覺r.

Akut ar覺l覺 d繹nemde souk uygulama faydal覺 iken, kronik s羹re癟te daha ziyade s覺cak uygulama etkilidir.

S覺cak uygulaman覺n en ucuz yolu ev artlar覺nda da uygulayabileceimiz s覺cak paketlerdir.Fakat daha derin b繹lgeleri 覺s覺tmak i癟in (kal癟a vs) s覺cak paketler ie yaramaz. Derin b繹lgeler i癟in ultrason ve k覺sa dalga diatermi gibi cihazlar kullan覺l覺r.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda ama癟 ar覺 ve sertlii azaltmak, kas spazm覺n覺 hafifletmek, eklem 癟evresi yap覺lar覺g羹癟lendirmektir. B繹ylece hastan覺n fonksiyonel kapasitesi artmakta ve yaam kalitesi y羹kselmektedir.

Egzersiz osteoartrit tedavisinde en s覺k uygulanan fizik tedavi y繹ntemidir. Egzersiz program覺n覺n amac覺; eklem hareket a癟覺kl覺覺 s羹rd羹rmek, kaslar覺 kuvvetlendirerek ar覺y覺 ve 繹z羹rl羹l羹羹 azaltmak, eklem salaml覺覺n覺 art覺rmakt覺r.

Diz osteoartritinde 繹zellikle uyluk kaslar覺n覺 (kuadriceps kaslar覺) g羹癟lendirmek 癟ok 繹nemlidir.

Diz osteoartriti i癟in egzersiz

Diz eklemlerinizde kire癟lenme varsa, egzersiz ile eklem ve ekleme tutunan kaslar覺n覺z覺 g羹癟lendirmelisiniz.

osteoartrit diz egzersizleri

Bu osteoartrit diz egzersizleri her sette 10-15 tekrar ile g羹nde 1-4 set yap覺labilir. Ar覺 ve genel sal覺k durumunuza ve ihtiyac覺n覺za g繹re setler ve tekrarlar art覺r覺l覺p azalt覺labilir.

 1. Bir bez par癟as覺 veya esnek bir band覺 ellerimizle tutarak ayak altna yerletirelim ve aya覺m覺z覺n alt覺 ile bast覺r覺p 5sn bekleyelim.Sonras覺nda gevetip 10tekrar yapal覺m.toplam 3set seklinde yapabiliriz.
 2. Bir aya覺m覺z覺 d羹z uzat覺p dier aya覺m覺z覺 yar覺m ekilde b羹k羹p 5sn bekleyelim ve tekrar ayaa kalkal覺m
 3. Oturur pozisyonda bir baca覺m覺z覺 ileri doru uzatal覺m dierini kendimize doru 癟ekelim.uzatt覺覺m覺z baca覺m覺z覺n alt覺na rula havlu koyabiliriz. Sonras覺nda havluya doru bast覺ral覺m 5 sn bekleyelim serbest b覺rakal覺m. Dier bacak i癟in de tekrarlayal覺m
 4. Y羹z 羹st羹 yatal覺m ve s覺ras覺yla baca覺m覺z覺 b羹kmeden kald覺r覺p 5 sn bekleyelim ve b覺rakal覺m.
 5. Bir sandelyeye ellerimizi uzatarak otural覺m. Ellerimizle destek almadan ayaa kalk覺p 5 sn bekleyip tekrar otural覺m.
 6. Bir basamak veya merdiven kar覺s覺na ge癟elim s覺raya t羹m a覺rl覺覺m覺z覺 kald覺racak ekilde basamaa c覺kal覺m. Dier aya覺m覺z覺 yere indirmeden 5 sn bekleyelim sonra dier aya覺m覺z覺 basal覺m. Ayn覺 hareketi dier bacak i癟in tekrarlayal覺m.
 7. 3 numarada yapt覺覺m覺z hareketi bu sefer uzanarak yapal覺m.
 8. Yan yatar pozisyonda altta kalan elimizle ba覺m覺z覺 destekleyerek 羹stte kalan baca覺m覺z覺 k覺rmadan yukar覺 kald覺ral覺m 5 sn bekleyelim ve indirelim. Bir ka癟 saniye dinlendikten sonra setleri tamamlayal覺m. Dier bacak i癟in de ayn覺s覺n覺 yapal覺m.

襤la癟 tedavileri hakk覺nda bilinmesi gereken baz覺 繹nemli noktalar

Parasetemol i癟erek ar覺 kesiciler osteoartrit tedavisinde g羹venli ve etkili tedavilerdir. Ancak g羹nde 4 gr (genelde parasetemol i癟eren ila癟lar bir tablette 500 mg dozunda bulunmaktad覺r) dozunu ge癟memek gerekmektedir.

Parasetemol羹n y羹ksek dozlar覺 karaciere toksiktir. Bu sebeple parasetemol i癟eren ila癟lar alkolle kesinlikle kullan覺lmamal覺d覺r.

Dier bir ar覺 kesici grubumuz ise, steroid olmayan anti-inflamatuar ila癟alard覺r. Bu ila癟lar mide barsak problemi olan, b繹brek yetmezlii, karacier yetmezlii, kalp yetmezlii olan hastalar kullanmamal覺d覺r. Bu rahats覺zl覺klara sahipseniz mutlaka doktorunuza dan覺mal覺s覺n覺z. Ciddi mide barsak problemi olmayan hastalar mide koruyucu ila癟larla birlikte bu t羹r ila癟lar覺 alabilir.

Baz覺 takviye edici g覺dalara bakacak olursak avokado ve doymam覺 soya fas羹lyesi i癟eren baz覺 g覺da takviyeleri bulunmaktad覺r. Yap覺lan bir 癟al覺mada bu takviye edicig覺dalar覺n diz ve kal癟a osteoartritinde k覺smen etkili olduu bulunmu.

Glukozamin, i癟eren takviye edici g覺dalar覺n k覺k覺rdak yap覺m覺n覺 uyararak osteoartrit geliimi 羹zerine etkili olduu d羹羹n羹lm羹 olup yap覺lan 癟al覺malarda glukozamin i癟eren takviyelerin 3 y覺l s羹reli kullan覺m覺nda eklem aral覺覺ndaki daralmaya etkili olduu g繹sterilmi fakat ar覺 羹zerine bir etkisi olmad覺覺 g繹sterilmitir.

Diz i癟i enjeksiyonlar

 1. Kortikosteroid enjeksiyonlar覺: zellikle akut ar覺l覺 eklem yak覺nmalar varl覺覺nda kullan覺lmaktad覺r. Etkisi k覺sa s羹rede balar ama 4-5 hafta kadar s羹rmektedir. Genellikle ayn覺 ekleme y覺lda 3 enjeksiyondan fazla uygulama yap覺lmamal覺d覺r. Sistemik ve lokal yan etki profili a癟覺s覺ndan bak覺ld覺覺nda olduk癟a g羹venlidir.
 2. Hyal羹ronik asit enjeksiyonlar覺: Ar覺y覺 gidermek ve fonksiyonu artr覺mak amac覺yla kullan覺l覺r. ou 癟al覺mada etkinliinin 2-5 haftada balad覺覺, 3-4 haftada en tepe etkiye ulat覺覺 ve maksimum etkinin 6-12 ay s羹rd羹羹 bildirilmektedir.

Eklemde s覺v覺 art覺覺 olmas覺 durumunda ve ileri evre osteoartrit olmas覺 durumunda ekisi azalmaktad覺r. Yap覺lan bir 癟al覺mada eklem hasar覺n覺 azalt覺c覺 etkisi vurgulanm覺t覺r.

Cerrahi tedavi

襤la癟 ve ila癟 d覺覺 tedavilerin yan覺ts覺z kald覺覺 iddetli vakalarda cerrahi tedaviler d羹羹n羹lmelidir. En s覺k yap覺lan cerrahi yakla覺m eklem replasman覺 dediimiz eklem 癟覺kar覺l覺p yerine eklem protezi konulan ameliyatt覺r.

Diz osteoartritindeki tedavi tablosu (EULAR)

Farmakolojik olmayan tedavilerFarmakolojik tedavilerEklem i癟ine uygulanan tedavilerCerrahi tedaviler
EitimParasetamolKortikosteroidlerArtroskopi
EgzersizNSA襤襤: Non-steroidal anti-inflamatuvar ila癟larHyaluronik asitOsteotomi
Tabanl覺klarOpioid analjezikler襤rrigasyonUnikompartmantal diz replasman覺
Ortotik cihazlarSeks hormonlar覺Total diz replasman覺
Kilo verilmesiYavafl etkili semptomatik ila癟lar: Kondroitin, diaserein, glukozamin, avokado/soya (ASU)
LazerPsikotrop ila癟lar
SpaTopikal NSA襤襤
Telefon irtibat覺Topikal kapsaisin
Vitamin/mineraller
Pulse elektromanyetik alan tedavisi
Ultrason
TENS: Transkutan繹z elektriksel sinir stim羹lasyonu
Akupunktur
Besin maddeleri
Bitkisel ila癟lar

Kaynak

 • Fiziksel T覺p ve Rehabilitasyon kitab覺, Prof. Dr. Mehmet Beyazova, Prof. Dr. Yeim G繹k癟e Kutsal
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir