Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Donuk Omuz (Adheziv Kaps羹lit) Nedir?

Donuk omuz sendromu hastalarda iddetli omuz ar覺s覺 ve omuz eklem hareketlerinde k覺s覺tl覺l覺k ile karakterize bir hastal覺kt覺r. Kad覺nlarda erkeklere nazaran daha s覺k g繹r羹lmektedir. Kendiliinden veya donuk omuz egzersizleri ile ge癟ebilir.

frozen shoulder - donuk omuz - adeziv kampulsit - hekimim yanimda

Donuk omuz sendromu (adheziv kaps羹lit) hastalarda iddetli omuz ar覺s覺 ve omuz eklem hareketlerinde k覺s覺tlanmaile karakterize bir hastal覺kt覺r. Donuk omuz egzersizleri ile iyileme salanabilir.

Kendi haline b覺rak覺l覺rsa kendiliinden ge癟ebilen bir hastal覺kt覺r. Ancak genelde, bu s羹re 1-3 y覺l aras覺nda bir s羹re ald覺覺 i癟in ve hastalar bu d繹nemde iddetli ar覺 ve hareket k覺s覺tl覺l覺覺 yaad覺覺 i癟in tedavi olmay覺 tercih ederler.

Donuk omuz nedenleri

Donuk omuzun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, gelimesinde rol oynayan esas etken kolun uzun s羹re hareketsiz kalmas覺d覺r.

Kolun uzun s羹re hareketsiz kalmas覺 d覺覺nda baz覺 baka rahats覺zl覺klar da donuk omuz g繹r羹lmesi riskini artt覺rabilmektedir.

Donuk omuz sendromunun gelimesine zemin haz覺rlayan baz覺 rahats覺zl覺klar 繹yledir:

Bu sebepler i癟inde en s覺k g繹rd羹羹m羹z hastal覺klar ise diyabet ve tiroid bezi hastal覺klar覺d覺r.

Tan覺

Donuk omuz tan覺s覺 as覺l olarak muayene ile konulur.

R繹ntgen (Direkt grafi), manyetik rezonans grafi (MRG), bilgisayarl覺 tomografi (BT) gibi radyolojik g繹r羹nt羹leme y繹ntemleri de tan覺ya yard覺mc覺d覺r. Donuk omuz sendromunun sebebi ortaya koymak i癟in muayene ile birlikte s覺kl覺kla bu tetkiklere bavurmaktay覺z.

Donuk omuz belirtileri:

 • Omuz b繹lgesinde iddetli olmak 羹zere kola, boyuna yay覺lan ar覺. Bu ar覺 genellikle balang覺癟ta hafiftir giderek iddetlenir.
 • Omuz eklemini hareket ettirmekte zorluk. Hastalar k覺s覺tl覺l覺k sebebiyle g羹nl羹k ilerini, yapmakta zorlan覺rlar.
 • Etkilenen omuz 羹zerine yatamamak 
 • Ar覺 sebebiyle bozulmu uyku ve depresif bulgular

Evreler

Birinci evre

Balang覺癟 evresi olarak isimlendirilir. Hasta, aktif (eklemi kendi hareket ettirmeye 癟al覺mas覺) veya pasif (baka biri taraf覺ndan hareket ettirilmeye 癟al覺覺lmas覺) hareket k覺s覺tl覺l覺覺ndan yak覺nmaktad覺r.

 • 襤stirahat halindeyken ve ani hareketler sonras覺 ar覺 vard覺r.
 • Bulgular 羹癟 aydan az bir s羹redir devam etmektedir.
 • 襤stirahat s覺ras覺nda ve gece ar覺s覺 vard覺r.
 • 襤lerleyici bir hareket kayb覺 vard覺r.
 • zellikle omuzu 繹ne ve yana kald覺rmakta daha fazla k覺s覺tl覺l覺k vard覺r.

Eklem i癟ine lokal anestezik enjeksiyonunu takiben hareket kayb覺 tamamen d羹zelir veya minimal bir hareket kayb覺 kal覺r. Bu evrede eklemde i癟inde yayg覺n damarlanma art覺覺 ve eklem inflamasyonu g繹r羹l羹r.

襤kinci evre

 • Donman覺n balad覺覺 evredir.
 • Bulgular 3 – 9 aydan beri mevcuttur.
 • Devaml覺 ar覺 hissi ve omuz hareketlerinde ilerleyici kay覺p vard覺r.
 • Gece ve istirahat ar覺lar覺 vard覺r ve ciddi uyku bozukluuna yol a癟ar.
 • Eklem hareketleri ileri derecede k覺s覺tl覺d覺r.

Eklem i癟i lokal anestezik enjeksiyonu sonras覺 muayene ile hareketlerde k覺smi bir d羹zelme salanabilir ve ar覺 d羹zelebilir.

癟羹nc羹 evre

As覺l donuk omuz evresi 羹癟羹nc羹 evredir.

 • Gece veya istirahat halinde ar覺 azd覺r fakat belirgin bir hareket k覺s覺tl覺l覺覺 vard覺r.
 • Bulgularlar yakla覺k 9 – 15 ayd覺r mevcuttur.

Lokal anestezik enjeksiyonu veya anestezi alt覺nda omuz ekleminin a癟覺lmaya 癟al覺覺lmas覺 ile hareket a癟覺kl覺覺 deimez.

D繹rd羹nc羹 evre

 • 繹z羹lme evresi olarak adland覺r覺l覺r.
 • Hastal覺k kendi haline b覺rak覺l覺rsa ortalama 1-3 y覺l aras覺nda bu evreye gelir.
 • Minimal ar覺 ile birlikte omuz hareketlerinde ilerleyen bir d羹zelme mevcuttur.

Donuk omuz kendi kendine ge癟er mi?

Evet! Donuk omuz kendi haline b覺rak覺l覺rsa ge癟ebilen bir hastal覺kt覺r.

Ancak, bu s羹re 1-3 y覺l aras覺nda bir s羹re ald覺覺 i癟in ve hastalar bu d繹nemde iddetli ar覺 ve hareket k覺s覺tl覺l覺覺 olduu i癟in tedavi almadan bu d繹nemi ge癟irmek istemezler.

Hastalar fizik tedavi, egzersiz, ila癟lar ve enjeksiyondan b羹y羹k fayda g繹rmektedir.

Medikal tedavi

Donuk omuzun tedavisinin erken aamas覺nda k覺sa d繹nemli ar覺 kontrol羹n羹n salanmas覺nda steroid olmayanyang覺 繹nleyici ila癟lar覺n (NSA襤襤)a覺zdan al覺nan kullan覺m覺 tercih edilmektedir.Baz覺lar覺:

Yine a覺zdan al覺nan kortikosteroidlerin (kortizon vb) kullan覺m覺 繹zellikle gece ar覺s覺n覺n 繹nlenmesinde ve ge癟ici olarak eklem hareket a癟覺kl覺覺n覺n art覺r覺lmas覺nda etkili olmaktad覺r.

Birinci evre ve ikinci evrenin balang覺c覺nda inflamasyonun bask覺lanmas覺 amac覺yla kortikosteroid kullan覺labilir.

Kortikosteroid enjeksiyonu

Kortikosteroidler omuz eklem boluuna veya bursa denilen omuz eklemini koruyan yast覺k癟覺klara enjeksiyon eklinde de verilebilir.

Kortikosteroid kullan覺m覺na, hastan覺n kulland覺覺 ila癟, mevcut hastal覺k ve tolerans durumuna g繹re muayene eden doktor karar vermelidir.

Fizik tedavi ile yeterli cevap al覺namad覺覺 veya yeterli tedavi yap覺lamad覺覺 d羹羹n羹ld羹羹nde, takviye olarak enjeksiyon denenebilir. Eklem i癟i uygulama nedeniyle hastalar覺n korktuu klasik steroid komplikasyonlar覺 pek g繹r羹lmez.

Omuz eklemine steroid enjeksiyonu ile birlikte egzersiz yap覺lmas覺, g羹n羹m羹zde en 癟ok bilinen tedavi kombinasyonlar覺ndan birisidir.

Fizik tedavi y繹ntemleri

Y羹zeysel s覺cak uygulama

Y羹zeysel ve derin dokular aras覺ndaki kan ak覺覺n覺 art覺rarak inflamasyonu azaltmak amac覺yla infraruj ve s覺cak su torbalar覺 gibi y羹zeysel s覺cakl覺k ajanlar覺 kullan覺l覺r.

En s覺k kullan覺lan y羹zeysel s覺cakl覺k ajan覺 s覺cak su torbalar覺d覺r. Hasta evde kendisi rahatl覺kla uygulayabilir. S覺cakl覺k ajanlar覺, kas dokusundaki spazm覺 癟繹zer, dokunun gerilebilme 繹zelliini art覺r覺r.

Derin s覺cak uygulama (diyatermi)

Derin s覺cakl覺k ajanlar覺n覺n (diyatermi) doku esnekliini art覺rmada y羹zeysel s覺cakl覺k ajanlar覺na oranla daha etkili olduunu g繹steren 癟al覺malar yap覺lm覺t覺r.

Diyatermi y繹ntemlerini hasta kendisi uygulayamaz. 羹nk羹 bunun i癟in gerekli cihaz ve teknik personel gereklidir. Fizik tedavide s覺kl覺kla bavurduumuz bu y繹ntemde cilt 羹zerinden uygulama yap覺l覺r ama hasta bu s覺cakl覺覺 y羹zeyde daha az hisseder.

Bu cihazlar覺n 繹zellii deri 羹zerinden 覺s覺t覺lamayacak derinlikteki dokular覺n cilt direncini rahatl覺kla yenerek derin dokularda 覺s覺 meydana getirmesidir. Bu y繹ntemler ultrason diyatermi, k覺sa dalga diyatermi ve mikrodalga diyatermidir.

Ultrason s覺cakl覺覺 3-5 cm derinlie iletir. Eklem kaps羹l羹 ve eklem i癟i yap覺lar en 癟ok ultrasondan yarar g繹r羹r. Derin 覺s覺t覺c覺 ajanlar v羹cudunda protez, metal veya baka bir cisim bulunan kiilerde uygulanmaz.

Ar覺 kesici elektrik ak覺mlar覺

Fizik tedavi uygulamalar覺nda s覺kl覺kla ar覺 kesmek ve egzersiz tolerans覺n覺 art覺rmak amac覺yla bu ak覺mlardan faydalanmaktay覺z. Kalp pili olan, yeterli iletiim kurulamayan hastalarda ve ba boyun b繹lgesine uygulamaktan ka癟覺nmak gereklidir.

Anestezi alt覺nda manip羹lasyon

Bu y繹ntemle, hasta uyutulur veya omuz b繹lgesi uyuturulur. Cerrah taraf覺ndan omuza kuvvet uygulan覺r ve k覺s覺tl覺l覺a sebep olan dokular gerilerek a癟覺l覺r.

En az 6 ay boyunca tedavi olmas覺na ramen iyilemeyen hastalarda denenebilir. 襤lem sonras覺nda ar覺 kesici desteine balan覺p erken hareket ve egzersiz gerekir. Aksi takdirde yeniden donma oluabilir.

Donuk omuz egzersizleri

donuk omuz egzersizleri
donuk omuz egzersizleri

Olmazsa olmaz tedavi donuk omuz egzersizleridir. Fizik tedavi ve ev program覺 olarak uygulanan egzersizlerden oluan bir rehabilitasyon program覺, donuk omuz tedavisinin k繹e ta覺d覺r.

Bazen sadece ev program覺 olarak 繹retilen germe egzersizleri tek ba覺na omuz fonksiyonunu art覺rmada yeterli olmaktad覺r.

Ama癟 egzersiz ile omuz hareketini k覺s覺tlayan kas ve dier dokular覺n覺n yava ve uzun s羹reli gerilmesidir. Bu germe ile hasta bir miktar ar覺 hissetmelidir fakat ar覺 hastan覺n tolere edebilecei seviyede olmal覺d覺r.

Bu germe ile yap覺覺k dokular覺n bir nevi y覺rt覺larak a癟覺lmas覺 ama癟lanmaktad覺r. rnein bir plastii b羹k羹p b覺rakt覺覺m覺zda eski halini al覺r. S羹rekli ayn覺 yerden b羹kmeye ve kuvvet uygulamaya devam edersek plastik bir s羹reden sonra eski haline d繹nmeyecektir.

Plastik 繹rneindeki gibi bizim amac覺m覺z da yap覺覺k dokular覺 az az ve s羹rekli gererek donuk halini almas覺n覺 繹nlemeye 癟al覺makt覺r.

Bu sebeple egzersizler s覺ras覺nda hasta sab覺rl覺 olmal覺d覺r. Germe ile birlikte omuz kua覺 kaslar覺n覺 kuvvetlendirmeye y繹nelik egzersizler de mutlaka programda olmal覺d覺r.

Cerrahi tedavi

En az 6-12 haftal覺k tedaviye ramen d羹zelme g繹stermeyen ve semptomlar覺 tolere edemeyen donuk omuz hastalar覺 cerrahi i癟in uygun hasta grubunu olutur.

Soru Cevap

Donuk omuz nedir?

Donuk omuz sendromu (adheziv kaps羹lit) hastalarda iddetli omuz ar覺s覺 ve omuz eklem hareketlerinde k覺s覺tlanmaile karakterize bir hastal覺kt覺r. Kad覺nlarda erkeklere nazaran daha s覺k g繹r羹lmektedir.

Donuk omuz ar覺s覺na ne iyi gelir?

Y羹zeysel s覺cak uygulama, derin s覺cak uygulama (diyatermi), donuk omuz egzersizleri, omza kortikosteroid enjeksiyonu ve nsaii ar覺 kesici ila癟lar donuk omuz ar覺s覺na iyi gelir.

Donuk omuz fizik tedavi ile ge癟er mi?

Profesyonel fizik tedavi ve ev artlar覺nda yap覺labilen donuk omuz egzersizlerinden oluan bir rehabilitasyon program覺, donuk omuz tedavisinin olmazsa olmaz覺d覺r. Bazen sadece ev program覺 olarak 繹retilen germe egzersizleri tek ba覺na omuz fonksiyonunu art覺rmada yeterli olmaktad覺r.

Donuk omuza s覺cak m覺 iyi gelir souk mu?

Y羹zeysel ve derin dokular aras覺ndakikan ak覺覺n覺 art覺rarak inflamasyonu azaltmak amac覺yla infraruj ve s覺cak su torbalar覺 gibi y羹zeysel s覺cakl覺k ajanlar覺 kullan覺l覺r.

Donuk omuzda fizik tedavi ne kadar s羹rer?

Donuk omuz hastal覺覺nda fizik tedavi genelliklebir ila alt覺 haftas羹rer.

Donuk omuz tedavisi nedir?

Donuk omuz tedavisinin en 繹nemli ad覺m覺n覺 fizik tedavi, egzersiz ve s覺cak uygulama oluturur. Omza yap覺lan kortikosteroid tedaviye yard覺mc覺 olabilir. 襤buprofen, diklofenak, naproksen ve ketoprofen gibi NSA襤襤 ila癟lar da tedavide yard覺mc覺 olabilir. 6-12 haftal覺k tedaviye ramen d羹zelme g繹stermeyenlerde ise cerrahi se癟enekler denenebilir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir