Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Osteoartrit Nedir? Kimlerde g繹r羹l羹r?

Eklemlerin hareketini kolaylat覺ran kaygan k覺k覺rdak dokunun yap覺s覺nda bozulma, k覺k覺rdakta incelme veya a覺nma sonras覺 ortaya 癟覺kan eklem hastal覺覺d覺r. En s覺k diz, kal癟a, el bilei ve omurgada g繹r羹lmektedir. Peki en 癟ok kimlerde g繹r羹l羹r?

eklem hasar覺, artrit, osteoartrit, hekimimyanimda.com

Osteoartrit, halk aras覺nda kire癟lenme diye bilinen hastal覺klar覺n genel ad覺d覺r. Genel bir tabir olmas覺 sebebiyle t羹m eklem ve v羹cut b繹lgelerini kapsar.

Osteoartritin en 癟ok g繹r羹ld羹羹 yerler ise eller, diz, kal癟a, omurga kemikleridir.

S覺kl覺kla ileri yalarda g繹r羹lmesine kar覺n gen癟 yalarda travma, doumsal kal癟a 癟覺k覺覺 genetik hastal覺klar gibi sebeplere bal覺 olarak g繹r羹lebilmektedir.

Ar覺, eklemlerde kat覺l覺覺, tutukluluk, g羹nl羹k yaam aktivitelerinde k覺s覺tlanma ve en sonunda yeti yitimi ile sonu癟lanabilir. En s覺k g繹r羹len dejeneratif (y覺k覺c覺) eklem hastal覺覺d覺r.

Osteoartrit nedir?

Artrit kelime anlam覺 eklem iltihab覺d覺r. Bir veya daha fazla eklemin imesi ve ar覺l覺 hassasiyetidir. Artrite bal覺 gelien eklem ar覺s覺 ya ilerledik癟e iddetlenir ve ya ilerledik癟e eklem hassasiyeti artar. En yayg覺n artrit tipleri osteoartrit ve romatoid artrittir.

Osteoartrit, eklem k覺k覺rda覺ndaki bozulman覺n 繹n planda olduu ve kire癟lenme olarak bilinen eklem hastal覺覺d覺r.

Eklemlerde eklemi koruyan, eklem hareketinin kusursuz ger癟eklemesini salayan k覺k覺rdak tabaka vard覺r. Bu tabaka sayesinde eklem hareketleri esnas覺nda kemikler birbirine s羹rt羹nmezler. K覺k覺rdak elastiktir, bas覺nca, harekete ve strese dayan覺kl覺 bir yap覺dad覺r. Bu k覺k覺rdak yap覺s覺 癟eitli sebeplerle bozulmaya balad覺覺nda eklem hareketleri zorla覺r ve k覺s覺tlan覺r. Eklem i癟erisindeki bu dejenerasyon sonucu gelien hastal覺a osteoartrit denir.

Belirtiler

Osteoartrit belirtileri:

 • Ar覺
 • Eklem sertlii
 • Eklem ilii
 • G羹癟s羹zl羹k
 • Eklemden gelen 癟覺t覺rt覺 sesi (krepitasyon)
 • Eklemde geveklik (instabilite)
 • Fonksiyon kayb覺

Hastal覺k nas覺l balar ve nas覺l devam eder?

Osteoartritde semptomlar s覺kl覺kla yava yava ve sinsi seyirli balar ve ikayetler etkilenen eklem b繹lgesinde hissedilir. Ar覺 en s覺k g繹r羹len belirti olmakla birlikte genellikle sinsi balang覺癟l覺, aral覺kl覺, hafif iddette, derin ve s覺zlay覺c覺 bir karakter g繹sterir. Eklemi 癟evreleyen kaps羹l, eklemi koruyan yast覺k癟覺klar, osteoartrite bal覺 kemik 癟覺k覺nt覺lar, eklem 癟evresindeki kaslarda spazm ar覺ya sebep olan yap覺lard覺r.

Hastal覺覺n erken d繹nemlerinde sadece a覺r iler ve zorlay覺c覺 hareketler sonucunda ar覺 olurken hastal覺k ilerledik癟e istirahat ar覺s覺 ve gece ar覺s覺 da g繹r羹lmeye balar. Ar覺 繹zellikle y羹r羹me, merdiven inip 癟覺kma ve 癟繹melme s覺ras覺nda artar.

Diz osteoartriti olan hastalar y羹r羹rken ar覺yan taraf覺 yerden daha h覺zl覺 kald覺rmak ister bu sebeple d覺ar覺dan sekerek y羹r羹yor gibi g繹r羹n羹r.

Eklemi dinlendirme sonras覺nda artan tutukluk s覺k g繹r羹len bir bulgu olup iltihapl覺 dier hastal覺klar覺n tersine 30 dakikadan daha az s羹rmektedir. Ar覺 ve tutukluk hava koullar覺na bal覺 olarak deiiklik g繹sterebilir.

Eklem 癟覺t覺rt覺 sesi hastal覺覺n ilerleyen d繹nemlerinde hareket ile hasta taraf覺ndan duyulabilir. Ayr覺ca uyluk kaslar覺ndaki g羹癟s羹zl羹k ve incelme d覺ar覺dan belli olabilir. Bu incelme hem hastal覺覺n bir sonucudur hemde hastal覺覺 daha h覺zl覺 ilerleten bir durumdur.

Hstal覺k ilerledik癟e ve fonksiyon kayb覺 olutuk癟a etkilenen ekleme bal覺 olarak 癟eitli s覺k覺nt覺lar g繹r羹l羹r. rnein;

 • El osteoartritine bal覺 kavonoz kapa覺 a癟ma-kapama zorluu, el ii yapma zorluu g繹r羹l羹r.
 • Omuz osteoartritinde ise giyinme, y羹ksek raflara uzanma zorluu olurken diz ve kal癟a etkilenmesinde y羹r羹me zorluu g繹r羹l羹r.

Kimlerde g繹r羹l羹r?

Osteoartrit yani kire癟lenme hastal覺覺n覺n g繹r羹lme riski baz覺 insanlarda daha y羹ksektir. Osteoartrit g繹r羹lme riskini artt覺ran baz覺 fakt繹rler unlard覺r:

 • Ya: Osteoartrit ileri yalarda g繹r羹len en s覺k kronik hastal覺kt覺r. 75 ya覺n 羹zerindeki insanlar覺n %80 inden fazlas覺nda g繹r羹lmektedir.
 • Cinsiyet: Kad覺nlarda osteoartrit geliimi erkeklere g繹re iki kat fazlad覺r. 襤leri yalarda kad覺nlarda menapoz sonras覺 繹strojen eksikliinin osteoartrit riskinde art覺a neden olduu d羹羹n羹lmektedir.
 • Obezite: Y羹ksek v羹cut kitle indeksi erkeklerde ve kad覺nlarda diz osteoartriti i癟in artm覺 risk ile ilikilendirilmitir. Obezite eklemlerde y羹k羹 artt覺rmakla beraber v羹cut duruunu (post羹r羹), y羹r羹y羹羹 ve fiziksel aktivite d羹zeylerini de etkileyerek eklem mekaniini de bozar. Obez hastalar覺n 癟ounda diz ekleminin i癟 kompartman覺nda belirgin daralmaya sebep olarak, bacaklar覺n i癟e bakmas覺na yani O bacak ekline sebep olabilir. V羹cut kitle indeksinizi hesaplay覺n.
 • Genetik Fakt繹rler: zellikle ileri yalarda el eklemlerindeki kemiksi 癟覺k覺nt覺larla giden el kire癟lemesinde, ayr覺ca kal癟a ve diz kire癟lenmesinde genetik fakt繹rler etkili bulunmutur.
 • Eklem Bozukluklar覺 ve Travma: Doumsal kal癟a 癟覺k覺覺, kal癟a kemiinin ba k覺s覺mda k羹癟羹k yalarda g繹r羹len ve ba k覺sm覺n覺n 癟羹r羹mesiyle giden Perthes hastal覺覺 kal癟a kire癟lemesi i癟in risk oluturduu bilinmektedir. Travma diz ve kal癟a kire癟lemesinin yayg覺n nedenlerinden birisidir.
 • Spor Faaliyetleri: G羹rete; boyun omurlar覺, diz ve dirsek eklemlerinde, boksta; el eklemlerinde, bisiklette; diz kapa覺 ile uyluk kemii aras覺ndaki eklemede, futbolda; diz ve ayak bilei, balede; ayak bilei ekleminde osteoartrit (kire癟lenme) geliim riskinin daha fazla olduu bildirilmitir.
 • Mesleki Maruziyet: Uzun s羹re dizin b羹k羹l羹 olmas覺n覺 gerektiren ilerde 癟al覺an hastalarda (tar覺m i癟isi ve inaat i癟isi gibi ) diz osteoartritinin daha s覺k olduu g繹sterilmitir. 
 • Fiziksel Aktivite Yetersizlii: Uygun ve yeterli egzersiz yap覺lmad覺覺nda normal olan eklemlerde bile kire癟leme riski artmaktad覺r. Bu sebeple az da olsa d羹zenli egzersiz 癟ok 繹nemlidir.
 • Dier sebepler: Osteoartirit ile hipertansiyon, gut hastal覺覺 ve eker hastal覺覺 aras覺nda, obeziteden ba覺ms覺z olarak iliki tespit edilmitir. eker hastal覺覺nda eklem beslenmesinin bozulmas覺, ayak ve bacaklardaki duyu sinirlerinin harabiyeti sonucu osteoartrit geliimine zemin haz覺rlamaktad覺r.
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir