Gebelik Psikolojisi

Gebelik sürecinin başlamasıyla kadına ‘anne’ sıfatı verilmektedir. Kadın gebeliğin yarattığı sosyal değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken kadının bünyesinde kısa süre içerisinde oluşan birçok biyolojik değişiklik nedeniyle psikolojik yapısı daha değişken bir hale gelmektedir.

30 Tem 2021 — Son güncelleme:
Paylaş:
gebelik psikolojisi_ağlayan gebe_hamile_hekimimyanimda

Gebelik kadınlar için gelişimsel bir krizdir. Kadınların hayatının bir döneminde planlı/plansız ya da istemli/istemsiz şekilde gerçekleşen; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönleriyle bireyde sarsıcı etkileri olabilen ara bir dönemdir.

Bu sürecin başlamasıyla kadına ‘anne’ sıfatı da verilmektedir. Kadın bu durumun yarattığı sosyal değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken; kendi bünyesinde kısa süre içerisinde oluşan biyolojik değişiklikler yüzünden psikolojik yapısı değişken bir hale gelmektedir.

Kadının bu süreçteki psikolojik yapısı için ‘normal’ yahut ‘anormal’ nedir? Kadının bu süreçte beklediği ‘sosyal destek’ nedir? Eş tarafından verilen destek anne – çocuk ruh sağlığını etkiler mi? Yazımızda…

Hamilelik ve lohusalık sırasında normal duygusal değişiklikler

Hamilelik, psikolojik değişim ve meydan okuma zamanıdır ve bazıları için gelişimsel bir krizdir.

Yeterince iyi bir anne olmak genellikle çocukken yaşanılan güvenli deneyime ve kadının kendi annesiyle uyumlu bir ilişkiye sahip olmasıyla bağlantılıdır.

Hamilelikle ilgili belirsizlik, fiziksel sağlık, bebeğin sağlığı ve gelişimi ile ilgili endişeler, doğumdan sonra kadının yaşam tarzında meydana gelebilecek durumlarla ilgili endişeli beklenti ve başa çıkma korkusu (özellikle ilk kez anne olacaklarda) tipik ve normaldir.

İlk üç aylık dönemde bir kadın, mide bulantısı, göğüs hassasiyeti ve erken gebeliğe özgü diğer fiziksel değişikliklerle şiddetlenebilen artan duygusal kararsızlık fark edebilir.

Daha sonra, daha fazla bedensel değişiklik, cinsel ilgide değişiklikler ve doğumla ilgili endişelerin tümü ruh halinin değişmesine katkıda bulunabilir.

Geç gebelik aynı zamanda sosyal geri çekilme ve artan doğum hazırlıkları ve bebeğin bakımı ile ilgili endişeler ile ilişkilendirilebilir.

Saplantılı düşünceler alışılmadık değildir ve genellikle bebeğin sağlığına odaklanır.

Bu tür duygusal değişiklikler büyük ölçüde hamilelikte gerekli olan ayarlamalarla bağlantılıdır ve hamileliğe eşlik eden hormonal değişiklikler buna katkıda bulunabilir.

Bu değişiklikleri akıl hastalığı ile daha açık bir şekilde ilişkilendirilenlerden ayırt edebilmek önemlidir.

Anksiyete semptomları yaygın olmakla birlikte, genellikle panik atakları (belirgin otonomik aşırı uyarılma ve korku veya yaklaşan kıyamet hissiyle birlikte ezici anksiyete) içermezler.

Benzer şekilde, düşük ruh hali dönemleri genellikle sürdürülmez veya genelleştirilmiş suçluluk ve düşük benlik saygısı, belirgin ajitasyon veya içe kapanma veya kalıcı intihar düşünceleri eşlik etmez.

Belirli grupların çocuk doğurma ile ilgili özel ihtiyaçları vardır. Şöyle ki;

Çok genç, bekar ve desteksiz anneler ve annelik konusunda kötü deneyimler yaşayan kadınlar özellikle savunmasız olabilir.

Kendi ihtiyaçları bebeklerinin ihtiyaçları ile çatışabilir ve uygun desteği sağlamaya yönelik erken planlama, kadının bebeğine bakma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olmak için çok önemlidir.

Daha yaşlı annelerin hamilelik ve doğumla ilgili aşırı idealleştirilmiş beklentileri olabilir ve doğumdan sonra yaşam değişikliklerine uyum sağlamada sorunlar olabilir.

Belirli zorluklar yaşayabilecek diğer gruplar, daha önce gebelik kaybı yaşayanlar, yardımla hamile kalanlar, yüksek riskli gebelikleri olan kadınlar ve acil sezaryen geçirenlerdir.

Normal duygusal değişiklikleri depresif hastalıktan ayırt etmek önemlidir!

* Aşağıdaki semptomların varlığı, depresif hastalık olasılığına karşı uyarmalıdır:

 • Sürekli ruh halinin düşmesi (> 2 hafta)
 • Hafıza ve konsantrasyon bozukluğu, kilo kaybıyla birlikte iştah azalması, sabah erken uyanma, sabahları ruh halinde kötüleşme, genel ilgi ve enerji kaybı gibi ‘biyolojik’ semptomlar
 • Genelleştirilmiş suçluluk veya umutsuzluk fikirleri
 • İntihar düşünceleri, özellikle belirli planların veya önceki eylemlerin kanıtı varsa
 • Duygulanımda tepkisizlik ve buna eşlik eden ajitasyon veya yavaşlama hali

Doğum sonrası hüznü

Lohusalık döneminde, kadınların %50-80’inde doğum sonrası veya annelik hüznü görülür.

Bu, tipik olarak doğum sonrası ilk haftada (genellikle ilk birkaç günde olmasa da) başlayan ve 1-2 hafta içinde düzelen hafif ve kendi kendini sınırlayan bir durumdur.

En yaygın semptomlar arasında depresif ruh hali, ağlama, uykusuzluk, yorgunluk ve sinirlilik yer alır.

Kadın için güvence ve profesyonellerden, aileden ve arkadaşlardan artan destek genellikle çözümü hızlandırmak için yeterlidir.

Bunun önemi; gereken sosyal destek sağlanmadığı takdirde, hüznün şiddetlenerek doğum sonrası depresyona ilerleyebilmesi gerçeğinde yatmaktadır.

Üçüncü üç aylık dönemde artan anksiyete ve depresyon, doğum sonrası hüzünleri öngörür.

Gebelik kaybı ve sonlandırmayla ilişkili duygusal değişiklikler

Düşük, yas tepkileri, bunaltı hali ve depresyon ile ilişkilendirilebilir.

Çoğu kadın için, bu semptomlar en fazla ilk birkaç hafta içinde görülür ve daha sonra kendiliğinden düzelir.

Daha önce psikiyatrik geçmişi olan kadınlar daha şiddetli psikiyatrik bozukluk riski altında olabilir.

Bununla birlikte, aileden, diğer sosyal baskılardan dolayı veya tıbbi nedenlerden ötürü gebeliği sonlandırma konusunda bir miktar baskı yaşayan kadınlarda ve geçmişte psikiyatrik bozukluk öyküsü olan kadınlarda riskler daha büyük olabilir.

Gebelikte psikiyatrik bozukluklar

Gebelikte ortaya çıkan rahatsızlıklar

Yaygın algıya rağmen, hamilelik psikiyatrik rahatsızlık riskine karşı koruyucu değildir.

Herhangi bir psikiyatrik hastalığın başlangıcı hamilelik sırasında olabilir hatta bazı psikiyatrik bozuklukların hamilelik döneminde ortaya çıkma ihtimali artabilir.

Bunlardan bazıları aşağıda ele alınmıştır.

Uyum bozuklukları

Uyum bozukluğu stresli ya da psikolojik olarak sıkıntı veren yaşam olayları sonrası, uyumsuz veya sağlıksız tepkilerden kaynaklanan ruhsal bir bozukluktur.

İstenmeyen hamilelik, hamilelik kaybı veya hamilelik sırasında meydana gelen diğer önemli değişikliklerle ilişkili olabilir; örneğin. bir partnerden ayrılma veya hamilelik sürecinde yaşanan sıkıntılar.

Uyum bozuklukları, depresif bozukluk teşhisini gerektirecek bir şiddette olmasa da depresif ruh hali, bunaltı hali ve başa çıkamama duyguları ile kendini gösterebilir.

Hastalar şiddetli sinirlilik ve hayal kırıklığı tarif edebilirler.

Danışmanlık veya kısa psikoterapi genellikle etkilidir.

Anksiyete, fobik ve depresif bozukluklar

Gebelik boyunca kadınların en az üçte birinde endişeli ve depresif belirtiler ortaya çıkar.

Sıklıkla, hastalık görünümleri benzeşir, genellikle semptomların bir karışımı vardır.

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde, belki de hamileliğin kendisi annenin yaşamı ve refahı için yüksek riskli bir dönem olduğu için; bu ülkelerdeki kadınlarda daha belirgindir.

Anksiyete, sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumudur.

Baskın semptomlar sinirlilik, titreme, terleme, sersemlik, çarpıntı, mide bulantısı ve baş dönmesi, bunaltıcı bir korku veya endişe duygusunu içerir.

Farmakolojik olmayan tedaviler, *bilişsel terapi ve *anksiyete yönetimi gibi davranışsal teknikleri içerir.

*Bilişsel Terapi (hastanın uyumsuz veya yararsız düşünme kalıplarını tanımasına yardımcı olan ve günlükleri kullanarak bu tür düşünceleri kaydedip sonra bunlara meydan okuyan, hastanın kendileri ve onlar hakkında dünya hakkında yeni ve daha gerçekçi inançlar geliştirmesini sağlayan bir psikoterapi şekli)

*Anksiyete Yönetimi vs davranışsal teknikler (hastaya semptomların doğası ve oluşumu hakkında öğretmek ve bunları tersine çevirmek için gevşeme egzersizlerine katılmak).

İlaç tedavileri BZP’ler,Anksiyolitikler ve SSRI türevi antidepresanları içerir.

*BZP: Benzodiazepin (Diazepam, Lorazepam, Klonazepam vs)

*SSRI: Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü (Fluoksetin, Paroksetin, Duloksetin vs)

Bu tür ilaçları hamilelik veya emzirme döneminde kullanmanın riskleri ve faydaları; gebelik ve emzirme döneminde tartışılmaktadır.

Fobiler, gerçek riskle orantısız korkulardır ve korkulan nesneden veya durumdan endişeli bir şekilde kaçınmaya yol açar.

Tokofobi, doğum ve doğumla ilgili özel korkudur.

 • Hamilelik sırasında ilk kez ortaya çıkabilir veya önceki doğumla ilgili kötü deneyimlerle ilişkilendirilebilir.
 • Çoğu durumda, altta yatan depresyonun bir belirtisidir, ancak çocuklukta cinsel istismar veya diğer cinsel saldırılar gibi daha uzak öncülleri olabilir.
 • Kadınlar genellikle vajinal doğuma alternatif ararlar ve sosyal ve klinik destek olmaksızın hamileliği sonlandırmayı tek seçenek olarak görebilirler.

Şiddetli iğne fobisi, iyi doğum öncesi bakımın önünde de bir engel olabilir.

Erken teşhis ve psikolojik terapi için sevk, hamileliğin sonlarında ve doğumda krizlerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Spesifik farmakolojik veya psikolojik tedaviyi gerektirecek şiddette depresif bozukluklar, yaklaşık %3-5 yaşam boyu riskle kadınlarda ortaya çıkar.

7-10 kadından birinde daha hafif bozukluklar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle gebelik sırasında tesadüfen ortaya çıkabilirler.

Bununla birlikte, uyum bozukluklarına yol açan aynı faktörler, daha şiddetli depresyonun gelişmesine de yol açabilir.

Depresif hastalık, düşük ruh hali, azalan ilgi ve keyif gibi duygusal semptomlar, enerji azlığı, yorgunluk ve iştah, kilo, uyku, konsantrasyon ve hafızadaki değişiklikler gibi davranışsal semptomlar ve düşük benlik saygısı ve güvenin bilişsel semptomları, suçluluk ve karamsarlık ve daha ağır vakalarda intihar düşünceleri ile karakterizedir.

Tedavi, bilişsel davranışçı yaklaşımlar veya antidepresan ilaç tedavisidir.

Hamilelik sırasında depresyon, doğum sonrası depresyonun güçlü bir göstergesidir ve genel riski yaklaşık olarak iki katına çıkarır.

Hiperemezis gravidarum

Gebelikte şiddetli ve kalıcı bulantı ve kusmanın nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.

Yüksek insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyeleri, tiroid fonksiyonundaki değişiklikler ve mide hareketliliği ve pH’daki değişiklikler rol oynayabilir.

Tedavi şikayetlere yöneliktir, sıvı kaybını ve bedensel dengesizlik halini düzeltmeye ve bulantıyı azaltmaya yöneliktir.

Gevşeme eğitimi ve duyarsızlaştırma gibi davranışsal yaklaşımlar, yönetimin bir parçası olarak yararlı olabilir ve tıbbi hipnoz da iyi bir etki için kullanılmıştır.

Önceden var olan bozukluklar

Önceden var olan psikiyatrik bozukluktan mustarip kadınlarda hastalığın seyrini tahmin etmek güçtür ve hastalıklarının hamilelik nedeniyle daha iyi huylu bir seyir izleyeceği söylenemez.

İdame ilaçlarının uygunluğuna karar vermede genellikle belirli zorluklar vardır ve ruhsal hastalığı olan çoğu kadın için bu tür tartışmalar;aile hekimleri ve/veya psikiyatristler ile gebe kalmadan çok önce yapılmalıdır.

Ruhsal hastalığı olan bir kadının, üreme konusunda bilinçli kararlar veremeyeceği anlamına geldiği de söylenemez.

Ancak ne yazık ki çoğu zaman ona bu fırsat verilmez.

İşte bu nedenlerle; kadın doğum sağlığı ve ruh sağlığı alanında çalışan başta hekimler olmak üzere sağlık profesyonelleri, bu rahatsızlıkları olan kadınların doğum öncesi bakımına erkenden dahil edilmelidir.

Şizofreni

Şizofreni gibi ağır akıl hastalıkları olan kadınların doğurganlığı genel nüfusun doğurganlığından farklı değildir. Tedavide kullanılmaya başlayan yeni nesil antipsikotik ilaçların yumurtlamayı bastırma eğilimi çok düşüktür. Ancak eski ilaçlardan geçiş yapan kadınlar bunun farkında olmayabilir ve kendilerini istemeden istenmeyen gebelik riskine sokabilir. (Bu konuda dikkatli olunmalıdır). Hazırlıksız bir şekilde gebelik sürecine girilmesi anne, çocuk ve destekleyenler (sağlık uzmanları dahil) için büyük sıkıntılara yol açar.

Anne ve ailesine yeterli yardımın sağlanabilmesi için, sosyal hizmetler de dahil olmak üzere uygun destekler, gebelik planlaması sürecinde devreye alınmalıdır.

Şizofreni hastası kadınların hamilelik sırasında sık sık sağlık uzmanlarıyla temas kurması genellikle zordur ve yetersiz bakım alma riski vardır.

İlgili profesyoneller arasında önceden planlama ve yakın koordinasyon da bu riskin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Hamilelik sırasında nüksün etkileri hem anne hem de çocuk için ciddidir ve tersine güçlü nedenler olmadıkça, gebelik boyunca uygun izleme ile tedavi devam etmelidir. Bu nedenle gebelikte şizofreni hastalarının çoğu antipsikotik ilaçlarla idame ettirilecektir. Doz, uygulama yolu veya belirli bir ilaca yönelik ayarlamalar gerekli olabilir.

Bipolar duygudurum bozukluğu

Bipolar duygulanım bozukluğu (manik depresif bozukluk olarak da bilinir) olan kadınların da idame tedavisi görmesi muhtemeldir.

Çoğu duygudurum dengeleyici ile ilişkili teratojenik riskler vardır, ancak ilacın kesilmesiyle ilgili nüks açısından da yüksek risk vardır.

Hamileliğin kendisi nüksetmeye karşı koruma sağlamaz.

Tedavinin devamına ilişkin kararlar, bireysel bazda ve her zaman kadının tamamen bilgilendirilmiş katılımıyla alınmalıdır.

Hastalığın önceki doğal seyri (sayı, ciddiyet ve hastalık atakları arasındaki zaman aralığı) ve önceki tedavi kesilmelerine yanıt gibi faktörler, hamilelik boyunca idame tedavisinin kesilmesi, ilk üç aylık dönemden sonra eski haline döndürülmesi veya bu süre boyunca devam edilmesi konusunda bir karara varmada yardımcı olacaktır.

Önceden var olan bipolar bozukluk, lohusalık psikozu için en büyük risk faktörlerinden biridir. Hamilelik sırasında ilaçla ilgili kararlardan bağımsız olarak, tüm kadınlara doğumdan hemen sonra profilaktik ilaç (genellikle lityum) önerilmelidir.

Son olarak, şizofreninin aksine, bipolar bozuklukta hastalık epizotları arasında genellikle tam bir iyileşme olduğunu hatırlamak önemlidir.

Bipolar kadınların, hastalığın akut fazı dışında, çocuklarına daha az uygun şekilde bakabileceklerine dair hiçbir kanıt yoktur.

Madde kullanım bozuklukları

Madde kullanım bozuklukları, zararlı kullanım olarak sınıflandırılabilir.

 • yani hastanın fiziksel veya zihinsel sağlığını olumsuz etkileyen veya sosyal, mesleki, finansal, ilişkisel veya adli sorunlara veya bağımlı kullanıma yol açan kullanım.
 • başka bir deyişle, aşerme, değişen tolerans ve yoksunluk semptomlarını içeren belirli bir fizyolojik ve psikolojik sendromla ilişkili kullanım.

Alkol veya uyuşturucu sorunları olan kadınlar doğum öncesi bakımla zayıf bir şekilde ilgilenebilirler ve bozulmuş fiziksel sağlıkları onları ve hamileliklerini riske atabilir.

Alkol kötüye kullanımı, kadın için hamileliği tehdit edebilecek veya karmaşıklaştırabilecek bir dizi fiziksel komplikasyona yol açabilir.Bunlara beslenme yetersizlikleri, karaciğer ve pankreas hastalığı dahildir.

*Deliryum tremens gibi geri çekilme komplikasyonları da olumsuz sonuçlara neden olabilir.

*Deliryum tremens:Alkolün bırakılmasındansonra saatler ya da günler içinde gelişen ve gün içinde dalgalanmalar gösteren bilinç bozukluğudur.

Aşırı alkol kullanımı, gebeliğin erken dönemlerinde organ gelişiminde kusurlara neden olabilmektedir ve gebeliğin ilerleyen süreçlerinde büyüme geriliği ve nörogelişimsel gerilik ile ilişkilidir. Örn: fetal alkol sendromu, büyüme geriliği, entelektüel ve davranışsal bozukluk ve karakteristik yüz dismorfolojisi.

Diğer ilaç kullanım etkileri, belirli bir ilacın özelliklerine bağlı olarak değişir, ancak hastaların sıklıkla bir madde kombinasyonu kullanabileceğinin farkında olmak önemlidir ve bu alandaki araştırmalar kapsamlı değildir.

Gebelikte annede kokain hipertansiyonla, opiatlar ise aşırı dozda ölümle ilişkilidir.

Fetüs için kokain, çözücüler ve muhtemelen benzodiazepinlerin teratojenik etkileri olabilir.

Opiatlar ve benzodiazepinler ile bebekte yoksunluk ve bağımlılık semptomları görülür.

Uzun vadede, kokain ve amfetamin ile gelişimsel gecikme olabilir.

Madde kötüye kullanımı olan hamile kadınlar, kullanımlarını en aza indirmek, stabilize etmek veya durdurmak amacıyla uzman desteği almalıdır.

Müdahaleler arasında detoksifikasyon, ikame tedavileri, hasar azaltma ve nüks önleme gibi davranışsal teknikler bulunur.

Madde kötüye kullanımı hizmetleri sunan ortak klinikler genellikle tercih edilen bir modeldir.

Lohusalık döneminde ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar

Lohusalık psikozu

Psikotik bozukluklar her 500 – 1000 doğumda 1 ortaya çıkar.

Herhangi bir kadın için bu dönem en yüksek riski taşır ve doğum sonrası ilk ayda psikiyatri hastanesine yatış riski yedi kat artar.

Hastalık erken doğum sonrası dönemde (genellikle ilk ay içinde) başlar, ancak yaygın olarak ilk 1-2 gün içinde görülmez.

Organik nedenler artık gelişmiş dünyada çok nadirdir ve neredeyse tüm vakalar doğası gereği duygusaldır, yani herhangi bir psikozun karakteristik semptomları (sanrılar, halüsinasyonlar, belirgin davranış bozuklukları ve içgörü kaybı) ile duygudurum bozukluğu birlikte ortaya çıkabilir.

Duygusal olmayan veya şizofrenik belirtiler çok daha az yaygındır.

Tipik olarak, belirti, ruh halindeki hızlı dalgalanmalar (genellikle manik ve depresif semptomların bir karışımı), şaşkınlık, kafa karışıklığı ve belirgin şekilde değişen davranışlardır.

Kendine zarar verme, intihar, suçluluk, değersizlik veya umutsuzluk fikirleri olabilir.

Bebek veya diğer çocuklarla ilgili zarar düşünceleri nadirdir, ancak her zaman değerlendirilmelidir.

Psikoz riskini önemli ölçüde artıran birkaç faktör tanımlanmıştır;

 • Lohusalık Psikozu
  • Lohusalık psikozu öyküsü
  • Duygudurum bozukluğu öyküsü (bipolar affektif bozukluk, psikotik depresyon)
  • Duygudurum bozukluğunun (bipolar duygudurum bozukluğu, psikotik depresyon) aile öyküsü (1. / 2. derece akraba)

Bu riskler sebebiyle bir kadının lohusalık psikozu geliştirme riski iki kat artar.

Riskin belirlenmesi özellikle önemlidir çünkü lityum tedavisinin doğum sonrası erken dönemde başlandığında başlangıcı önlemede etkili olduğuna dair kanıtlar vardır.

Lohusalık psikozu olan tüm kadınlar psikiyatri servisleri tarafından tedavi edilmelidir.

Çoğu hastaneye yatmayı gerektirmektedir.

İmkanların olduğu yerlerde, bebeği genellikle ona eşlik eder.

Tedavi, spesifik duruma bağlı olarak antipsikotik ilaçlar, antidepresanlar veya duygudurum düzenleyicilerinin bir kombinasyonundan oluşur.

Elektrokonvülsif tedavi (EKT) aynı zamanda hızlı etkili ve güvenli bir tedavidir.

Hastanın bebeğine bakması için gözetimli destek ve aileye yardım, iyi bir yönetim için çok önemlidir.

İyileşme genellikle 1-2 aylık bir süre içinde gerçekleşir, ancak büyük bireysel farklılıklar vardır.

Kadınların çoğu tam bir iyileşme gösterecek, ancak gelecekte lohusalık ve doğum dışı dönemler açısından çok yüksek risk altında kalmaya devam edecektir.

Lohusalık psikozunun etiyolojisi belirsizliğini korumaya devam etmektedir.

Dramatik, erken hastalık belirtileri, doğumdan sonra büyük hormonal değişikliklerle bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir.

Bipolar bozuklukla güçlü ilişki, genetik bir yatkınlık anlamına gelir ve son kanıtlar, bipolar bozuklukta lohusalıkdönemleri için spesifik bir ailevi risk ortaya çıkmıştır.

Doğum sonrası depresyon

Lohusalık psikozunun tersine, depresyon genellikle doğum sonrası geç dönemde ortaya çıkar ve yaklaşık 6 haftada zirve yapar.

Doğum sonrası depresyon sıklığı bir kadının hayatının herhangi bir döneminde görülen hafif ila orta dereceli depresyon sıklığından çok farklı değildir.

Benzer şekilde, doğum sonrası dönemdeki depresyon semptomları diğer zamanlardakilerden çok farklı değildir, depresyon genellikle daha önce bahsedilen duygusal, bilişsel ve davranışsal semptom üçlüsünün bir kombinasyonu ile kendini gösterir.

Bazı araştırmalar doğum sonrası depresyonda takıntıların daha fazla olduğunu göstermektedir.

 • Bazı kadınlar için bunlar, bebeğine zarar verebileceğine dair takıntılı endişeler veya korkular şeklinde olabilir.
 • Çok daha az yaygın olarak, gerçek bebek öldürme düşünceleri olabilir.
 • Kendine zarar verme düşünceleri nadir değildir ve bu duyguların derinliği ve gücü hakkında hassas araştırmalarla takip edilmelidir.

Çoğu hafiftir ve spesifik psikiyatrik müdahale gerektirmez.

Çoğu, pratisyen hekim veya sağlık görevlisi tarafından rutin doğum sonrası tarama sırasında ortaya çıkarılacaktır.

Sağlık profesyonelleri tarafından ekstra destek ve yönlendirici olmayan danışmanlık sağlanması, genellikle çözüm getirmek için yeterlidir.

Daha az sayıda kadın, yaklaşık%3-5, antidepresan ilaca ihtiyaç duyacaktır, ancak bu sayının yarısından azı psikiyatri servislerine sevkten fayda sağlayacaktır.

Bunlardan sadece küçük bir kısmı psikiyatrik bakıma kabul edilecek, ancak en şiddetli bozuklukları olanların belirlenmesi önemlidir.

Risk faktörlerinin büyük ölçüde biyolojik olduğu lohusalık psikozundan farklı olarak, psikososyal faktörler doğum sonrası depresyonun gelişiminde en büyük rolü oynar

 • Doğum sonrası depresyon
  • Psikiyatrik bozukluk öyküsü
  • Hamilelik sırasında depresyon
  • Zayıf sosyal destek
  • İlişkide güven eksikliği
  • Yakın geçmişteki olumsuz yaşam olayları
  • Şiddetli doğum sonrası hüznü

En önemlisi, geçmiş bir depresyon geçmişi, hamilelik sırasındaki psikolojik sorunlar, zayıf sosyal destek ve evlilik ilişkisi ve yakın zamandaki olumsuz yaşam olayları.

Bebek hüznü de riski artırır.

Obstetrik komplikasyonlar, istismar öyküsü, düşük sosyoekonomik durum ve zayıf obstetrik deneyim algısı ile daha zayıf ilişkiler bulunmuştur.

Ne yazık ki, bu risk faktörlerinin özgüllüğü zayıftır ve bu nedenle, farkındalığın artmasına izin verirken, herhangi bir kişide depresyon gelişimini doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanılamaz.

Tedavi edilmeyen doğum sonrası depresyon da bozulmuş anne-bebek etkileşimi ve bebeğin bilişsel ve duygusal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerle yakından ilişkilidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde psikotroplar

Hamile ve emziren kadınlara ilaç yazılması konusunda anlaşılır ve doğru bir uyarı vardır.

Bununla birlikte, psikiyatrik rahatsızlığı olan kadınlarda önemli sıkıntı ve maluliyetlerin giderilmesi için bir ihtiyaç olabilir.

Giderek artan bir şekilde, doğurganlık çağındaki kadınlar, gebe kaldıkları sırada reçeteli psikotropik ilaçlar alma ihtiyacı içinde olacaklardır ve ani ilacı bırakmanın kendine ait riskleri olabilir.

Bu zamanlarda reçetelemeyi düzenleyen genel ilkeler arasında;

 • ilaç için net bir endikasyon oluşturma ihtiyacı (ve etkili alternatif tedavilerin yokluğu),
 • en düşük etkili dozu gerekli olan en kısa sürede kullanmak,
 • zarar bulunmadığına dair daha iyi kanıt temeli olan ilaçları kullanmak (genellikle eski müstahzarlar) ve
 • hastayı tamamen ilgilendiren fayda ve risklerin bireysel değerlendirmelerini yapmak.

Mevcut kanıtlar vaka raporları ve serilerden toplanmıştır ve biz majör teratojenik etkilerden emin olabilsek de uzun vadeli nörogelişimsel riskle ilgili kanıtlar yetersiz kalmaktadır.

Gebelik

İlk üç aylık dönemde, çoğu trisiklik ve SSRI antidepresan ile majör malformasyon veya spontan düşük riskinin arttığına dair bir kanıt yoktur.

Bununla birlikte, son kanıtlar, paroksetin ile kardiyak malformasyon riskinin iki katına çıktığını göstermektedir.

 • Bu ilaçtan kaçınılmalı ve diğer SSRI’lar dikkatli kullanılmalıdır.

İlaçları aniden bırakma, geri çekilme fenomeni (ajitasyon, uykusuzluk, anksiyete ve duygudurum bozukluğu) ve hastalığın nüksetmesi ile ilişkili olabilir.

Antipsikotik ilaçlar için kanıtlar daha az kapsamlıdır, ancak şizofreni hastalarında tedaviyi bırakma riskleri o kadar önemlidir ki, hamilelik boyunca devam edilmesi genellikle önerilir.

Genel olarak daha eski (ve mümkünse depo dışı) müstahzarlar tercih edilir.

Bipolar affektif bozukluğu olan kadınlarda nüksü önlemek için kullanılan lityum, karbamazepin ve sodyum valproat gibi duygudurum dengeleyici ilaçlar açık teratojenik risklere sahiptir.

Bununla birlikte, geçmişte lityum riskleri fazla tahmin edilmiştir ve unstabil veya sıklıkla nükseden bipolar bozukluğu olan bazı kadınlarda ilacın kesilmesinin sonuçları ciddi olabilir.

Kadının bakımı konusunda bilinçli kararlar vermesiyle birlikte bireysel yargı, duruma göre yapılmalı ve kadının bakımı psikiyatri servisleri tarafından denetlenmelidir.

Lityum hamileliğin sonraki döneminde reçete edilirse, yenidoğanda hipotiroidizm, nefrojenik diyabet insipidus, polihidramnios ve “gevşek bebek sendromu” gibi potansiyel riskler vardır.

Hem karbamazepin hem de valproat- psikiyatri pratiğinde giderek artan bir şekilde duygudurum dengeleyici olarak kullanılmaktadır- artan nöral tüp defekti riski ve bir dizi başka malformasyon ile ilişkilidir.

Ek olarak, valproat çocukların%40’ına kadar uzun süreli nörogelişimsel bozuklukla ilişkili olduğuna dair artan kanıtlar vardır.

Böylesine önemli bir riskle, hamilelik sırasında valproat reçetesi yazılması lehine olan argümanların çok sağlam olması gerekir.

Benzodiazepin kullanımının oral yarık anormallikleri ile ilişkisi üzerine kanıtlar tartışmalı olmaya devam etmektedir.

Bu ilaçların hamilelik boyunca kullanımının sınırlandırılması akıllıca görünecektir.

Hamilelik ilerledikçe, psikotropiklerin doz gereksinimlerinin terapötik etkinliği sürdürmek için dozlarının artırılması gerekebilir.

Bununla birlikte, doğuma yaklaştıkça, ana endişeler yeni doğan bebek üzerindeki etkilerdir.

Çoğu durumda, nüks riski çok büyük olmadıkça, doğumdan sonra tekrar eski haline döndürme ile son bir ay içinde yavaş bir doz azaltımı ile bunlar en aza indirilebilir.

Tüm yenidoğanlar çekilme etkileri açısından izlenmelidir.

Emzirme

Trisiklik ve SSRI antidepresanların çoğunluğu için, bebek üzerinde kısa vadeli yan etkilere dair çok az kanıt vardır ve bebeğin sağlıklı olması ve ilerlemesinin izlenmesi koşuluyla, bunların reçetesi kendi başına emzirme için bir kontrendikasyon değildir.

Diğer psikotroplarla ilgili olarak, antipsikotik reçeteleme, aynı şartlar göz önüne alındığında, emzirmenin kesilmesine yol açmayacaktır.

Yine daha eski ilaçlar tercih edilir.

Kadın hamilelik boyunca kullanmadıysa benzodiazepin kullanımıyla emzirmeden kaçınılmalıdır, bu durumda emzirmek bebeği akut yoksunluğa karşı koruyacaktır.

Lityum ihtiyacı olan kadınlar, anne sütündeki yüksek konsantrasyon nedeniyle bebekte toksisite riskine yol açtığı için emzirmemelidir.