Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Gebelik Psikolojisi

Gebelik s羹recinin balamas覺yla kad覺na anne s覺fat覺 verilmektedir. Kad覺n gebeliin yaratt覺覺 sosyal deiikliklere uyum salamaya 癟al覺覺rken kad覺n覺n b羹nyesinde k覺sa s羹re i癟erisinde oluan bir癟ok biyolojik deiiklik nedeniyle psikolojik yap覺s覺 daha deiken bir hale gelmektedir.

gebelik psikolojisi_alayan gebe_hamile_hekimimyanimda

Gebelik kad覺nlar i癟in geliimsel bir krizdir. Kad覺nlar覺n hayat覺n覺n bir d繹neminde planl覺/plans覺z ya da istemli/istemsiz ekilde ger癟ekleen; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik y繹nleriyle bireyde sars覺c覺 etkileri olabilen ara bir d繹nemdir.

Bu s羹recin balamas覺yla kad覺na anne s覺fat覺 da verilmektedir. Kad覺n bu durumun yaratt覺覺 sosyal deiikliklere uyum salamaya 癟al覺覺rken; kendi b羹nyesinde k覺sa s羹re i癟erisinde oluan biyolojik deiiklikler y羹z羹nden psikolojik yap覺s覺 deiken bir hale gelmektedir.

Kad覺n覺n bu s羹re癟teki psikolojik yap覺s覺 i癟in normal yahut anormal nedir? Kad覺n覺n bu s羹re癟te bekledii sosyal destek nedir? E taraf覺ndan verilen destek anne 癟ocuk ruh sal覺覺n覺 etkiler mi? Yaz覺m覺zda…

Hamilelik ve lohusal覺k s覺ras覺nda normal duygusal deiiklikler

Hamilelik, psikolojik deiim ve meydan okuma zaman覺d覺r ve baz覺lar覺 i癟in geliimsel bir krizdir.

Yeterince iyi bir anne olmak genellikle 癟ocukken yaan覺lan g羹venli deneyime ve kad覺n覺n kendi annesiyle uyumlu bir ilikiye sahip olmas覺yla balant覺l覺d覺r.

Hamilelikle ilgili belirsizlik, fiziksel sal覺k, bebein sal覺覺 ve geliimi ile ilgili endieler, doumdan sonra kad覺n覺n yaam tarz覺nda meydana gelebilecek durumlarla ilgili endieli beklenti ve baa 癟覺kma korkusu (繹zellikle ilk kez anne olacaklarda) tipik ve normaldir.

襤lk 羹癟 ayl覺k d繹nemde bir kad覺n, mide bulant覺s覺, g繹羹s hassasiyeti ve erken gebelie 繹zg羹 dier fiziksel deiikliklerle iddetlenebilen artan duygusal karars覺zl覺k fark edebilir.

Daha sonra, daha fazla bedensel deiiklik, cinsel ilgide deiiklikler ve doumla ilgili endielerin t羹m羹 ruh halinin deimesine katk覺da bulunabilir.

Ge癟 gebelik ayn覺 zamanda sosyal geri 癟ekilme ve artan doum haz覺rl覺klar覺 ve bebein bak覺m覺 ile ilgili endieler ile ilikilendirilebilir.

Saplant覺l覺 d羹羹nceler al覺覺lmad覺k deildir ve genellikle bebein sal覺覺na odaklan覺r.

Bu t羹r duygusal deiiklikler b羹y羹k 繹l癟羹de hamilelikte gerekli olan ayarlamalarla balant覺l覺d覺r ve hamilelie elik eden hormonal deiiklikler buna katk覺da bulunabilir.

Bu deiiklikleri ak覺l hastal覺覺 ile daha a癟覺k bir ekilde ilikilendirilenlerden ay覺rt edebilmek 繹nemlidir.

Anksiyete semptomlar覺 yayg覺n olmakla birlikte, genellikle panik ataklar覺 (belirgin otonomik a覺r覺 uyar覺lma ve korku veya yaklaan k覺yamet hissiyle birlikte ezici anksiyete) i癟ermezler.

Benzer ekilde, d羹羹k ruh hali d繹nemleri genellikle s羹rd羹r羹lmez veya genelletirilmi su癟luluk ve d羹羹k benlik sayg覺s覺, belirgin ajitasyon veya i癟e kapanma veya kal覺c覺 intihar d羹羹nceleri elik etmez.

Belirli gruplar覺n 癟ocuk dourma ile ilgili 繹zel ihtiya癟lar覺 vard覺r. 繹yle ki;

ok gen癟, bekar ve desteksiz anneler ve annelik konusunda k繹t羹 deneyimler yaayan kad覺nlar 繹zellikle savunmas覺z olabilir.

Kendi ihtiya癟lar覺 bebeklerinin ihtiya癟lar覺 ile 癟at覺abilir ve uygun destei salamaya y繹nelik erken planlama, kad覺n覺n bebeine bakma yeteneini gelitirmeye yard覺mc覺 olmak i癟in 癟ok 繹nemlidir.

Daha yal覺 annelerin hamilelik ve doumla ilgili a覺r覺 idealletirilmi beklentileri olabilir ve doumdan sonra yaam deiikliklerine uyum salamada sorunlar olabilir.

Belirli zorluklar yaayabilecek dier gruplar, daha 繹nce gebelik kayb覺 yaayanlar, yard覺mla hamile kalanlar, y羹ksek riskli gebelikleri olan kad覺nlar ve acil sezaryen ge癟irenlerdir.

Normal duygusal deiiklikleri depresif hastal覺ktan ay覺rt etmek 繹nemlidir!

* Aa覺daki semptomlar覺n varl覺覺, depresif hastal覺k olas覺l覺覺na kar覺 uyarmal覺d覺r:

 • S羹rekli ruh halinin d羹mesi (> 2 hafta)
 • Haf覺za ve konsantrasyon bozukluu, kilo kayb覺yla birlikte itah azalmas覺, sabah erken uyanma, sabahlar覺 ruh halinde k繹t羹leme, genel ilgi ve enerji kayb覺 gibi ‘biyolojik’ semptomlar
 • Genelletirilmi su癟luluk veya umutsuzluk fikirleri
 • 襤ntihar d羹羹nceleri, 繹zellikle belirli planlar覺n veya 繹nceki eylemlerin kan覺t覺 varsa
 • Duygulan覺mda tepkisizlik ve buna elik eden ajitasyon veya yavalama hali

Doum sonras覺 h羹zn羹

Lohusal覺k d繹neminde, kad覺nlar覺n %50-80’inde doum sonras覺 veya annelik h羹zn羹 g繹r羹l羹r.

Bu, tipik olarak doum sonras覺 ilk haftada (genellikle ilk birka癟 g羹nde olmasa da) balayan ve 1-2 hafta i癟inde d羹zelen hafif ve kendi kendini s覺n覺rlayan bir durumdur.

En yayg覺n semptomlar aras覺nda depresif ruh hali, alama, uykusuzluk, yorgunluk ve sinirlilik yer al覺r.

Kad覺n i癟in g羹vence ve profesyonellerden, aileden ve arkadalardan artan destek genellikle 癟繹z羹m羹 h覺zland覺rmak i癟in yeterlidir.

Bunun 繹nemi; gereken sosyal destek salanmad覺覺 takdirde, h羹zn羹n iddetlenerek doum sonras覺 depresyona ilerleyebilmesi ger癟einde yatmaktad覺r.

癟羹nc羹 羹癟 ayl覺k d繹nemde artan anksiyete ve depresyon, doum sonras覺 h羹z羹nleri 繹ng繹r羹r.

Gebelik kayb覺 ve sonland覺rmayla ilikili duygusal deiiklikler

D羹羹k, yas tepkileri, bunalt覺 hali ve depresyon ile ilikilendirilebilir.

ou kad覺n i癟in, bu semptomlar en fazla ilk birka癟 hafta i癟inde g繹r羹l羹r ve daha sonra kendiliinden d羹zelir.

Daha 繹nce psikiyatrik ge癟mii olan kad覺nlar daha iddetli psikiyatrik bozukluk riski alt覺nda olabilir.

Bununla birlikte, aileden, dier sosyal bask覺lardan dolay覺 veya t覺bbi nedenlerden 繹t羹r羹 gebelii sonland覺rma konusunda bir miktar bask覺 yaayan kad覺nlarda ve ge癟mite psikiyatrik bozukluk 繹yk羹s羹 olan kad覺nlarda riskler daha b羹y羹k olabilir.

Gebelikte psikiyatrik bozukluklar

Gebelikte ortaya 癟覺kan rahats覺zl覺klar

Yayg覺n alg覺ya ramen, hamilelik psikiyatrik rahats覺zl覺k riskine kar覺 koruyucu deildir.

Herhangi bir psikiyatrik hastal覺覺n balang覺c覺 hamilelik s覺ras覺nda olabilir hatta baz覺 psikiyatrik bozukluklar覺n hamilelik d繹neminde ortaya 癟覺kma ihtimali artabilir.

Bunlardan baz覺lar覺 aa覺da ele al覺nm覺t覺r.

Uyum bozukluklar覺

Uyum bozukluu stresli ya da psikolojik olarak s覺k覺nt覺 veren yaam olaylar覺 sonras覺, uyumsuz veya sal覺ks覺z tepkilerden kaynaklanan ruhsal bir bozukluktur.

襤stenmeyen hamilelik, hamilelik kayb覺 veya hamilelik s覺ras覺nda meydana gelen dier 繹nemli deiikliklerle ilikili olabilir; 繹rnein. bir partnerden ayr覺lma veya hamilelik s羹recinde yaanan s覺k覺nt覺lar.

Uyum bozukluklar覺, depresif bozukluk tehisini gerektirecek bir iddette olmasa da depresif ruh hali, bunalt覺 hali ve baa 癟覺kamama duygular覺 ile kendini g繹sterebilir.

Hastalar iddetli sinirlilik ve hayal k覺r覺kl覺覺 tarif edebilirler.

Dan覺manl覺k veya k覺sa psikoterapi genellikle etkilidir.

Anksiyete, fobik ve depresif bozukluklar

Gebelik boyunca kad覺nlar覺n en az 羹癟te birinde endieli ve depresif belirtiler ortaya 癟覺kar.

S覺kl覺kla, hastal覺k g繹r羹n羹mleri benzeir, genellikle semptomlar覺n bir kar覺覺m覺 vard覺r.

Gelimemi ve gelimekte olan 羹lkelerde, belki de hamileliin kendisi annenin yaam覺 ve refah覺 i癟in y羹ksek riskli bir d繹nem olduu i癟in; bu 羹lkelerdeki kad覺nlarda daha belirgindir.

Anksiyete, s羹rekli, a覺r覺 ve durumla uygun olmayan bir endie durumudur.

Bask覺n semptomlar sinirlilik, titreme, terleme, sersemlik, 癟arp覺nt覺, mide bulant覺s覺 ve ba d繹nmesi, bunalt覺c覺 bir korku veya endie duygusunu i癟erir.

Farmakolojik olmayan tedaviler, *bilisel terapi ve *anksiyete y繹netimi gibi davran覺sal teknikleri i癟erir.

*Bilisel Terapi (hastan覺n uyumsuz veya yarars覺z d羹羹nme kal覺plar覺n覺 tan覺mas覺na yard覺mc覺 olan ve g羹nl羹kleri kullanarak bu t羹r d羹羹nceleri kaydedip sonra bunlara meydan okuyan, hastan覺n kendileri ve onlar hakk覺nda d羹nya hakk覺nda yeni ve daha ger癟ek癟i inan癟lar gelitirmesini salayan bir psikoterapi ekli)

*Anksiyete Y繹netimi vs davran覺sal teknikler (hastaya semptomlar覺n doas覺 ve oluumu hakk覺nda 繹retmek ve bunlar覺 tersine 癟evirmek i癟in geveme egzersizlerine kat覺lmak).

襤la癟 tedavileri BZPler,Anksiyolitikler ve SSRI t羹revi antidepresanlar覺 i癟erir.

*BZP: Benzodiazepin (Diazepam, Lorazepam, Klonazepam vs)

*SSRI: Se癟ici Serotonin Geri Al覺m 襤nhibit繹r羹 (Fluoksetin, Paroksetin, Duloksetin vs)

Bu t羹r ila癟lar覺 hamilelik veya emzirme d繹neminde kullanman覺n riskleri ve faydalar覺; gebelik ve emzirme d繹neminde tart覺覺lmaktad覺r.

Fobiler, ger癟ek riskle orant覺s覺z korkulard覺r ve korkulan nesneden veya durumdan endieli bir ekilde ka癟覺nmaya yol a癟ar.

Tokofobi, doum ve doumla ilgili 繹zel korkudur.

 • Hamilelik s覺ras覺nda ilk kez ortaya 癟覺kabilir veya 繹nceki doumla ilgili k繹t羹 deneyimlerle ilikilendirilebilir.
 • ou durumda, altta yatan depresyonun bir belirtisidir, ancak 癟ocuklukta cinsel istismar veya dier cinsel sald覺r覺lar gibi daha uzak 繹nc羹lleri olabilir.
 • Kad覺nlar genellikle vajinal douma alternatif ararlar ve sosyal ve klinik destek olmaks覺z覺n hamilelii sonland覺rmay覺 tek se癟enek olarak g繹rebilirler.

iddetli ine fobisi, iyi doum 繹ncesi bak覺m覺n 繹n羹nde de bir engel olabilir.

Erken tehis ve psikolojik terapi i癟in sevk, hamileliin sonlar覺nda ve doumda krizlerin 繹nlenmesine yard覺mc覺 olacakt覺r.

Spesifik farmakolojik veya psikolojik tedaviyi gerektirecek iddette depresif bozukluklar, yakla覺k %3-5 yaam boyu riskle kad覺nlarda ortaya 癟覺kar.

7-10 kad覺ndan birinde daha hafif bozukluklar ortaya 癟覺kabilir.

Bu nedenle gebelik s覺ras覺nda tesad羹fen ortaya 癟覺kabilirler.

Bununla birlikte, uyum bozukluklar覺na yol a癟an ayn覺 fakt繹rler, daha iddetli depresyonun gelimesine de yol a癟abilir.

Depresif hastal覺k, d羹羹k ruh hali, azalan ilgi ve keyif gibi duygusal semptomlar, enerji azl覺覺, yorgunluk ve itah, kilo, uyku, konsantrasyon ve haf覺zadaki deiiklikler gibi davran覺sal semptomlar ve d羹羹k benlik sayg覺s覺 ve g羹venin bilisel semptomlar覺, su癟luluk ve karamsarl覺k ve daha a覺r vakalarda intihar d羹羹nceleri ile karakterizedir.

Tedavi, bilisel davran覺癟覺 yakla覺mlar veya antidepresan ila癟 tedavisidir.

Hamilelik s覺ras覺nda depresyon, doum sonras覺 depresyonun g羹癟l羹 bir g繹stergesidir ve genel riski yakla覺k olarak iki kat覺na 癟覺kar覺r.

Hiperemezis gravidarum

Gebelikte iddetli ve kal覺c覺 bulant覺 ve kusman覺n nedenleri tam olarak anla覺lamam覺t覺r.

Y羹ksek insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyeleri, tiroid fonksiyonundaki deiiklikler ve mide hareketlilii ve pH’daki deiiklikler rol oynayabilir.

Tedavi ikayetlere y繹neliktir, s覺v覺 kayb覺n覺 ve bedensel dengesizlik halini d羹zeltmeye ve bulant覺y覺 azaltmaya y繹neliktir.

Geveme eitimi ve duyars覺zlat覺rma gibi davran覺sal yakla覺mlar, y繹netimin bir par癟as覺 olarak yararl覺 olabilir ve t覺bbi hipnoz da iyi bir etki i癟in kullan覺lm覺t覺r.

nceden var olan bozukluklar

nceden var olan psikiyatrik bozukluktan mustarip kad覺nlarda hastal覺覺n seyrini tahmin etmek g羹癟t羹r ve hastal覺klar覺n覺n hamilelik nedeniyle daha iyi huylu bir seyir izleyecei s繹ylenemez.

襤dame ila癟lar覺n覺n uygunluuna karar vermede genellikle belirli zorluklar vard覺r ve ruhsal hastal覺覺 olan 癟ou kad覺n i癟in bu t羹r tart覺malar;aile hekimleri ve/veya psikiyatristler ile gebe kalmadan 癟ok 繹nce yap覺lmal覺d覺r.

Ruhsal hastal覺覺 olan bir kad覺n覺n, 羹reme konusunda bilin癟li kararlar veremeyecei anlam覺na geldii de s繹ylenemez.

Ancak ne yaz覺k ki 癟ou zaman ona bu f覺rsat verilmez.

襤te bu nedenlerle; kad覺n doum sal覺覺 ve ruh sal覺覺 alan覺nda 癟al覺an bata hekimler olmak 羹zere sal覺k profesyonelleri, bu rahats覺zl覺klar覺 olan kad覺nlar覺n doum 繹ncesi bak覺m覺na erkenden dahil edilmelidir.

izofreni

izofreni gibi a覺r ak覺l hastal覺klar覺 olan kad覺nlar覺n dourganl覺覺 genel n羹fusun dourganl覺覺ndan farkl覺 deildir. Tedavide kullan覺lmaya balayan yeni nesil antipsikotik ila癟lar覺n yumurtlamay覺 bast覺rma eilimi 癟ok d羹羹kt羹r. Ancak eski ila癟lardan ge癟i yapan kad覺nlar bunun fark覺nda olmayabilir ve kendilerini istemeden istenmeyen gebelik riskine sokabilir. (Bu konuda dikkatli olunmal覺d覺r). Haz覺rl覺ks覺z bir ekilde gebelik s羹recine girilmesi anne, 癟ocuk ve destekleyenler (sal覺k uzmanlar覺 dahil) i癟in b羹y羹k s覺k覺nt覺lara yol a癟ar.

Anne ve ailesine yeterli yard覺m覺n salanabilmesi i癟in, sosyal hizmetler de dahil olmak 羹zere uygun destekler, gebelik planlamas覺 s羹recinde devreye al覺nmal覺d覺r.

izofreni hastas覺 kad覺nlar覺n hamilelik s覺ras覺nda s覺k s覺k sal覺k uzmanlar覺yla temas kurmas覺 genellikle zordur ve yetersiz bak覺m alma riski vard覺r.

襤lgili profesyoneller aras覺nda 繹nceden planlama ve yak覺n koordinasyon da bu riskin azalt覺lmas覺na yard覺mc覺 olacakt覺r.

Hamilelik s覺ras覺nda n羹ks羹n etkileri hem anne hem de 癟ocuk i癟in ciddidir ve tersine g羹癟l羹 nedenler olmad覺k癟a, gebelik boyunca uygun izleme ile tedavi devam etmelidir. Bu nedenle gebelikte izofreni hastalar覺n覺n 癟ou antipsikotik ila癟larla idame ettirilecektir. Doz, uygulama yolu veya belirli bir ilaca y繹nelik ayarlamalar gerekli olabilir.

Bipolar duygudurum bozukluu

Bipolar duygulan覺m bozukluu (manik depresif bozukluk olarak da bilinir) olan kad覺nlar覺n da idame tedavisi g繹rmesi muhtemeldir.

ou duygudurum dengeleyici ile ilikili teratojenik riskler vard覺r, ancak ilac覺n kesilmesiyle ilgili n羹ks a癟覺s覺ndan da y羹ksek risk vard覺r.

Hamileliin kendisi n羹ksetmeye kar覺 koruma salamaz.

Tedavinin devam覺na ilikin kararlar, bireysel bazda ve her zaman kad覺n覺n tamamen bilgilendirilmi kat覺l覺m覺yla al覺nmal覺d覺r.

Hastal覺覺n 繹nceki doal seyri (say覺, ciddiyet ve hastal覺k ataklar覺 aras覺ndaki zaman aral覺覺) ve 繹nceki tedavi kesilmelerine yan覺t gibi fakt繹rler, hamilelik boyunca idame tedavisinin kesilmesi, ilk 羹癟 ayl覺k d繹nemden sonra eski haline d繹nd羹r羹lmesi veya bu s羹re boyunca devam edilmesi konusunda bir karara varmada yard覺mc覺 olacakt覺r.

nceden var olan bipolar bozukluk, lohusal覺k psikozu i癟in en b羹y羹k risk fakt繹rlerinden biridir. Hamilelik s覺ras覺nda ila癟la ilgili kararlardan ba覺ms覺z olarak, t羹m kad覺nlara doumdan hemen sonra profilaktik ila癟 (genellikle lityum) 繹nerilmelidir.

Son olarak, izofreninin aksine, bipolar bozuklukta hastal覺k epizotlar覺 aras覺nda genellikle tam bir iyileme olduunu hat覺rlamak 繹nemlidir.

Bipolar kad覺nlar覺n, hastal覺覺n akut faz覺 d覺覺nda, 癟ocuklar覺na daha az uygun ekilde bakabileceklerine dair hi癟bir kan覺t yoktur.

Madde kullan覺m bozukluklar覺

Madde kullan覺m bozukluklar覺, zararl覺 kullan覺m olarak s覺n覺fland覺r覺labilir.

 • yani hastan覺n fiziksel veya zihinsel sal覺覺n覺 olumsuz etkileyen veya sosyal, mesleki, finansal, ilikisel veya adli sorunlara veya ba覺ml覺 kullan覺ma yol a癟an kullan覺m.
 • baka bir deyile, aerme, deien tolerans ve yoksunluk semptomlar覺n覺 i癟eren belirli bir fizyolojik ve psikolojik sendromla ilikili kullan覺m.

Alkol veya uyuturucu sorunlar覺 olan kad覺nlar doum 繹ncesi bak覺mla zay覺f bir ekilde ilgilenebilirler ve bozulmu fiziksel sal覺klar覺 onlar覺 ve hamileliklerini riske atabilir.

Alkol k繹t羹ye kullan覺m覺, kad覺n i癟in hamilelii tehdit edebilecek veya karma覺klat覺rabilecek bir dizi fiziksel komplikasyona yol a癟abilir.Bunlara beslenme yetersizlikleri, karacier ve pankreas hastal覺覺 dahildir.

*Deliryum tremens gibi geri 癟ekilme komplikasyonlar覺 da olumsuz sonu癟lara neden olabilir.

*Deliryum tremens:Alkol羹n b覺rak覺lmas覺ndansonra saatler ya da g羹nler i癟inde gelien ve g羹n i癟inde dalgalanmalar g繹steren bilin癟 bozukluudur.

A覺r覺 alkol kullan覺m覺, gebeliin erken d繹nemlerinde organ geliiminde kusurlara neden olabilmektedir ve gebeliin ilerleyen s羹re癟lerinde b羹y羹me gerilii ve n繹rogeliimsel gerilik ile ilikilidir. rn: fetal alkol sendromu, b羹y羹me gerilii, entelekt羹el ve davran覺sal bozukluk ve karakteristik y羹z dismorfolojisi.

Dier ila癟 kullan覺m etkileri, belirli bir ilac覺n 繹zelliklerine bal覺 olarak deiir, ancak hastalar覺n s覺kl覺kla bir madde kombinasyonu kullanabileceinin fark覺nda olmak 繹nemlidir ve bu alandaki arat覺rmalar kapsaml覺 deildir.

Gebelikte annede kokain hipertansiyonla, opiatlar ise a覺r覺 dozda 繹l羹mle ilikilidir.

Fet羹s i癟in kokain, 癟繹z羹c羹ler ve muhtemelen benzodiazepinlerin teratojenik etkileri olabilir.

Opiatlar ve benzodiazepinler ile bebekte yoksunluk ve ba覺ml覺l覺k semptomlar覺 g繹r羹l羹r.

Uzun vadede, kokain ve amfetamin ile geliimsel gecikme olabilir.

Madde k繹t羹ye kullan覺m覺 olan hamile kad覺nlar, kullan覺mlar覺n覺 en aza indirmek, stabilize etmek veya durdurmak amac覺yla uzman destei almal覺d覺r.

M羹dahaleler aras覺nda detoksifikasyon, ikame tedavileri, hasar azaltma ve n羹ks 繹nleme gibi davran覺sal teknikler bulunur.

Madde k繹t羹ye kullan覺m覺 hizmetleri sunan ortak klinikler genellikle tercih edilen bir modeldir.

Lohusal覺k d繹neminde ortaya 癟覺kan psikiyatrik bozukluklar

Lohusal覺k psikozu

Psikotik bozukluklar her 500 1000 doumda 1 ortaya 癟覺kar.

Herhangi bir kad覺n i癟in bu d繹nem en y羹ksek riski ta覺r ve doum sonras覺 ilk ayda psikiyatri hastanesine yat覺 riski yedi kat artar.

Hastal覺k erken doum sonras覺 d繹nemde (genellikle ilk ay i癟inde) balar, ancak yayg覺n olarak ilk 1-2 g羹n i癟inde g繹r羹lmez.

Organik nedenler art覺k gelimi d羹nyada 癟ok nadirdir ve neredeyse t羹m vakalar doas覺 gerei duygusald覺r, yani herhangi bir psikozun karakteristik semptomlar覺 (sanr覺lar, hal羹sinasyonlar, belirgin davran覺 bozukluklar覺 ve i癟g繹r羹 kayb覺) ile duygudurum bozukluu birlikte ortaya 癟覺kabilir.

Duygusal olmayan veya izofrenik belirtiler 癟ok daha az yayg覺nd覺r.

Tipik olarak, belirti, ruh halindeki h覺zl覺 dalgalanmalar (genellikle manik ve depresif semptomlar覺n bir kar覺覺m覺), ak覺nl覺k, kafa kar覺覺kl覺覺 ve belirgin ekilde deien davran覺lard覺r.

Kendine zarar verme, intihar, su癟luluk, deersizlik veya umutsuzluk fikirleri olabilir.

Bebek veya dier 癟ocuklarla ilgili zarar d羹羹nceleri nadirdir, ancak her zaman deerlendirilmelidir.

Psikoz riskini 繹nemli 繹l癟羹de art覺ran birka癟 fakt繹r tan覺mlanm覺t覺r;

 • Lohusal覺k Psikozu
  • Lohusal覺k psikozu 繹yk羹s羹
  • Duygudurum bozukluu 繹yk羹s羹 (bipolar affektif bozukluk, psikotik depresyon)
  • Duygudurum bozukluunun (bipolar duygudurum bozukluu, psikotik depresyon) aile 繹yk羹s羹 (1. / 2. derece akraba)

Bu riskler sebebiyle bir kad覺n覺n lohusal覺k psikozu gelitirme riski iki kat artar.

Riskin belirlenmesi 繹zellikle 繹nemlidir 癟羹nk羹 lityum tedavisinin doum sonras覺 erken d繹nemde baland覺覺nda balang覺c覺 繹nlemede etkili olduuna dair kan覺tlar vard覺r.

Lohusal覺k psikozu olan t羹m kad覺nlar psikiyatri servisleri taraf覺ndan tedavi edilmelidir.

ou hastaneye yatmay覺 gerektirmektedir.

襤mkanlar覺n olduu yerlerde, bebei genellikle ona elik eder.

Tedavi, spesifik duruma bal覺 olarak antipsikotik ila癟lar, antidepresanlar veya duygudurum d羹zenleyicilerinin bir kombinasyonundan oluur.

Elektrokonv羹lsif tedavi (EKT) ayn覺 zamanda h覺zl覺 etkili ve g羹venli bir tedavidir.

Hastan覺n bebeine bakmas覺 i癟in g繹zetimli destek ve aileye yard覺m, iyi bir y繹netim i癟in 癟ok 繹nemlidir.

襤yileme genellikle 1-2 ayl覺k bir s羹re i癟inde ger癟ekleir, ancak b羹y羹k bireysel farkl覺l覺klar vard覺r.

Kad覺nlar覺n 癟ou tam bir iyileme g繹sterecek, ancak gelecekte lohusal覺k ve doum d覺覺 d繹nemler a癟覺s覺ndan 癟ok y羹ksek risk alt覺nda kalmaya devam edecektir.

Lohusal覺k psikozunun etiyolojisi belirsizliini korumaya devam etmektedir.

Dramatik, erken hastal覺k belirtileri, doumdan sonra b羹y羹k hormonal deiikliklerle bir balant覺 olduunu d羹羹nd羹rmektedir.

Bipolar bozuklukla g羹癟l羹 iliki, genetik bir yatk覺nl覺k anlam覺na gelir ve son kan覺tlar, bipolar bozuklukta lohusal覺kd繹nemleri i癟in spesifik bir ailevi risk ortaya 癟覺km覺t覺r.

Doum sonras覺 depresyon

Lohusal覺k psikozunun tersine, depresyon genellikle doum sonras覺 ge癟 d繹nemde ortaya 癟覺kar ve yakla覺k 6 haftada zirve yapar.

Doum sonras覺 depresyon s覺kl覺覺 bir kad覺n覺n hayat覺n覺n herhangi bir d繹neminde g繹r羹len hafif ila orta dereceli depresyon s覺kl覺覺ndan 癟ok farkl覺 deildir.

Benzer ekilde, doum sonras覺 d繹nemdeki depresyon semptomlar覺 dier zamanlardakilerden 癟ok farkl覺 deildir, depresyon genellikle daha 繹nce bahsedilen duygusal, bilisel ve davran覺sal semptom 羹癟l羹s羹n羹n bir kombinasyonu ile kendini g繹sterir.

Baz覺 arat覺rmalar doum sonras覺 depresyonda tak覺nt覺lar覺n daha fazla olduunu g繹stermektedir.

 • Baz覺 kad覺nlar i癟in bunlar, bebeine zarar verebileceine dair tak覺nt覺l覺 endieler veya korkular eklinde olabilir.
 • ok daha az yayg覺n olarak, ger癟ek bebek 繹ld羹rme d羹羹nceleri olabilir.
 • Kendine zarar verme d羹羹nceleri nadir deildir ve bu duygular覺n derinlii ve g羹c羹 hakk覺nda hassas arat覺rmalarla takip edilmelidir.

ou hafiftir ve spesifik psikiyatrik m羹dahale gerektirmez.

ou, pratisyen hekim veya sal覺k g繹revlisi taraf覺ndan rutin doum sonras覺 tarama s覺ras覺nda ortaya 癟覺kar覺lacakt覺r.

Sal覺k profesyonelleri taraf覺ndan ekstra destek ve y繹nlendirici olmayan dan覺manl覺k salanmas覺, genellikle 癟繹z羹m getirmek i癟in yeterlidir.

Daha az say覺da kad覺n, yakla覺k%3-5, antidepresan ilaca ihtiya癟 duyacakt覺r, ancak bu say覺n覺n yar覺s覺ndan az覺 psikiyatri servislerine sevkten fayda salayacakt覺r.

Bunlardan sadece k羹癟羹k bir k覺sm覺 psikiyatrik bak覺ma kabul edilecek, ancak en iddetli bozukluklar覺 olanlar覺n belirlenmesi 繹nemlidir.

Risk fakt繹rlerinin b羹y羹k 繹l癟羹de biyolojik olduu lohusal覺k psikozundan farkl覺 olarak, psikososyal fakt繹rler doum sonras覺 depresyonun geliiminde en b羹y羹k rol羹 oynar

 • Doum sonras覺 depresyon
  • Psikiyatrik bozukluk 繹yk羹s羹
  • Hamilelik s覺ras覺nda depresyon
  • Zay覺f sosyal destek
  • 襤likide g羹ven eksiklii
  • Yak覺n ge癟miteki olumsuz yaam olaylar覺
  • iddetli doum sonras覺 h羹zn羹

En 繹nemlisi, ge癟mi bir depresyon ge癟mii, hamilelik s覺ras覺ndaki psikolojik sorunlar, zay覺f sosyal destek ve evlilik ilikisi ve yak覺n zamandaki olumsuz yaam olaylar覺.

Bebek h羹zn羹 de riski art覺r覺r.

Obstetrik komplikasyonlar, istismar 繹yk羹s羹, d羹羹k sosyoekonomik durum ve zay覺f obstetrik deneyim alg覺s覺 ile daha zay覺f ilikiler bulunmutur.

Ne yaz覺k ki, bu risk fakt繹rlerinin 繹zg羹ll羹羹 zay覺ft覺r ve bu nedenle, fark覺ndal覺覺n artmas覺na izin verirken, herhangi bir kiide depresyon geliimini doru bir ekilde tahmin etmek i癟in kullan覺lamaz.

Tedavi edilmeyen doum sonras覺 depresyon da bozulmu anne-bebek etkileimi ve bebein bilisel ve duygusal geliimi 羹zerindeki olumsuz etkilerle yak覺ndan ilikilidir.

Hamilelik ve emzirme d繹neminde psikotroplar

Hamile ve emziren kad覺nlara ila癟 yaz覺lmas覺 konusunda anla覺l覺r ve doru bir uyar覺 vard覺r.

Bununla birlikte, psikiyatrik rahats覺zl覺覺 olan kad覺nlarda 繹nemli s覺k覺nt覺 ve maluliyetlerin giderilmesi i癟in bir ihtiya癟 olabilir.

Giderek artan bir ekilde, dourganl覺k 癟a覺ndaki kad覺nlar, gebe kald覺klar覺 s覺rada re癟eteli psikotropik ila癟lar alma ihtiyac覺 i癟inde olacaklard覺r ve ani ilac覺 b覺rakman覺n kendine ait riskleri olabilir.

Bu zamanlarda re癟etelemeyi d羹zenleyen genel ilkeler aras覺nda;

 • ila癟 i癟in net bir endikasyon oluturma ihtiyac覺 (ve etkili alternatif tedavilerin yokluu),
 • en d羹羹k etkili dozu gerekli olan en k覺sa s羹rede kullanmak,
 • zarar bulunmad覺覺na dair daha iyi kan覺t temeli olan ila癟lar覺 kullanmak (genellikle eski m羹stahzarlar) ve
 • hastay覺 tamamen ilgilendiren fayda ve risklerin bireysel deerlendirmelerini yapmak.

Mevcut kan覺tlar vaka raporlar覺 ve serilerden toplanm覺t覺r ve biz maj繹r teratojenik etkilerden emin olabilsek de uzun vadeli n繹rogeliimsel riskle ilgili kan覺tlar yetersiz kalmaktad覺r.

Gebelik

襤lk 羹癟 ayl覺k d繹nemde, 癟ou trisiklik ve SSRI antidepresan ile maj繹r malformasyon veya spontan d羹羹k riskinin artt覺覺na dair bir kan覺t yoktur.

Bununla birlikte, son kan覺tlar, paroksetin ile kardiyak malformasyon riskinin iki kat覺na 癟覺kt覺覺n覺 g繹stermektedir.

 • Bu ila癟tan ka癟覺n覺lmal覺 ve dier SSRI’lar dikkatli kullan覺lmal覺d覺r.

襤la癟lar覺 aniden b覺rakma, geri 癟ekilme fenomeni (ajitasyon, uykusuzluk, anksiyete ve duygudurum bozukluu) ve hastal覺覺n n羹ksetmesi ile ilikili olabilir.

Antipsikotik ila癟lar i癟in kan覺tlar daha az kapsaml覺d覺r, ancak izofreni hastalar覺nda tedaviyi b覺rakma riskleri o kadar 繹nemlidir ki, hamilelik boyunca devam edilmesi genellikle 繹nerilir.

Genel olarak daha eski (ve m羹mk羹nse depo d覺覺) m羹stahzarlar tercih edilir.

Bipolar affektif bozukluu olan kad覺nlarda n羹ks羹 繹nlemek i癟in kullan覺lan lityum, karbamazepin ve sodyum valproat gibi duygudurum dengeleyici ila癟lar a癟覺k teratojenik risklere sahiptir.

Bununla birlikte, ge癟mite lityum riskleri fazla tahmin edilmitir ve unstabil veya s覺kl覺kla n羹kseden bipolar bozukluu olan baz覺 kad覺nlarda ilac覺n kesilmesinin sonu癟lar覺 ciddi olabilir.

Kad覺n覺n bak覺m覺 konusunda bilin癟li kararlar vermesiyle birlikte bireysel yarg覺, duruma g繹re yap覺lmal覺 ve kad覺n覺n bak覺m覺 psikiyatri servisleri taraf覺ndan denetlenmelidir.

Lityum hamileliin sonraki d繹neminde re癟ete edilirse, yenidoanda hipotiroidizm, nefrojenik diyabet insipidus, polihidramnios ve “gevek bebek sendromu” gibi potansiyel riskler vard覺r.

Hem karbamazepin hem de valproat- psikiyatri pratiinde giderek artan bir ekilde duygudurum dengeleyici olarak kullan覺lmaktad覺r- artan n繹ral t羹p defekti riski ve bir dizi baka malformasyon ile ilikilidir.

Ek olarak, valproat 癟ocuklar覺n%40’覺na kadar uzun s羹reli n繹rogeliimsel bozuklukla ilikili olduuna dair artan kan覺tlar vard覺r.

B繹ylesine 繹nemli bir riskle, hamilelik s覺ras覺nda valproat re癟etesi yaz覺lmas覺 lehine olan arg羹manlar覺n 癟ok salam olmas覺 gerekir.

Benzodiazepin kullan覺m覺n覺n oral yar覺k anormallikleri ile ilikisi 羹zerine kan覺tlar tart覺mal覺 olmaya devam etmektedir.

Bu ila癟lar覺n hamilelik boyunca kullan覺m覺n覺n s覺n覺rland覺r覺lmas覺 ak覺ll覺ca g繹r羹necektir.

Hamilelik ilerledik癟e, psikotropiklerin doz gereksinimlerinin terap繹tik etkinlii s羹rd羹rmek i癟in dozlar覺n覺n art覺r覺lmas覺 gerekebilir.

Bununla birlikte, douma yaklat覺k癟a, ana endieler yeni doan bebek 羹zerindeki etkilerdir.

ou durumda, n羹ks riski 癟ok b羹y羹k olmad覺k癟a, doumdan sonra tekrar eski haline d繹nd羹rme ile son bir ay i癟inde yava bir doz azalt覺m覺 ile bunlar en aza indirilebilir.

T羹m yenidoanlar 癟ekilme etkileri a癟覺s覺ndan izlenmelidir.

Emzirme

Trisiklik ve SSRI antidepresanlar覺n 癟ounluu i癟in, bebek 羹zerinde k覺sa vadeli yan etkilere dair 癟ok az kan覺t vard覺r ve bebein sal覺kl覺 olmas覺 ve ilerlemesinin izlenmesi kouluyla, bunlar覺n re癟etesi kendi ba覺na emzirme i癟in bir kontrendikasyon deildir.

Dier psikotroplarla ilgili olarak, antipsikotik re癟eteleme, ayn覺 artlar g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda, emzirmenin kesilmesine yol a癟mayacakt覺r.

Yine daha eski ila癟lar tercih edilir.

Kad覺n hamilelik boyunca kullanmad覺ysa benzodiazepin kullan覺m覺yla emzirmeden ka癟覺n覺lmal覺d覺r, bu durumda emzirmek bebei akut yoksunlua kar覺 koruyacakt覺r.

Lityum ihtiyac覺 olan kad覺nlar, anne s羹t羹ndeki y羹ksek konsantrasyon nedeniyle bebekte toksisite riskine yol a癟t覺覺 i癟in emzirmemelidir.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir