Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

rneklerle Konversiyon Bozukluu Nedir?

Konversiyon Bozukluu, altta yatan herhangi bir fiziksel neden veya bedensel hastal覺k olmad覺覺 halde, bay覺lma, duyu kayb覺 ya da fel癟 gibi bir tak覺m n繹rolojik belirtilerin kiinin kontrol羹 d覺覺nda ortaya 癟覺kt覺覺 psikiyatrik bir sorundur.

Orneklerle Konversiyon Bozuklugu Nedir, dr halil ibrahim eren, hekimim yan覺mda

Konversiyon Bozukluu konusuna balamadan 繹nce yakla覺k y羹z elli y覺ll覺k ge癟mii olan modern psikiyatrinin insana ele al覺 bi癟imine deinmek istiyorum. Psikiyatri her ne kadar modern t覺p i癟erisinde dahiliye, cerrahi vs. gibi klinik bilimlerden bir bilim olsa da insan覺 ele al覺 bi癟imi olarak farkl覺l覺k g繹stermektedir.

襤nsan varoluu ve tabiat覺 itibariyle hastal覺klar覺na kaynak g繹sterilebilen biyolojik bir par癟as覺 olmas覺n覺n yan覺 s覺ra; d羹羹nceleri, duygular覺, davran覺lar覺 ve ilikileri itibariyle ruhsal ve de sosyal y繹n羹 olan bir varl覺kt覺r.

Bu sebeple psikiyatri insana b羹t羹nc羹l bir bak覺 a癟覺s覺yla bakarak; var olan ikayetlerinin, belirtilerinin ve bulgular覺n覺n 繹ncelikle biyolojik temelini bulmaya 癟al覺覺rken; bir yandan da uan ki ruhsal durumunu; doumundan, bug羹ne ruhsal geliimini ve 癟evresel etkileimini sorgular ve olaylar覺 癟繹z羹mlemeye 癟al覺覺r.

O halde balayal覺m

Konversiyon bozukluu nedir?

Konversiyon kelime anlam覺yla d繹nd羹rme demektir. Psikolojide ise ruhsal k繹kenli sorunlar覺n bedensel belirtilerle ortaya 癟覺k覺覺n覺 ifade etmek i癟in konversiyon kelimesi kullan覺lmaktad覺r.

ncelikle konversiyon bozukluu hakk覺nda baz覺 noktalara deinelim;

 1. Altta yatan herhangi bedensel (biyolojik) bir hastal覺k yoktur.
 2. Konversiyon Bozukluu telkinle veya zorlamayla ge癟ecek bir durum deildir. Tedavisi m羹mk羹n olan psikiyatrik bir rahats覺zl覺kt覺r.
 3. D覺ardan rol yap覺yormu gibi g繹r羹nse de hastalar bunu bilin癟li olarak yapmazlar.

Konversiyon 繹z羹nde psikolojik bir savunma mekanizmas覺d覺r. Savunma mekanizmalar覺, ruhsal yap覺m覺z覺 i癟 癟at覺malar覺m覺z覺n yaratt覺覺 olumsuz sonu癟lardan korumay覺 ama癟larlar ve bilin癟d覺覺 s羹re癟lerdir. Bu savunmalar覺 kullan覺r覺z ama bunun fark覺nda olmay覺z.

te yandan bu koruma ger癟ekleirken baz覺 olumsuz sonu癟lar da ortaya 癟覺kabilir. Ama bu sonu癟lar as覺l ruhsal 癟at覺malara g繹re daha az zararl覺 olduklar覺 i癟in dierlerine tercih edilir.

Konversiyon bozukluu nedir?

Konversiyon Bozukluu, altta yatan herhangi bir fiziksel neden veya bedensel hastal覺k olmad覺覺 halde, bay覺lma, duyu kayb覺 ya da fel癟 gibi bir tak覺m n繹rolojik belirtilerin kiinin kontrol羹 d覺覺nda ortaya 癟覺kt覺覺 psikiyatrik bir sorundur.

Bu kadar teorik bilgi yeter diyelim ve 3 繹rnekle 繹rneklendirelim:

1. rnek

Evdeki otorite fig羹r羹 olarak baban覺n/annenin g繹r羹ld羹羹 bir ailede; k覺z veya erkek 癟ocuk, eer kal覺t覺msal altyap覺s覺 da m羹saitse:

Hatalar覺 ve yanl覺lar覺 s羹rekli olarak, s繹zel veya fiziksel iddetle kar覺l覺k bulan bir 癟ocuk bu durumu ilk zamanlarda bir ekilde tolere etmeye 癟al覺覺r. Ancak zaman i癟erisinde katlan覺lamaz olan bu durum sonucunda bir 癟覺k覺 yolu bulamaz.

S繹zel veya fiziksel iddet devam ettiinde bu 癟ocukta ilerleyen y覺llarda bay覺lmalar, kas覺lmalar ve en 癟ok travmatize olduu v羹cut k覺s覺mlar覺n覺n ilevselliini yitirmesi (sa覺rl覺k, k繹rl羹k, k覺smi fel癟 vb.) gibi durumlar geliebilir.

2. rnek

Kocas覺ndan ilgi alaka g繹remeyen evli ve/veya bir ev han覺m覺; evin ileri, 癟ocuklar覺n ileri, einin ileri derken, kendine art覺rabilecei bir vakit bulamaz duruma gelebilir.

Ei ve einin 癟evresinden gelen negatif s繹ylemler bu durumu iyice katlan覺lamaz bir konuma getirebilir.

Bu durumda kendisine yeterince iletiim ortam覺 bulamayan kad覺nda ilk zamanlarda 繹fke patlamalar覺; kar覺t tepkilerle rahatlama durumu olur. Ancak ilerleyen s羹re癟lerde zorda kal覺nan durum i癟inden 癟覺k覺lmaz bir hal al覺r ve bay覺lmalar; k覺smi fel癟, psikojenik k繹rl羹k, sa覺rl覺k vs. durumlar oluabilir.

3. rnek

Ekonomik nedenlerle b羹y羹k bir kente ta覺nmak zorunda kalan aileler olabilir. Bu ailelerdeki maddi sorumluluk;

 • g繹癟羹n verdii negatif etki
 • yeni bir d羹zen oluturma
 • geriye d繹n羹羹n verdii utan癟 duygusu

ile normal topluma g繹re bir nebze daha y羹ksek say覺labilir.

Ortak olarak payla覺lan ekonomik sorumluluklar覺n alt覺nda; toplumumuzdaki ataerkil yap覺dan 繹t羹r羹 erkek mevcut ekonomik durumdan kendini daha fazla sorumlu hissetmektedir. Evine ekmek getirme telaesinde olan bu birey; 癟al覺ma hayat覺nda istediini bulamayabilir. Sosyal destei zay覺f olabilir. Kendini yeterince ifade edemeyebilir. Bu zor durum birey i癟in katlanamayacak derecede olduunda, zaman i癟erisinde baz覺lar覺nda bir ruhsal savunma d羹zeni olarak iddetli 繹ks羹r羹kler, geirmeler, bay覺lmalar, kas覺lmalar, titremeler vs. ortaya 癟覺kabilir.

襤te Konversiyon Bozukluu az 繹nceki 繹rnekte de bir nebze tan覺mlad覺覺m覺z gibi altta yatan herhangi bir fiziksel neden olmad覺覺 halde, bay覺lma, duyu kayb覺 ya da fel癟 gibi bir tak覺m n繹rolojik belirtilerin kiinin kontrol羹 d覺覺nda ortaya 癟覺kt覺覺 psikiyatrik bir sorundur.

Konversiyon Bozukluu sorununu yaayan kiilerin hekime bavurmas覺na ise en 癟ok neden olan sorun bay覺lmad覺r. Bay覺lmalar genellikle bakalar覺yla birlikteyken olur ve bazen bay覺lma an覺nda yaananlar hat覺rlanmaz. Kiinin kendine gelii alayarak veya kendine y繹nelik zarar verici davran覺lar sergileyerek olabilir.

Bedensel belirtilerin ortaya 癟覺kmas覺ndan 繹nce, genellikle ya bakalar覺yla bir 癟at覺ma yaanm覺t覺r ya da stres yaratan baka bir durum ortaya 癟覺km覺t覺r.

D覺ar覺dan durumu g繹zlemleyen kiilere, sorunu yaayan kii rol yap覺yormu gibi g繹r羹nebilir; fakat belirtiler ama癟l覺 bir ekilde ortaya 癟覺kmaz ve yaayan kii i癟in korku vericidir.

Belirtiler

 • Kimi hastalarda, davran覺lar覺nda ve klinik belirtilerinde bir miktar yapayl覺k ve abart覺l覺yormu gibi bir g繹r羹n羹m olabilir. Fakat bu yapayl覺k ve abart覺l覺yormu izlenimi bilin癟li yap覺lan bir durum deildir.
 • Ses k覺s覺lmas覺 ve konumama olduk癟a s覺k g繹r羹len belirtilerdir. F覺s覺lt覺, sessiz iaretler ya da yaz覺 ile iletiim kurarak durumunu anlatabilir. Daha nadir olarak ise 癟ocuksu, peltekleyerek, kekeleyerek konuma bi癟imleri g繹r羹lebilir.
 • eitli organlar覺n ilev bozukluklar覺 olsa bile bu belirtilere ald覺rmazl覺k hali vard覺r. Buna g羹zel ald覺rmazl覺k (la belle indiference) denir. Hastalar覺n bir k覺sm覺 durgunluk ve 癟繹kk羹nl羹k, bunalt覺 belirtileri g繹sterebilir. Seyrek de olsa g羹lme ve alama n繹betleri ge癟iren hastalar vard覺r.
 • Bilin癟, bellek ve zek璽 gibi bilisel yetilerde bozukluk yoktur. Fakat bu hastalar覺n 癟ou kendilerini 羹zen, zedeleyen, inciten olaylar覺 anlatmaktan ya 癟ekinirler ya da bu t羹r olaylar覺 kolay unuturlar. Yani bunalt覺 verici olaylar覺n yerine somatik belirtiler ge癟mitir.

Konversiyon bozukluunun 羹癟 alt tipi bulunur.

1. Devinimsel belirtileri olan

Ayakta duramama, y羹r羹yememe, kas覺lmalar, kollarda g羹癟 azalmas覺, inmeler, tikler, dil tutulmas覺, ses 癟覺karamama…

En s覺k kar覺la覺lan belirtiler inmelerdir. Konversiyona bal覺 gelien inmelerin herhangi bir organik neden bulunmad覺覺 i癟in n繹rolojik muayenede bir bozukluk saptanmaz.

2. Duyular ile ilgili belirtileri olan

Ar覺lar, duyu artmas覺, duyu azalmas覺, duyu kayb覺, sa覺rl覺k, k繹rl羹k, koku alamama…

Burada dikkat edilecek olursa belirtiler dorudan doruya fizik belirtiler bi癟imindedir. Bu fiziksel belirtilerin organik bir nedeni olmad覺覺 i癟in muayenelerde bozukluk saptanmaz.

Fakat unu hi癟bir zaman unutmamak gerekir: hasta g繹rm羹yor, iitmiyor, bat覺r覺lan ineyi hissetmiyorsa, ortada fiziksel temeli olmayan ama ger癟ek bir duyu kayb覺 vard覺r ve hasta bunu herhangi bilin癟li bir yolla ortaya 癟覺karmamaktad覺r.

3. N繹rovejetatif belirtileri olan

Boazda d羹羹mlenme, kusma, 繹ks羹r羹k, h覺癟k覺r覺k, hava yutma, 繹羹rme, geirme…

Nedenleri

Konversiyon bozukluu, yaanan ruhsal 癟at覺maya, ba edilemeyen stres durumuna ve zorlanmalara verilen bir savunma tepkisi olarak ortaya 癟覺kar. Uzun s羹ren bir psikolojik sorun, bedensel tepki gelitirilerek ifade edilmi olabilir. Konversiyon bozukluu kiiye psikolojik a癟覺dan iki 繹nemli kazan癟 salar.

 • Birincil kazan癟, 癟at覺ma an覺nda gelien bedensel tepki nedeniyle o anda yaanan gerilimden uzakla覺lm覺 olunmas覺d覺r.
 • 襤kincil kazan癟 ise, ortaya 癟覺kan fiziksel sorun dolay覺s覺yla, kiinin 癟evresinin ona daha destekleyici bir tutumla yaklamas覺n覺n salanmas覺d覺r. 

Bunlar, ortaya 癟覺kan bedensel tepkinin pekimesine ve tekrar etmesine neden olur.

Tan覺

Kiiye konversiyon bozukluu tan覺s覺 konulabilmesi i癟in, bedensel yak覺nmas覺na elik eden fiziksel bir sorunu veya bedensel bir hastal覺覺 bulunmamal覺d覺r.

Yani bay覺lma, kol veya bacaklarda uyuma veya hissizlik-g羹癟s羹zl羹k, ses k覺s覺lmas覺, g繹rememe gibi bedensel ikayetlerin, fiziksel bir nedene veya bedensel bir hastal覺a bal覺 olmaks覺z覺n ortaya 癟覺km覺 olmas覺 gerekir.

Bu nedenle, 繹ncelikle fiziksel nedenlerin ve bedensel bir hastal覺klar覺n kapsaml覺 bir ekilde arat覺r覺lmas覺 gerekir.

Tedavi

 • Hastan覺n ruhsal durumu, aile i癟indeki konumu ve aile i癟i sorunlar iyi deerlendirilmelidir. Konversiyon bozukluu olan hastalar genellikle rahats覺zl覺覺n alt覺nda yatan sorunlar覺 kendileri de bilmezler. Bu konuda sezileri olsa bile bunlar覺 dile getirmeye b羹y羹k diren癟 g繹sterirler.
 • A覺r yaam koullar覺n覺n s羹regeldii bir ortamda hastay覺 ya bir s羹re 癟evresinden uzaklat覺rmak ya da 癟evrenin d羹zeltilmesi i癟in aile desteklenmelidir.

Tedavi Y繹ntemleri;

 1. Aile desteinin salanmas覺 ve 癟evre koullar覺n覺n d羹zeltilmesi
 2. Konversiyon Bozukluuna s覺kl覺kla ek olarak bulunan 癟繹kk羹nl羹k bozukluklar覺 i癟in antidepresan ila癟lar yararl覺 olabilir.

***En uygun tedavi yolu bireysel psikoterapiye ek olarak 癟evresel koullar覺n d羹zeltilmesi ve aile psikoterapisinin birlikte uygulanmas覺d覺r.

hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir