Korana Virüs Bilgisayarlı Tomografi (BT) Bulguları

Koronavirüs akciğerlerde bazen asemptomatik bazen de ağır enfeksiyona yol açarak solunum yetmezliği ve ölüme kadar götürebilen ciddi tablolara yol açabilmektedir. BT’de akciğer COVID tutulumunu gösteren bulgular nelerdir?

14 Haz 2020 — Son güncelleme:
Paylaş:
korona virüs bilgisayarlı tomografide nasıl görünür - Dr Orhan Avcı - Hekimim Yanımda

Tanısı solunum yolundan alınan örneğin laboratuar ortamında yapılan işlem sonucunda virüsün DNA’sını üreterek ya da kanda antikor testi yapılarak konabilmektedir. Fakat mevcut klinik durumu değerlendirerek akciğerlerin tutulumunu araştırmak için bazı hastalarda akciğer tomografi tetkiki istenebilmektedir.

BT’de akciğer tutulumunu gösteren bulgular nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki akciğer hastalıkları ya buzlu cam ya da konsolidasyon dediğimiz, akciğerlerdeki hava boşluklarının dolması (kan, sıvı, püy gibi) sonucu oluşan paternlerden oluşmaktadır. Yani buzlu cam ya da konsolidasyon tek bir patolojiyi yansıtmamaktadır.

patern: radyolojik desen, görünüm
konsolidasyon: dokunun yumuşak kıvamını kaybederek sertleşmesiyle BT de daha beyaz görünmesi

Koronavirüsün akciğer infiltrasyonunda (COVID-19 pnömonisi) birden çok tutulum şekli olabilmektedir. Ancak en sık belirtilen patern akciğerin periferinde (yani göğüs duvarına yakın yerinde) yerleşen, genelde yuvarkak ya da elips şekilli birden çok buzlu cam alanlarıdır. Doktorlar arasında bir konsensüs sağlanması için bu bulgular 4 kategoride incelenerek tipik, belirsiz, atipik ve negatif patern olarak 4 ana gruba toplanmıştır.

Korona virüs hastasında BT nasıl görünebilir?

1. Tipik patern

Tipik patern az önce bahsettiğimiz koronavirüsün en sık tutulum şeklidir. Akciğerin periferinde (yani göğüs duvarına yakın yerinde) yerleşen, genelde yuvarkak ya da elips şekilli birden çok buzlu cam alanlarıdır.

2. Belirsiz patern

Belirsiz patern, benzer tutulumun olması ancak hastada bu durumu açıklayacak diğer tabloların varlığı (örneğin kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi gibi) sonucunda kesin bir kararın verilemediği, buzlu cam ya da konsolidasyon alanlarının COVID-19 pnömonisine ya da başka patolojilere ikincil olabileceğini düşündüren bulgulardan oluşur.

3. Atipik patern

Atipik patern, COVID-19 pnömonisinden daha çok başka enfeksiyon ya da enfeksiyon dışı patolojileri düşündüren bulguları vurgular. Örnek olarak tomurcuklanmış ağaç görünümü veren sentrilobüler nodüller gibi bronşiyolit düşündüren bulgular COVID-19 pnömonisi için atipiktir. Ancak yine de çok düşük ihtimalle de olsa hastada koronavirüs enfeksiyonu olma ihtimali mevcuttur.

4. Negatif patern

Negatif patern adından da anlaşılacağı üzere hastanın tomografisinde herhangi bir enfeksiyon düşündüren bulgunun olmamasıdır. Ancak şunu mutlaka akılda tutmak gerekir; negatif patern hastada koronavirüs olmadığı anlamına gelmez; sadece akciğerinde o aşamada enfeksiyon olmadığı anlamına gelir.