Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Sistit (Mesane Enfeksiyonu)

Sistit, mesane enfeksiyonu anlam覺na gelen t覺bbi terimdir. Bu enfeksiyonun nedeni genelde bakterilerdir. Sistit; ar覺, yanma ve ac覺 hissine neden olabilir. Eer b繹breklere yay覺l覺rsa ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olabilir.

Mesane enfeksiyonu - S襤ST襤T - HekimimYanimda

Mesane enfeksiyonuna sistit denir. ou zaman sistit nedeni bakterilerdir. Bakterilerin neden olduu mesane enfeksiyonu dahil t羹m 羹riner sistem enfeksiyonlar覺na idrar yolu enfeksiyonu denir.

Sistit gelimesine neden olan bakteriler d覺覺nda da fakt繹rler vard覺r. Baz覺 ila癟lara, radyasyon terapisine veya kad覺n hijyen spreyi, spermisidal jeller veya uzun s羹reli kateter kullan覺m覺 gibi potansiyel tahri edici maddelere bir reaksiyon olarak da sistit geliebilir.

Mesane enfeksiyonu, ar覺l覺 ve rahats覺z edici olabilir. B繹breklere yay覺l覺rsa ciddi sal覺k sorunu haline gelebilir.

Sistit, baka bir hastal覺覺n komplikasyonu olarak da ortaya 癟覺kabilir.

Bakterilerin neden olduu sistit tedavisi antibiyotik tedavisidir. Dier sistitlerin tedavisi altta yatan nedene g繹re yap覺l覺r.

Belirtiler

Mesane enfeksiyonu (sistit) olan birinde u belirtiler g繹r羹lebilir:

 • 襤drar yaparken yanma ve ar覺 hissi (diz羹ri)
 • 襤drar yapmak i癟in g羹癟l羹, kal覺c覺 bir istek
 • S覺k s覺k ancak az az idrar yapma
 • 襤drar yaparken kan gelmesi (hemat羹ri): Pembe, k覺rm覺z覺 veya koyu k覺rm覺z覺 renkte idrar
 • 襤drar renginde deiiklik
 • 襤drar kokusunda art覺, k繹t羹 idrar kokusu
 • Pelvik ar覺, kad覺nlarda – 繹zellikle pelvisin (leen kemii) merkezinde ve kas覺k kemii 癟evresinde ar覺
 • Alt kar覺n b繹lgesinde bask覺 hissi
 • Hafif y羹ksek ate

K羹癟羹k 癟ocuklarda yeni balayan g羹nd羹z 癟i ka癟覺rma ikayetleri idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir. Ancak gece 癟i ka癟覺rma ikayetleri olan 癟ocukta baka belirti yoksa idrar yolu enfeksiyonuna d羹羹n羹lmez.

Ne zaman doktora g繹r羹nmeliyim?

S覺rt ar覺s覺, b繹羹r ar覺s覺, yan ar覺s覺, ate, titreme, mide bulant覺s覺, kusma gibi ikayetleriniz varsa aile hekiminize dan覺覺n.

Bu ikayetler yeni bal覺yorsa ve hafifse, idrar yolu enfeksiyonu balang覺c覺n覺z olabilir. Antibiyotik tedavinize ramen bu ikayetleriniz tekrarl覺yorsa doktorunuzun antibiyotik re癟etenizi deitirmesi gerekebilir. S覺k tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu belirtileriniz i癟in aile hekiminiz sizi bir 羹roloa y繹nlendirebilir.

Ciddi bulant覺, kusma ve ate durumunda bir acil servise bavurun.

Bakteriyel sistit

襤drar, yukar覺da b繹breklerden 羹retilir ve geri d繹nmeksizin aa覺 ilerler. reterlerden mesaneye dolar. Ge癟ici olarak mesanede depolan覺r. 襤drar yapma eylemi esnas覺nda 羹retra (idrar kanal覺) ucundaki birka癟 mm. 癟apa sahip delikten d覺ar覺 boalt覺l覺r.

Genellikle gastrointestinal sistemde yayg覺n olarak bulunan ve d覺k覺 ile d覺ar覺 癟覺kan bir bakteri t羹r羹 olan Escherichia coli (E. coli), 羹retra az覺ndan i癟eri giren bakteriler mesaneye ula覺rsa sistit denilen mesane enfeksiyonuna neden olabilir. Bununla birlikte, E.coli d覺覺nda dier bakteriler de sistit yapabilir.

Bakteriyel mesane enfeksiyonlar覺, cinsel iliki sonucunda kad覺nlarda ortaya 癟覺kabilir. Ancak cinsel olarak aktif olmayan k覺zlar ve kad覺nlar bile alt 羹riner sistem enfeksiyonlar覺na kar覺 hassast覺r, 癟羹nk羹 kad覺n genital b繹lgesi genellikle sistite neden olabilecek bakterileri bar覺nd覺r覺r.

Bakteriyel olmayan sistitler

Sistit gelimesine en s覺k neden olan fakt繹r bakteriler olmas覺na ramen, bula覺c覺 olmayan baz覺 fakt繹rler de mesanenin enfekte olmas覺na neden olabilir. Baz覺lar覺;

襤nterstisyel sistit

Ar覺l覺 mesane sendromu olarak da adland覺r覺lan bu kronik mesane iltihab覺n覺n nedeni belirsizdir. Genellikle kad覺nlarda tehis edilir. Bu hastal覺覺n tehis edilmesi ve tedavisi zor olabilir.

襤laca bal覺 sistit

zellikle kemoterapi ila癟lar覺 olan siklofosfamid ve ifosfamid olmak 羹zere baz覺 ila癟lar belli bir s羹re kanda dolat覺ktan sonra v羹cuttan at覺l覺r. V羹cutta bileenlerine par癟aland覺ktan sonra, b繹breklerden at覺lan ila癟 bileenleri idrar yollar覺ndan at覺l覺rken mesaneden ge癟er. Mesanenin iltihaplanmas覺na neden olabilir.

Radyasyon sistiti

Pelvik b繹lgenin radyasyon tedavisi veya mesaneye y羹ksek miktarda radyasyon al覺nmas覺na neden olan dier durumlar, mesane dokusunda inflamatuar deiikliklere neden olabilir.

Yabanc覺 cisim sistiti (kateter sonda)

襤drar yap覺lamayan durumlarda mesanenin boalt覺lmas覺 i癟in kateter sonda kullan覺labilir. Kateter sonra 羹retra i癟erisinden ge癟erken, 羹retray覺 tahri edebilir. retra i癟 taraf覺nda epitel dokuyu tahri edebilir. Ayr覺ca kateter sonda 羹zerinde mikrop varsa bu mikrop mesaneye ta覺nm覺 olur. Her iki durumda da mesane enfeksiyonu (sistit) riski artar.

Kimyasal sistit

K繹p羹k banyosu, kad覺n hijyen spreyleri veya spermisidal jeller gibi belirli 羹r羹nlerde bulunan kimyasallara a覺r覺 duyarl覺 olan insanlarda allerjik tipte reaksiyon geliebilir. Allerjenler inflamatuar deiikliklere neden olabilir.

Olas覺 dier nedenler

Sistit bazen diyabet, b繹brek talar覺, genilemi prostat veya omurilik yaralanmalar覺 gibi dier bozukluklar覺n bir komplikasyonu olarak ortaya 癟覺kabilir.

Risk Fakt繹rleri

Sistit (mesane enfeksiyonu), kad覺nlarda yayg覺nd覺r ve bir癟ok kad覺n yaamlar覺 boyunca birden fazla sistit ge癟irir.

Sistit gelimesinde kad覺nlara 繹zg羹 risk fakt繹rleri 繹yledir:

Kad覺n anatomisi

Bir kad覺n, bir erkee g繹re daha k覺sa bir 羹retraya sahiptir, bu da bakterilerin mesaneye ulamak i癟in kat etmesi gereken mesafeyi k覺salt覺r.

Cinsel aktivite

Cinsel olarak aktif kad覺nlar, cinsel olarak aktif olmayan kad覺nlardan daha fazla sistit hastas覺 olma eilimindedir. Her yeni bir cinsel partner sistit ge癟irme riskinizi art覺r覺r.

Baz覺 doum kontrol tipleri

Doum kontrol羹 i癟in diyafram kullanan kad覺nlar ve spermisidal ajanlar kullanan kad覺nlar daha y羹ksek risk alt覺nda olabilir.

Menapoz

Menopozdan sonra, kandaki 繹strojen seviyesinin d羹mesi, sistite kar覺 daha savunmas覺z hale gelmenize neden olur.

Gebelik

Gebelik s覺ras覺ndaki hormonal deiiklikler mesane enfeksiyonu riskini art覺rabilir.

Sistit gelimesinde dier risk fakt繹rleri unlar覺 i癟erir:

襤drar yollar覺n覺n t覺kanmas覺

B繹brek talar覺 veya erkeklerde prostat b羹y羹mesi 羹retradan idrar ak覺覺n覺 s覺n覺rlayabilir, idrar ak覺 h覺z覺n覺 d羹羹rebilir ve idrar覺n mesaneden birikmesine neden olabilir. retrada idrar ak覺覺 azal覺rsa bakterilerin mesaneye doru ilerlemeleri kolayla覺r. Sistit riski artar.

Ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺f olmas覺

Diyabet veya ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺na neden olan dier hastal覺klar, v羹cudun mikroplara kar覺 savama g羹c羹n羹 azaltarak sistit gelime riskini artt覺r覺r.

Kateter kullan覺m覺

襤drara 癟覺kma yeteneklerini kontrol etmeyi zorlat覺ran n繹rolojik sorunlar覺 olan insanlar, fel癟 olan insanlar veya hastaneye kald覺r覺lan baz覺 insanlar idrarlar覺n覺 yapabilsinler diye 羹retralar覺ndan mesaneye kateter tak覺larak idrarlar覺 yapt覺r覺l覺r.

Kullan覺lan her kateter 羹retra i癟erisindeki epitel dokunun tahri olmas覺na neden olur. retra i癟 duvar覺ndaki epitel dokusunun zarar g繹rmesiyle, bakterilerin 羹retraya tutunabilme anslar覺 artar. Sistit gelime riski artar.

Komplikasyonlar

Derhal ve uygun ekilde tedavi edildiinde, sistit nadiren komplikasyonlara yol a癟ar. Ancak tedavi edilmezse, sistit ciddi sonu癟lara neden olabilir.

Sistitin neden olabilecei baz覺 komplikasyonlar 繹yledir:

B繹brek enfeksiyonu (piyelonefrit)

Tedavi edilmeyen bir mesane enfeksiyonu (sistit), piyelonefrit olarak da adland覺r覺lan b繹brek enfeksiyonuna yol a癟abilir. B繹brek enfeksiyonlar覺 b繹breklerinize kal覺c覺 olarak zarar verebilir.

Hemat羹ri: 襤drarda kan g繹r羹lmesi

Mesane enfeksiyonu (sistit) idrarda kan g繹r羹lmesine neden olabilir. Tedavi sonras覺nda idrarda kan g繹r羹lmemesi gerekir. Sistit tedavinize ramen idrar yaparken kan veya k覺rm覺z覺 renk g繹r羹yorsan覺z doktorunuza dan覺覺n.

Bakterilerin neden olduu sistitte, idrar yaparken kan g繹r羹lmesi nadirdir. 襤drar yaparken kan gelmesi veya k覺rm覺z覺 idrar, daha 癟ok radyasyon veya kemoterapi alan hastalarda g繹r羹l羹r.

Koruyucu hekimlik

Sistit (mesane enfeksiyonu) riskinizi azaltmak i癟in u ad覺mlar覺 atabilirsiniz:

Bol su i癟in

Sistitten (mesane enfeksiyonu) korunman覺n basit bir yolu bol su i癟mektir. 襤癟ilen su miktar覺 artt覺k癟a sistemden boalan idrar miktar覺 ve idrar ak覺m kuvveti artar.

Kemoterapi al覺yorsan覺z, ilaca bal覺 sistiti 繹nlemek amac覺yla bol miktarda su i癟meye dikkat edin.

Radyoterapi al覺yorsan覺z, radyoterapiye gireceiniz g羹nler bol bol su i癟meye dikkat ediniz.

Yaban mersini suyu (cranberry juice) i癟in

Yaban mersini suyunun metabolitlerinin, E. colinin b羹y羹me ve 癟oalma yeteneini s覺n覺rland覺r覺r. Sistit ve dier idrar yolu enfeksiyonlar覺ndan korur. (kaynak)

al覺malar yaban mersini suyunun (Cranberry juice) idrar yolu enfeksiyonlar覺n覺 繹nlediini g繹stermektedir. Sistit i癟in faydalar覺 kesin olmasa da, muhtemelen zararl覺 deildir.

sistit: kad覺nlar i癟in doru temizlik y繹n羹
resim 2

Tuvalet temizliini 繹nden arkaya doru yapmak

Kad覺nlarda kakan覺n at覺ld覺覺 rektum, idrar 癟覺k覺覺 olan 羹retran覺n arkas覺ndad覺r. Tuvalet temizlii esnas覺nda arkadan 繹ne doru yap覺lan temizlik ilemleri esnas覺nda rektum 癟evresindeki mikroplar 繹ne, yani 羹retra yak覺nlar覺na, ta覺nm覺 olur. Kad覺nlarda arkadan 繹ne doru yap覺lan temizlik ilemleri sistit dahil olmak 羹zere idrar yolu enfeksiyonu riskini artt覺racakt覺r. (resim 2)

Kad覺nlar覺n tuvalet sonras覺, silme, y覺kama vb temizlik ilemlerini 繹nden arkaya doru yapmas覺 idrar yolu enfeksiyonundan korur.

Tamamen ayn覺 nedenlerle, arkadan 繹ne doru yap覺lan temizlik ilemleri vajinal enfeksiyonlar覺n da art覺覺na neden olur. nden arkaya yap覺lan temizlik ilemleri vajinal enfeksiyonlardan da koruyucudur.

K羹vet ve deodorant kullanmay覺n

Eer idrar yolu enfeksiyonu veya sistit gelimesine kar覺 yatk覺nl覺覺n覺z varsa k羹vette du almay覺n. Mikrop ta覺ma ihtimali olan suda beklemeyin. Kirli su ak覺p gitsin.

Vajina ve an羹s 癟evresini her g羹n nazik癟e y覺kay覺n. Sert temizlik aletleri veya sabun kullanmay覺n. Ayr覺ca genital b繹lgede deodorant spreyleri veya kad覺ns覺 羹r羹nler kullanmaktan ka癟覺n覺n. Bu 羹r羹nler 羹retray覺 ve mesaneyi tahri edebilir.

G羹venli tuvalet al覺kanl覺覺 edinin

Kad覺nlar doru tuvalet al覺kanl覺覺 edinmelidir. Her sabah kahvalt覺dan sonra evden 癟覺kmadan, temizliinden emin olduklar覺 kendi evlerinde tuvaletlerini yapmal覺lard覺r. 

G羹ndelik hayat覺n hengamesinde ise k羹癟羹k tuvaletleri i癟in temiz tuvaletler se癟meye gayret etmeliler. Yanlar覺nda 覺slak ve kuru pe癟ete ta覺malar覺 faydalar覺na olacakt覺r. 

Ger癟ekten kirli, enfeksiyon kayna覺 olan klozetler idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal hastal覺klara sebep olabilir.

Cinsel iliki konusunda 繹zen g繹stermek

Erkekte idrar yolu enfeksiyonu belirtisi oluturamayan penis etraf覺ndaki mikroplar cinsel iliki esnas覺nda kad覺na kolayl覺kla bulaabilir. Bir erkek penisindeki mikrobu, vajinan覺za ya da 羹retran覺za ta覺rsan覺z vajinan覺zda ya da mesane dahil idrar yollar覺n覺zda enfeksiyon geliebilir. 

Kad覺nlar! Partneriniz hasta olmasa, ar覺s覺, s覺z覺s覺, y羹ksek atei bulunmasa dahi kondom kullanmay覺 ihmal etmeyin. L羹zumsuz partnerler edinmeyin. Tek eli olgun hayat覺 tercih edin ya da olas覺 sal覺k problemlerine kar覺 dikkatli ve haz覺rl覺kl覺 olun. 

Kondom kullanmak cinsel yolla bulaan hastal覺klardan korunman覺n iyi bir yoludur.

Tan覺

Sistit belirtileriniz varsa, m羹mk羹n olan en k覺sa s羹rede hekiminize dan覺覺n. Belirtilerinizi ve semptomlar覺n覺z覺 ve t覺bbi ge癟miinizi incelemeye ek olarak, doktorunuz aa覺daki gibi baz覺 testleri yapt覺rman覺z覺 繹nerebilir:

襤drar tahlili

Doktorunuz idrar覺n覺zdaki beyaz kan h羹crelerini, k覺rm覺z覺 kan h羹crelerini veya bakterileri deerlendirmek i癟in laboratuvar analizi yapmak 羹zere idrar 繹rnei isteyebilir. 

襤drar 繹rnei verirken, idrar 繹rneinize sonradan mikrop bulamas覺n覺 engellemek ve doru sonuca ulamak i癟in, 繹ncelikle genital b繹lgenizi antiseptik bir pedle silerek temizleyiniz. Sonra bir miktar tuvalete ieyiniz. Sonra idrar t羹p羹ne ieyiniz.

襤drar k羹lt羹r羹

Basit sistit tedavisi i癟in geni spektrumlu antibiyotikler yeterli olacakt覺r. Uzun s羹ren veya tekrarlayan sistit i癟in idrar k羹lt羹r羹 iyi bir se癟enek olabilir. 

Doktorunuz idrar k羹lt羹r羹 yapt覺rmak isteyebilir. 襤drar 繹rneiniz bakterilerin 癟oalabilecei uygun ortamda bekletilir. Hangi bakterilerin 癟oald覺覺 incelenir. rnekte 癟oalan bakteri, hastal覺覺n覺za neden olan bakteriyi ortaya koyar ve o bakteriye y繹nelik antibiyotik tedavisi balanabilir.

G繹r羹nt羹leme y繹ntemleri

S覺k s覺k sistit hastal覺覺na yakalan覺yorsan覺z ve tedaviye ramen yeterli iyileme salanam覺yorsa doktorunuz hastal覺覺n覺z覺n yap覺sal bir anormallikten kaynakland覺覺n覺 d羹羹nebilir. 襤drar yollar覺n覺z覺 g繹r羹nt羹lemek i癟in; ultrason, bilgisayarl覺 tomografi (BT) taramas覺 veya manyetik rezonans g繹r羹nt羹leme (MRI) isteyebilir. Doktorunuz ayr覺ca idrar yolunuzdaki yap覺lar覺 daha iyi g繹rebilmek i癟in g繹r羹nt羹leme esnas覺nda kontrast boya kullanabilir.

Sistoskop

Tekrarlayan sistit ikayetleriniz varsa ve doktorunuz 羹retra ve mesanenizin i癟ini g繹rmek isterse, 羹retra ve mesanenin i癟ini g繹rmek i癟in sistoskop isminde kameral覺 ince bir t羹p kullanabilir. Sistoskop 羹retra i癟ine yerletirilir ve mesanenize ilerletilir. G繹r羹nt羹ler al覺n覺r.

Tedavi

Bakteriyel enfeksiyonun neden olduu sistit genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Enfeksiy繹z olmayan sistit tedavisi altta yatan nedene bal覺d覺r.

Bakteriyel sistit tedavisi

Bakterilerin neden olduu sistit tedavisinde temel ila癟 antibiyotiktir. Hangi antibiyotiin ne kadar kullan覺laca覺 mesanenizi enfekte eden antibiyotie bal覺d覺r.

襤lk kez g繹r羹len basit sistit tedavisi

Antibiyotik kullan覺m覺yla, sistit belirtileri bir g羹n i癟inde 繹nemli 繹l癟羹de iyileir. Ancak enfeksiyonunuzun iddetine bal覺 olarak 3 g羹n ila 7 g羹n s羹reyle d羹zenli olarak antibiyotik kullanman覺z gerekebilir.

Antibiyotik kulland覺ktan sonra sistit belirtileriniz 2-3 g羹nde kaybolabilir. Ancak idrar yollar覺n覺zda bakterilerin tamamen temizlenmesi ve sistitin tekrarlamamas覺 i癟i re癟etenizdeki antibiyotikleri tamamen doktorunuzun re癟ete ettii ekilde kullan覺n.

Tekrarlayan sistitte tedavi

Mesane enfeksiyonu dahil tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz daha uzun antibiyotik tedavisi 繹nerebilir veya sizi 羹rolojik anormalliklerin enfeksiyonlara neden olup olmad覺覺n覺 g繹rmek i癟in idrar yolu bozukluklar覺 konusunda uzmanlam覺 bir doktora (羹rolog veya nefrolog) y繹nlendirebilir. Baz覺 kad覺nlar i癟in, cinsel ilikiden sonra tek bir doz antibiyotik almak yard覺mc覺 olabilir.

Hastane enfeksiyonu olarak sistit

Hastane kaynakl覺 mesane enfeksiyonlar覺n覺 tedavi etmek zordur. 羹nk羹 hastanelerde bulunan bakteriler, genellikle toplum k繹kenli mesane enfeksiyonlar覺n覺 tedavi etmek i癟in kullan覺lan yayg覺n antibiyotik tiplerine diren癟lidir. Bu nedenle, farkl覺 tipte antibiyotikler ve farkl覺 tedavi yakla覺mlar覺 gerekebilir.

Postmenopozal kad覺nlarda sistit daha s覺k g繹r羹lebilir. Tedavinizin bir par癟as覺 olarak, doktorunuz vajinal 繹strojen kremini 繹nerebilir.

襤nterstisyel sistit tedavisi

襤nterstisyel sistit (ar覺l覺 mesane sendromu) ile inflamasyonun nedeni belirsizdir, bu nedenle her vaka i癟in ortak kullan覺lan ideal bir tedavi yoktur.

襤nterstisyel sistit belirtilerini ve semptomlar覺n覺 hafifletmek i癟in kullan覺lan baz覺 tedaviler:

 • Oral olarak al覺nan veya dorudan mesanenize yerletirilen ila癟lar
 • Semptomlar覺 iyiletirmek i癟in mesanenizi manip羹le eden prosed羹rler: Mesaneyi su veya gazla (mesane distansiyonu) germe veya ameliyat gibi
 • Sinir stim羹lasyonu: Pelvik ar覺y覺 hafifletmek ve baz覺 durumlarda, idrar s覺kl覺覺n覺 azaltmak i癟in hafif elektrik uyar覺lar覺 kullanmak

Bula覺c覺 olmayan dier sistitlerin tedavisi

K繹p羹k banyosu veya spermisitler gibi 羹r羹nlerde belirli kimyasallara a覺r覺 duyarl覺ysan覺z, bu 羹r羹nlerden ka癟覺nmak sistit belirtilerini hafifletmeye ve sistit ataklar覺n覺 繹nlemeye yard覺mc覺 olabilir.

Kemoterapi veya radyasyon tedavisinin bir sonucu olarak gelien sistitin tedavisinde, ar覺n覺n hafifletilmesi hedef al覺n覺r. Genellikle ila癟larla veya hidrasyonla, mesaneyi tahri eden eylerin mesaneden temizlenmesi hedeflenir.

Ar覺 hissini azaltmak i癟in mesanenizin 羹zerine 覺l覺k ancak s覺cak olamayan bir 覺s覺tma yast覺覺 yerletirin.
Ar覺 hissini azaltmak i癟in mesanenizin 羹zerine 覺l覺k ancak s覺cak olamayan bir 覺s覺tma yast覺覺 yerletirin.

Tedaviye yard覺mc覺 繹neriler

Mesane enfeksiyonu (sistit), idrar yaparken yanma ve ar覺ya neden olabilir, ancak antibiyotikler enfeksiyonu tedavi edene kadar rahats覺zl覺覺n覺z覺 hafifletmek i癟in unlar覺 yapabilirsiniz:

 • Bol su i癟in. 襤癟ilen su miktar覺 artt覺k癟a 羹retilen idrar miktar覺 artar. 襤drar art覺覺, mesane ve idrar yollar覺n覺 temizler.
 • Ar覺 hissini azaltmak i癟in mesanenizin 羹zerine 覺l覺k ancak s覺cak olamayan bir 覺s覺tma yast覺覺 yerletirin.
 • Mesanenizi tahri edecek i癟eceklerden ka癟覺n覺n.
 • Narenciye t羹ketimini azalt覺n.
 • Alkol almay覺n.
 • Kafein i癟eren kahve, siyah 癟ay, kola ve enerji i癟ecekleri dahil dier i癟eceklerden uzakla覺n.

Hangi doktora gitmeliyim?

Yeni balayan hafif sistit belirtileri i癟in aile hekiminize dan覺abilirsiniz. Aile hekiminiz sizi gerektiinde bir 羹roloa ya da nefroloa y繹nlendirebilir.

Baz覺 belirtilere g繹re dan覺abileceiniz doktorlar 繹yledir:

 • Kum veya ta d羹羹r羹yorsan覺z ve ateiniz y羹kseliyorsa: roloji hekimine
 • 24 saatten daha uzun s羹ren idrar yaparken yanma ve ar覺 ile birlikte vajinal ak覺nt覺 var ise: Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum hekimine
 • D羹zenli olarak kulland覺覺n覺z 癟ok say覺da ila癟 var ise ve idrar覺n覺zdan kan geliyorsa veya idrar renginiz k覺rm覺z覺/pembe ise: Nefroloji (i癟 hastal覺klar覺) hekimine
 • 襤drar yaparken kan geliyorsa: roloji hekimine
 • 襤drar yaparken vajinada yanma ve ar覺 hissi ile beraber ate, titreme, s覺rt ar覺s覺, kar覺n ar覺s覺 veya kusma g繹r羹l羹yorsa 羹riner sistem enfeksiyonunun b繹brekleri etkilediinden 羹phelenilir. Bu durumda: roloji hekimine
 • Vajina etraf覺nda ka覺nt覺, ak覺nt覺, renk deiiklii veya k繹t羹 koku gibi ikayetleriniz var ise: Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum hekimine
 • Gebe kad覺nlar: Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum hekimine 
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir