Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Bebekler Ne Zaman Oturur?

Bebein oturmaya haz覺r olup olmad覺覺n覺 ba覺n覺 ne kadar iyi kontrol ettiini takip ederek tahmin edebilirsiniz. Genellikle ba覺n覺 ustaca kontrol edebilmeyi balayan bebekler oturma gibi fiziksel durumlar覺 da kolayca ve h覺zl覺ca 繹renir. Bebekler oturmaya ne zaman balar?

Bebeklere oturma nas覺l ogretilir, hekimim yanimda

Yeni doan bebekler ilk aylarda kar覺nlar覺 羹zerine yatabilirler. Peki, bebekler ne zaman oturur? Bebeklere eer doru pozisyonu bulmalar覺 konusunda yard覺m edilirse 6 ayl覺k olduklar覺nda oturabilirler. Ancak genellikle bir bebein rahatl覺kla yard覺m almadan oturabilmesi 7 ila 9. aylar aras覺n覺 bulabilir (1). Bebekler ne zaman oturur?

Bebekler ne zaman oturur?

Bebek oturma aamalar覺

Yeni doan bebekler y羹z羹st羹 (kar覺nlar覺 羹zerine) durabilirler.

Bebein oturmaya haz覺r olup olmad覺覺n覺 ba覺n覺 ne kadar iyi kontrol ettiini takip ederek tahmin edebilirsiniz. Genellikle ba覺n覺 ustaca kontrol edebilmeye balayan bebekler oturma gibi fiziksel durumlar覺 da kolayca ve h覺zl覺ca 繹renir.

Bebekler ne zaman destekli oturur?

Bebeklerin y羹zleri yere d繹n羹k olarak kar覺n 羹zerine yerletirilmeleri emeklemeye balamak i癟in ihtiya癟 duyaca覺 羹st v羹cut g羹c羹n羹 gelitirmesine yard覺mc覺 olacakt覺r.

Oturmaya haz覺r olan bebekler y羹z 羹st羹 uzan覺rken balar覺n覺 yukar覺 doru kald覺rmay覺 ve yanlar覺 羹zerine yuvarlanmay覺 muhtemelen 繹renmilerdir.

Bebeklere oturma nas覺l 繹retilir?

Baz覺 bebekler ise kendi balar覺na rahatl覺kla oturmay覺 繹renmeden 繹nce poposu ve elleri 羹zerinde tripod eklinde dengede durabilirler. Bu pozisyonda bebekler genellikle bir veya iki elleriyle zeminden destek alarak popolar覺 羹zerinde durabilirler.

Bebekten bebee deimekle birlikte bir癟ok bebek 4 ila 5 ayl覺kken ya bir ebeveynden ya da bir koltuktan biraz destek alarak ya da elleri 羹zerinde kendilerini destekleyerek oturabilir.

7 ile 9 ay aras覺nda bebeiniz kendi ba覺na rahatl覺kla oturmaya balamadan 繹nce muhtemelen her iki yana yuvarlanmay覺 繹renmitir. Hatta baz覺 bebekler ileri geri hareketler ile emeklemeye 癟al覺abilir (1).

Bebeiniz muhtemelen 繹nce denge kurmay覺 繹renecek ve siz onu doru/dengeli oturttuunuzda oturabilecektir. Daha sonra zamanla g羹癟lenecek ve kendi ideal dengesini bularak oturmay覺 繹renecektir.

Bebeklere oturma nas覺l 繹retilir?

襤nsan her eyi azimle baar覺r. Bu yenidoan bebeklik d繹neminden itibaren hep b繹yledir. Bebeinizin d羹meden oturmas覺, d羹meden y羹r羹mesi ve zaman覺 geldiinde d羹meden bisiklete binebilmesi i癟in ona azimle yard覺m edin. 襤ddia ediyorum, bebeiniz tekrar tekrar deneyecek, 繹renmek i癟in 癟ok 癟al覺acak ve muhtemelen erken yorulup pes eden bebeiniz deil siz olacaks覺n覺z.

Bir bebein ba覺ms覺z olarak oturabilmesi i癟in ileri, geri, saa ve sola y繹nelim hareketlerini yapabilmesi gerekir. Bu nedenle bebein her y繹ne hareket pratii kazanmas覺 gerekir.

rnein: Saa 癟ok rahat d繹nen bebein sola doru y繹nelmesini 繹retin. Saa y繹nelebilen bir bebein sa taraf覺nda duvar olacak ekilde konumland覺r覺n ve sol taraf覺ndan onun ilgisini 癟ekebilecek oyuncak/eya/ses ile sola y繹nelmesini 繹retin.

Bebeklere oturma nas覺l 繹retilir?

 • Bebeinizin hareket etmesine ve tekrar tekrar denemesine izin verin. Bebeinizin kendi bedenini tan覺mas覺na ve bedeninin a覺rl覺覺n覺 kontrol etmesini 繹renmesine izin verin. Olas覺 anormal durumlara kar覺 bebeinizin yak覺nlar覺nda olun.
 • Bebeinizin diz, kol ve bacaklar覺na zarar vermeyecek orta sertlikteki d羹z zeminde (minder gibi) kendi balar覺na oturmaya 癟al覺mak i癟in tekrar tekrar denemeleri, d繹rt yan覺 yast覺klarla sar覺l覺 ekilde koltukta oturtulmaya 癟al覺malar覺ndan 癟ok daha iyidir. Bebeiniz sadece poposu 羹zerinde oturmay覺 繹renmeyecek. Bebeinizin kendi v羹cut a覺rl覺覺n覺 kontrol etmeyi 繹renmesi ve kendi v羹cut a覺rl覺覺n覺 kontrol edecek kadar g羹癟lenmesi i癟in 癟abalamas覺na m羹saade edin.
 • Bir destek yard覺m覺yla oturabilen bebeinize destek olmak i癟in 繹nce siz yere oturun ve bacaklar覺n覺zla o harfi yapmaya 癟al覺覺n. Sonra bebeinizi g繹z羹n羹z羹n 繹n羹nde oturtarak onu g繹s羹n羹z ve bacaklar覺n覺zla her y繹nden destekleyin.
 • Bebeiniz daha fazla hareket etmeyi 繹rendiinde fazla uzaklaarak kendine zarar vermesini 繹nlemek isterseniz bir bebek beiine hapsetmek yerine yast覺klarla s覺n覺rlar覺n覺 belirlediiniz yumuak bir zeminde oynamalar覺na m羹saade edin.
 • Bebeinizle oyunlar oynay覺n. Onlara renkleri ekilleri tan覺t覺rken kaslar覺n覺n g羹癟lenmesi ve dengeli olmay覺 繹renmeleri i癟in de hareket etmelerine izin verin.
 • Unutmay覺n, bebekler saks覺da 癟i癟ek yetitirircesine hareketesiz b羹y羹t羹lmemelidir!

Bebeinizde gelime gerilii var m覺?

Bebek geliimi bebekten bebee deiebilir.

Bebeiniz 9 ayl覺k olmas覺na ramen hala kendi ba覺na oturam覺yorsa bir 癟ocuk doktoruna dan覺man覺zda fayda vard覺r.

zellikle bebeiniz, 9 ayl覺k olmas覺na ramen destekle dahi oturam覺yorsa, bebeinizi bir 癟ocuk doktoruna g繹stermelisiniz. Bu bebeinizdeki hareket yeteneklerindeki (motor fonksiyon geliimi) gecikmenin 繹nemli bir belirtisidir.

Dier baz覺 motor fonksiyon geliim gerilii belirtileri:

 • Sert veya s覺k覺 kaslar
 • Tekrarlayan anlams覺z hareketler
 • Bir elini normal kullan覺rken dier elini kullanmamas覺 ya da 癟ok az kullanmas覺
 • Nesneleri az覺na g繹t羹rememesi
Ya (ay)Oral GelimeN繹romotor Gelime
0-6Dilin uzatma-geri 癟ekme hareketleri (anne memesine uyum) Emme ve arama refleksleri var
Ba kontrol羹 geliiyor
6-7Ka覺ktan pasif alabilir, besini dilin 繹n taraf覺ndan farinkse aktar覺r 襤ki elle eya yakalar
Ba kontrol羹 var
Destekle oturur
7-8ineme hareketleri balar, fincandan i癟ebilir Eyay覺 bir elden dierine aktar覺r
Desteksiz oturur
8-12Dilin her iki yana doru hareketleri ile lokmay覺 az覺nda d繹nd羹r羹r Ba ve iaret parmaklar覺n覺 kullanabilir
Ba-omuz kontrol羹 tamd覺r
Besini az覺na g繹t羹rebilir
12-18ineme ve dil hareketleri Y羹r羹r
Kendi kendini besleyebilir

Her bebein geliimi kendine 繹zg羹 (farkl覺) olsa da, bebeinizin hareket kabiliyetlerinde gecikme varsa 癟ocuk doktorunuza dan覺覺n.

Bebeim bebek koltuunda oturabilir mi?

Bebekler ne zaman oturur? bebek koltuu

Muhtemelen piyasada bir癟ok bebek oturma koltuu g繹rm羹s羹n羹zd羹r. Bebeiniz ba覺n覺 kald覺rmay覺 ve ba覺n覺 dengede dik tutmay覺 繹rendikten sonra u 繹zelliklere sahip olan bebek koltuklar覺 sat覺n almay覺 tercih edebilirsiniz:

 • Belini ve kal癟as覺n覺 doru ekilde saran
 • D羹mesini 繹nleyen
 • Keskin kesici y羹zeyleri olmayan
 • Kanserojen maddelerden imal edilmemi
 • Ergonomik

Bir bebek koltuu sat覺n alm覺 olsan覺z dahi bebeinizin emeklemesine, hareket etmesine ve kendi bedenini tan覺mas覺na f覺rsat vermeyi unutmay覺n. En kaliteli bebek oturma koltuunu temin etmi olsan覺z ve bebeiniz 癟ok erken yata oturmay覺 繹renmi olsa dahi bebeinizin uzun s羹re oturmak zorunda kalmas覺na neden olursan覺z bebeinizin denge ve hareket becerilerinin gelimesine engel olabilirsiniz.

2 ayl覺k bebek oturtulursa ne olur?

Muhtemelen oturamaz ve d羹er. Bebek ba geliimini salayamadan, boynunu ve ba覺n覺 kontrol edemeden en pahal覺 koltukta dahi oturtulmamal覺d覺r!

Soru Cevap

Bebekler ne zaman destekli oturur?

Bebekler 4 ila 5 ayl覺kken bir koltuktan biraz destek alarak ya da elleri 羹zerinde kendilerini destekleyerek oturabilir.

Bebekler ne zaman oturur pozisyona ge癟er?

Bir癟ok bebek 4 ila 5 ayl覺kken ebeveyn veya bir koltuktan biraz destek alarak ya da elleri 羹zerinde kendilerini destekleyerek oturabilir. Ancak bir bebein yard覺m almadan rahatl覺kla oturabilmesi 7 ila 9. aylar aras覺n覺 bulabilir.

Bebekler tam anlam覺yla ne zaman oturur?

11. aya kadar oturma pozisyonuna gelebilmeleri gerekir.

Bebeklere oturma nas覺l 繹retilir?

Bebeinizin diz, kol ve bacaklar覺na zarar vermeyecek orta sertlikteki d羹z zeminde (minder gibi) kendi balar覺na oynamalar覺na ve oturmaya 癟al覺malar覺na izin verin. Bebeinizin kendi v羹cut a覺rl覺覺n覺 kontrol etmeyi 繹renmesi ve kendi v羹cut a覺rl覺覺n覺 kontrol edecek kadar g羹癟lenmesi i癟in 癟abalamas覺na m羹saade edin.

Hareket eden bebein g羹venlii

 • Bebeinizin oturmay覺 繹renmesi i癟in onu poposu 羹zerine dik pozisyona getirebilirsiniz. Ancak bunu yaparsan覺z bebeinizin d羹memesi i癟in onu desteklemeyi veya tutmay覺 sak覺n ihmal etmeyin.
 • Hareket etmeye balayan ve 繹zellikle ayaa kalkabilen bebeklerin bulunduu ve yetiebildii t羹m odalarda bebekler i癟in priz koruyucu 羹r羹nler kullan覺n.
 • Dolaplar覺n kapaklar覺n覺 bebeklerin a癟amayaca覺 kilitlerle kilitleyin.
 • Bebeklerin ulaabilecekleri yerlerde f覺nd覺k veya misket b羹y羹kl羹羹nde veya daha k羹癟羹k oyuncaklar veya eyalar b覺rakmay覺n. K羹癟羹k eya veya oyuncaklar bebek taraf覺ndan yutulduunda, bebein boulmas覺na neden olabilir.

Oturmay覺 繹renen bir bebein sonraki koltuu ve oyun alan覺 bir bebek y羹r羹t羹c羹 olabilir.

Hareket eden bebein g羹venlii
Bebeklere oturma nas覺l 繹retilir?
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir