Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Premenstr羹el Sendrom (PMS)

Premenstr羹el sendrom (PMS), adet 繹ncesi gerginlik olarak da adland覺r覺l覺r. ok 癟eitli belirti ve semptomlar覺 vard覺r. Ruh hali deiimleri, memelerde hassasiyet art覺覺, itah art覺覺 ve yeme istei, yorgunluk, sinirlilik ve depresyon PMS belirtilerinden baz覺lar覺d覺r.

premenst羹rel sendrom, adet 繹ncesi gerginlik sendromu, PMS, HY, hekimimyanimda.com

Regl olan her 4 kad覺ndan 3’羹n羹n premenstr羹el sendrom yaad覺覺 tahmin edilmektedir. Tedaviler ve yaam tarz覺 deiiklikleri ile premenstr羹el sendromun belirti ve semptomlar覺n覺 hafifletebilirsiniz. PMS nedir ve kendiliinden ge癟er mi?

Semptomlar 繹ng繹r羹lebilir bir d羹zende tekrarlama eilimindedir. Premenstr羹el sendrom nedeniyle yaad覺覺n覺z fiziksel ve duygusal deiiklikler 癟ok youn olabilir veya neredeyse hissedilemeyecek kadar hafif olabilir.

PMS nedir?

Bir癟ok kad覺n regl kanamas覺ndan 繹nceki g羹nlerde fiziksel veya ruhsal deiiklikler hisseder. Bu deiiklikler (belirtiler) her ay oluuyorsa ve bir kad覺n覺n normal yaam覺n覺 etkiliyorsa buna Premenstr羹el sendrom (PMS) denir.

Belirtiler

Premenst羹rel sendrom (PMS) i癟in 癟ok say覺da 癟ok say覺da belirti vard覺r. Ancak bir癟ok kad覺n bu belirtilerden sadece baz覺lar覺n覺 yaar.

Duygusal ve davran覺sal PMS belirtileri:

 • Gerginlik veya kayg覺 (anksiyete)
 • Depresif ruh hali
 • Duygudurum dalgalanmalar覺 ve sinirlilik veya 繹fke
 • 襤tah deiiklikleri ve yemek istekleri
 • Uykuya dalmada sorun (uykusuzluk)
 • Sosyal izolasyon
 • Alama ataklar覺
 • Dikkat eksiklii, konsantrasyon zay覺fl覺覺
 • Libido deiimleri

Fiziksel PMS belirtileri:

 • Eklem veya kas ar覺s覺
 • Ba ar覺s覺
 • Yorgunluk
 • S覺v覺 tutulmas覺na bal覺 kilo al覺m覺
 • Kar覺n ikinlii
 • Memelerde hassasiyet
 • Sivilce hassasiyetleri
 • Kab覺zl覺k ya da ishal
 • Alkol intolerans覺

Kimi kad覺nlar i癟in fiziksel rahats覺zl覺klar ve duygusal stres g羹ndelik yaam覺 olumsuz etkileyecek kadar iddetlidir.

Premenstr羹el sendromun belirti iddeti ne olursa olsun, 癟ou kad覺n i癟in belirti ve semptomlar genellikle regl d繹neminin balamas覺ndan sonraki d繹rt g羹n i癟inde kaybolur.

Premenstr羹el Disforik Bozukluk (PDB)

Az say覺da kad覺n覺n premenstr羹el sendrom (PMS) belirtileri son derece iddetlidir ve hayatlar覺n覺 durma noktas覺na getirebilir. Bu iddetli PMS formu, Premenstr羹el Disforik Bozukluk (PDB) olarak adland覺r覺l覺r.

Premenstr羹el disforik bozukluk (PDB), kad覺nlar覺n k羹癟羹k bir y羹zdesini etkileyen ciddi bir PMS t羹r羹d羹r.

Se癟ici serotonin geri al覺m inhibit繹rleri (SSRI’lar) olarak adland覺r覺lan ila癟lar, baz覺 kad覺nlarda PDB’nin tedavisine yard覺mc覺 olabilir. Bu ila癟lar depresyonu tedavi etmek i癟in kullan覺l覺r.

Selective Serotonine Reuptake Inhibitor (SSRI) = Se癟ici serotonin geri al覺m inhibit繹rleri

Baz覺 PDB belirtileri:

 • Depresyon
 • Duygudurum dalgalanmalar覺
 • fke
 • Anksiyete
 • Bunalm覺 hissetmek
 • Konsantrasyon g羹癟l羹羹
 • Sinirlilik ve gerginlik

Nedenleri

Premenstr羹el sendroma tam olarak neyin neden olduu bilinmemektedir, ancak aa覺daki durumlar PMS gelimesine katk覺 salayabilir:

 • Hormon d羹zeylerinde deiiklikler: PMS belirti ve semptomlar覺 hormonal dalgalanmalarla deiir, hamilelik ve menopozla birlikte kaybolur.
 • Beyindeki kimyasal deiiklikler: Seratonin ruh hali 羹zerinde etkileri olan 繹nemli bir beyin kimyasal覺d覺r (n繹rotransmiter). Seratonin miktar覺ndaki deiim PMS semptomlar覺n覺 tetikleyebilir. Yetersiz serotonin seviyesi, regl 繹ncesi depresyonun yan覺 s覺ra yorgunluk, yemek istei ve uyku problemlerin iddetlendirebilir.
 • Depresyon: iddetli PMS belirtileri olan baz覺 kad覺nlarda hen羹z tespit edilmemi depresyon vard覺r. Ancak T羹m PMS belirtilerinin nedeni depresyon deildir.

Tan覺

PMS’yi tehis etmek i癟in, spesifik bir test ya da fizik muayene bulgusu yoktur. Belirtilerinizin kayd覺n覺 tutmak, hekiminizin PMS olup olmad覺覺n覺za karar vermesine yard覺mc覺 olabilir.

PMS belirtilerini ilk fark ettiiniz g羹n羹 ve bu belirtilerin ortadan kalkt覺覺 g羹n羹 not edin. En az 2-3 ay boyunca her g羹n, hissettiiniz belirtileri ve iddetlerini not al覺n. Regl d繹nemlerinizi de tarihleriyle not edin.

 • Regl d繹neminden 繹nceki 5 g羹n i癟inde arka arkaya en az 羹癟 regl d繹ng羹s羹 boyunca yaanan
 • Regl balad覺ktan sonra 4 g羹n i癟inde biten
 • Normal hayat aktivitelerine engel olabilen

belirtiler PMS olarak tan覺mlanabilir.

PMS’yi taklit edebilen rahats覺zl覺klar

 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Tiroid bozukluklar覺
 • 襤rritabl ba覺rsak sendromu
 • Perimenopoz
 • Depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklar覺

dahil olmak 羹zere baz覺 durumlar PMS’yi taklit edebilir. Hekiminiz, net bir tehis salamaya yard覺mc覺 olmak i癟in tiroid fonksiyon testi veya ruh hali tarama testleri gibi testler isteyebilir.

PMS’nin iddetlendirdii hastal覺klar

PMS; depresyon ve anksiyete gibi duydudurum bozukluklar覺n覺n daha k繹t羹 hale gelmesine neden olabilir. Ayr覺ca PMS, n繹betlerinizi, alerjinizi, ast覺m覺n覺z覺 ve migreninizi olumsuz etkileyebilir.

Tedavi

ou kad覺n i癟in yaam tarz覺 deiiklikleri PMS semptomlar覺n覺 hafifletmeye yard覺mc覺 olabilir. Ancak belirtilerinizin ciddiyetine bal覺 olarak, doktorunuz premenstr羹el sendrom i癟in bir veya daha fazla ila癟 re癟ete edebilir.

襤la癟lar覺n tedavideki baar覺s覺 her kad覺nda farkl覺 olabilir. PMS tedavisinde kullan覺labilen baz覺 ila癟lar 繹yledir:

 • Antidepresanlar: Se癟ici serotonin geri al覺m inhibit繹rleri (SSRI’lar) duygudurum belirtilerini azaltmada baar覺l覺 olmutur. SSRI’lar iddetli PMS veya PMDD i癟in ilk basamak tedavidir. Bu ila癟lar genellikle g羹nl羹k olarak al覺n覺r. Ancak PMS’li baz覺 kad覺nlar i癟in antidepresan kullan覺m覺 reglin balamas覺ndan 繹nceki iki hafta ile s覺n覺rl覺 olabilir. Baz覺lar覺:
  • Fluoksetin: Prozac, Fulsac, Sarafem
  • Paroksetin: Paxil, Xetanor, Paxera, Pexeva, Zoxapar
  • Sertralin: Lustral, Misol, Selectra, Zoloft, Zeleft
 • Steroid olmayan antiinflamatuar ila癟lar (NSA襤襤): Reglinizin balang覺c覺nda veya 繹ncesinde al覺nan NSA襤襤’ler kramplar覺 ve g繹羹s rahats覺zl覺覺n覺 hafifletebilir. Baz覺lar覺:
 • Di羹retikler: Egzersiz yapmak ve tuz al覺m覺n覺 s覺n覺rlamak kilo al覺m覺n覺 azaltmak i癟in yeterli olmad覺覺nda, PMS nedeniyle oluan 繹dem ve ikinlii azaltmak i癟in idrar s繹kt羹r羹c羹 olarak bilenen di羹retik ila癟lar kullan覺labilir. Bu ila癟lar b繹breklerden daha fazla idrar olumas覺n覺 salar.
  • Spironolakton (Aldactone, Spylacton…), PMS’nin baz覺 semptomlar覺n覺 hafifletmeye yard覺mc覺 olabilecek bir di羹retiktir.
 • Hormonal kontraseptifler: PMS semptomlar覺n覺 azaltmak i癟in kad覺nlara kontraseptif haplar 繹nerilmelidir. Yeni 癟覺kan d羹羹k dozlu kontraseptiflerin (desogestrel, levonorgestrel, drospirenon) premenstr羹el sendromda g繹r羹len ruhsal ve fiziksel sorunlar覺 hafiflettii bildirilmitir.

neriler

Premenstr羹el sendrom nas覺l ge癟er? PMS i癟in ne yemeli? Regl 繹ncesi gerginlik i癟in ne yapmal覺?

Beslenme

 • ikinlii ve tokluk hissini azaltmak i癟in az az ve s覺k s覺k yemek yiyin. Ayr覺ca daha k羹癟羹k ama daha s覺k 繹羹nlerle beslenmek kan ekerini kontrol alt覺nda tutman覺za yard覺mc覺 olur.
 • dem ve ikinlii azaltmak i癟in tuz ve tuzlu yiyeceklerin t羹ketimini s覺n覺rland覺r覺n.
 • Meyveler, sebzeler ve kepekli tah覺llar gibi lif oran覺 y羹ksek yiyecekleri tercih edin.
 • S羹t ve s羹t 羹r羹nleri ile yeil yaprakl覺 sebzeler gibi kalsiyum y繹n羹nden zengin yiyecekleri tercih edin. S羹t 羹r羹nlerini sindirmekte g羹癟l羹k 癟ekiyorsan覺z veya diyetinizde yeterli kalsiyumu alam覺yorsan覺z, g羹nl羹k kalsiyum takviyesi kullanabilirsiniz.
 • Ya, tuz ve eker al覺m覺n覺z覺 azalt覺n.
 • Alkolden uzak durun.
 • Kafein t羹ketimini s覺n覺rlay覺n.

Egzersiz

Hareket etme ve egzersizin ruh halini iyiletirdii ve stres, depresyon ve endie gibi olumsuz duygular覺 azaltt覺覺 arat覺rmalarla g繹sterilmitir. (kaynakkaynak)

Spor ve fiziksel aktiviteler beyninizi serotonin ve norepinefrin hormonlar覺na daha duyarl覺 hale getirerek yapar. Bu hormonlar depresyonu hafifletir ve mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin sal覺n覺m覺n覺 uyar覺r. B繹ylece daha mutlu hissedersin. (kaynak)

Haftan覺n 癟ou g羹n羹 en az 30 dakika tempolu y羹r羹y羹, bisiklete binme ve y羹zme gibi aerobik egzersizler yap覺n. D羹zenli g羹nl羹k egzersiz, genel sal覺k durumunuzu daha iyi hale getirir. Yorgunluk ve depresif ruh hali gibi belirli semptomlar覺 hafifletmeye yard覺mc覺 olabilir.

H覺zl覺 y羹r羹y羹, koma, bisiklete binme ve y羹zme gibi aerobik egzersizler, kalp at覺 h覺z覺n覺z覺 ve akcier fonksiyonunuzu art覺r覺r. Sadece PMS belirtilerinin olduu g羹nlerde deil, d羹zenli olarak egzersiz yapmal覺s覺n覺z.

Stresi azalt覺n

Stresi azaltmak PMS belirtilerinizi hafifletebilir. Bunun i癟in yeteri kadar ve kaliteli uyumaya 繹zen g繹sterin. 7 ila 8 saat kadar uyku 繹nerilmektedir.

Hafta sonlar覺 da dahil olmak 羹zere her g羹n ayn覺 saatlerde uyand覺覺n覺z ve uyuduunuz d羹zenli uyku al覺kanl覺klar覺, huysuzluu ve yorgunluu azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.

Derin nefes egzersizleri uygulay覺n. Geveme tekniklerini 繹renin. Rahatlamak ve stresi azaltmak i癟in yoga veya masaj yapmay覺 deneyin.

Kendinizi tan覺y覺n

PMS belirtilerinizi nelerin tetiklediini anlamak ve belirtilerin zamanlamas覺n覺 belirlemek i癟in kay覺t tutun. Ayr覺ca nelerin iyi geldiini de listeleyin. Nelerin sizi ne zaman etkilediini anlamak PMS belirtilerinizi kontrol alt覺nda tutmak i癟in bireysel strateji gelitirmenize olanak tan覺r.

Takviyeler

Kalsiyum, magnezyum, E vitamini ve B6 vitamininin PMS belirtilerini yat覺t覺rd覺覺 bildirilmitir, ancak kan覺tlar s覺n覺rl覺d覺r veya yoktur.

 • G羹nde 1.200 mg kalsiyum almak, PMS’nin bir par癟as覺 olan fiziksel ve ruh hali semptomlar覺n覺 azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.
 • Magnezyum takviyeleri almak 繹dem (“ikinlik”), g繹羹s hassasiyeti ve ruh hali belirtilerini azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.
 • Bir 癟al覺ma, E vitamininin PMS semptomlar覺n覺 azaltmaya yard覺mc覺 olabileceini g繹stermitir.

Baz覺 kad覺nlar, ginkgo, zencefil, chasteberry (Vitex agnus), 癟uha 癟i癟ei ya覺 ve sar覺 kantaron gibi bitkisel alternatif tedavilerin PMS semptomlar覺n覺 hafiflettiini belirtiyor. Ancak yine bunlarla ilgili bilimsel kan覺tlar s覺n覺rl覺d覺r.

Yan etkileri olabileceinden veya ald覺覺n覺z dier ila癟larla etkileime girebileceinden, herhangi bir bitkisel 羹r羹n kullanmadan 繹nce doktorunuza dan覺覺n. rnein sar覺 kantaron, doum kontrol haplar覺n覺n etkinliini azalt覺r.

Akupunkturda v羹cudun belirli noktalar覺nda deriye sterilize edilmi paslanmaz 癟elik ineler yerletirilir. Baz覺 kad覺nlarda, akupunktur tedavisinden sonra PMS belirtilerinde rahatlama yaan覺r.

Hangi doktora gidebilirim?

Premenstr羹el sendrom (PMS; adet 繹ncesi gerginlik) belirtileriniz var ise 繹ncelikle aile hekiminize gidebilirsiniz. Aile hekiminiz sizi Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum uzman覺na y繹nlendirebilir.

Premenstr羹el Sendrom (PMS) nedir?

Regl d繹ng羹lerinizi takip edin. Doktor ziyareti 繹ncesinde yaad覺覺n覺z belirtileri alakas覺z g繹r羹n羹yor olsa bile not edin. Doktorunuz belirtilerinizin zamanlamas覺n覺 ve iddetini merak edebilir. Ne kadar g羹n belirtileriniz var ve ne kadar s羹re belirtileriniz yok?

Tedavi g繹rd羹羹n羹z dier durumlar ve ald覺覺n覺z ila癟lar覺n, vitaminlerin veya takviyelerin adlar覺 da dahil olmak 羹zere temel t覺bbi bilgilerinizin bir listesini yap覺n. Ayr覺ca aa覺daki sorular覺n cevab覺n覺 merak ediyor olabilirsiniz:

 • PMS nedir?
 • PMS belirtileri kendiliinden ge癟er mi?
 • Yaad覺覺m belirtiler daha ciddi bir t覺bbi duruma iaret ediyor olabilir mi?

PMS’ye yard覺mc覺 olmas覺 i癟in reklam覺 yap覺lan bir癟ok 羹r羹n var. Bu 羹r羹nlerin 癟ou ya test edilmemitir ya da etkili olduu kan覺tlanmam覺t覺r.

PMS i癟in faydal覺 olduunu tecr羹be ettiiniz ya da ie yaramad覺覺n覺 d羹羹nd羹羹n羹z takviye 羹r羹n ve 繹nerileri aa覺da yorumlara yazarak tecr羹belerinizi payla覺n.


Kaynak:

 1. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548199/
 2. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15518309/
 3. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9973590/
 4. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23630504/
 5. acog.org/womens-health/faqs/premenstrual-syndrome
 6. nhs.uk/conditions/pre-menstrual-syndrome/
 7. mayoclinic.org/diseases-conditions/premenstrual-syndrome/symptoms-causes/syc-20376780
hy

Hekimim Yan覺mda mobil uygulamas覺n覺 indir!

kapat
Kapat

YORUM YAP

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir