Yüksek dozda aldığım bir sürü ilaç bıraktım ne gibi sorunlarla karşılaşırım?

Soru

Dulester, lustral, epixx, secita gibi gibi bir sürü ilacı dün itibariyle doktor kontrölsüz bıraktım. Sara, OKB ve birkaç psikolojik rahatsızlığım için kullanıyordum. 43 yaşındayım. Ne gibi şeyler beni bekliyor?

İlacı bir anda bırakmam birilerine veya kendime zarar verme isteğimin en önemliside yeni bir nöbetin gelişine yardımcı olur mu? Olursa da kaç gün içerisinde olabilir?

Cevaplandı 0
, Vera 8 ay 5 Cevaplar 546 görüntüleme 0

Cevaplar ( 5 )

 1. Bahsettiğiniz ilaçları doktor kontrolünde azaltarak kesmelisiniz. Yukarıda ilaç prospektus bilgilerini paylaştık. İlacın bırakılması halinde epilepsi atağı ne zaman görülür? Bu soru çok kişiseldir ve psikoloji durumuzun ve epilepsinizin şiddetine bağlı olarak bu süre değişebilir.

  Lütfen doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı bırakmayın.

  Epilepsi hakkında detaylı bilgi için: https://hekimimyanimda.com/noroloji/epilepsi/

  Kişisel hastalığınızın takip ve tedavisini doktorunuzla görüşün. Unutmayın! HekimimYanimda.com Hiçbir şekilde tanı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz. HekimimYanimda.com bilgi verir ancak kullanıcıların sağlık durumuyla ilgili sorumluluk almaz.

  En iyi cevap
 2. Doktorunuz söyleyene kadar SECİTA® kullanımını durdurmayınız.

  Tedaviniz tamamlandıktan sonra, SECİTA®’yı, birkaç haftalık sürede, dozu dereceli olarak azaltarak bırakmanız tavsiye edilir.

  SECİTA® almayı, özellikle de aniden, durdurursanız çekilme belirtileri hissedebilirsiniz. SECİTA® tedavisi kesildiğinde bu durum yaygındır. SECİTA® uzun süreli, yüksek dozlarda kullanıldığında veya doz azaltımı çok hızlı yapıldığında risk daha yüksektir. Birçok kişide bu semptomlar hafiftir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Bununla birlikte, bazı hastalar daha yoğun hissederler veya daha uzun süreli (2-3 ay veya daha fazla) kalabilir. Eğer SECİTA® kullanımını durdurduktan sonra şiddetli çekilme belirtileri görüyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz ilacınızı tekrar kullanmaya başlamanızı ve bu defa çok daha yavaş bırakmanızı isteyebilir.
  Çekilme belirtileri: sersemlik hissi, iğne batması hissi, yanma hissi, (daha az yaygın) elektrik şoku hissi (baş dahil), uyku bozuklukları (kabuslar, uyuma zorluğu), endişeli hissetme, baş ağrısı, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz hissetme, titreme, şaşırma hissi, duygusal ve aşırı duyarlı hissetme, ishal, görme bozuklukları, kalp atışlarında hızlanma.

 3. EPİXX tedavisinin kesilmesi

  Mevcut klinik deneyime uygun olan öneri, EPİXX XR tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılmasıdır.

  Böbrek yetmezliği
  Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalara doz seçiminde, önce böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi önerilmektedir (Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli).

  İntihar
  Anti-epileptik ilaçlar (levetirasetam dahil) ile tedavi edilen hastalarda intihar, intihar girişimi, intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Anti-epileptik ilaçların randomize plasebo kontrollü çalışmalarına ait bir meta-analiz ile intihar düşünce ve davranışı görülme riskinde küçük bir artış olduğu gösterilmiştir. Bu riskin mekanizması bilinmemektedir. Bu nedenle hastalar depresyon belirtileri, intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmeli ve uygun tedavi dikkate alınmalıdır. Depresyon belirtileri, intihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.
  Psikopatik semptomlar ( psikoz, halüsinasyonlar) ve davranışsal semptomlar (agresyon, öfke, anksiyete, kişilik kaybı, depresyon, kişilik bozuklukları) meydana gelebilir, çocuklarda insidansı artabilir. Doz azaltılması gerekli olabilir.

 4. LUSTRAL®’i kullanmayı unutursanız:

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, o dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  LUSTRAL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  LUSTRAL® tedavisinin aniden kesilmesi halinde sersemlik, titreme, uyku bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve uyuşma görülebilir. Bu belirtiler genel olarak ciddi değildir ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Bazı vakalarda 1 – 2 ay kadar sürebildiği bildirilmiştir. Tedavinizi sonlandırdığınızda belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuzla görüşünüz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

 5. DULESTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULESTER kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca dozunuzu
  azaltmanızı isteyecektir.

  DULESTER’i aniden kesen bazı hastalarda aşağıdaki görülebilir:

  Belirtiler
  Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duymi, bulantıveya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.
  Sizin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışın.
  Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Cevap bırak