Gizlilik

“Hekimim Yanımda” (HekimimYanimda.com), dijital bir yayıncıdır ve kişisel sağlık tavsiyesi veya kişisel tıbbi tavsiye vermemektedir.

Tıbbi bir acil durumla karşı karşıyaysanız, acil hizmetlerinizi arayın veya en yakın acil bakım merkezini ziyaret edin.

Herhangi bir beslenme, diyet, egzersiz, fitness, medikal ve yaşam programına başlamadan önce sağlık hizmeti sunucularınıza danışmalısınız. Bakınız: Ek Bilgi

KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Hekimim Yanımda Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi, www.hekimimyanımda.com alan adlı internet sitesinin ve Hekimim Yanımda  isimli mobil uygulamanın sahibi, hekimimyanimda.com adresinde mukim Abdulkadir Polat (bundan böyle hekimimyanımda.com olarak anılacaktır) ile Hekimim Yanımda içeriğinden yararlanmak isteyen kişi (“Üye” ya da “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

TANIMLAR:

Hekimim Yanımda: www.hekimimyanımda.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ya da Hekimim Yanımda isimli mobil uygulama üzerinden erişimi mümkün olan içeriklerin tamamı.
Kullanıcı: Üyelikleri olmamasına rağmen Hekimim yanımda ’a herhangi bir yolla erişen ya da Hekimim yanımda ’u ziyaret eden tüm kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Üye: İşbu Üyelik Sözleşmesini açık iradesiyle onaylayarak Hekimim yanımda üzerinde yeni üyelik oluşturan ya da sağlanan bağlantılar vasıtasıyla diğer sosyal medya siteleri üzerinden ya da ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Hekimim yanımda ’a kayıt yaptıran ve Hekimim yanımda ’da sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişiler “Üye” olarak anılacaktır.

İçerik: Hekimim yanımda ’dan erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam ve benzeri görsel-işitsel imge ve işaretler ile diğer türdeki bilgilerin bütünü.

İçerik Sağlayıcı: Hekimim yanımda  dâhilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlar. hekimimyanımda.com’ un İçerik Sağlayıcılar’ın içeriklerinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmet: Hekimim yanımda  sadece Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak için bir platform sunmak üzerine kurulmuştur. Hizmetin çerçevesi sadece sunulan bu platform altyapısının varlığı ve devamından ibarettir. Hekimim yanımda üzerinde yayınlanan sorular ya da cevaplar dolayısıyla Üyelerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişimlerde ve ilettikleri içeriklerde hekimimyanımda.com’ un herhangi bir müdahalesi veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM KOŞULLARI

 1. Hekimim Yanımda üyelerine soru sorma, cevap verme, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.
 2. Kullanıcı veya üye, Hekimim Yanımda’ a üye olarak veya Hekimim Yanımda’ yı ziyaret ederek iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.
 3. Hekimim Yanımda üyeler ve kullanıcılar arasında iletişim, bilgi alışverişi ve görüş ve kanaat paylaşımı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Hekimim Yanımda sağlık hizmeti sunan bir işletme değildir. Hekimim Yanımda kapsamında yer alan içerikler kişiye özgü olmayıp, profesyonel danışmanlık hizmetinin yerine geçmez. Kullanıcı / Üye içeriklerin tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu ve iş bu bilgilendirmelerin uygulanması bakımından sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu bildiğini ve iş bu sözleşme kapsamında Kullanıcı /Üye sitede yer alan içerikler nedeniyle maruz kalınan sağlık problemleri ve karşılaşılabilecek her türlü zarardan dolayı hekimimyanımda.com’ un sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı veya üye Hekimim Yanımda’ yı ziyaret ederken iş bu sözleşmeye, Hekimim Yanımda tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı veya üyeye ait olacaktır.
 5. Kullanıcı’nın Hekimim Yanımda’ ya içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, site içerisinde mesajlaşma ya da soru sorma veya cevap verme işlemlerini gerçekleştirebilmek için Hekimim Yanımda’ya üye olması gerekmektedir.
 6. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 7. Kullanıcı/Üye 13 yaşının üzerinde olduğunu teyit etmektedir. Kullanıcı/Üye’ nin en az 13 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup 13 yaşının altındakiler hiçbir şart ve koşulda Hekimim Yanımda’ yı kullanamaz. 13 yaşının üzerinde fakat 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı/Üye’ lerin veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.
 8. Kullanıcı/Üye Hekimim Yanımda’ nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Hekimim Yanımda içeriğinin, video, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wi-fi üzerinden veya Kullanıcı/Üye’ nin mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiği kabul ve beyan eder.
 9. Kullanıcı veya üye, hekimimyanımda.com’ un dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda hekimimyanımda.com’ dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 10. Üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Hekimim Yanımda’ ya yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını silebilir.
 11. Hekimim Yanımda alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar hekimimyanımda.com’ a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
 12. Hekimim Yanımda’ da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına pornografik veya üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra yönetim tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
 13. Hekimiyanımda.com, Hekimim Yanımda üzerinde sağlanan hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı/Üye’ ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatıyla görev almaz.
 14. Hekimim Yanımda’ da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Hekimim Yanımda’ ya üyeler tarafından girileceği gibi hekimimyanımda.com tarafından da girilebilecektir.
 15. Hekimim Yanımda’ ya yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı veya üye tarafından Hekimim Yanımda’ya eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı veya üyenin sorumluluğundadır.
 16. Hekimimyanımda.com, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcıya veya üyeye haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden hekimimyanımda.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. hekimimyanımda.com, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı veya Üye, hekimimyanımda.com’ dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 17. hekimimyanımda.com, Kullanıcı veya Üyeden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 18. Hekimim Yanımda’ da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Kullanıcılar veya Üyelerin Hekimim Yanımda’ da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanması, taklit etmesi, değiştirmesi, dağıtımını yapması veya depolaması yasaktır. Kullanıcı veya üye, Hekimim Yanımda’ da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 19. Hekimim Yanımda’ da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 20. Kullanıcı veya üye, Hekimim Yanımda’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 21. Kullanıcı veya Üye, hekimimyanımda.com tarafından talep edilmeden ve/veya hekimimyanımda.com’ un yazılı onay almaksızın ve/veya hekimimyanımda.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Hekimim Yanımda’ da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Hekimim Yanımda hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen hekimimyanımda.com ile iletişim kurunuz.
 22. Hekimimyanımda.com, Hekimim Yanımda’ ın belli alanlarını veya kategorilerini, Hekimim Yanımda’ da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 23. Hekimim Yanımda’ ya üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 24. Hekimimyanımda.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye’ nin kayıtlı elektronik posta adreslerine pazarlama amaçlı mailler ve/veya bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 25. Hekimimyanımda.com, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı/Üye’ nin sorumluluğundadır. Kullanıcı/Üye, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı/Üye’ nin kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal hekimimyanımda.com ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı/Üye’nin üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı/Üye’ nin sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı/Üye’ ye aittir.
 26. Kullanıcı veya üyeler, diğer kullanıcı ve üyelerin Hekimim Yanımda’ yı kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Hekimim Yanımda’ ya zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; hekimimyanımda.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 27. Hekimimyanımda.com, Kullanıcı/Üye’ nin bu Sözleşme’ye aykırı davranması, Hekimim Yanımda’yı kullanırken ya da Hekimim Yanımda’ ya üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Hekimim Yanımda’ da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya hekimimyanımda’ nın gerekli görmesi halinde Hekimim Yanımda’ yı kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda hekimimyanımda.com’ un ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 28. Kullanıcı veya üye Hekimim Yanımda’ da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını hekimimyanımda.com’ a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı/Üye, söz konusu içeriği ancak iş bu Sözleşme’ de belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı hekimimyanımda.com’ un yazılı onayına tabidir.
 29. Kullanıcı’nın veya üyenin yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı veya üye Hekimim Yanımda’ nın ve hekimimyanımda.com’ un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 30. Hekimimyanımda.com Hekimim Yanımda’ nın virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı/Üye’ nin teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı hekimimyanımda.com’ un sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple hekimimyanımda.com’ dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı/Üye anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 31. Hekimimyanımda.com, Hekimim Yanımda hizmetlerinin yapısını Kullanıcı/Üye’ ye önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 32. Hekimimyanımda.com, Hekimim Yanımda’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Hekimim Yanımda üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda hekimimyanımda.com’ un sorumluluğu bulunmamaktadır.
 33. hekimimyanımda.com’ un veya Hekimim Yanımda’nın hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, hekimimyanımda.com’ un hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı/Üye’ aittir. Bu sebeple; Kullanıcı/Üye’ nin verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 34. Kullanıcı/Üye’ nin hekimimyanımda.com’ ya verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı/ Üye’ nin tercihine bağlı olarak Hekimim Yanımda’ ya verdiği veya hekimimyanımda.com’ un erişimine onay verdiği bilgilerdir. hekimimyanımda.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak hekimimyanımda.com, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 35. hekimimyanımda.com ve hekimim yanımda, Kullanıcı/Üye bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber hekimimyanımda.com veya Hekimim Yanımda tarafından saklanan Kullanıcı/Üye verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde hekimimyanımda.com’ un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye, Hekimim Yanımda’ yı her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı veya üyenin izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla hekimimyanımda.com Hekimim Yanımda tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
 36. Kullanıcı/ Üye, Hekimimyanımda.com’ un, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında halinde Kullanıcı veya üye bilgilerini ilgili mercilere ilgili kişilere iletmeye yetkili olduğunu kabul eder. Ve bu kapsamda hekimimyanımda.com’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 37. Kullanıcı veya üye Hekimim Yanımda’i ziyaret ettiği süre boyunca Hekimim Yanımda veya hekimimyanımda.com, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı/Üye’ yi tekrar tanımak için kullanılabilir.
 38. Hekimimyanımda.com, zaman zaman Hekimim Yanımda’ ya, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları hekimimyanımda.com’ un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak hekimimyanımda.com’ un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak hekimimyanımda.com’ un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 39. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı/Üye’ nin hekimimyanımda.com’ a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile hekimimyanımda.com’ un iş bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı/Üye hekimimyanımda.com’ a bildirdiği adres veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres veya e-posta adresini hekimimyanımda.com’ a yazılı olarak bildirecektir. Hekimimyanımda.com’ un adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır.
 40. İş bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 41. Taraflar’ ın bu Sözleşme’ den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 42. Bu Sözleşme, Hekimim Yanımda’ya yeni özellikler eklendikçe veya Hekimim Yanımda Kullanıcıların veya Üyelerinden yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara veya Üyelere herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üyenin Hekimim Yanımda’ yı her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi ye niden gözden geçirmesi önemle rica olunur.
  Tebligat Adresleri hekimimyanımda.om için iş bu sözleşmede yazılı olan adres, Üye için ise Site’ye bildirdiği adres ve/veya mail adresidir.
 43. Tarafların adresleri, sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri Site aracılığıyla veya yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Ancak, hekimimyanımda.com’ un, Üye’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın hekimimyanımda.com tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.
 44. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.