Anasayfa
Anasayfa
Asistan
Asistan
Kefet
Ara
Ara
Menu
Men羹
ocukocuk
ErkekErkek
GebelikGebelik
Kad覺nKad覺n
Beslenme ve DiyetBeslenme
Spor ve EgzersizSpor
UykuUyku
Souk Alg覺nl覺覺Souk Alg覺nl覺覺
Mental Sal覺kMental Sal覺k
Sal覺kl覺 Sa癟larSal覺kl覺 Sa癟lar
Cinsel Sal覺kCinsel Sal覺k
Cilt ve G羹zellikCilt ve G羹zellik

Gizlilik

“Hekimim Yan覺mda” (HekimimYanimda.com), dijital bir yay覺nc覺d覺r ve kiisel sal覺k tavsiyesi veya kiisel t覺bbi tavsiye vermemektedir.

T覺bbi bir acil durumla kar覺 kar覺yaysan覺z, acil hizmetlerinizi aray覺n veya en yak覺n acil bak覺m merkezini ziyaret edin.

Herhangi bir beslenme, diyet, egzersiz, fitness, medikal ve yaam program覺na balamadan 繹nce sal覺k hizmeti sunucular覺n覺za dan覺mal覺s覺n覺z. Bak覺n覺z: Ek Bilgi

KULLANICI VE G襤ZL襤L襤K SZLEMES襤

Hekimim Yan覺mda Kullan覺c覺 ve Gizlilik S繹zlemesi, www.hekimimyan覺mda.com alan adl覺 internet sitesinin ve Hekimim Yan覺mda  isimli mobil uygulaman覺n sahibi, hekimimyanimda.com adresinde mukim Abdulkadir Polat (bundan b繹yle hekimimyan覺mda.com olarak an覺lacakt覺r) ile Hekimim Yan覺mda i癟eriinden yararlanmak isteyen kii (ye ya da Kullan覺c覺 olarak an覺lacakt覺r.) aras覺nda akdedilmitir.

TANIMLAR:

Hekimim Yan覺mda: www.hekimimyan覺mda.com ana alan ad覺ndan ve bu alan ad覺na bal覺 alt alan adlar覺ndan ya da Hekimim Yan覺mda isimli mobil uygulama 羹zerinden eriimi m羹mk羹n olan i癟eriklerin tamam覺.
Kullan覺c覺: yelikleri olmamas覺na ramen Hekimim yan覺mda a herhangi bir yolla erien ya da Hekimim yan覺mda u ziyaret eden t羹m kiiler Kullan覺c覺 olarak an覺lacakt覺r.

ye: 襤bu yelik S繹zlemesini a癟覺k iradesiyle onaylayarak Hekimim yan覺mda 羹zerinde yeni 羹yelik oluturan ya da salanan balant覺lar vas覺tas覺yla dier sosyal medya siteleri 羹zerinden ya da ilgili olabilecek her t羹rden balant覺 yoluyla Hekimim yan覺mda a kay覺t yapt覺ran ve Hekimim yan覺mda da sadece yelerce yap覺labilecek olan ilemleri ger癟ekletirebilme hakk覺 elde eden kiiler ye olarak an覺lacakt覺r.

襤癟erik: Hekimim yan覺mda dan eriimi m羹mk羹n olan her t羹rl羹 bilgi, yaz覺, resim, video, rakam ve benzeri g繹rsel-iitsel imge ve iaretler ile dier t羹rdeki bilgilerin b羹t羹n羹.

襤癟erik Salay覺c覺: Hekimim yan覺mda  d璽hilindeki i癟erikleri y羹kleyen ya da sunan ye olsun ya da olmas覺n kii, kurum ve kurulular. hekimimyan覺mda.com un 襤癟erik Salay覺c覺lar覺n i癟eriklerinden dolay覺 hukuki ya da cezai hi癟bir sorumluluu bulunmamaktad覺r.

Hizmet: Hekimim yan覺mda  sadece yeler aras覺ndaki iletiimi salamak i癟in bir platform sunmak 羹zerine kurulmutur. Hizmetin 癟er癟evesi sadece sunulan bu platform altyap覺s覺n覺n varl覺覺 ve devam覺ndan ibarettir. Hekimim yan覺mda 羹zerinde yay覺nlanan sorular ya da cevaplar dolay覺s覺yla yelerin kendi aralar覺nda ger癟ekletirdikleri iletiimlerde ve ilettikleri i癟eriklerde hekimimyan覺mda.com un herhangi bir m羹dahalesi veya hukuki sorumluluu bulunmamaktad覺r.

YEL襤K VE H襤ZMET KULLANIM KOULLARI

 1. Hekimim Yan覺mda 羹yelerine soru sorma, cevap verme, haber payla覺m覺, yorum ve tart覺ma yapabilecekleri ortam salayan bir sosyal network (a) servisidir.
 2. Kullan覺c覺 veya 羹ye, Hekimim Yan覺mda a 羹ye olarak veya Hekimim Yan覺mda y覺 ziyaret ederek i bu s繹zlemeyi kabul etmi say覺lmaktad覺r.
 3. Hekimim Yan覺mda 羹yeler ve kullan覺c覺lar aras覺nda iletiim, bilgi al覺verii ve g繹r羹 ve kanaat payla覺m覺 salamak amac覺yla kurulmutur. Hekimim Yan覺mda sal覺k hizmeti sunan bir iletme deildir. Hekimim Yan覺mda kapsam覺nda yer alan i癟erikler kiiye 繹zg羹 olmay覺p, profesyonel dan覺manl覺k hizmetinin yerine ge癟mez. Kullan覺c覺 / ye i癟eriklerin tavsiye ve bilgilendirme niteliinde olduunu ve i bu bilgilendirmelerin uygulanmas覺 bak覺m覺ndan sorumluluun tamamen kendisine ait olduunu bildiini ve i bu s繹zleme kapsam覺nda Kullan覺c覺 /ye sitede yer alan i癟erikler nedeniyle maruz kal覺nan sal覺k problemleri ve kar覺la覺labilecek her t羹rl羹 zarardan dolay覺 hekimimyan覺mda.com un sorumlu tutulamayaca覺n覺 kabul ve taahh羹t eder.
 4. Kullan覺c覺 veya 羹ye Hekimim Yan覺mda y覺 ziyaret ederken i bu s繹zlemeye, Hekimim Yan覺mda taraf覺ndan yay覺nlanan ve yay覺nlanacak olan dier her t羹rl羹 kullan覺m kouluna ve T羹rkiye Cumhuriyeti mevzuat覺na uygun davranmay覺 taahh羹t etmi say覺lmaktad覺r. Aksi halde; t羹m hukuki ve cezai sorumluluk Kullan覺c覺 veya 羹yeye ait olacakt覺r.
 5. Kullan覺c覺n覺n Hekimim Yan覺mda ya i癟erik ekleyebilmesi, i癟eriklere yorum yapabilmesi, site i癟erisinde mesajlama ya da soru sorma veya cevap verme ilemlerini ger癟ekletirebilmek i癟in Hekimim Yan覺mdaya 羹ye olmas覺 gerekmektedir.
 6. yelik hesab覺nda hukuka ayk覺r覺l覺k unsuru ta覺yan hi癟bir veri yer almamal覺d覺r. Bakas覺 gibi davranarak, izin almaks覺z覺n herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanlar覺 k覺k覺rtacak sald覺rgan bir kullan覺c覺 ad覺 oluturulmas覺 kesinlikle yasakt覺r. Kullan覺c覺, 羹yelik hesab覺 i癟in doru ve eksiksiz bir bi癟imde bilgi salama ve bu bilgileri s羹rekli g羹ncel tutmakla y羹k羹ml羹d羹r.
 7. Kullan覺c覺/ye 13 ya覺n覺n 羹zerinde olduunu teyit etmektedir. Kullan覺c覺/ye nin en az 13 ya覺n覺 doldurmu olmas覺 gerekmekte olup 13 ya覺n覺n alt覺ndakiler hi癟bir art ve koulda Hekimim Yan覺mda y覺 kullanamaz. 13 ya覺n覺n 羹zerinde fakat 18 ya覺n覺 doldurmam覺 olan Kullan覺c覺/ye lerin veli veya vasisinin bu s繹zlemeye a癟覺k onay覺n覺 alm覺 olduu kabul edilir.
 8. Kullan覺c覺/ye Hekimim Yan覺mda n覺n internet balant覺s覺 ile 癟al覺t覺覺n覺, Hekimim Yan覺mda i癟eriinin, video, yaz覺 ve g繹rsellerin internet balant覺s覺 ile g繹r羹nt羹lendiini, wi-fi 羹zerinden veya Kullan覺c覺/ye nin mobil internet paketi 羹zerinden internet kullan覺m bedellerinin taraf覺ndan kar覺lanaca覺n覺 ve bu hususta bilgilendirildii kabul ve beyan eder.
 9. Kullan覺c覺 veya 羹ye, hekimimyan覺mda.com un diledii zaman 羹yelerini herhangi bir sebeple 繹d羹llendirebilecei gibi tek tarafl覺 olarak 羹yeliine son verebileceini, 羹yelik hesab覺n覺 ge癟ici ya da kal覺c覺 olarak kapatabileceini, 羹yelik hesab覺ndaki bilgileri silebileceini, b繹yle bir durumda hekimimyan覺mda.com dan hi癟bir talepte bulunamayaca覺n覺 gayrikabili r羹cu bi癟imde kabul etmitir.
 10. yeler taraf覺ndan 1 (bir) y覺l boyunca iletilmeyen, 1 (bir) y覺l boyunca Hekimim Yan覺mda ya yaz覺l覺 veya g繹rsel giri yap覺lmayan veya g羹ncellenmeyen, 羹yelik hesaplar覺n覺 silebilir.
 11. Hekimim Yan覺mda alan ad覺 ile 羹yelerin hesaplar覺 da dahil olmak 羹zere alt alan adlar覺na ilikin t羹m haklar hekimimyan覺mda.com a aittir. yelerin, 羹yelik hesaplar覺n覺n bulunduu alt alan adlar覺 羹zerinde hi癟bir hakk覺 bulunmamaktad覺r. Silinen 羹yelik hesaplar覺n覺n alt alan adlar覺 farkl覺 羹yelerce kullan覺labilir.
 12. Hekimim Yan覺mda da herkese a癟覺k alanlara ya da 繹zel mesaj alanlar覺na pornografik veya 羹yeleri rahats覺z eden, tehdit, taciz ve hakaret i癟eren mesajlar atmak, i癟erikler y羹klemek yasakt覺r. Bu yasaa ayk覺r覺 ekilde davranan 羹yeler, durumlar覺 incelendikten sonra y繹netim taraf覺ndan 羹yelikten 癟覺kar覺labilecektir.
 13. Hekimiyan覺mda.com, Hekimim Yan覺mda 羹zerinde salanan hizmetler ile ilgili olarak Kullan覺c覺/ye ler aras覺nda ortaya 癟覺kan uyumazl覺klarda, arabulucu veya hakem s覺fat覺yla g繹rev almaz.
 14. Hekimim Yan覺mda da yer alan bilgi, veri, yaz覺, fotoraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yaz覺l覺mlar, kodlar, grafikler k覺saca i癟erik olarak an覺lacak olup; bu i癟erikler, Hekimim Yan覺mda ya 羹yeler taraf覺ndan girilecei gibi hekimimyan覺mda.com taraf覺ndan da girilebilecektir.
 15. Hekimim Yan覺mda ya y羹klenen i癟erikler doru ve g羹ncel olmal覺d覺r. Kullan覺c覺 veya 羹ye taraf覺ndan Hekimim Yan覺mdaya eklenen, y羹klenen, yarat覺lan her t羹rl羹 i癟erik ister gizli payla覺lm覺, ister t羹m kullan覺c覺lara a癟覺k payla覺lm覺 olsun, bu i癟eriklerin doruluu, g羹ncellii ve y羹r羹rl羹kteki mevzuata uygun olup olmad覺覺 tamamen Kullan覺c覺 veya 羹yenin sorumluluundad覺r.
 16. Hekimimyan覺mda.com, herhangi bir i癟erii, herhangi bir zamanda i癟erii y羹kleyen Kullan覺c覺ya veya 羹yeye haber vermeksizin ve herhangi bir sebep g繹stermeksizin kendi takdiri dorultusunda kald覺rma d羹zenleme, deitirme, engelleme hakk覺na sahiptir. Kullan覺c覺 taraf覺ndan salanan i癟eriklerden hekimimyan覺mda.com hi癟bir ekilde sorumlu deildir. hekimimyan覺mda.com, ilkelerine ve hukuka ayk覺r覺 olan i癟erikleri-sayfalar覺 yay覺ndan kald覺rma hakk覺na sahip olup; b繹yle bir durumda Kullan覺c覺 veya ye, hekimimyan覺mda.com dan hi癟bir talepte bulunmayaca覺n覺 gayrikabili r羹cu bi癟imde kabul etmitir.
 17. hekimimyan覺mda.com, Kullan覺c覺 veya yeden gelen i癟erii, e-postay覺 ya da sayfalar覺nda bulunan herhangi bir iletiyi neden g繹stermeden reddetme, geciktirme, ge癟 yay覺na alma veya yay覺nlamama hakk覺na sahiptir.
 18. Hekimim Yan覺mda da sunulan hizmetleri kullanmak d覺覺nda, Kullan覺c覺lar veya yelerin Hekimim Yan覺mda da yer alan i癟erikleri baka ama癟lar i癟in kullanmas覺, taklit etmesi, deitirmesi, da覺t覺m覺n覺 yapmas覺 veya depolamas覺 yasakt覺r. Kullan覺c覺 veya 羹ye, Hekimim Yan覺mda da yer alan i癟erikleri satamaz, reklam gibi ama癟lar dorultusunda istismar edemez ve 羹癟羹nc羹 kiilerin hakk覺n覺 zedeleyecek ekilde kullanamaz.
 19. Hekimim Yan覺mda da yay覺nlanan hi癟bir i癟eriin 羹癟羹nc羹 kiiler taraf覺ndan yay覺n hakk覺 i癟erik sahibinden izin al覺nmadan hi癟bir mecrada hi癟bir ekilde kullan覺lamaz, yay覺nlanamaz.
 20. Kullan覺c覺 veya 羹ye, Hekimim Yan覺mdaa girecei i癟eriklerde 3. kiilerin kiilik haklar覺na zarar verecek, karalay覺c覺, aldat覺c覺 unsurlar, pornografik, ahlaka ayk覺r覺 fotoraflar, hakaret, iddet, 覺rk癟覺l覺k, ayr覺mc覺l覺k ve yasad覺覺l覺k unsuru bulunmayaca覺n覺 taahh羹t etmitir.
 21. Kullan覺c覺 veya ye, hekimimyan覺mda.com taraf覺ndan talep edilmeden ve/veya hekimimyan覺mda.com un yaz覺l覺 onay almaks覺z覺n ve/veya hekimimyan覺mda.com ile herhangi bir anlama salamaks覺z覺n Hekimim Yan覺mda da reklam oluturamaz, 繹rt羹l羹 reklam niteliinde olabilecek i癟erikler ile spam i癟erikler y羹kleyemez. Hekimim Yan覺mda hizmetleri, ticari ama癟larla kullan覺lmak isteniyorsa l羹tfen hekimimyan覺mda.com ile iletiim kurunuz.
 22. Hekimimyan覺mda.com, Hekimim Yan覺mda 覺n belli alanlar覺n覺 veya kategorilerini, Hekimim Yan覺mda da kullan覺lan baz覺 hizmetleri 羹cretli hale getirebilir ve bu 羹cretleri tek tarafl覺 olarak belirleyebilir.
 23. Hekimim Yan覺mda ya 羹ye olanlar, 羹yelikleri sona erse dahi 羹yelik hesab覺 ile ger癟ekletirdikleri t羹m eylemlerden, y羹kledikleri t羹m i癟eriklerden, 羹yelik hesab覺 ile ilgili her t羹rl羹 i癟erik ve eylemden yaln覺zca kendileri sorumludur.
 24. Hekimimyan覺mda.com i bu 羹yelik s繹zlemesi uyar覺nca, ye nin kay覺tl覺 elektronik posta adreslerine pazarlama ama癟l覺 mailler ve/veya bilgilendirme mailleri g繹nderme yetkisine sahip olmakla beraber, ye ibu 羹yelik s繹zlemesini onaylamas覺yla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine g繹nderilmesini kabul etmi say覺lacakt覺r.
 25. Hekimimyan覺mda.com, 羹yelik hesaplar覺n覺n g羹venlii i癟in azami dikkat g繹sterecektir. Ancak 羹yelik hesab覺nda kay覺tl覺 bilgiler ve hesap ifresinin g羹venlii Kullan覺c覺/ye nin sorumluluundad覺r. Kullan覺c覺/ye, 羹yelik hesab覺na ilikin bilgileri hi癟bir zaman 3. kiilerle paylamamal覺d覺r. yelik hesab覺nda Kullan覺c覺/ye nin kontrol羹 d覺覺nda bir durum olumas覺 durumda derhal hekimimyan覺mda.com ile irtibata ge癟ilmelidir. Kullan覺c覺/yenin 羹yelik hesab覺 ifresinin 3. kiiler taraf覺ndan ele ge癟irilmesi ve 3. kiiler taraf覺ndan hukuka ayk覺r覺 i癟erik salanmas覺 dahil olmak 羹zere her t羹rl羹 k繹t羹 niyetli kullan覺m, Kullan覺c覺/ye nin sorumluluunda olup; k繹t羹 niyetli kullan覺mdan kaynaklanan her t羹rl羹 hukuki ve cezai y羹k羹ml羹l羹k Kullan覺c覺/ye ye aittir.
 26. Kullan覺c覺 veya 羹yeler, dier kullan覺c覺 ve 羹yelerin Hekimim Yan覺mda y覺 kullanmas覺n覺 engelleyecek ya da zorlat覺racak veya veri tabanlar覺n覺 ya da sunucular覺 bozacak veya ilemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yaz覺l覺m, donan覺m veya iletiim unsuruna zarar veremez, vir羹s i癟eren yaz覺l覺m veya baka bir bilgisayar kodu, dosya oluturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, ifreye ulamaya 癟al覺amaz, direkt veya dolayl覺 olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmalar覺 ve kodlar覺 deifre edecek, ilevlerini bozacak davran覺larda bulunamaz, i癟erikleri deitiremez, d繹n羹t羹remez, 癟eviremez, al覺nt覺 g繹stermeksizin baka sitelerde yay覺nlayamaz, kanunen yasak bilgiler i癟eren mesajlar, zincir posta, yaz覺l覺m vir羹s羹 gibi 3. kiilere zarar verebilecek i癟erikleri da覺tamaz, dier kullan覺c覺lar覺n bilgisayar覺ndaki bilgilere ya da yaz覺l覺ma zarar verecek program ve/veya bilgiler g繹nderemez, bunun gibi hukuka ayk覺r覺 ve Hekimim Yan覺mda ya zarar verecek davran覺larda bulunamaz. Aksi halde; hekimimyan覺mda.com taraf覺ndan t羹m hukuki ve cezai ilemleri balatma ve taleplerde bulunma hakk覺 sakl覺d覺r.
 27. Hekimimyan覺mda.com, Kullan覺c覺/ye nin bu S繹zlemeye ayk覺r覺 davranmas覺, Hekimim Yan覺mday覺 kullan覺rken ya da Hekimim Yan覺mda ya 羹ye olurken verdii bilgilerin hatal覺 veya ger癟ee ayk覺r覺 olmas覺, Hekimim Yan覺mda da verilen hizmetleri k繹t羹 niyetli ekilde kullanmas覺 veya hekimimyan覺mda n覺n gerekli g繹rmesi halinde Hekimim Yan覺mda y覺 kullanmas覺n覺 engelleyebilir veya 羹yeliini gerek癟e g繹stermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda hekimimyan覺mda.com un ayr覺ca hukuki yollara bavurma hakk覺 sakl覺d覺r.
 28. Kullan覺c覺 veya 羹ye Hekimim Yan覺mda da yay覺nlanmak 羹zere sunduu her t羹rl羹 i癟erie ilikin olarak, i癟erie ilikin ileme, 癟oaltma, yayma, temsil, iaret, ses ve/veya g繹r羹nt羹 nakline yarayan ara癟larla umuma iletim haklar覺 dahil olmak 羹zere t羹m telif haklar覺n覺 hekimimyan覺mda.com a yer, s羹re ve mecra ile s覺n覺rl覺 olmaks覺z覺n geri d繹n羹lmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakk覺 vermektedir. Bu sebeple; Kullan覺c覺/ye, s繹z konusu i癟erii ancak i bu S繹zleme de belirtilen artlara uygun ekilde kullanabilecektir. Bu artlar d覺覺nda s繹z konusu i癟eriin kullan覺m覺 hekimimyan覺mda.com un yaz覺l覺 onay覺na tabidir.
 29. Kullan覺c覺n覺n veya 羹yenin yay覺n hakk覺na sahip olmad覺覺 i癟erik bak覺m覺ndan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki usule uygun ve at覺fta bulunmak art覺yla i癟erik salamas覺 gerekmekte olup; aksi halde Kullan覺c覺 veya 羹ye Hekimim Yan覺mda n覺n ve hekimimyan覺mda.com un urad覺覺 ve urayabilecei dorudan ve dolayl覺, maddi ve manevi t羹m zarar覺n覺 tazmin etmekle y羹k羹ml羹d羹r.
 30. Hekimimyan覺mda.com Hekimim Yan覺mda n覺n vir羹s ve sair zararl覺 i癟erik bar覺nd覺rmamas覺 i癟in azami gayret sarf etmekle birlikte Kullan覺c覺/ye nin teknik sorunlar yaamas覺 veya dier nedenlerle bilgisayar覺na vir羹s ge癟mesi veya herhangi bir zarara uramas覺 halinde uranacak zararlardan (bunlarla s覺n覺rl覺 kalmamak kayd覺yla Kullan覺c覺n覺n bilgisayar覺 veya programlar覺n覺n hasar g繹rmesinden) dolay覺 hekimimyan覺mda.com un sorumluluu bulunmamakta olup; bu sebeple hekimimyan覺mda.com dan hi癟bir talepte bulunulamaz. Kullan覺c覺/ye an覺lan zararlara uramamak i癟in gerekli 繹nlemleri almakla y羹k羹ml羹d羹r.
 31. Hekimimyan覺mda.com, Hekimim Yan覺mda hizmetlerinin yap覺s覺n覺 Kullan覺c覺/ye ye 繹nceden bildirim yapmaks覺z覺n diledii zaman deitirebilir ve/veya hizmetleri veya baz覺 繹zelliklerini ge癟ici veya kal覺c覺 olarak sonland覺rabilir.
 32. Hekimimyan覺mda.com, Hekimim Yan覺mdada yer alan i癟erik, hizmet, imkan ve sair unsurlar覺n yay覺n覺n覺n devaml覺l覺k arz etmesine 繹nem g繹stermekle birlikte yay覺n覺n ve/veya Hekimim Yan覺mda 羹zerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olaca覺na dair garanti vermemektedir. B繹yle bir durumda hekimimyan覺mda.com un sorumluluu bulunmamaktad覺r.
 33. hekimimyan覺mda.com un veya Hekimim Yan覺mdan覺n hizmet ald覺覺 3. kii veya kurulular覺n kusurundan dolay覺 yaanabilecek herhangi bir veri kayb覺 durumunda, hekimimyan覺mda.com un hi癟bir sorumluluu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluu Kullan覺c覺/ye aittir. Bu sebeple; Kullan覺c覺/ye nin verilerini korumak 羹zere kendi 繹nlemlerini almas覺 繹nerilmektedir.
 34. Kullan覺c覺/ye nin hekimimyan覺mda.com ya verdii bilgilerin baz覺lar覺 zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, baz覺lar覺 da Kullan覺c覺/ ye nin tercihine bal覺 olarak Hekimim Yan覺mda ya verdii veya hekimimyan覺mda.com un eriimine onay verdii bilgilerdir. hekimimyan覺mda.com, kullan覺c覺lar覺na daha iyi hizmet sunabilmek i癟in bu bilgileri diledii s羹rece, bilgiler taraf覺n覺zdan silinse dahi saklayabilir. Ancak hekimimyan覺mda.com, IP bilgilerini yasal s羹resinden sonra saklamayacakt覺r.
 35. hekimimyan覺mda.com ve hekimim yan覺mda, Kullan覺c覺/ye bilgilerini saklama konusunda azami 繹zeni g繹stermekle beraber hekimimyan覺mda.com veya Hekimim Yan覺mda taraf覺ndan saklanan Kullan覺c覺/ye verilerinin yer ald覺覺 sisteme izinsiz girilmesi, sistemin ileyiinin bozulmas覺 veya deitirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, deitirilmesi veya silinmesi halinde hekimimyan覺mda.com un sorumluluu bulunmamaktad覺r. Kullan覺c覺/ye, Hekimim Yan覺mda y覺 her ziyaret ettiinde, IP adresi, iletim sistemi, kulland覺覺 taray覺c覺 (Explorer, Chrome vs.), balant覺 zaman覺, s羹re bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullan覺c覺 veya 羹yenin izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kiilerle payla覺lmamak kayd覺yla hekimimyan覺mda.com Hekimim Yan覺mda taraf覺ndan kiisel bilgilerinizle iliiklendirilerek veya anonim olarak kullan覺lmas覺 m羹mk羹nd羹r.
 36. Kullan覺c覺/ ye, Hekimimyan覺mda.com un, resmi mercilerden usul羹ne uygun talep gelmesi, y羹r羹rl羹kteki emredici mevzuat h羹k羹mleri gereince veya 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n haklar覺n覺n ihlal edildiinin iddia edilmesi durumlar覺nda halinde Kullan覺c覺 veya 羹ye bilgilerini ilgili mercilere ilgili kiilere iletmeye yetkili olduunu kabul eder. Ve bu kapsamda hekimimyan覺mda.com dan her ne nam alt覺nda olursa olsun tazminat talep edilemeyeceini kabul, beyan ve taahh羹t eder.
 37. Kullan覺c覺 veya 羹ye Hekimim Yan覺mdai ziyaret ettii s羹re boyunca Hekimim Yan覺mda veya hekimimyan覺mda.com, cookie olarak da adland覺r覺lan 癟erezlerin veya site kullan覺m verilerini analiz etme ama癟l覺 javascript kodlar覺 veya benzer iz s羹rme verileri bilgisayar覺n覺za yerletirilebilir. erezler basit metin dosyalar覺ndan ibaret olup, kimlik ve sair 繹zel bilgiler i癟ermez, bu nevi kiisel bilgi i癟ermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklan覺r ve Kullan覺c覺/ye yi tekrar tan覺mak i癟in kullan覺labilir.
 38. Hekimimyan覺mda.com, zaman zaman Hekimim Yan覺mda ya, tan覺t覺m postalar覺na veya reklamlar覺na 3. kiilere ait internet sitelerine ilikin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullan覺c覺n覺n bu linklere t覺klayarak dier internet sitelerine girmesi halinde s繹z konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamalar覺 hekimimyan覺mda.com un kontrol羹 alt覺nda olmad覺覺 gibi bu S繹zleme, eriebilen bu dier siteler bak覺m覺ndan ge癟erli deildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalar覺nda yer alan bilgilerin doruluuna ilikin olarak hekimimyan覺mda.com un hi癟bir sorumluluu bulunmamaktad覺r. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doruluuna, bilgi kullan覺m覺na, gizlilik ilkelerine ve i癟eriine ilikin olarak hekimimyan覺mda.com un hi癟bir sorumluluu bulunmamaktad覺r.
 39. Taraflar覺n birbirlerine g繹nderecekleri bildirimler, Kullan覺c覺/ye nin hekimimyan覺mda.com a bildirdii adres ve/veya e-posta adresi ile hekimimyan覺mda.com un i bu S繹zlemede belirtmi olduu adres ve/veya e-posta adresine g繹nderilecektir. Kullan覺c覺/ye hekimimyan覺mda.com a bildirdii adres veya e-posta adresinde bir deiiklik olmas覺 halinde, yeni adres veya e-posta adresini hekimimyan覺mda.com a yaz覺l覺 olarak bildirecektir. Hekimimyan覺mda.com un adres ve/veya e-posta adresinde bir deiiklik olmas覺 halinde ilgili deiiklik bu S繹zlemeye aktar覺lacakt覺r.
 40. 襤 bu S繹zlemenin herhangi bir maddesinin ge癟ersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, S繹zlemenin dier maddelerini ge癟ersiz k覺lmayacakt覺r.
 41. Taraflar 覺n bu S繹zleme den kaynaklanan haklar覺n覺 k覺smen veya tamamen kullanmamalar覺 veya bunlara ayk覺r覺 hareket etmeleri, hi癟bir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlam覺na gelmeyecektir.
 42. Bu S繹zleme, Hekimim Yan覺mdaya yeni 繹zellikler eklendik癟e veya Hekimim Yan覺mda Kullan覺c覺lar覺n veya yelerinden yeni 繹neriler geldik癟e yeniden, 繹nceden Kullan覺c覺lara veya yelere herhangi bir bildirimde bulunulmaks覺z覺n d羹zenlenebilir ve g羹ncellenebilir. Bu nedenle, Kullan覺c覺/yenin Hekimim Yan覺mda y覺 her ziyaret ediinde bu S繹zlemeyi ye niden g繹zden ge癟irmesi 繹nemle rica olunur.
  Tebligat Adresleri hekimimyan覺mda.om i癟in i bu s繹zlemede yaz覺l覺 olan adres, ye i癟in ise Siteye bildirdii adres ve/veya mail adresidir.
 43. Taraflar覺n adresleri, s繹zleme ile ilgili olarak yap覺lacak her t羹rl羹 bildirim i癟in yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki deiiklikleri Site arac覺l覺覺yla veya yaz覺l覺 olarak dier tarafa 3 (羹癟) g羹n i癟inde bildirmedik癟e, eski adreslere yap覺lacak bildirimlerin ge癟erli olaca覺n覺 ve kendilerine yap覺lm覺 say覺laca覺n覺 kabul ederler. Ancak, hekimimyan覺mda.com un, yenin kay覺tl覺 e-posta adresini kullanarak yapaca覺 her t羹rl羹 bildirim aynen ge癟erli olup, e-postan覺n hekimimyan覺mda.com taraf覺ndan g繹nderilmesinden 1 (bir) g羹n sonra yeye ulat覺覺 kabul edilecektir.
 44. Bu S繹zlemenin uygulanmas覺ndan doabilecek her t羹rl羹 uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹nde T羹rk Hukuku uygulanacak olup; 襤stanbul Merkez (alayan) Mahkemeleri ve 襤cra M羹d羹rl羹kleri yetkili olacakt覺r.